Důležité informace – leden 2021

Posted in Aktuality  on Leden 6th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Důležité informace – leden 2021

přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

k vyzvednutí ve středu 3. února 2021:

5. třídy od 8 do 9 hodin

9. třída od 9 do 10 hodin

(nebo dle předchozí domluvy)

vysvědčení

Žáci, kteří budou ve škole, dostanou své výpisy ve čtvrtek 28.1.

Žáci, kteří ve škole tento den nejsou, budou mít klasifikaci v systému Bakaláři. V listinné podobě dostanou žáci výpisy po návratu do školy

Přístup ke známkám v Bakalářích zůstává stejný, jako byl k hodnocení na třídních schůzkách. V případě problémů s přihlášením se prosím obraťte na vedení školy.

slovní hodnocení X hodnocení známkou

Pro letošní klasifikaci využijeme ve velké míře slovní hodnocení. Zároveň ale budeme nadále hodnotit i známkou.

Slovní hodnocení svého dítěte je přístupné v systému Bakaláři po přihlášení na počítači. Mobilní aplikace jsou bohužel omezeny provozovatelem jen na známky. Na vyžádání Vám rádi zašleme slovní komentář ke známkám i v písemné podobě.

distanční vzdělávání – 3. a vyšší ročníky

On line výuka – v systému MS Teams dle stanoveného rozvrhu. Pokud není dohodnuto jinak je výuka povinná a případnou absenci je třeba omlouvat.

systém Bakaláři

Přístupové údaje rodičů zašle třídní učitelka. Prosím, udržujte v tajnosti. Přihlašovací údaje žáků dostanou děti s vysvědčením. Portál je k dispozici na adrese zsbechovice.bakalari.cz nebo v mobilních aplikacích.

školní jídelna

V omezeném provozu pro žáky v prezenční výuce. Z důvodu probíhající rekonstrukce není možná volba jídel.

Školní družina – možnost náhradního stravování

Posted in Aktuality  on Leden 4th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní družina – možnost náhradního stravování

Vážení rodiče,

ještě jednou se omlouváme za komplikace způsobené odstávkou školní jídelny. Po častých dotazech na řešení problému jsme přistoupili na toto kompromisní řešení:

LZE – pro děti nechat rodiči individuálně dovézt jídlo v jednorázovém nadepsaném obalu ve stanovenou dobu – 13:00. Dítě se samostatně v družině nají, obal a zbytky se vyhodí.

NELZE – nechat dovézt jídlo v jiný než uvedený čas, jídlo v družině ohřívat, používat jiné než jednorázové jídlonosiče

Provoz školy od pondělí 4.1.

Posted in Aktuality  on Prosinec 23rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz školy od pondělí 4.1.

PO DOBU CCA 2 TÝDNŮ BUDE Z DŮVODŮ STAVBY MIMO PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNA. ZA KOMPLIKACE SE OMLOUVÁME.

1. a 2. třída – dle rozvrhu; školní družina v omezeném provozu jako v prosinci – ranní družina není, ale škola se otevírá v 7:15, odpoledne v plném rozsahu

3. – 9. třídadistanční výuka, rozvrh on-line hodin v Teamsech. Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná!

PF 2021

Posted in Aktuality  on Prosinec 21st, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2021

Šťastné svátky a vše dobré v roce 2021 – hlavně to zdraví!

Třídní schůzky – změna

Posted in Aktuality  on Prosinec 15th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třídní schůzky – změna

Původní termín třídních schůzek se přesouvá z původního termínu ve čtvrtek 7. ledna 2020 na úterý 19. ledna 2021.

Věříme, že v novém termínu budeme mít více přesnějších informací o způsobu hodnocení, vysvědčení a dalším provozu školy.

Děkujeme za pochopení.

Vánoční prázdniny – změna

Posted in Aktuality  on Prosinec 15th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční prázdniny – změna

Aktuálním rozhodnutím Vlády ČR začínají již v sobotu 19.12.2020 a končí v neděli 3.1.2021.

Školní družina od pondělí 30.11.

Posted in Aktuality  on Listopad 25th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní družina od pondělí 30.11.

ranní družina

bohužel nebude. Žáci se nemohou mezi různými ročníky spojovat a škola nedokáže zajistit nejméně 3 nezávislá ranní oddělení od 6:30. Zajistíme ale možnost vstupu dětí 1. – 3. ročníku do své třídy již v 7:15, kde budou do začátku vyučování pod dozorem pedagogických pracovníků. Žáci tedy mohou přijít v 7:15, nebo až v době běžného otevření školy.

odpolední družina

1. a 2. ročník – v běžném rozsahu, to je do 17:00. Škola zajistí, aby se nespojovali žáci různých ročníků.

3. třídy – pro v anketě přihlášené žáky bude spojené oddělení pro 3. třídy v běžném provozu do 17:00.

4. třídy – školní družinu nebudeme bohužel schopni zajistit. Důvodem je pravidlo o striktním zákazu spojovat děti z jiných ročníků.

placení školní družiny

(poznámka: o povinnosti placení za ŠD rozhoduje zda přihlášené dítě do družiny chodit mohlo/nemohlo, nikoliv zda chodilo/nechodilo)

říjen 2020 – škola byla uzavřena 14.10., do té doby proběhla polovina původně plánovaných pracovních dnů. Poplatek za říjen je polovina z 300 Kč, tedy 150 Kč.

listopad 2020 – pro 1. a 2. ročníky byla ŠD v provozu 1 týden, to je 1/4 předpokládané doby. Poplatek za listopad je 75 Kč. 3. a 4. třída za listopad neplatí, protože neměla možnost do školní družiny chodit.

prosinec 2020 – protože není v provozu ranní družina, poplatek se jednotně snižuje na 200 Kč.

Návrat žáků od pondělí 30.11.

Posted in Aktuality  on Listopad 20th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat žáků od pondělí 30.11.

Od pondělí 30.11. nově se do škol vrací 3., 4., 5. třídy a 9. třída

6., 7. a 8. budou mít od 30.11. střídavý provoz 1 týden ve škole/1 týden doma:

7. a 8. třída bude ve škole podle školního kalendáře SUDÉ týdny, to je poprvé od pondělí 30.11.

6. třída bude ve škole LICHÉ týdny, to je poprvé od pondělí 7.12.

Výuka bude probíhat v rozsahu běžného rozvrhu. Místo hodin, které nelze dle nyní platných pravidel vyučovat(hudební výchova, tělesná výchova), bude zařazeno opakování stěžejních předmětů. Odpadají hodiny tělesné výchovy na 2. stupni.

Roušky po celou dobu vyučování jsou povinné.

Školní jídelna bude pro žáky ve škole zajištěna v běžném provozu bez možnosti volby jídla (probíhá rekonstrukce)

Návrat do školy 1. a 2. třídy

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Listopad 11th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat do školy 1. a 2. třídy

Ve středu 18.11. se do školy vrací 1. a 2. třídy.

Výuka bude probíhat v rozsahu běžného rozvrhu včetně lekce angličtiny.

O konkrétní náplni vyučovacích hodin rozhodne třídní učitelka (zaměření se na stěžejní předměty, neučí se hudební výchova a sportovní činnosti, doporučují se vycházky)

Třídní kolektivy budou po celou dobu výuky i školní družiny odděleny.

Roušky po celou dobu vyučování jsou povinné.

Před školou se budou žáci shromažďovat u cedulky své třídy a své třídní paní učitelky (nutný rozestup tříd)

Vstup do školy bude organizován po třídách. Prosíme přijďte na čas svého třídního vstupu do budovy : 2.B – vstup v 7:40; 2.A – vstup v 7:45; 1.B – vstup v 7:50; 1.A – vstup v 7:55; hromadný odchod třídy do budovy řídí třídní učitelka

Školní jídelna bude pro tyto žáky v běžném režimu bez možnosti volby jídla (stále probíhá rekonstrukce)

Odpolední školní družina bude zajištěna v běžném rozsahu, to je do 17:00.

Bohužel dle stávajících pravidel nebude ranní družina. Není v možnostech školy zajistit celkem 4 izolovaná oddělení pro každou třídu zvlášť v době od 6:30. Za komplikace se velmi omlouváme.

Připojení do Microsoft Teams

Posted in Aktuality  on Říjen 27th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připojení do Microsoft Teams

Do Teams se můžete připojit odkudkoli, z libovolného zařízení.
Doporučujeme používat webový prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge.

1)Přejděte na tento odkaz.

2)Klikněte na „přihlásit se“.

3)Do kolonky „email,telefon nebo skype“ vyplňte jmeno.příjmení@zak.zsbechovice.cz (pro Karla Duchaříka bude tedy vyplněno: karel.ducharik@zak.zsbechovice.cz).

4)Zadejte heslo (třídní učitel) a dle vašeho uvážení uložte informace o přihlášení.

5)Klikněte na „Místo toho použijte webovou aplikaci.“

6)Naplánované online hodiny uvidíte na kartě „kalendář“.