3.A – domácí příprava

PublikovánoAktuality, Koronavirus-DÚ  by: admin
Březen 13th, 2020

Podrobněji komunikujeme na Google Meet a Škole v pyžamu. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk

15. týden (do 19.6.) – Učebnice str. 187 – 189; PS Slovní druhy 36 – 40; PS ČJ str. 60, 61; Písanka str. 20 – 24

14. týden (do 12.6.) – Učebnice str. 179 – 184; PS str. 49,50; Písanka str. 22 – pouze odpověď na otázky, str. 23 (vzor str. 22)

13. týden (do 5.6.) – Učebnice str. 173 – 178; PS str. 47,48; Písanka str. 21

12. týden (do 29.5.) – Učebnice str. 162 – 167, 170 – 172 (ústně); PS ČJ str. 46; Písanka str. 16; Báseň a text písně; Kozel: https://www.youtube.com/watch?v=vziw8OFlUIc&list=PL1rsdM7fkgVW7MZ_lrHAAiLaTfSwA9UEv&index=2 ; Tři čuníci: https://www.youtube.com/watch?v=aA1zb4NfEBU ; Metro pro krtky: https://www.youtube.com/watch?v=JKomxT7ImEg ; Dělání: https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0

11. týden (do 22.5.) – učebnice str. 144-148; PS Slovní druhy str. 30-35; Písanka str. 17 ( str. 18,19 kdo chce); Čtení + HV: Jazykolamy – https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk&t=20s ; Nauč se jazykolamy, poslechni si písničku a zazpívej si. Text v pracovním listu na Škole v pyžamu.

10. týden (do 15.5.) – Učebnice str. 141-144, písemně do ČJ-Š 144/7; PS Slovní druhy str. 28,29; PS ČJ str. 42/12; Co všechno kočka dovede (prvních 20 minut z videa) – z knihy Karla Čapka Devatero pohádek; čtení: https://www.youtube.com/watch?v=tDrZw3RaGJI ; Pracovní list k ukázce na Škole v pyžamu; str. 15

9. týden (do 8.5.) – 1) PS Slovní druhy str. 13/1, str.21, str.22; 2) Vytvořte věty podle zadání . Pracovní list najdete na Škole v pyžamu, prosím poslat ke kontrole; Čtení Oscar Wilde-Sobecký Obr (z knihy Šťastný princ a jiné pohádky): https://www.youtube.com/watch?v=opbDSBVAEko ; Podívejte se na pohádku a odpovězte na otázky, které najdete na Škole v Pyžamu.

8. týden (do 1.5.) Mluvnice – 1)učebnice str. 138 -139, písemně do sešitu 139/5; 2) PS Slovní druhy str. 16/2,4,5 str. 17/7,8; 3) Pohádkový a filmový kvíz „Číslovky“ na Škole v pyžamu; Čtení – literatura – Pověst o Golemovi – podívej se na videa a vypracuj pracovní list na Škole v pyžamu: https://www.youtube.com/watch?v=wlYq6CB-lb4&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=19 https://www.youtube.com/watch?v=HQcGZ4Sm7YA ; Psaní – str. 12 (piš pouze číslovky)

7. týden (do 24.4.) – učebnice 136-137 , 138/5 ústně; video „Příslovce“ na Škole v pyžamu; Slovní druhy str.10, 23-27; Písanka str.14

6. týden (do 17.4.) – učebnice 135/4 ústně, 136/7a písemně; PS Slovní druhy str. 8/1,2, str,9-10 celá; online učebnice Nová škola: https://www.mediacreator.cz/documents/Cesky_jazyk3/images/cj3_uc_1600x1200_page_30.png

5. týden (do 10.4.) – Sloh – napiš do sešitu nebo na papír vyprávění o tom, jak slavíte Velikonoce; Učebnice str. 131 – 132 ústně, str. 132/2 písemně do ČJ-Š; PS str. 38/4; PS Slovní druhy str. 20/4,5,6

4. týden (do 3.4.) – učebnice str. 128-131 ústně; PS 35/1, 36/2,3, 37/1,2, 38/3; Písanka str. 11

