Prvky sebeobrany pro dívky

Bezpečněji ve složitém světě

Stále agresivnější nátlaky okolního světa, složité životní situace a často také sobecké pohnutky majetnického charakteru, zlé úmysly, neschopnost, nechuť a možná i ztráta energie při řešení problémů nás nutí zamýšlet se nad bezpečností našich životů, pokud se setkáme s takto jednajícími a uvažujícími lidmi.

Zamýšlíme se stále častěji a intenzivněji, protože si uvědomujeme, jak moc se tato setkávání mohou dotýkat našich dětí. Na ulicích potkáváme mnohá individua, jsme svědky slovních napadení v městské dopravě, nebo v obchodech. Vyhýbáme se nátlakovým konverzacím.

Jako dospělí si možná poradíme snadno, ale jak při takovém náhodném konfliktním setkání budou reagovat naše děti?

Zeptali jsme se a začali spolupracovat s odborníky na toto téma. Společnost SORUDO pro nás připravuje komplexnější program pro žáky, ve kterém se seznámí a zážitkově prožijí bezpečné možnosti při náhodných konfliktních setkáních. V modelových situacích, přiměřeně věku.

V současné době proběhlo první setkání dívek 7., 8. a 9.ročníku. Dívky se seznámily nejen s prvky sebeobrany, ale také s nejdůležitější informací – „pokud mi v cestě stojí pochybné individuum, zvolím jinou cestu“.

Přeji všem bezpečný domov a pohyb na ulicích, přívětivá lidská setkání a pokoj v srdci. Nejen o Vánocích.

Požehnaný nový rok Vám všem.

Brabenec Martin