distanční výuka třída 4.B

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … PS: s. 18/1, s.19/ 1-4, s. 20/2,3,1,

týden od 16.11. do 20.11. … U: s.53/1,2 ; s.54/3,4 a s. 55/5 a PS s.14/1 a s.15/ 2 – 4

týden od 9.11. do 13.11. … PS: s.13/3 a s.14/4,5,6

týden od 2.11. do 6.11. … U: s.50/1,2,3, s. 52/6, s.57/2 diktát, PS: s.3/1,

týden od 19.10. do 23.10. … U: 41/1, s.42/2, s.46/1,2,3, s. 47/4,5, SL: 45/5,6,7

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … PS: s. 21-22; Kvízy a rozšíření zadání na Teams, příprava na čtvrtletní opakování

týden od 16.11. do 20.11. … PS: s.19 20 a U: s. 41/2 – 8 a s.42/1-7

týden od 9.11. do 13.11. … PS : s.16 – 18 a U: s. 38 celá, příprava na čtvrtletní práci

týden od 2.11. do 6.11. … PS: s. 14-15, U: s.33/4,5, s.36/1-9, s. 37/10,13, + PL

týden od 19.10. do 23.10. … PS: s. 12-13, U: s. 27,28,( 28/55 písemně do sešitu),  s. 30-31, 32/19 písemně

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Casková: strany 20 a 21 jak v učebnici, tak v PS., kvízy a rozšířené zadání na MS Teams. ; Arbonová: SB21(Také na on-line výuce.); *WB20/2;21/4,5.; Your HW: WB21/6(Ptej se člena rodiny a dopiš do tabulky).

týden od 9.11. do 13.11. … AJ Casková – AJ uč. str. 16-17; AJ PS str. 16-17; Toto jen informativně. AJ budeme mít online, příští týden 2x; AJ Arbonová – SB18/1; SB19/2; SB19/Vocabulary; WB18-19; SB19/3

týden od 2.11. do 6.11. … AJ Casková – PS AJ str. 14/3; str. 15 celá; dle učebnice str. 15 cvič otázky Is he…? Is she…? S krátkými odpověďmi.; Příští týden plánuji s dětmi on-line hodiny (pravděpodobně dvě a v časech obvyklých rozvrhu; prosím tedy o zachování prostoru pro AJ. Samozřejmě naplánuji do kalendáře v MS Teams.); Aj Arbonová – SB17/4(read,translate,show-ukazuj) ;SB17/5; WB16/2(čti,vybarvi,odpověz); WB17/4,5; Bye-bye H.A; Your HW to 6th November 2020 (Friday): Magazine CLICK, April/May2020, Český list-CLICK5(Vocabulary-read),str.14-15,’Clohes Waste'(read,translate). Magazine str.15’Watch it'(pospojuj), ‚Style it'(napiš). Pošlete mi.

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:SB-učebnice-15/3,4 (nahlas čti a odpovídej); SB15/5 (čti a ústně překládej); WB-pracovní sešit-14/3; WB15/4.YOUR HOMEWORK: WB15/5 (nakresli, anglicky popiš a pošli mi); YOUR WORK: SB16-17 Vocabulary (vypiš 8slov, frází); SB16/1,2 (čti, ukazuj a překládej); SB17/3 (napiš do sešitu); WB16/1,17/3.YOUR HOMEWORK: WB17/4(napiš krátké odpovědi a pošli mi).

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Potravní vazby

týden od 16.11. do 20.11. … U: s.16 – Bezobratlí

týden od 9.11. do 13.11. … Savci

týden od 2.11. do 6.11. … Opakování rostliny – test, U: s.15-16 – Obratlovci

týden od 19.10. do 23.10. … U s. 15 Živočichové přečíst

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … VLD: Život za vlády Přemyslovců, U: s. 18-19, PS: s. 10 ; VLZ: Státní symboly, státní svátky

týden od 16.11. do 20.11. … VLD: PS: s. 9 ; U: s. 12 – 1

týden od 9.11. do 13.11. … VLD: Velkomoravská říše s.13-14, otázky; Česká republika s. 11-12, PS: s. 8

týden od 2.11. do 6.11. … VLZ: PS: s. 6 a 7; VLD:PS: s.7,opakování od pravěku po Sámovu říši – test

týden od 19.10. do 23.10. … DĚJ – U- s. 11 Naše minulost v pověstech; ZEM – Kraje – Opakování

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole