Zkoumání lišejníků

V pondělí 20.3. jsme s pomocí paní lektorky objevovali svět lišejníků. Naučili jsme se rozlišovat některé druhy, pochopili jsme význam slova bioindikátor a podvojný organismus.

Podařilo se nám určit bioindikátory 2.stupně na většině zvolených stromů v problémové lokalitě.

Potěšilo nás zjištění, že naše mikroklima není znečištěno oxidy síry (tedy exhalacemi z továren uvolňovanými při spalování uhlí).

Potvrzuje se tedy opět domněnka, že hlavním znečišťovatelem pozorované lokality jsou motorová vozidla.

                                                                                                                      Brabenec Martin