Mimořádné volno – pátek 22.12.2017

Mimo provoz budou také školní jídelna a školní družina.

Rodiče žáků byli také informováni na třídních schůzkách 23.11.