Ostatní výukové programy

  • Plavecko-běžecké závody – pravidelná účast výběru žáků z I.stupně na závodech během roku
  • Finanční gramotnost – přednášky dvou subjektů pro žáky 4., 5. a 9.ročníku
  • Literární dílny – workshopy se spisovatelkou paní Smolíkovou; 3.ročníky
  • Naučné programy s průvodcem a exkurze