2.Školská rada – 21/22

Přítomní:

za pedagogyza rodiče:za zřizovatele:
BrabenecStaňkováJiřík
HorákováTěhníkKlůna
ČížkováKvětoň (on-line)Martan

Pozvaní: Svátek – ředitel školy

Program:

 1. přivítání – vystoupení pana ředitele Svátka
 1. představení členů školské rady:
  1. za rodiče: Eva Staňková, Viktor Květoň, Richard Těhník
  2. za zřivatele: Ondřej Martan, Jiří Klůna, Michal Jiřík
  3. za pedagogy: Hana Horáková, Michaela Čížková, Martin Brabenec
 1. kompetence Školské rady
 1. volba předsedy Školské rady
  1. návrhuji pana Viktora Květoně
 1. hlasování: pro 8; proti 0; zdržel se 1 (pan Květoň byl zvolen předsedou Školské rady)
 1. volba tajemníka Školské rady
  1. navrhuji pana Martina Brabence
 1. hlasování: pro 8; proti 0; zdržel se 1 (Brabenec M. byl zvolen tajemníkem Školské rady)
 1. Výroční zpráva 2020/2021
 1. hlasování: pro 9; proti 0; zdržel se 0 (Znění Výroční zprávy za rok 2020/2021 bylo schváleno)
 1. odpovědi k dotazům k Výroční zprávě:
  • výroční zpráva nesměřuje do budoucnosti, popisuje vždy předešlý rok
  • hodnocení distanční výuky není předmětem Výroční zprávy
 1. přestavba školy
  1. poděkování učitelům i žákům za zvládání náročných podmínek
  2. striktní oddělení částí, které využívá škola a kde je stavba
  3. podstatná zařízení ve funkčním, byť omezeném stavu
  4. slovo pana starosty Martana:
   • zkušební provoz nových tříd směřován k 31.3.2022 (pokud schválí Hygiena, hasiči…)
   • kolaudace v průběhu letních prázdnin
  5. uveřejnit aktuální stav na webu školy
 1. koronavirus
  1. současná pravidla a opatření
 1. školní akce
  1. lyžařský výcvik
  2. plavání – probíhá 2. třídy, od pololetí 3. a 4. třídy = doženeme zameškání
  3. školy v přírodě – plánují se, dojednávají se storna, přihlašování formou nevratné zálohy
 1. další dotazy,připomínky:
  1. poděkování za zařazení předmětu Aj od příštího šk.roku do 1.a2.ročníků (pan Martan, pan Klůna)
  2. pokusit se o změnu školního jídelníčku – omezit cukrovinky k obědu (nahradit zdravějším), vzor některé okolní školy
  3. přemýšlet nad novým zaměřením školy
  4. pokusit se vytvořit přehled nových trendů ve výuce, zvláště novodobé dějiny, finanční gramotnost….
  5. Hrozba sociálních sítí – více prevence
   • probíhají diskuse ve třídách – třídnické hodiny
   • téma permanentně řešeno v hodinách INF
   • probíhá po celý školní rok napříč ročníky projekt Etické dílny (od externí společnosti)
   • škola dohodne přednášky s městskou policií (dosavadní výborná spolupráce zaměřena na první pomoc, požární ochranu, vandalismus, prevenci návykových látek)
  6. zamyslet se nad zákazem mobilních telefonů – žák se nemůže hned dostat k el.žákovské
  7. nabídka sociomapování (využít jako prevenci patolog.jevů, možnost zrychlit vývoj dítěte
  8. doučování – zájem uspokojen, funguje v rámci Šablon II
  9. obsah školních tašek dětí – pokusit se zredukovat (možnost eliminovat počty sešitů; kontrola rozvrhu dětí – na každý den se připravovat)
  10. tělesná výchova – zaměřit se v rámci osnov na motoriku, koordinaci; omezit přehnané posilování; přiblížit pohyb dětem aby je bavil….
  11. ŠVP – změna postupně (nejprve Aj pro I.stupeň, dále prostor pro informatiku)
  12. webové stránky školy – pracuje se na změně (moderní, aktuální, přehledný, srozumitelný)

zapsal: Brabenec Martin