distanční výuka 9. třída

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 11.1. do 15.1. … práce zadaná na teamsech

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Mluvnice: PS : str. 24-prostudovat modrý obdélník a zapsat do sešitu na mluvnici, vypracovat samostatně cvičení str. 25 /5 a,b,c; v úterý si napíšete čtvrtletní práci-zadání bude v TEAMS; Sloh– POPIS- vyber si někoho z rodiny a popiš jej ( vnější i vnitřní , přímá i nepřímá charakteristika) cca 200 slov, v TEAMS bude návod; Literatura– pokračujeme v naturalismu-rozbory, práce s textem v TEAMS

týden od 16.11. do 20.11. … mluvnice- dodělat v PS stranu 21 – pracujte s internetem, pokud nevíte význam slov; zbytek TEAMS; sloh- práce s texty , Čachtická paní , zadání v TEAMSECH; literatura- práce s texty- zadání v TEAMS, naturalismus

týden od 9.11. do 13.11. … mluvnice: samostatně PS dodělat str. 36,37, na TEAMS čekejte test na předpony s/z, vz; sloh : líčení- prezentaci najdeš v TEAMS, více na online hodině; literatura: práce s textem-online

týden od 2.11. do 6.11. … Mluvnice:  PS vyplnit strany 34,35 celé a 36/cv. 37 ; Sloh : vypravování – napiš parafrázi na jakoukoli pohádku nebo film (cca 200 slov) odevzdej na Teamsy; Literatura: najdi si info o Allanu Edgaru Poeovi (Allan Edgar Poe), vypiš do sešitu na literaturu , poslechni si od něj Havrana na    https://www.youtube.com/…ZDM

týden od 19.10. do 23.10. … mluvnice: PS č. 1    samostatně vypracovat cvičení na str. 31 / 22,23,24,25   a na str. 33/ 29,30,31; na online hodinách budeme pracovat se třemi  PL , které byly rozdány ve škole ( budou na Pyžamu ke stažení); sloh:  vyber si jednu filmovou postavu a napiš do sešitu  její charakteristiku ( použij přímou i nepřímou) odevzdej na Pyžamo; literatura: poslechni si https://www.youtube.com/watch?v=rDiqfdiqJyI

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 11.1. do 15.1. … pracovní listy zadané(pokud nepůjdou slovní úlohy,opakuj); slovní úlohy o pohybu,ps str.111-117

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … dodělat PS 65-66,opakování; nové lomené výrazy PS str.69-72

týden od 16.11. do 20.11. … algebraické výrazy ps str.58-63 (opakování z loňska)

týden od 9.11. do 13.11. … Ps souhrnná cvičení 44-50; podobnost str51-54,budeme dělat společně

týden od 2.11. do 6.11. … Ps str.38-45; geometrie opakování konstrukcí,trojúhelníků,čtyřúhelníků,Thaletovy věty

týden od 19.10. do 23.10. … mocnitel větší než 3, str 29; zápis čísla str.33-37,vypracovat; práce na pátek pro studenty zadaná na pyžamu, vypracovat, poslat; nestudenti doplnit chybějící v prac. sešitu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p. uč. Krejčiříkové)

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … 9 AJ  – opakování U2, test z lekce U2 a začneme U3 A  – SB 32-33, WB 24-25; 9 AJ konverzace připravit ve dvojicích rozhovor At the doctor´s (zkouším na online hodině čt 26.11.)

týden od 16.11. do 20.11. … AJ  U2 Revision SB 30, WB Progress Check 22-23; AJk – Health and Diseases –  extending vocabulary viz Teams

týden od 9.11. do 13.11. … U 2 D učebnice i prac.sešit; AJK: Health and Diseases – připravit povídání+otázky v Teamsech

týden od 2.11. do 6.11. … U 2 C read the text Fame, questions 24/1, 25/2, Nouns and Adjectives 25/3.WB 18-19.

týden od 19.10. do 23.10. … Uč. 22 – Smart Alec – číst; 22/2 – ústně; pís. WB str. 14- 17  Present Perfect = předpřítomný čas.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p. uč. Arbonové)

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Hello students, Your study: Revision U3-CD in your WB. Practise all U3.; Your HW: ‚Have you got any problem with U3(grammar, some exercises from SB,WB,CD?‘ Write it to me, please. Bye-bye H.A.; Aj konverzace : Your HW: Choose some healthy and junk food. Write 10-20sentences in your EB-‚Why it’s good for us and why it isn’t.‘ Send to me, please. 

týden od 16.11. do 20.11. … SB42/1a,3a(Write in your EB).; *WB32/2.; Your HW:*WB32/3(Send it to me in MS TEAMS).; Konverzace Arbonová: Magazine TEAM, April/May 2020, page 19-Holiday. Read and translate the Paragraphs:’Taste it! and Smell it!‘ Write it in your EB. Send them to me, in MS TEAMS.

týden od 9.11. do 13.11. … Your study: WB76/U3/English Across the Curriculum(write ten words or phrases in your Voc.); SB41/1b(read the text, translate); B42/2(write in your EB); SB41/5(read and fill).; Your HW to 13th November 2020 (Friday):SB41/3-copy the chart in your EB. Send it to me, please.; konverzace Your HW to 13th November 2020 (Friday): ‚What did you eat and drink yesterday?‘ Write 20-30 sentences in your EB. Send them to me, please. Bye-bye H

týden od 2.11. do 6.11. … Your study:SB/5a(write the dialogue in your EB); WB31/5,7; WB76/U3/Culture(write all words or frased in your Voc.); SB40/1b-‚Sports Events‘ (read loudly and translate); SB40/2,3(write in your EB).; Your HW to 6thNovember 2020 (Friday):Magazine TEAM, page11, ‚Comprehension Check‘ in your EB. Send it to me, please

týden od 19.10. do 23.10. … WB-Pracovní sešit-28/1,2,3,4 (Read and do the exercises); WB76/3D Voc. (Write all in your Vocabulary); SB-Učebnice-38/1b (Read, translate and write your answers in your EB-Sešit-. 38/2 (Write TxF in your EB); YOUR HOMEWORK:  SB39/4 (Write in your EB and send me, please; YOUR WORK: WB71/3.4 (Write in your EB); WB31/4,6 (Write); YOUR HOMEWORK: Magazine TEAM April/May 2020=pages 4-5; Read and translate the article about ‚MARVEL‘; Write-Grammar: Phrasal verbs-and send to me, please; Aj konverzace YOUR WORK: Magazine TEAM April/May 2020=page 2; Read and translate the article ‚CORONAVIRUS-Lessons in lockdown‘; New vocabulary (Český list TEAM 5); YOUR HOMEWORK: DISCUSS IT-Write your two answers+’If you had to stay at home…..‘ and send them to me, please.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

ruština 

týden od 11.1. do 15.1. … Práce na 2 týdny  RJ   jídlo, ovoce, zelenina  slovní zásoba  9.lekce;  PS str. 36/ 2A, B; tr. 39/5; str. 39/6A,B; str.40/7,9,10

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … pokračovat začaté

týden od 16.11. do 20.11. … slovesa , 8.lekce

týden od 9.11. do 13.11. … dny  v týdnu  

týden od 2.11. do 6.11. … str. 13 cv . 9   ( města  ze cvičení 7A, 7B);                  2) str. 13  cv. 11   přelož do češtiny a odpověz na otázku

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice str. 22cv 7.A , do sešitu,  s. dodělat chybějící cvičení z 8. lekce.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

němčina

týden od 11.1. do 15.1. … pracovní list a úkoly zadané

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … 1) Eine Traumreise; 2) Sloveso fahren; učebnice str. 78, PS str. 69

týden od 16.11. do 20.11. … 1) Procvičování – vazba se slovesem mögen; 2) Sloveso  fahren; 3) učebnice str. 78, PS str. 69

týden od 9.11. do 13.11. … In den Ferien; 1) učebnice str. 77; 2) časování slovesa möchten – podmiňovací způsob; 3) 3 – 5 vět co byste chtěli dělat, navštívit, vidět …

týden od 2.11. do 6.11. … In den Ferien – učebnice str. 75,76, PS str.68/1,2; (poslech na Pyžamu a v MS Teams); Sledujte v MS Teams on-line hodiny.