3. týden (do 27.3.) – Vyjmenovaná slova str. 55,56; Učebnice 112/5 a 113/6,7 ústně; Písanka str. 10

2. týden (do 20.3.) – ČJ – Vyjmenovaná slova str. 50,51,52 + 55/1b,c; ČJ – učebnice str. 112/4 písemně do ČJ-Š; Písanka str. 9

matematika

15. týden (do 19.6.) – Učebnice str. 57,58; PS str. 33, 35-37, dobrovolně str. 37-40

14. týden (do 12.6.) – Učebnice str. 45 – 49 (přeskakuji procvičování str. 39 – 43); PS str. 31,32

13. týden (do 5.6.) – Učebnice str. 38; PS str. 27 celá, 28/6,7,8, str. 29 celá, 30/9,10,11,12

12. týden (do 29.5.) – Učebnice str. 25 – 27 ústně; PS str. 24/8,9, str. 25,26

11. týden (do 22.5.) – 1) učebnice str. 22/4 + 23/8 – 2 příklady z každého sloupečku do M-Š, prosím poslat ke kontrole; 2) PS str. 23 celá + 24/7

10. týden (do 15.5.) – Opakování, procvičování PS str. 21,22

9. týden – Test – opakování; PS str. 19,20 – prosím zaslat ke kontrole

8. týden – PS str. 17,18

7. týden – PS str. 13, 14/7-10,15 (kdo by chtěl 16/7,8); Opakování dělení se zbytkem podle učebnice nebo https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/

6. týden – učebnice str 11 přečíst; online učebnice (vysvětlení): https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-50/ ; učebnice str. 13/29,31 písemně do sešitu; https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-41/

5. týden – učebnice str. 10 – ústně, str.10/17 písemně do M-Š; PS 12/9

4. týden (do 3.4.) – PS str 11/celá kromě cv.3; PS str. 12/8,10,11; Procvičujte násobilku – řadu násobků.

3. týden (do 27.3.) – Učebnice str. 3/ 3,6,7 – písemně do sešitu M – Š; str. 5/ 25,27 – písemně do sešitu M – Š; PS str. 10/9,10; Geometrie – do sešitu; M – geometrie (nebo na papír) učebnice str.6/1,2

2. týden (do 20.3.) – Matematika PS 9/1,4,5,6   +   10/7,8; Matematika učebnice 3. díl str. 3/cv.2,4 do M-Š

angličtina

15. týden (do 19.6.)Závěrečný test U 1-25, k dispozici na Pyžamu včetně klíče. Zaslat zpětnou vazbu o výsledku, jak děti zvládly, případné chyby

14. týden (do 12.6.)U 27 prac. seš. 57/6. Our school – lze i formou projektu na papír, či do sešitu, Opakování lekcí  1-27 (26 a částečně 25 záměrně vynechány): do sešitu z každé lekce vypsat alespoň jedno slovíčko nebo větu, která se mi zdá obtížnější, nebo si ji prostě už nepamatuji. Příští týden nás čeká závěrečný test z celého roku!

13. týden (do 5.6.)Lekce 27  My school :učebnice str. 56-57, poslechnout (viz stažené poslechy na Pyžamu z uplynulých týdnů) a přečíst nahlas, doporučuji po částech. Poslechnout část, stopnout poslech a přečíst, ….Naučit nová slovíčka a cvičení v  prac. seš. str. 56/1, 2, 3, 4. , str. 57/5.

12. týden (do 29.5.) – Poslechnout si a přečíst uč. U 25 str. 53, prakticky procvičit prac. seš. 53/4-9. Písemně do sešitu vypracovat slovníček všech sloves, co máme v učebnici (prac. sešitě). Nadepsat : Verbs (slovesa), uvést anglické slovo, případně u těžších výslovnost, český ekvivalent – např. draw (dró) – kreslit , jump  – skákat,…..

