Mimořádné volno

Čtvrtek 22.12.2022 mimořádné volno, následují vánoční prázdniny do pondělí 2.1.2023 včetně.

PF 2023
Základaní škola přeje všem svým žákům, jejich rodičům i široké veřejnosti krásné a spokojené svátky
a vše dobré v roce 2023!