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Wiederholungstest str. 65-66; 2) Pracovní list Jahr, Monat – rozdány; Podrobnosti na Pyžamu.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 11.1. do 15.1. … usazené horniny v učebnici str.34-35,organogenní usazeniny,výskyt,použití

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … zvětrávání,eroze. Učebnice str28-33

týden od 16.11. do 20.11. … vzhled a využití magmatických hornin str.38-39

týden od 9.11. do 13.11. … zopakujeme Magma str.26,27; zvětrávání str.28-29, budeme dělat společně

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str.26-29; přečíst,výpisk

týden od 19.10. do 23.10. … sopky 22-25, přečíst, vypsat, naučit

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 11.1. do 15.1. … práce na 2 týdny    učebnice str. 34  opakování;  str. 37-41 výpisky

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … pokračovat rozdělané

týden od 16.11. do 20.11. … Narodní   parky  ČR

týden od 9.11. do 13.11. … výpisky ochrana životního prostředí,  str 1 3 opakování -učebnice 

týden od 2.11. do 6.11. … 1) učebnice  str. 11 půdy, živá příroda, výpisky; 2 )podívat se na  2 videa, udělat výpisky, (videa na pyžamu)

týden od 19.10. do 23.10. … pohoří, vodstvo – pracovní listy

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 11.1. do 15.1. … Posílám úkoly – uč. str. 96-99 – výpisky

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … str. 85-88 – udělej si výpisky; online hodina s prezentací, kvízem proběhne na MS Teams.

týden od 16.11. do 20.11. … uč. 80-83.

týden od 9.11. do 13.11. … učebnice str. 76 – 79 udělat výpisky – toto se týká zejména žáků bez internetu, s ostatními budu mít hodinu online, odprezentuji a dám jim výpisky do souboru. 

týden od 2.11. do 6.11. … přečíst v učebnici od str. 70-73; shlédnout video:https://edu.ceskatelevize.cz/…b0b; výpisky k tématu pak nasdílím na pyžamo/MS Teams

týden od 19.10. do 23.10. … vypracovat rozdané pracovní listy a poslat na pyžamo; zadání též na pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 11.1. do 15.1. …

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Vlnění, kvíz ve Forms

týden od 16.11. do 20.11. … Periodické děje, kvíz ve Forms

týden od 2.11. do 13.11. … Využití elektrického proudu v plynech: https://edu.ceskatelevize.cz/vyuziti-elektrickych-vyboju-5f5bb8db2464c1502c58a3fa; stručné zápisky připravit do on line hodiny ve čtvrtek 5.11. 10:00

týden od 19.10. do 23.10. … Elektrický proud v kapalinách: https://edu.ceskatelevize.cz/vede-cista-voda-proud-5e4423f14908cf0125157e38; Stručný zápis do sešitu + důvod proč čistá voda proud nevede zapsat na Pyžamo.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

chemie

týden od 11.1. do 15.1. … opakovat vzorce oxidů

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … opakování kvašení a bílkovin; učebnice DNA str.32-33

týden od 16.11. do 20.11. … bílkoviny učebnice str 28-31

týden od 9.11. do 13.11. … kvašení učebnice str.26-27; opakovat fotosyntézu,dýchání,budeme dělat společně

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str.22rostliny v noci-25 dýchání+ pracovní list opakování cukry

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice do str.23; dodělat cukry, fotosyntézu; pracovní list na pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

občanská výchova

týden od 11.1. do 15.1. … Zadání práce: Do 14.1. vypracovat pracovní list  (opakování učiva z 6. ročníku). Do sešitu napsat:Téma: Rodina a zákony v pracovním poměru. Vypracovaný pracovní list je možné vytištěný vlepit popř. přepsat do sešitu

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Učebnice str. 33 nakreslit schéma soudního řízení; vypsat poznámky z prezentace Soudnictví; vyplnit pracovní list

týden od 16.11. do 20.11. … Zadání: Orgány právní ochrany; učebnice str. 30, prezentace – vypsat poznámky (co je kurzívou je pouze pro čtení), pracovní listy – všechna cvičení mi mo cvičení č. 1

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. … právní řád

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace na Pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole