Školní družina – změna bodového hodnocení

NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ SE TÝKÁ POUZE SOUČASNÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY. BUDOUCÍ PRVŇÁČCI JSOU ZAPSÁNI PODLE PŘIHLÁŠKY U ZÁPISU A MÍSTA JSOU JIM ZAJIŠTĚNA.

Přihlášky do školní družiny 2017/18

změna bodového hodnocení

Po projednání na Školské radě dne 8. června 2017 se pravidla mění takto:

1. přednostně se přijmou žáci z nižších ročníků až do naplnění kapacity 4 oddělení, to je 120 žáků

2. v ročníku, kde dojde k převisu poptávky se rozhodne losem (předpokládáme budoucí 4. třída)

K přihlášení do školní družiny prosím odevzdejte do středy 14.6. stávající přihlášky s tím, že nebude přihlédnuto ke zrušenému bodovému hodnocení.

Jaroslav Svátek, ředitel školy