11. týden (do 22.5.) – Pracovní sešit: U 24 str. 50 -51, dokončit, jestli něco schází, jinak zkontrolovat pečlivě podle klíče (k dispozici na Pyžamu). Do sešitu písemně připravit povídání o svém zvířátku, či kamarádově, postupovat podle pracovního listu z online hodiny ( k dispozici na Pyžamu nebo i Discordu) Podobný úkol už byl dříve zadán, nyní však rozšířit o nabízené modelové věty, případná neznámá slovíčka vyhledat a zapsat jako nová. Pak vše naučit zpaměti. Děti by měly zkoušet samy mluvit ve větách nahlas. Začneme tím naši příští online hodinu, každý se dostane ke slovu. 

10. týden (do 15.5.) – Přečíst (nahlas) uč. 51/2, 3. V prac. sešitě cvičení 50/3. , 51/5, 6.Do sešitu písemně věty s CAN/CAN´T o svém zvířátku, nebo o sobě.

9. týden – U 24 str. 50, prac. seš. 50/1,2. Do seš. obrázek svého mazlíčka + jednoduché věty (příklad v učebnici); Opakování předložek – krátký video příběh: https://en.islcollective.com/video-lessons/chester-prepositions-of-place

8. týden – Projekt shrnující lekce Shopping , Fruit and Vegetables = Food (jídlo): do sešitu nebo na tvrdou A4, rozdělit na 2 půlky (části), nadpis I like /  I don´ t like . Děti si vyberou povinně 5 potravin, které mají rádi a 5 které nemají rádi a napíší o nich co nejvíce vět. Př. Strawberries – I like strawberries. They are red and small. They are sweet.  We have got strawberries in our garden. Vše s obrázky vlastními, výstřižky… Samozřejmě  Zaslat ke kontrole (krejre@email.cz/ Pyžamo) Známky budou dvě- za skládání vět + grafické zpracování)

7. týden – Test z lekcí 1-20 (test, oprava, CD na Škole v pyžamu)

6. týdenHappy Easter.! (info email)

5. týden – slovní zásoba  Vegetables (Zelenina), SB 48 a WB (pracovní seš.) 48; opakujeme si ovoce a zeleninu s  videem: https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

4. týden (do 3.4.) – str. 47/ učebnice i PS

3. týden (do 27.3.) – učebnice i PS str.46

2. týden (do 20.3.) – – U 44-45, PS 44-45

prvouka

15. týden (do 19.6.) – PS str. 70-72

14. týden (do 12.6.) – PS str. 68/1,2,3 , 69/4 ,str. 70

13. týden (do 5.6.) – PS str. 64 – 67

12. týden (do 29.5.) – Žijeme zdravě – učebnice str. 69; PS str. 62,63

11. týden (do 22.5.) – Žijeme zdravě – učebnice str. 68; https://www.nns.cz/blog/; 1) Přečti si, poslechni si.; 2) PS str. 61

10. týden (do 15.5.) – Poslechněte si v online učebnici str. 67 – Pečujeme o své zdraví; https://www.nns.cz/blog/ ; Do seštitu prvouky si napište zdravý jídelníček na jeden den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře).

9. týden – 1) Přečtěte si a poslechněte si v online učebnici kapitolu Naše tělo, str.66; https://www.nns.cz/blog/; 2) PS str. 58

8. týden – 1) Poslechni si Nová škola, Já a můj svět 3, str.64-65 https://www.mediacreator.cz/documents/JaMS3/images/jams3_1600x1200_page_33.png; 2) PS str. 59 – nalep do sešitu období ve správném pořadí

7. týden – PS 56,57; video na Škole v pyžamu

6. týden – PS str.54,55; online učebnice Nová škola: https://www.mediacreator.cz/documents/JaMS3/images/jams3_1600x1200_page_31.png

5. týden – 1) Namaluj do sešitu prvouky (nebo na papír) velikonoční zvyky; 2) Připravuj si herbář (vyprávěli jsme si o něm ve škole) – začni si sbírat a lisovat rostliny.

4. týden (do 3.4.) – PS str. 52,53

3. týden (do 27.3.) – PS str. 51 do sešitu Pvk úkol domeček ze str. 51 v PS + namalovat obrázek popisovaného zvířete

Comments are closed