Archív pro Listopad, 2019

Mimořádné volno – pátek 20.12.2019

Na pátek 20.12.2019 vyhlašuji mimořádné volno. Mimo provoz bude také školní jídelna a školní družina. Rodiče byli informováni formou letáku při konzultačních hodinách 14.11.

Projekt EU: Šablony II.

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Praha-Běchovice – Šablony II. reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014709 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cíl projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Ředitelské volno pátek 15.11.

Mimo provoz bude také školní družina a školní jídelna. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách 12.9.

Středa 6.11.

ve středu 6.11. bude naše škola v běžném provozu