Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Krásné léto!

Přejeme všem svým žákům, jejich rodičům i našim zaměstnancům krásné léto a prázdniny! Na shledanou v úterý 1. září 2020.

Konec školního roku

vysvědčení Vysvědčení se vydává pro všechny žáky v pátek 26.6. první vyučovací hodinu. Rozdáním vysvědčení výuka končí (8:30). Školní jídelna již tento den nevaří. Žáci, …