distanční výuka třída 3.A

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk 

týden od 11.1. do 15.1. … Český jazyk Ml; Téma: Vyjmenovaná slova po L ; Učebnice: 77 – 78; Pracovní sešit: 25; Vyjmenovaná slova hrou: 12 –16 ; Přílohy: PL hvězdy, PL krmelec, Vyjmenovaná slova po L ; Test na Forms – Vyjmenovaná slova po B, L; Odkazy: Vyjmenovaná slova po L: https://www.youtube.com/watch?v=_qR0UnnNgmQ; Vyjmenovaná slova po L píseň: https://www.youtube.com/watch?v=d0YjyXwyi3A&t=24s ; Vyjmenovaná slova po L píseň Mourek: https://www.youtube.com/…cRo ; Odevzdat: PL hvězdy, PL krmelec, test na Forms se pošle sám; Většinu uděláme spolu na online hodinách, samostatné úkoly zadám na online. ; Český jazyk Čt/LV :Téma: Čtení s porozuměním; Přílohy: PL Čtení – vyjmenovaná slova po L 1, 2; Pracuj v klidném prostředí a samostatně. Dobře si přečti texty a vypracuj kvízy na Forms. ; Odevzdat: Kvízy se odešlou samy ; Český jazyk Sloh : Téma: Příběh s vyjmenovanými slovy ; Úkol pro samostatnou práci: Vymysli svůj vlastní příběh, ve kterém použiješ co nejvíce vyjmenovaných slov (a slov příbuzných) po B a L. Slova v příběhu zvýrazni barevně. ; Častá otázka je: “Jak to má být dlouhé?”.  Rozsah: 1 – 2 stránky v malém sešitě. Piš do sešitu ČJ – Sloh.; Je to na známky, dej si na tom záležet. Hodnotit budu sloh, pravopis i písmo. ; Pamatuj: Správný příběh má:  Začátek – o kom je příběh, kdy a kde… Prostředek – co se stalo Konec – jak to dopadlo ; Nezapomeň rozdělit části příběhu do odstavců a vymyslet celému vyprávění nadpis. ; Odevzdat: Vlastní příběh 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … ČJ – ml; Úterý: Téma: Ď nebo Ť; Učebnice: 48/1, 2, 3 ústně; PS 15/1; DÚ do čtvrtka: PS 15/1 – dokončit, 15/2, Kvíz na Forms Ď/Ť; Črvrtek: Téma: V nebo F; Učebnice: 49/1, 50/2 ústně, 50/3 na fólii; PS 16/1; DÚ do pátku: PS str. 16/1 – dokončit, 16/2, Kvíz na Forms V/F; Pátek: Téma: Z nebo S; Učebnice: 51/1, 2 ústně, 51/3 na folii; PS 17/1 (nahoře), 2; DÚ: PS 17/1 – dokončit, 17/2, Kvíz na Forms Z/S; Přilož ke kontrole: Pracovní sešit str.15/1–17/2, (kvízy na Forms se pošlou samy); ČJ – sloh; Téma: Reklama; 1)    Vymysli svůj vlastní vynález. (Můžeš se nechat inspirovat vynálezcem Alvou.); 2)    Vynález nakresli a stručně popiš.; 3)    Vymysli a vytvoř reklamu na tvůj vynález. (Může to být plakát, nebo krátké video.); Podrobně na Škole v pyžamu.; Přilož ke kontrole: Reklamu na tvůj vynález; ČJ – čt/LV; Téma: Komix; Vytvoř vlastní komix o svém vynálezu. Podrobný návod na Škole v pyžamu.; Přilož ke kontrole: Tvůj komix

týden od 16.11. do 20.11. … ČJ – ml, Téma: Souhlásky uvnitř slov; Učebnice: str. 42 – 47; PS str. 13 – 15/2; Kvíz na Forms – Párové souhlásky; Online procvičování: Párové souhlásky B – P: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/B-P/cviceni.html; Párové souhlásky D – T: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/D-T/cviceni.html; Přilož ke kontrole: Pracovní sešit str.13–15/2, (kvíz na Forms se pošle sám); ČJ – čt/LV; Téma: Komix; Podívej se na video spisovatelky Kláry Smolíkové https://www.youtube.com/watch?v=t1DERPc1pLk a splň úkoly na PL „Komixové motanice“; Klára Smolíková napsala i knihu Vynálezce Alva. Přečti si stránku „Co dělá vynálezce“, pak si pusť 1. díl animovaného Vynálezce Alvy. Poté si prohlédni a přečti komixovou ukázku z této knihy – „Fotovýprava“. A nakonec si prohlédni „Alvův jedinečný stroj pro cestování v čase“ a zkus podle své fantazie popsat, k čemu slouží jeho součástky.; Přilož ke kontrole: Pracovní listy: Komixové motanice – k videu, Alvův jedinečný stroj; ČJ – sloh; Téma: Učíme se žít s reklamou; Učebnice str. 54 – 57 – ústně

týden od 9.11. do 13.11. … ČJ – ml, Online: Pondělí: Téma: Spisovnost a nespisovnost, Učebnice: 34/1 – 35/2; Úterý: Téma: Opakování 39/1, 2 – 40/4; Čtvrtek: Téma: Opakování, Souhlásky uvnitř slov – úvod 41, 42/1; Samostatně: Pracovní listy: Šneci, Déšť, Test na Forms; Přilož ke kontrole: Pracovní listy: Šneci, Déšť, (test na Forms se pošle sám); ČJ – čt/LV- Téma: Referát o knize, Přečti si vzor referátu (PL 6, 7, 8) a splň úkoly na PL 9.; Přilož ke kontrole: Pracovní list 9; ČJ – sloh- Téma: Řazení vět podle posloupnosti – pracovní postup; Kvíz na Forms; Na známky: (kvíz na Forms se pošle sám)

týden od 2.11. do 6.11. … ČJ ml – Opakování z druhého ročníku (probráno v září) – Věta jednoduchá, Větný celek; Pročti si žluté tabulky na str. 22, 23, 25 v učebnici; Tvary slov a slova příbuzná; Učebnice str. 31-34; Pracovní sešit str. 11-12; Pracovní listy: Rozdíl mezi slovy příbuznými a tvary téhož slova, Listy; Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 11, 12; ČJ – čt/LV; Téma: Čtení vlastní knihy; ČJ – sloh, psaní; Téma: Jak postupujeme při práci; Pracovní listy: 26, 27 Recept; Dobrovolný DÚ: Natoč a přilož ke svému receptu (pracovní list 27) video, jak připravuješ své oblíbené jídlo. ; Přilož ke kontrole: pracovní listy 26, 27

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice:17/5 (do školního sešitu); prac. list: vlaštovky (máš ze školy); 18/2, 18/1, 19/2; 20/3 a) ústně b) do školního sešitu; 20/4 jen doplň na folii; 20/5 ústně; pracovní list: veverky (je potřeba vytisknout); 21/1, 22/2; Samostatně: 22/3 a) do školního sešitu b) ústně; pracovní list: draci (je potřeba vytisknout); Přilož ke kontrole: 22/3 a), pracovní list veverky; Čtení s porozuměním – pracovní listy 48-51 (je potřeba vytisknout); sloh: Téma: Chováme se k sobě vždy slušně? – uč. 28/3 – 5 – vše jen ústně

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 11.1. do 15.1. … Téma: Zaokrouhlování na stovky, Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1000 (bez přechodu přes základ 100); Učebnice: 39 – 40 ; Přílohy: PL 24, 25, 26, Hasič, Hajný ; Test na Forms – Zaokrouhlování na desítky a stovky ; Odevzdat: PL Hasič, Hajný, test na Forms se pošle sám ; Většinu uděláme spolu na online hodinách, samostatné úkoly zadám na online.  

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Písemné sčítání; Úterý: Učebnice: 19/1,2 (na fólii); 20/3,4 (na připravený pracovní list); DÚ do čtvrtka: PS 15/1,2, pracovní list Hračky; Čtvrtek: Učebnice: 21/5 (na fólii); 21/6,7 (do sešitu); DÚ do pátku: 21/7– dokončit, 21/8 (ústně); Pátek: Učebnice: 21/9 (do sešitu); PS 15/3,4,6; DÚ: PS 15/5; Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 15, pracovní listy: Tabulka 1, Hračky

týden od 16.11. do 20.11. … Téma: Pamětné sčítání a odčítání; Uč. str.15-18; PS str. 13, 14; pracovní list: Dortíky, Auto; Testy (kvízy) na Forms; Dobrovolný úkol pro rychlíky: Pracovní sešit str. 14 (dokonči celou stranu za velkou jedničku navíc); Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 13, pracovní listy Dortíky a Auto, (testy na Forms se pošlou samy)

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Opakování – násobení a dělení, zaokrouhlování – slovní úlohy; Online: Pondělí: PS 1/7,8, 2/11,12, 3/7,8,9,10; Úterý: PS 4/12,13,14, 5/2,4,8, 9/10,11; Čtvrtek: PS 7/1,4,6,7, 8/13,14; Samostatně: Pracovní list: Ulity; Testy na Forms; Učebnice: modré a zelené tabulky v učebnici na str. 9, 10, 12 (ústně), 14/25,28 (do sešitu); Dobrovolné úkoly pro rychlíky: Pracovní sešit str. 1-12 (za každou správně vyplněnou stranu je velká jednička navíc); Přilož ke kontrole: učebnice str. 14/25,28 (v sešitě), pracovní list Ulity, (testy na Forms se pošlou samy)

týden od 2.11. do 6.11. … Učebnice (TakTik) str. 3 – 7; Pracovní listy: Balóny, Opakování – úlohy 5.-10.; Dobrovolné úkoly pro rychlíky: Pracovní listy M – rychlíci (za každý správně vyplněný list je velká jednička navíc); Přilož ke kontrole: pracovní listy: Balóny, Opakování – úlohy 5.-10.

týden od 19.10. do 23.10. … 29/4-7; 29/8,9- pracovní list – vláček (ten si musíš vytisknout); Geometrie – str. 31; Samostatně: str. 32; Přilož ke kontrole: prac. list vláček, str. 32

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 11.1. do 15.1. … Téma: Where is the ball? ; Učebnice: 32 – 33; Pracovní sešit: 32 – 33 ; Odkazy: Where is it? – poslech: https://www.youtube.com/…czM ; Odevzdat: PS 32 – 33 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Who is this?; Učebnice i pracovní sešit: str. 24 a 25 + slovíčka 11. lekce; Kvíz na Forms: Slovíčka 11. lekce; Na středeční hodinu 25.11. si připrav povídání o sobě.;
Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 24, 25, (kvíz na Forms se pošle sám)

týden od 16.11. do 20.11. … Téma: What time is it?; Učebnice i pracovní sešit: str. 22, 23 + slovíčka 10. lekce; Kvízy na Forms: Slovíčka 10. lekce, What time is it?; Přilož ke kontrole: prac. sešit str. 22, 23, (kvízy na Forms se pošlou samy)

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: What is it? Učebnice i pracovní sešit: str. 20, 21 + slovíčka 9. lekce; Testy na Forms: Slovíčka 8. lekce, Slovíčka 9. lekce; Přilož ke kontrole: prac. sešit str. 20, 21, (testy na Forms se pošlou samy)

týden od 2.11. do 6.11. … Téma: Halloween; Informace o svátku Halloween – příloha; Učebnice i pracovní sešit: str. 18-19 + slovíčka 8. lekce; Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 18, 19

týden od 19.10. do 23.10. …  My classroom – učebnice i pracovní sešit: str. 14-15 + slovíčka 6. lekce; Písničky a videa k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=BjgnwQZCxlY&ab_channel=DanielaBecerra; https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses&ab_channel=EnglishTreeTV; https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ&ab_channel=MapleLeafLearning

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

prvouka

týden od 11.1. do 15.1. … Téma: Opakování – Krajina, Voda v krajině, Péče o životní prostředí ; Učebnice: 17; Pracovní sešit: 21, 23; Test na Forms – Krajina a využití krajiny ; Na známky: Test na Forms se pošle sám ; Vše uděláme spolu na online hodinách, případné samostatné úkoly zadám na online a zkontrolujeme na další hodině.

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Naše vlast – ČR; Online: Uč. str. 13; PS str.16; Samostatně: Zápis do sešitu (opiš z přílohy); Pracovní list Kraje ČR (po vyplnění nalep list do sešitu); Skládačka – v online interaktivní učebnici; DDÚ: Vyhledejte různé informace a zajímavosti o svém kraji.; Přilož ke kontrole: PS str.16

týden od 16.11. do 20.11. …Téma: Domov – Doprava ve městě, Čísla na integrovaný záchranný systém; Uč. str. 12; PS str.15; Zápis do sešitu (opiš z přílohy); Pracovní list Důležitá telefonní čísla (po vyplnění nalep list do sešitu); Kvíz na Forms; Při procházce pozoruj změny v přírodě na podzim.; Na známky: Jen kvíz… a ten se pošle sám

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Domov – plán obce, návštěva ve městě; Samostatně: Učebnice str. 12 (po „Vzdělávací a kulturní zařízení, sportovní centra“); Pracovní sešit str. 13; Při procházce pozoruj změny v přírodě na podzim.; Online: Pracovní sešit str. 14, zápis do sešitu, orientace v plánu města; Přilož ke kontrole: Pracovní sešit str. 13

týden od 2.11. do 6.11. … Téma: Domov – obec; Učebnice str. 10 – 11; Zápis do sešitu – podle přílohy; Pracovní sešit na str. 12; Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 12

týden od 19.10. do 23.10. … pracovní sešit: str. 10, 11; Přilož ke kontrole: prac. sešit str. 10

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole