Archív pro ‘Aktuality’ kategorii.

Třídní schůzky 9.1.2020

stupeň od 16:30, 2. stupeň od 17:00

PF 2020

Šťastné a spokojené svátky a vše dobré v roce 2020 Vám přeje Vaše ZŠ Praha – Běchovice

Mimořádné volno – pátek 20.12.2019

Na pátek 20.12.2019 vyhlašuji mimořádné volno. Mimo provoz bude také školní jídelna a školní družina. Rodiče byli informováni formou letáku při konzultačních hodinách 14.11.

Projekt EU: Šablony II.

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Praha-Běchovice – Šablony II. reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014709 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cíl projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Ředitelské volno pátek 15.11.

Mimo provoz bude také školní družina a školní jídelna. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách 12.9.

Středa 6.11.

ve středu 6.11. bude naše škola v běžném provozu

Třídní schůzky – čtvrtek 12.9.

1. stupeň …. 16:30, 2. stupeň …. 17:00

Zahájení školní roku

2. – 9. třída: pondělí 2.9. – 1 vyučovací hodina, školní jídelna i školní družina dnes ještě mimo provoz úterý 3.9. – 4 vyučovací hodiny (školní řád, rozdání sešitů, …) od středy 4.9. – dle rozvrhu, první týden bez odpoledního vyučování 1. třída: pondělí 2.9. – 1 vyučovací hodina, školní jídelna i školní družina dnes ještě mimo […]

Humanitární pomoc Indonésii

Děkujeme  za Vaše velká srdce, solidaritu a spoluúčast. Celkem se z naší školy vybralo a do Indonésie zaslalo 157 balíčků, osobních zpráv a obrázků pro děti. Moc děkujeme.

Harmonogram konce školního roku

den činnost Vyučování končí Po 24.6. dle rozvrhu bez odpoledního vyučování Út 25.6. příjem učebnic 1.st. 4 vyuč. hodiny, 2.st. 5 vyuč. hodin St 26.6. výdej učebnic Čt 27.6. „den stylů“ nebo plavání Pá 28.6. rozdání vysvědčení, ukončení šk. roku po 1. hodině