Showing: 1 - 9 of 557 RESULTS

Organizace školního roku 2022/2023

Personální zajištění Ředitel školy Jaroslav Svátek Zástupce řed. pro 5.-9. Martin Brabenec Zástupkyně ř. pro 1.-4. Jana Voráčová Výchovný poradce Hana Horáková Třídní učitele: 1. …

Zápis 2022

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 Pro školní rok 2022/2023 se plánují otevřít dvě první třídy. Průběh zápisu: Zápis …