distanční výuka 7. třída

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Mluvnice: samostatně vypracujte PS str. 18, společně uděláme str. 19, čekejte test na ČÍSLOVKY ( v úterý na konci hodiny);  Sloh : POPIS OSOBY- v TEAMS bude PL s návodem;  Literatura: práce s texty v TEAMS

týden od 16.11. do 20.11. … mluvnice: PS. str. 17-uděláme v TEAMS společně, PL bude v zadání na TEAMSECHsloh- práce s texty, zadání bude v TEAMSECH, popis osobyliteratura- práce s texty, PL v TEAMSECH

týden od 9.11. do 13.11. … mluvnice: dokončíme zájmena – PS str. 15,16 uděláme společně v úterý na TEAMS -po hodině bude test online na druhy zájmen ( PS str. 13); sloh: úvod do líčení -na TEAMS bude prezentace, ze které uděláte samostatně výpisky do sešitu; literatura: příběhy o bozích- práce s textem online ve čtvrtek na TEAMS 

týden od 2.11. do 6.11. … Mluvnice: samostatně vypracuj PS str.13 ,14;  Sloh: vypravování: napiš vlastními slovy obsah libovolného filmu, který si v posledních dnech shlédl (cca 150 slov) pošli na TeamsyLiteratura: prezentace k antice bude na Pyžamu a Teamsech

týden od 19.10. do 23.10. … Mluvnice : PS: hotové by měly být strany 8 a 9 , v úterý na Discordu si připravte stranu 10 a 11-budeme kontrolovat Ve čtvrtek si uděláme stranu 12 společně na online hodině; Sloh: Popis:  vyber si jakoukoli fotku nebo obraz a popiš ji do sešitu na sloh. Na Pyžamu najdeš prezentaci, která ti usnadní postup; Literatura: předpokládám, že čteš a pracuješ na deníku

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. …  PS str. 66 – 70 – zlomky, smíšená čísla

týden od 16.11. do 20.11. … PS str. 55 – 60 uspořádání zlomků, desetinné zlomky

týden od 9.11. do 13.11. … PS str. 52, 55, 56, 58 – 60

týden od 2.11. do 6.11. … PS – zlomky opakování str. 46 ,47, 48/9,10,11       – rozšiřování a krácení zlomků str. 50 – 52

týden od 19.10. do 23.10. … PS str. 34 – 37, 39

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … U6 At the movies, příslovce a přídavná jména, uč. 70-71, WB 56-57

týden od 16.11. do 20.11. … Unit 6  ,  vazba going to,

týden od 9.11. do 13.11. … nová slovní zásoba Unit 6A,B, , mluvnice-  going to

týden od 2.11. do 6.11. … dokončit a zopakovat U5 v učebnici i prac. sešitě (do str. 53)- stupňování přídavných jmen

týden od 19.10. do 23.10. …  Unit 5 – The World – slovní zásoba, stupňování podstatných jmen, SB i WB

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

ruština 

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … nácvik čtení,  , PS str. 20 /16a

týden od 16.11. do 20.11. … dopsat všechna písmena, nácvik čtení

týden od 9.11. do 13.11. … trénovat čtení, nácvik písmen v PS

týden od 2.11. do 6.11. … nová písmena na straně 13 a 23; měkký znak, Y,Ž,F,C

týden od 19.10. do 23.10. …  nácvik  písmen  PS  str. 12, str. 13/5, str .14

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

němčina

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Länder und Leute; učebnice str. 20, PS str. 12

týden od 16.11. do 20.11. … 1) Učebnice str. 20; 2) PS str.12

týden od 9.11. do 13.11. … Ich wohne in…, ich komme aus …; 1) Tázací zájmena – učebnice str. 18; 2) Pořádek slov ve větě;
3) Otázky a odpovědi (odkud jsi, kde bydlíš …); 4) Úkol PS  11/2,3

týden od 2.11. do 6.11. … Ich heiße, ich wohne in – učebnice str. 17,18,; PS str.11(přehled gramatiky na Pyžamu a MS Teams); Sledujte na MS Teams on-line hodiny.

