Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

2.Školská rada – 21/22

Přítomní: za pedagogy za rodiče: za zřizovatele: Brabenec Staňková Jiřík Horáková Těhník Klůna Čížková Květoň (on-line) Martan Pozvaní: Svátek – ředitel školy Program: přivítání – …