Archív pro ‘Aktuality’ kategorii.

Vedení školy, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy přejí rodičům, žákům a přátelům školy úspěšný a přívětivý nový rok 2018

Třídní schůzky * čtvrtek 11.1.2018

I.stupeň – od 16:30 II.stupeň od 17:00 5.třída – z důvodu nemoci třídní učitelky (paní Bártové) se přesouvají tř.schůzky 5. třídy  z 11.1.2018  na ČT 18.1.2018 od 16:30 hod.  

Mimořádné volno – pátek 22.12.2017

Mimo provoz budou také školní jídelna a školní družina. Rodiče žáků byli také informováni na třídních schůzkách 23.11.

Novelizace Řádu školní jídelny

Nové znění Řádu školní jídelny ZDE

Třídní schůzky 23.11.2017

I.stupeň – od 16:30 II.stupeň – od 17:00 Všichni jsou srdečně zváni.

Jídelna – restart systému

Omlouváme se, ale museli jsme provést restart systému k přihlašování obědů na www.jidelna.cz K opětovnému přístupu prosím použijte původní přihlašovací údaje na oranžovém proužku papíru, první číslo za jménem – PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO, druhé číslo – HESLO. Přístupové údaje vám na vyžádání sdělí také třídní učitelka nebo vedoucí školní jídelny – 725 884 308  

Projekt EU – Rozvoj kompetencí (šablony)

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Praha-Běchovice – Rozvoj kompetencí (šablony) reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005495 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cíl projektu: Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Mapa školy

Výsledky školního šetření společnosti Scio, které proběhlo v loňském školním roce naleznete zde: http://zsbechovice.cz/dokumenty/mapa_skoly.pdf Podrobná analytická zpráva je k dispozici u vedení školy. Děkujeme všem, kteří jste se svými názory na výzkumu podíleli.  

Třídní schůzky – čtvrtek 14.9.2017

1. stupeň …. 16:30, 2. stupeň 17:00

Kroužek angličtiny – Happy School

Jazyková škola Happy School® opět otevírá od 5. 9. 2017 nové kurzy angličtiny pro děti od 1. až po 9. třídu. Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách v prostorách ZŠ Běchovice. Výuka probíhá hlavně formou hry v skupinkách 5 – 7 dětí s velice individuálním přístupem. Děti se naučí základům gramatiky. Od první hodiny mluví […]