Návrat žáků 2. stupně do školy – aktualizováno

PublikovánoAktuality  by: admin
Duben 27th, 2021

Na naší škole bude rotační výuka organizována takto:

6. a 7. třída – sudé týdny ve škole (od pondělí 3. května), liché týdny na distanční výuce

8. a 9. třída – liché týdny ve škole (od pondělí 10. května), sudé týdny na distanční výuce

Podrobnosti návratu probrala/probere třídní učitelka na on line třídních schůzkách ve čtvrtek před návratem žáků.

Comments are closed