Návrat žáků do školy

PublikovánoAktuality  by: admin
Duben 6th, 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 bude první stupeň na střídavé prezenční výuce (= jeden týden ve škole, jeden týden z domova) takto:

lichý týden ve škole (od pondělí 12. dubna) – 2. a 4. třídy

sudý týden ve škole (od pondělí 19. dubna) – 1., 3. a 5. třídy

Školní jídelna bude v provozu jen pro děti ve škole.

Školní družina – pro žáky 2. tříd odpoledne v plném rozsahu; pro žáky 4. tříd a ranní družina stále mimo provoz. Po rozjezdu testování plánujeme opět umožnit vstup do školy již v 7:15

Testování dětí – Testuje se v pondělí a čtvrtek zpravidla přímo ve třídě. Případně bezprostředně po pozdějším návratu do školy. Jde o samotestování sadami, které jsou neinvazivní, odběr je z přední části nosu. Rodičům, kteří si to budou přát, samozřejmě umožníme přítomnost u testování svého dítěte v tomu vyhrazených prostorech. Více informací o testování ZDE

Roušky/respirátory – žákům postačuje ve škole chirurgická rouška (prosíme jednu náhradní), všichni ostatní musí mít ústa a nos zakryty respirátorem FFP2/KN95

Vstup do hlavní budovy školy – výhradně brankou přes školní zahradu z ulice Mýtní. Jinými vchody je z důvodu probíhající stavby vstup přísně zakázán.

Další upřesnění po obdržení oficiálních pokynů z MŠMT.

Comments are closed