Showing: 1 - 9 of 9 RESULTS

Zkus být školákem 31.5.2012

předposlední setkání s budoucími prvňáčky 15:00 – 15:45, sraz  u hlavního vchodu školy na hodinu děti nemusí nic nosit, do třídy půjdou v botech rodiče počkají před …

ŠvP 1., 2.B, 4. a 5.třída

Všichni dorazili na ŠvP v pořádku. Přejeme mnoho zážitků a sluníčka.                                                                                                                                Vedení ZŠ

ŠvP Zababeč – 2.A

Žáci i jejich doprovod dorazlili v pořádku na ŠvP. Přejeme příjemný pobyt plný zážitků.                                                                                   Vedení ZŠ Praha – Běchovice