Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Přijetí dítěte

 • Kriteria přijetí – v případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií (viz č.j. Sv 10/2022):
 1. trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti Běchovice
 2. délka trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti. Přednost mají ti, kteří dle výpisu z matriky MČ Praha-Běchovice bydlí ve spádové oblasti nejdéle
 3. rozhodne se losem
 4. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy, mohou být přijati nehledě na vylosované pořadí pouze pokud to dovolí organizačně technické a kapacitní možnosti školy
 • případné losování proběhne v týdnu od 11.4.
 • seznam kódů přijatých dětí bude vyvěšen na vchodu školní družiny a na webu školy
 • dle požadavku GDPR nelze uvádět výsledky zápisu jmény
 • rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá, lze jej vydat na vyžádání
 • rozhodnutí o nepřijetí
 • zašleme na uvedenou adresu pro doručování
 • v případě nepřijetí dítěte z důvodu naplnění kapacity Vám tuto skutečnost oznámíme také do týdne telefonicky. Pokud nejste z Běchovic obraťte se na školu ze spádové oblasti vašeho bydliště

Pomůcky, které zařizuje škola

 • učebnice pro 1. třídu, sešity, písanky a pracovní sešity
 • částku za pomůcky a výtvarné potřeby, které nehradí stát, dohodneme na prvních třídních schůzkách začátkem (předpokládáme 1200 Kč).

Co je potřeba pořídit

 • aktovku
 • penál – guma, ořezávátko, nůžky, pero (budeme potřebovat až od prosince, zatím do penálu nedávejte), tužka č.2 (2x) trojhranná, pastelky – základní barvy,
 • desky na písmena a číslice, desky na sešity
 • obaly na sešity a učebnice (lépe až po rozdání učebnic)
 • přezůvky, prosíme světlou podrážku a pevnou patu.
 • převlečení na tělesnou výchovu – v pevném látkovém pytlíku, obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor (tričko, kraťasy, ponožky, tepláky, popř.mikina)
 • na pracovní vyučování a výtvarnou výchovu – staré triko, igelitový ubrus na lavici
 • na svačiny – doporučujeme svačinový box, láhev

Důležité termíny

první školní denčtvrtek 1. 9. 2022 sraz v 7.50 hlavní budova školy, Mýtní 73
zkus být školákemstředy 11.5.; 1.6.; 15.6.; vždy od 15:15 do 16:00 v hlavní budově školy

Základní informace

adresa školyZákladní škola Praha – Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha – Běchovice
telefonyškola – 281 931 207

ředitel – 725 884 300

ekonomka – 725 884 307

výchovná poradkyně – 724 064 207

školní jídelna – 725 884 308
e-mailzs-bechovice@seznam.cz
internetwww.zsbechovice.cz
třídní učitelky1.A Eva Horáková

1.B Šárka Brabencová
ředitel školyJaroslav Svátek
zástupce ŘŠMartin Brabenec
výchovná poradkyněHana Horáková
škola začíná v7:55
školní družinaráno od 6:30, odpoledne do 17:00

Různé

Opatření proti koronaviru
• bude se řídit aktuální situací a případnými aktuálními nařízeními
První týden
• upravený rozvrh – čtvrtek (první školní den) 1 hodina, pátek 2 hodiny, pondělí 3 hodiny, od úterý 4 hodiny – bude ještě upřesněno
• školní jídelna a školní družina zajištěny od pátku 2.9.
• informace o platbách a další důležité informace probereme první školní den nebo na třídních schůzkách začátkem září
Školní družina
• ráno od 6:30, odpoledne do 17:00
• poplatek 300 Kč/měsíc (nyní)
• závazné přihlášky první školní den, to je 1.9.2022
• místa ve školní družině pro 1. ročník jsou rezervována
​ Kroužky (uvádíme jen vhodné pro 1.třídu)
• keramika, angličtina, šachy, sportovní kroužky – bude upřesněno dle zájmu dětí
Školy v přírodě
◦ podle zájmu rodičů v květnu,na 1 týden,cena cca 4000 Kč