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Učebnice str.16; 2) Najdi si na internetu hl.města (die Hauptstadt) Německa, Rakouska a Švýcarska. Najdi si 2-3 zajímavosti o těchto městech nebo zemích.  Napiš do sešitu (česky).

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 11.1. do 15.1. … Ještěři a hadi, UČ str. 26-29, online na Teams

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Obojživelníci UČ str.20-21 (přečíst), zápis na Teamsech, online dle plánu

týden od 16.11. do 20.11. … zůstává UČ str.12-17 (soustřeďte se na str.13 – mořské ryby, online dle plánu

týden od 9.11. do 13.11. … Zástupci ryb; UČ str.12-17 přečíst; zápis uložen na Teams i v Pyžamu, online hodina na Teams dle plánu

týden od 2.11. do 6.11. … Ryby – stavba těla; UČ str.8-9, zápis na Pyžamu a nově v Teamsech (ve složce soubory, ve složce zadání budou případné úkoly); online hodiny budou na Teamsech – vždy ve pátek od 10:00

týden od 19.10. do 23.10. … kruhoústí a paryby, UČ str.18 a 19 (přečíst), zápisy uloženy na Pyžamu – prosím přepsat (nalepit) do sešitu, online hodinu zkusíme 23.10.od 10:00

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Přečíst a vypsat do sešitu z učebnice str. 41 průmysl, doprava a regiony USA, na online hodině rozebereme podrobněji (strany 42 a 43)

týden od 16.11. do 20.11. … učebnice 37-38  KANADA- výpisky do sešitu, na online hodině ve čtvrtek budeme dělat USA


týden od 9.11. do 13.11. … hospodářství Ameriky-přečíst uč. 34,35 a připravit si výpisky na čtvrtek na online v TEAMSECH 

týden od 2.11. do 6.11. … pokračujeme učebnice 28-30 přečíst a udělat výpisky do sešitu , pro zájemce je zde video o nejnebezpečnějších zvířatech Amazonie  https://www.youtube.com/…I3w

týden od 19.10. do 23.10. … Učebnice str. 26-27  Podnebí a vodstvo Ameriky- přečíst a vypsat zápisky do sešitu , pomůže ti i toto video: 

https://www.youtube.com/…MVQ

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Arabové a Turci, Křížové výpravy , uč. str. 40- 44

týden od 16.11. do 20.11. … Byzanc, Arabové – uč. str. 38-42, nastudovat, výpisky – viz Teams

týden od 9.11. do 13.11. … Francie,  Anglie – uč. 34-37

týden od 2.11. do 6.11. … zopakovat dějiny Francké říše, Svaté říše římské, nově: FRANCIE, ANGLIE str. 34-36., přečíst a zapsat do sešitu.

týden od 19.10. do 23.10. … Test : Úvod do dějepisu, Středověká společnost (k dispozici na Pyžamu v pondělí)

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … pořad Byl jednou jednou jeden vynálezce – Isaac Newton, kvíz ve Forms

týden od 16.11. do 20.11. … rychlost autíčka, návod v Teams nebo zavolej

týden od 9.11. do 13.11. … vyplň kvíz v Teams. Pokud nemáš přístup, kontaktuj mě.

týden od 2.11. do 6.11. … do čtvrteční on line hodiny (5.11. od 8:50) si procvič převody času https://www.umimematiku.cz/pocitani-cas-1-uroven/1709 a převody délky: https://www.umimematiku.cz/pocitani-jednotky-delky-2-uroven/1783

týden od 19.10. do 23.10. … pořad Pohyb a rychlost pohybu: https://edu.ceskatelevize.cz/pohyb-a-rychlost-pohybu-5e44195317fa7870610ed65d; Zapsat krátký zápis do sešitu.

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole