Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Přijetí dítěte

 • Kriteria přijetí – v případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií (viz č.j. Sv 10/2022):
 1. trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti Běchovice
 2. délka trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti. Přednost mají ti, kteří dle výpisu z matriky MČ Praha-Běchovice bydlí ve spádové oblasti nejdéle
 3. rozhodne se losem
 4. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy, mohou být přijati nehledě na vylosované pořadí pouze pokud to dovolí organizačně technické a kapacitní možnosti školy
 • případné losování proběhne v týdnu od 11.4.
 • seznam kódů přijatých dětí bude vyvěšen na vchodu školní družiny a na webu školy
 • dle požadavku GDPR nelze uvádět výsledky zápisu jmény
 • rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá, lze jej vydat na vyžádání
 • rozhodnutí o nepřijetí
 • zašleme na uvedenou adresu pro doručování
 • v případě nepřijetí dítěte z důvodu naplnění kapacity Vám tuto skutečnost oznámíme také do týdne telefonicky. Pokud nejste z Běchovic obraťte se na školu ze spádové oblasti vašeho bydliště

Pomůcky, které zařizuje škola

 • učebnice pro 1. třídu, sešity, písanky a pracovní sešity
 • částku za pomůcky a výtvarné potřeby, které nehradí stát, dohodneme na prvních třídních schůzkách začátkem (předpokládáme 1200 Kč).

Co je potřeba pořídit

 • aktovku
 • penál – guma, ořezávátko, nůžky, pero (budeme potřebovat až od prosince, zatím do penálu nedávejte), tužka č.2 (2x) trojhranná, pastelky – základní barvy,
 • desky na písmena a číslice, desky na sešity
 • obaly na sešity a učebnice (lépe až po rozdání učebnic)
 • přezůvky, prosíme světlou podrážku a pevnou patu.
 • převlečení na tělesnou výchovu – v pevném látkovém pytlíku, obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor (tričko, kraťasy, ponožky, tepláky, popř.mikina)
 • na pracovní vyučování a výtvarnou výchovu – staré triko, igelitový ubrus na lavici
 • na svačiny – doporučujeme svačinový box, láhev

Důležité termíny

první školní denčtvrtek 1. 9. 2022 sraz v 7.50 hlavní budova školy, Mýtní 73
zkus být školákemstředy 11.5.; 1.6.; 15.6.; vždy od 15:15 do 16:00 v hlavní budově školy

Základní informace

adresa školyZákladní škola Praha – Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha – Běchovice
telefonyškola – 281 931 207

ředitel – 725 884 300

ekonomka – 725 884 307

výchovná poradkyně – 724 064 207

školní jídelna – 725 884 308
e-mailzs-bechovice@seznam.cz
internetwww.zsbechovice.cz
třídní učitelky1.A Jitka Tóthová Martincová

1.B Šárka Brabencová
ředitel školyJaroslav Svátek
zástupce ŘŠMartin Brabenec pro II.st.
Jana Voráčová pro I.st.
výchovná poradkyněHana Horáková
škola začíná v7:55
školní družinaráno od 6:30, odpoledne do 17:30

Školní jídelna

• vaří se od 2.9.
• 1.9. rodiče prosíme nahlásit třídní učitelce od kdy bude dítě chodit na obědy
• od 2.9. do 9.9. pro první ročníky je možná pouze volba první varianty jídla (v tomto týdnu
budou proti záloze 150 Kč vydávány prvním ročníkům čipy a přístupové údaje pro
přihlašování do systému školní jídelny)

Různé

Opatření proti koronaviru
• bude se řídit aktuální situací a případnými aktuálními nařízeními


První týden (platí pouze pro 1. ročníky)

• ČT 1.9. jedna hodina (bez oběda, bez družiny)
• PÁ 2.9. a PO 5.9. dvě vyučovací hodiny (ve školní družině a jídelně běžný režim)
• ÚT 6.9. a ST 7.9. tři vyučovací hodiny (ve školní družině a jídelně běžný režim)
• od ČT 8.9. výuka dle rozvrhu (ve školní družině a jídelně běžný režim)


Školní družina
• ráno od 6:30, odpoledne do 17:30
• poplatek 300 Kč/měsíc (nyní)
• závazné přihlášky první školní den, to je 1.9.2022
• místa ve školní družině pro 1. ročník jsou rezervována


​ Kroužky (uvádíme jen vhodné pro 1.třídu)

• keramika, šachy, sportovní kroužky – bude upřesněno dle zájmu dětí
• další nabídka kroužků v letáku od agentury Kroužky na třídních schůzkách

Školy v přírodě
◦ podle zájmu rodičů v květnu,na 1 týden,cena cca 4000 Kč