Výše poplatků ve školním roce 2022/2023

Školní jídelna – ZŠ

ZŠ žáci 7 – 10 let32 Kč / oběd, záloha 640 Kč / měsíc
ZŠ žáci 11 – 14 let34 Kč / oběd, záloha 680 Kč / měsíc
ZŠ žáci 15 – 18 let36 Kč / oběd, záloha 720 Kč / měsíc

Školní družina

Úplata za školní družinu300 Kč / měsíc

Věk dítěte se posuzuje podle věku, kterého žák dosáhne v daném školním roce.

V Praze – Běchovicích

7. července 2022

Jaroslav Svátek

Ředitel školy