Porucha kotle

V neděli 20.11. se nepodařilo nastartovat kotel topení, oprava je objednána na pondělí ráno. Ve škole je nyní 19°C, prosíme, oblečte děti podle toho.

Děkujeme za spolupráci.