Směrnice a řády

školní řád (Směrnice ZŠ 01)

pravidla hodnocení a klasifikace žáků (Směrnice ZŠ 02)

řád školní jídelny (Směrnice ZŠ 09)

řád školní družiny (Směrnice ZŠ 04)

placení poplatků škole (Směrnice Ek 03)

NOVÉ  výše poplatků ve školním roce 2021/2022 (Směrnice Ek 04)

svobodný přístup k informacím (Směrnice R 02)

minimální preventivní program

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Školní vzdělávací plán

školní vzdělávací plán

autoevaluace školy

Mapa školy 2016-2017

2008 – 2011

2006 – 2008

výroční zprávy školy

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2009/2010

2008/2009

2007/2008

rozpočet

návrh 2017

návrh 2018

Veškerá ostatní veřejně přístupná dokumentace je k dispozici na požádání u vedení školy.