Školní jídelna

Předpokládáme obnovení provozu ve školní jídelně dle plánu, to je od pondělí 12. října 2020. Do odvolání bez volby jídla (ve zbylých prostorách jídelny budou stále probíhat stavební práce).

Prosíme, od října obnovit platbu za školní jídelnu na účet 7034 – 249 410 339 / 0800, variabilní symbol = evidenční číslo žáka (v žákovské knížce).

ZŠ žáci 7-10 let 22 Kč / oběd, záloha 440 Kč / měsíc
ZŠ žáci 11 – 14 let 24 Kč / oběd, záloha 480 Kč / měsíc
ZŠ žáci 15 – 18 let 26 Kč / oběd, záloha 520 Kč / měsíc

Věk dítěte se posuzuje podle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce.