distanční výuka 6. třída

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 11.1. do 15.1. … ML Zajmena – druhy, PS str.9,U 44, 45;
LV stará cit.40-42, obsah do ses.,  POSLECH v Teams; SL Popis U str.118, 119

týden od 30.11. do 4.12. … Ml stupňování příd.jmen, U str.36, PS str.6 cv.17; SL /LV  osobní dopis vybrané postavě z bájí

týden od 23.11. do 27.11. … ML tvoření a pravopis přídavných jmen, PS str.4 cv.8, 9 str.5 cv.13,14; Lv četba bájí Prometheus a Orfeus a Eurydyka ( kniha nebo internet.text); Str.123 vysvětlit spojeni

týden od 16.11. do 20.11. … ML PS 2.dil 3/3 odevzdat,  4/5,6 připravit do prac.s. na 20.11.; SL 112/2a odevzdat; LV čítanka str.112 přečíst, ot.c.1 zapsat, uč.113/5 vybrat si .

týden od 9.11. do 13.11. … ML uc 28/2 do 11.11.; LV 110 a 111, četba, zapsat obsah a o autorovi; SL SMS zpráva 114/1 vybrat si 

týden od 2.11. do 6.11. … ML : PS 32/1 az 8 , 22 /6, 7 do 4.11. ; uc. 29/ 4 do sešitu školního do 6.11.; Lv : str.105 výpisy z textu do ses.lit.;  str.106 az 108 přečíst, obsah do sešitu, vypsat postavy; Sloh : Zpráva Halloween 2020, oznámení  Nase vanocni besidka 2020 – napsat do sešitu slohu a odevzdat do 6.11.

týden od 19.10. do 23.10. … Mluvnice – PS 28/1, 2, 3, 4;
LV –  najít na internetu 5 bohů z řecké mytologie, krátce něco o nich zapsat do sešitu lit.

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 11.1. do 15.1. … Dělitelnost přirozených čísel  PS str. 101 – 112

týden od 30.11. do 4.12. … PS str. 66,67 – převody jednotek;  str. 69,70,71 – násobení des. čísel

týden od 23.11. do 27.11. … PS str. 64 – 67 – převody jednotek

týden od 16.11. do 20.11. … PS str. 59 – 60 – násobení a dělení des. čísla 10,100,1000.. ;  str. 64 – 67 – převody jednotek

týden od 9.11. do 13.11. … PS str. 52 – 56 – desetinná čísla

týden od 2.11. do 6.11. … PS str. 46, 47 – desetinná čísla, desetinné zlomky;    str. 50, 51, 52, 53 – zaokrouhlování, sčítání a odčítání des. čísel

týden od 19.10. do 23.10. … PS str. 40 – 43 – úvod do zlomků

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina paní uč.Arbonová

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … WB75/U2/A/Vocab.(Write twelve words or phrases in your Voc.); SB20/1,2(Read,translate,answer.); SB20/3a(Write in your EB.); WB14/1,2.Your HW: WB14/3(Send it to me.

týden od 23.11. do 27.11. … Your study: Revision U1-CD in your WB. Practise all U1. (Opakování, procvič si celou U1 na CD z tvého WB.)
Your HW: ‚Have you got any problem with U1(grammar, some exercises from SB,WB,CD)?‘ Máš nějaký problém v lekci1? Write it to me, please

týden od 16.11. do 20.11. … SB15/8(Write in your EB.); WB10/2,3.Your HW: WB10/4(Send to me in MS TEAMS.) 

týden od 9.11. do 13.11. … WB75/U1/D-Daily life(write fifteen words or phrases in your Voc.); SB14/1(read); SB14/2(read the Cartoon and write the answers in your EB); WB66-67/1.6(výpis in your EB); WB11/5,7.Your HW to 13th November 2020 (Friday):SB15/4-write in your EB. Send it to me, please.

týden od 2.11. do 6.11. … Your study:WB66/1.3(výpis do EB); WB8/3(dialogue-doplň); WB66/1.4(výpis in your EB); WB9/4,5; SB13/4b(write in your EB).; Magazine CROWN, April/May2020, str.2-3(vyber si one NEWS,read it, translate-write in your EB,vyplň k tomu úkol v časopisu); Your HW to 6th November 2020 (Friday):SB13/3b-write sentences in your EB. Send to me, please.

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:
SB-učebnice-11/7a (Read, say, translate. Čti, říkej, přelož); SB11/7b (Answer-say. Odpověz-říkej); WB-pracovní sešit-6/1,2.
YOUR HOMEWORK: WB6/3 (Write and send to me, please. Napiš a pošli mi, prosím).

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina paní uč.Horáková

týden od 11.1. do 15.1. … Unit 3 A    minulý čas (učebnice, pracovní sešit)

týden od 30.11. do 4.12. … 2.lekce oddělení D, učebnice,   pracovní sešit

týden od 23.11. do 27.11. … Unit 2 A,B C,   průběhový čas, slovní zásoba, pokračovat v zadané práci.

týden od 16.11. do 20.11. … Unit 2 A,B C,   průběhový čas, slovní zásoba

týden od 9.11. do 13.11. … 2.lekce, slovní zásoba, 2A,B  mluvnice -průběhový čas

týden od 2.11. do 6.11. … dodělat chybějící cvičení  v  WB (vše do str. 13); učebnice str. 16 .cv 1, 2, 3

týden od 19.10. do 23.10. … pokračovat v zadané práci-pracovní listy;            Ps   dodělat 1. lekci  do str. 13

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina konverzace pan uč.Nekola

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. …

týden od 23.11. do 27.11. …

týden od 16.11. do 20.11. …

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. …

týden od 19.10. do 23.10. … Odpověz na zprávu kamaráda – pyžamo

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 11.1. do 15.1. … žahavci učebnice str.48 -51,přečíst a zápis;        nakreslit nezmara, medůzu, sasanku ; pozorovat ptáky na krmítku, zapsat druhy

týden od 30.11. do 4.12. … Viry str. 38,39, zopakovat buňku živočichů str. 39,40


týden od 23.11. do 27.11. … stavba viru,str38-39      zopakování a porovnání s bakteriální buňkou

týden od 16.11. do 20.11. … kloboukaté houby, lišejníky učebnice str34-37

týden od 9.11. do 13.11. … učebnice str.32-35 houby plísně, kloboukaté houby

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str.32-36 přečíst  a vypsat houby

týden od 19.10. do 23.10. … str 28 řasy v přírodě -31 kvasinky .přečíst, vypsat zapamatovat

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … V pondělí na online- ČAS NA ZEMI ( uč. 41-42); ve středu budete mít v TEAMS PL na toto téma k odevzdání

týden od 23.11. do 27.11. … v pondělí na online hodině zopakujeme téma Země v pohybu, ve středu vás čeká test na toto téma, který po vyplnění odešlete

týden od 16.11. do 20.11. … v pondělí děláme společně kapitolu Země v pohybu uč. 34 a 35;   na středu pošlu do TEAMS PL s úkoly

týden od 9.11. do 13.11. … pokračujeme v orientaci na Zemisamostatně doma- vypracuj do sešitu uč. str. 33 ( souhrnné opakování)


týden od 2.11. do 6.11. … kapitola Orientace na Zemi-učebnice 27 a 28 přečíst a udělat zápisky do sešitu, více probereme v Teamsech na online hodině

týden od 19.10. do 23.10. … Začínáme kapitolu Globus  uč. str. 23,24   přečti a zapiš  si stručně výpisky do sešitu, pak  si prohlédni tuto prezentaci a zkus vyluštit křížovku   (dobrovolná práce )    https://slideplayer.cz/…60/

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … Úvod do starověku ( uč. 43 – 46) , Mezopotamie – úvod ( uč. 47 – 48)

týden od 23.11. do 27.11. … Germáni, Slované – uč. 38-42.

týden od 16.11. do 20.11. … Opakování : Zpracovatelé kovů, nově: Keltové, Germáni str. 35-39, přečíst, výpisky – viz Team

týden od 9.11. do 13.11. … Zpracovatelé kovů, uč. 32-34. Zápisek z hodiny na Teamsech.

týden od 2.11. do 6.11. … Test – doba kamenná –  na Pyžamu (případně Teams ) od pondělí, vypracovat a poslat do pátku 6.11.Doba bronzová – uč. 32-33, zápisky do sešitu.

týden od 19.10. do 23.10. … Uč. str. 30, Velká změna ve společnosti, přečíst a s pomocí otázek pod textem udělat zápis. Dále Shrnutí str. 31 – přečíst a písemně vypracovat otázky do sešitu

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. …

týden od 23.11. do 27.11. … pořad Byl jednou jednou jeden vynálezce – Měření času, kvíz ve Forms

týden od 16.11. do 20.11. … jednotky délky, převody, kvíz ve Forms

týden od 9.11. do 13.11. … vyplň kvíz v Teams. Pokud nemáš přístup, kontaktuj mě. Změř 4 vzdálenosti/velikosti čtyřmi různými měřidly.

týden od 2.11. do 6.11. … Do čtvrteční on line hodiny (5.11. od 8:00) vyhledej 3 staré jednotky délky (palec, stopa, píď, …) a změř v těchto jednotkách svoji výšku.

týden od 19.10. do 23.10. … Prohlédni si pořad Byl jednou jeden život – Ucho: https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4; Do sešitu nakresli jednoduché schema ucha (nebo vytiskni z webu) a popiš nejdůležitější části. Obrázek vyfoť a pošli ke kontrole na Pyžamo. 

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

občanská výchova

týden od 11.1. do 15.1. … prezentace na Teams – státní symboly


týden od 30.11. do 4.12. … přečíst prezentaci; učebnice str. 31 – 34 (stará učebnice), 94 – 97 (nová učebnice)

vypracovat úkol klady a zápory školy str. 94 (nová učebnice), str. 31 (stará učebnice)

týden od 23.11. do 27.11. … Na papír A3 udělej plakát na téma Rodina, tak aby se v něm objevilo vše důležité co jsme v tomto tématu probrali.

týden od 16.11. do 20.11. … Rodinný rozpočet – učebnice – stará kniha str. 24 – 25, nová kniha 41 – 43

týden od 9.11. do 13.11. … Neúplná rodina – učebnice str. 28 – 30 (stará učebnice), 48 – 50 (nová učebnice)

týden od 2.11. do 6.11. … manželství – prezentace na Pyžamu

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace na Pyžamu

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

informatika

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. …

týden od 23.11. do 27.11. …

týden od 16.11. do 20.11. …

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. …

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace(nový iphone/trendy TikToku/eRouška)