Formuláře

(Veškerá absence musí být zapsána v omluvném listě v žákovské knížce)
Omluvenky žádost o uvolnění v jednom dni (.doc)
žádost o uvolnění z vyučování na více dní (.doc)
žádost o osvobození z předmětu (.doc)
školní družina žádost o uvolnění (.doc)