koronavirus – seznam opatření

PublikovánoAktuality  by: admin
Září 3rd, 2020

distanční výuka

Pravidelná výuka na dálku bude zahájena pro třídy, kterým hygienická stanice nařídí karanténu. Zatím se tak nestalo. Předpokládáme, že by to bylo na max. 2 týdny. Rodiče budou informováni na stránkách školy a telefonicky třídní učitelkou. Úkoly pro žáky budou zadávány podobně jako loni, to je:

A. zde na stránkách stručné zadání – viz rubrika Koronavirus DÚ.

B. Podrobněji jsou úkoly zapisovány do portálu škola v pyžamu. Přes tento portál se také odevzdávají vypracované úkoly ke kontrole, pokud není dohodnuto jinak. Přístupové údaje zůstávají z loňska nebo vám je sdělí třídní učitelka.

C. pro žáky, kteří mají technický problém se připojit k výuce elektronickou cestou, můžeme zajistit zapůjčení potřebné techniky nebo distribuci úkolů v papírové podobě. Vhodný způsob prosím konzultujte se svojí třídní učitelkou. Na rozdíl od loňska je distanční výuka letos již povinná.

Pro dotazy ke konkrétnímu učivu (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…) prosíme využijte pracovních kontaktů na vyučující nebo zpětné vazby v portálu škola v pyžamu.

Distanční výuka bude příležitostně využívána i pro případy velké absence ve třídě.

Pozn.: Objednán nový systém MS Teams, čekáme na instalaci a zaškolení.

roušky

žáci 1. stupněANO VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH, to je na chodbách, šatnách, WC, apod. Prosíme jednu roušku nasazenou hned před vstupem do školy, druhou náhradní v aktovce. V učebně mít žáci roušky nemusí, odkládají je do vhodného sáčku.

žáci 2. stupně – ANO = prosíme, vstup do školy pouze s rouškou . Žáci 2. stupně musí mít nově roušky i v učebnách. Rozhodnutí je platné od pátku 18.9. v celé ČR.

návštěvy ve škole – ANO = prosíme, vstup do školy pouze s rouškou

postup při podezření na koronavirus u žáka

A. žák bude za dozoru pracovníka školy izolován v určených prostorech (škola – kanceláře školy, školní družina – kabinet). Na obou místech je připravený „koronavirový kufřík“ – bezkontaktní teploměr, štíty, ochranné rukavice, desinfekce rukou, desinfekce povrchů, náhradní roušky.

B. v případě zjištění zvýšené teploty (37,1 °C a více) nebo v případě jiných závažných příznaků budou neprodleně kontaktováni rodiče k okamžitému vyzvednutí žáka. Dále bude informováno vedení školy a dle možností dodatečně zajištěna desinfekce místa možných kontaktů. Rodič bude dále informován o nutnosti telefonicky kontaktovat svého dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Žák se může do školy vrátit až na doporučení dětského lékaře. Stačí písemné prohlášení rodiče o rozhodnutí lékaře.

C. v ostatních případech (běžná rýma, alergie, …) se bude postupovat běžným způsobem po dohodě se zákonnými zástupci

zavedená preventivní opatření

Žáci zůstávají trvale v jedné učebně. Výjimkou jsou některé hodiny, jako jazyky, informatika, atd. V tomto případě jsou lavice při každé výměně žáků desinfikovány.

Volný pohyb po chodbách je omezen jen na nutné případy.

Ve třídách je pravidelně intenzivně větráno.

Úklid je prováděn doporučenými desinfekčními prostředky.

Desinfekce rukou je k dispozici u vstupu do školy, ve všech učebnách, na všech WC. Ve třídách jsou zásobníky na jednorázové papírové ručníky.

Žáci byli poučeni o pravidlech zvýšené hygieny (desinfekce rukou, jednorázové kapesníky, kontakty mezi dětmi). Tato pravidla jsou trvale připomínána a vyžadována.

Budou výrazně omezeny školní a mimoškolní akce.

Pro případ potřeby má škola nakoupeno dostatečné množství náhradních jednorázových roušek a dalších prostředků.

Comments are closed