Archív pro Duben, 2018

Mimořádná volna – pondělí 30.4. a 7.5.

Mimo provoz bude škola, školní družina i školní jídelna. Rodiče byli informováni prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách.

Zkus být školákem -ZMĚNA

Z důvodu odstávky vody, se první lekce Zkus být školákem přesouvá o týden, to je na středu 2. května 2018 od 15:15 do 16:00.  Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody – středa 25.4.2018

Z důvodu ohlášené odstávky vody v celých Běchovicích a okolí, bude ve středu 25.4.2018 zajištěna výuka mimo budovu školy a to pouze v době od 8:00 do 12:30. Z hygienických důvodů bude tento den mimo provoz školní družina i školní jídelna.

Třídní schůzky – čtvrtek 19. dubna 2018

1. stupeň 16:30, 2. stupeň 17:00

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2018/2019

Otvíráme 2 třídy po 24 žácích to je celkem 48 žáků. K zápisu se dostavilo 72 dětí. Z toho 39 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti bylo přijato (včetně tří, kteří žádají o odklad. Po odevzdání podkladů, budou uvolněná místa naplněna náhradníky) Z mimoběchovických žáků bylo losem přijato 9 žáků: 18/01, 18/43, 18/33, 18/39, 18/24, […]