Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Sociomapování

V tomto školním roce bude na naší škole probíhat sociomapování – program pro práci s třídním kolektivem. Program mapuje sociální klima třídy a je pomocí …

Projekt EU – Rozvoj kompetencí (šablony)

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Praha-Běchovice – Rozvoj kompetencí (šablony) reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005495 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cíl projektu: Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání …