Zápis do 1. ročníku – výsledky losování

PublikovánoAktuality  by: admin
Duben 13th, 2021

K zápisu se přihlásilo celkem 56 žáků.

Z tohoto počtu 4 žáci žádají o odklad (B02, B11, B16, D17)

Všech 26 žáků, kteří mají bydliště ve spádové oblasti Praha-Běchovice bylo přijato (kódy: B04, B06, B09, B13, B14, B17, D01, D02, D03, D04, D05, D10, D14, E01, E03, E04, S03, S06, S07, S08, S10, S11, S12, S13, S15, S16

Ze zbývajících 26 žáků mimo spádovou oblast bylo v úterý 13. dubna 2021 pod dohledem předsedy Školské rady vylosováno 22 přijatých (kódy: B01, B05, B07, B08, B10, B15, D06, D07, D08, D09, D11, D12, D13, D15, D16, E02, E05, E06, S01, S02, S04, S05

Zbývající 4 jsou náhradníci v tomto pořadí: B03, B12, S09, S14

Protokol losování a záznam losování jsou k nahlédnutí na vyžádání u vedení školy.

Do 20. 4. 2021 lze podávat připomínky a námitky prostřednictvím datové schránky htwmgqk, e-mailu zapisbechovice@seznam.cz nebo osobně po objednání na tel. 725 884 300.

Comments are closed