Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS

Projekt EU: Šablony II.

Naše škola realizuje projekt: ZŠ Praha-Běchovice – Šablony II. reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014709 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cíl projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících …