Covid 19 – karanténa 1.A

Posted in Aktuality  on Duben 26th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Covid 19 – karanténa 1.A

ve třídě se vyskytly 2 různé případy koronaviru u žáka/žákyně. Poslední kontakt ve třídě v pátek 23.4. Hygienickou stanicí byla nařízena karanténa do 7. května 2021 včetně. Přesné informace zaslány rodičům e-mailem. Všichni rodiče byli také informováni telefonicky.

V této třídě bude do 14. května výuka distanční formou (on line).

Testování dětí na Covid 19 – změna

Posted in Aktuality  on Duben 21st, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Testování dětí na Covid 19 – změna

Dle sdělení ministerstva školství bude od pondělí 26.4. prováděno jinými testy než doposud, na místo testů Lepu se použijí testy Singclean.

Technika odběru z nosu se nemění, jiná je vyhodnocovací sada.

Předpokládané dodání nových testů do školy je ve čtvrtek 22.4.

V platnosti zůstávají tyto možnosti:

A. samotestování žáků ve třídě výše uvedeným testem

B. testování za přítomnosti rodiče (možno využít i jiný vlastní certifikovaný test)

C. potvrzení o testování v certifikované laboratoři ne starší než 48 hodin

D. písemné potvrzení lékaře o prodělání Covid 19 v posledních 90 dnech

E. omluvená absence ve škole

Testování Covid 19 pro přijímací zkoušky – 5. a 9. třída

Posted in Aktuality  on Duben 19th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Testování Covid 19 pro přijímací zkoušky – 5. a 9. třída

Žáci, kteří se účastní přijímacích zkoušek mají povinnost se u přijímacích zkoušek prokázat negativním testem Covid 19. Tento test nesmí být starší než 7 dní.

Testovat se lze:

A. v certifikovaných laboratořích

B. v naší škole, která následně vydá potřebný formulář

Termíny testování ve škole jsou pro 9. třídu ve středu 28. dubna v 8:30, pro 5. třídy v pátek 30. dubna v 8:30. Sraz v určených prostorách na školní zahradě.

Další mimořádné termíny testování lze dohodnout také na tel. 725 884 300.

Zápis do 1. ročníku – výsledky losování

Posted in Aktuality  on Duben 13th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku – výsledky losování

K zápisu se přihlásilo celkem 56 žáků.

Z tohoto počtu 4 žáci žádají o odklad (B02, B11, B16, D17)

Všech 26 žáků, kteří mají bydliště ve spádové oblasti Praha-Běchovice bylo přijato (kódy: B04, B06, B09, B13, B14, B17, D01, D02, D03, D04, D05, D10, D14, E01, E03, E04, S03, S06, S07, S08, S10, S11, S12, S13, S15, S16

Ze zbývajících 26 žáků mimo spádovou oblast bylo v úterý 13. dubna 2021 pod dohledem předsedy Školské rady vylosováno 22 přijatých (kódy: B01, B05, B07, B08, B10, B15, D06, D07, D08, D09, D11, D12, D13, D15, D16, E02, E05, E06, S01, S02, S04, S05

Zbývající 4 jsou náhradníci v tomto pořadí: B03, B12, S09, S14

Protokol losování a záznam losování jsou k nahlédnutí na vyžádání u vedení školy.

Do 20. 4. 2021 lze podávat připomínky a námitky prostřednictvím datové schránky htwmgqk, e-mailu zapisbechovice@seznam.cz nebo osobně po objednání na tel. 725 884 300.

