Školní kolo biologické olympiády

Na konci února proběhlo v šestých ročnících školní kolo Biologické olympiády. Zájemci se připravovali již několik týdnů předem. Hlavní téma pro naši kategorii bylo BEZLESÍ.

Součástí zkoušky byl teoretický test znalostí, poznávačka rostlin a živočichů a praktické cvičení.

Na prvním a třetím místě školního kola se umístili žáci ze 6.A, na druhém místě žákyně ze 6.B. gratulujeme všem. Johance Staňkové, která obdržela první místo, držíme palce do kola okresního.

Rád bych poděkoval všem zúčastněným žákům a žákyním za jejich píli, vytrvalost a touhu poznávat nové věci.

                                                                                                                      Brabenec Martin