Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS

Environmentální programy

Mikroklima – každoroční projekt – 6., 7.ročník H2O Hospodář – workshop 2., 3.ročníky Prales – pravidelné návštěvy v ekocentru na různá témata – I.stupeň ZOO …

Ostatní výukové programy

Plavecko-běžecké závody – pravidelná účast výběru žáků z I.stupně na závodech během roku Finanční gramotnost – přednášky dvou subjektů pro žáky 4., 5. a 9.ročníku …

Polytechnická hnízda

spolupráce s Hospodářskou komorou jedná se o pravidelné workshopy 7.ročníku v dílnách SŠ COPT v Libni žáci si vyzkouší prakticky svou zručnost v různých směrech …

Preventivní programy

přednášky Policie hl.m.Prahy – jedná se o pravidelnou dlouholetou spolupráci preventivních témat a první pomoci první pomoc požární prevence a prevence úrazů aktuální témata etické …

2.Školská rada – 21/22

Přítomní: za pedagogy za rodiče: za zřizovatele: Brabenec Staňková Jiřík Horáková Těhník Klůna Čížková Květoň (on-line) Martan Pozvaní: Svátek – ředitel školy Program: přivítání – …