třídní schůzky 10. listopadu 2011

1. stupeň ….. 16:30

2. stupeň ….. 17:00

7. třída ……. 17:30 (třídní učitelka Hana Horáková – výchovná poradkyně, od 17:00 v 9. třídě – volba povolání)