Anglie a školy v přírodě – STORNA

PublikovánoAktuality  by: admin
Březen 20th, 2020

Vážení rodiče, protože v nastalé situaci je zřejmé, že žádná z plánovaných akcí se nemůže z hlediska bezpečnosti dětí uskutečnit za přijatelných podmínek, rozhodl jsem se po dohodě se zřizovatelem všechny tyto akce hromadně odvolat.

Protože není jisté, zda v květnu/červnu bude situace taková, abych uplatnil smluvní možnost storna v důsledku vyšší moci, rozhodl jsem se využít stornování zájezdu s předstihem, kdy jsou storno poplatky dle uzavřených smluv výrazně nižší.

Se všemi cestovnímu kancelářemi jsem se pokoušel nalézt rozumné řešení. Za takové, ale nepovažuji přesun na jiný termín, protože nyní opravdu nedokážeme nikdo odhadnout, co se bude dít.

Aby nebyl dopad mého rozhodnutí na rodiče obtížně akceptovatelný, dohodl jsem se dále se zřizovatelem, že storno poplatky hrazené přímo rodiči budou za Anglii – 1.500 Kč/osobu a za školy v přírodě – 500 Kč/osobu. Tyto částky zhruba odpovídají i individuálně sjednaným pojištěním storna. Ostatní náklady ponese ve spolupráci se zřizovatelem škola. Za Anglii to např. činí dalších 67.500 Kč.

Po odečtení výše uvedeného storna, Vám budou zaplacené zálohy vráceny na váš účet po ukončení uzavírky školy, nejpozději však v červnu.

Děkuji Vám za pochopení, pro případ dalších dotazů mě prosím kontaktujte na telefonu 725 884 300.

Jaroslav Svátek, ředitel školy

Comments are closed