školní družina – informace

Posted in Aktuality  on Duben 13th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem školní družina – informace

ranní družina není

odpolední družina (konec vyučování – 17:00)

kolektivy zůstávají stejné jako ve škole, nesmějí se spojovat a míchat

1. ročník – sudé týdny – 2 oddělení podle třídy v plném rozsahu

2. ročník – lichý týdny – 2 oddělení podle své třídy v plném rozsahu

3. ročník – sudé týdny – 2 oddělení podle své třídy v plném rozsahu

4. ročník – družina není

poplatky za školní družinu

1. ročník

leden, únor = 200 Kč (sleva 100 Kč za ranní družinu)

březen = 0 Kč – distanční výuka

duben = 50 Kč (ze 300Kč – 100Kč není ranní družina /2 od poloviny měsíce /2 jen sudé týdny

2. ročník

leden, únor = 200 Kč (sleva 100 Kč za ranní družinu)

březen = 0 Kč – distanční výuka

duben = 50 Kč (ze 300Kč – 100Kč není ranní družina /2 od poloviny měsíce /2 jen liché týdny)

3. ročník

leden, únor, březen = 0 Kč – distanční výuka

duben = 50 Kč (ze 300Kč – 100Kč není ranní družina /2 od poloviny měsíce /2 jen sudé týdny)

4. ročník

leden, únor, březen, duben = 0 Kč – nebyla školní družina

Zápis do 1. ročníku – předběžné výsledky

Posted in Aktuality  on Duben 12th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku – předběžné výsledky

K zápisu se přihlásilo celkem 56 žáků.

Z tohoto počtu 4 žáci žádají o odklad

Všech 26 žáků, kteří mají bydliště ve spádové oblasti Praha-Běchovice bylo přijato.

Ze zbývajících 26 žáků mimo spádovou oblast bude v úterý 13. dubna pod dohledem předsedy Školské rady vylosováno 22 přijatých a 4 náhradníci.

Výsledky zápisu budou následně zveřejněny zde na webových stránkách.

Návrat žáků do školy

Posted in Aktuality  on Duben 6th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat žáků do školy

Od pondělí 12. dubna 2021 bude první stupeň na střídavé prezenční výuce (= jeden týden ve škole, jeden týden z domova) takto:

lichý týden ve škole (od pondělí 12. dubna) – 2. a 4. třídy

sudý týden ve škole (od pondělí 19. dubna) – 1., 3. a 5. třídy

Rozvrh – vyučuje se podle obvyklého rozvrhu, tělesná výchova bez sportovních činností, hudební výchova bez zpěvu

Školní jídelna bude v provozu jen pro děti ve škole.

Školní družina – viz výše

Testování dětí – Testuje se v pondělí a čtvrtek zpravidla přímo ve třídě. Případně bezprostředně po pozdějším návratu do školy. Jde o samotestování sadami, které jsou neinvazivní, odběr je z přední části nosu. Rodičům, kteří si to budou přát, samozřejmě umožníme přítomnost u testování svého dítěte v tomu vyhrazených prostorech. Více informací o testování ZDE

Roušky/respirátory – žákům postačuje ve škole chirurgická rouška (prosíme jednu náhradní), všichni ostatní musí mít ústa a nos zakryty respirátorem FFP2/KN95

Vstup do hlavní budovy školy – výhradně brankou přes školní zahradu z ulice Mýtní. Jinými vchody je z důvodu probíhající stavby vstup přísně zakázán.

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia – ZMĚNA

Posted in Aktuality  on Březen 15th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia – ZMĚNA

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:


1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021


1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Uzavření školy od 1.3.2021

Posted in Aktuality  on Únor 26th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školy od 1.3.2021

Z důvodu uzavření školy i pro 1. a 2. třídy, po návratu z jarních prázdnin, to je od 8. března 2021, přecházejí tyto třídy automaticky na distanční výuku prostřednictvím MS Teams. Rozvrh on-line hodin bude v kalendáři MS Teams k dispozici od středy 3.3.

Dle zájmu rodičů v týdnu od 8.3. připravujeme v určitém rozsahu i možnost virtuální školní družiny v prostředí MS Teams. Upřesníme později.

Mimořádné opatření – respirátory/zdravotní roušky

Posted in Aktuality  on Únor 24th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádné opatření – respirátory/zdravotní roušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je


respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),


zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,


které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.


Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.