Archív pro ‘Aktuality’ kategorii.

Mimořádná volna – pondělí 30.4. a 7.5.

Mimo provoz bude škola, školní družina i školní jídelna. Rodiče byli informováni prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách.

Zkus být školákem -ZMĚNA

Z důvodu odstávky vody, se první lekce Zkus být školákem přesouvá o týden, to je na středu 2. května 2018 od 15:15 do 16:00.  Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody – středa 25.4.2018

Z důvodu ohlášené odstávky vody v celých Běchovicích a okolí, bude ve středu 25.4.2018 zajištěna výuka mimo budovu školy a to pouze v době od 8:00 do 12:30. Z hygienických důvodů bude tento den mimo provoz školní družina i školní jídelna.

Třídní schůzky – čtvrtek 19. dubna 2018

1. stupeň 16:30, 2. stupeň 17:00

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2018/2019

Otvíráme 2 třídy po 24 žácích to je celkem 48 žáků. K zápisu se dostavilo 72 dětí. Z toho 39 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti bylo přijato (včetně tří, kteří žádají o odklad. Po odevzdání podkladů, budou uvolněná místa naplněna náhradníky) Z mimoběchovických žáků bylo losem přijato 9 žáků: 18/01, 18/43, 18/33, 18/39, 18/24, […]

Noc s Andersenem – pátek 16.3.2018

Na naší škole je letošní Noc s Andersenem posunuta z organizačních důvodů na pátek 16.3.2018 od 17:00 do soboty 17.3.2018 8:30. Přihlášky zapojených tříd k vyzvednutí u třídních učitelek.

Uzavření Českobrodské ulice

Povolenky k vyzvednutí u pana školníka Blažka (725 884 309) v pracovní dny od 7:30 do 14:00. Každý rodič může vyzvednout povolenky pro všechny nahlášené vozy jeho rodiny.

Školní sběr papíru * 20.2.2018 – 23.2.2018

přistaven kontejner 20.2.2018 večer během nočních hodin je kontejner zamčený odvoz kontejneru 23.2.2018 ráno v 7:30

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019

Zápis do prvního ročníku naší základní školy pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 4.4.2018 od 15:00 do 18:00 hodin. Prosíme zákonné zástupce, aby s sebou vzali občanský průkaz, rodný list dítěte a případně rozhodnutí o odkladu školní docházky. Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019 Pro školní rok […]

Vedení školy, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy přejí rodičům, žákům a přátelům školy úspěšný a přívětivý nový rok 2018