H₂Ospodař – Příběh kapky

Voda je na naší planetě odjakživa. Potkala se s dinosaury i s faraony, hodovala na dvorech králů. Kolovala po Zemi a všechno bylo v pořádku až do té doby, než se začaly dít špatné věci. Člověk změnil krajinu – zničil koryta řek, tůňky i mokřady. Přestal si vody vážit a začal s ní bez rozmyslu plýtvat. A tak se kapička Jarmilka rozhodla přijet za dětmi z naší školy, aby jim o svém trápení pověděla ….

Interaktivní workshop Příběh kapky pomohl dětem představit si, jak velké množství vody spotřebujeme denně doma při různých činnostech a vedl je k přemýšlení o tom, jakým způsobem můžeme s vodou šetřit.

Díky interaktivnímu modelu krajiny, ve které člověk ponechal řece její zákruty a modelu, kde říční koryto člověk napřímil, děti názorně viděly, jaký je rozdíl mezi dobou zadržení vody v přirozené a uměle přetvořené krajině. Vystavěly si svou vesnici i město a poznaly, proč na některých místech není vhodné stavět domy. Užasle sledovaly, jak se z úplně kalné vody, zanesené listím a větičkami, stala voda čirá a vhodná k pití. Byla to pro ně hotová alchymie.

Protože bylo krásné slunečné počasí mohli jsme si tento program užít venku na školní zahradě a to se nám všem moc líbilo.

Šárka Brabencová a 1. B