Zápis do 1. ročníku 2019/2020

PublikovánoAkce školy, Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  by: admin
Leden 17th, 2019

Zápis do prvního ročníku naší základní školy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve středu 3.4.2019 od 15:00 do 18:00 hodin.

Prosíme zákonné zástupce, aby s sebou vzali občanský průkaz, rodný list dítěte a případně rozhodnutí o odkladu školní docházky.

K případné konzultaci bude od 16:30 do 18:00 přítomna Mgr.Stolařová z OBVODNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY.

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2019/2020

  1. Pro školní rok 2019/2020 se plánují otevřít dvě první třídy.

  2. V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:

    1. hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti Praha – Běchovice

    2. délka trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti. Přednost mají ti, kteří dle výpisu z matriky MČ Praha – Běchovice bydlí ve spádové oblasti nejdéle.

    3. rozhodne se losem

  3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy, mohou být přijati nehledě na vylosované pořadí pouze pokud to dovolí organizačně technické a kapacitní možnosti školy

Comments are closed