distanční výuka třída 5.A

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 5.A

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … ML přípony ( pravopis n,nn,- sky, – sti) , Uc.str.41 , 42, ; PS str.12 a 13, bude probráno a procvičováno v prezentaci na hodinach  ;  SL /LV uc.str.44 cv.8a,b napsat

týden od 16.11. do 20.11. … ML  uč. 39-40 ě/je  , PS 12/15; LV /Sl čítanka str.30 přečíst, 30/3 napsat (popis tvé cesty na Měsíc)

týden od 9.11. do 13.11. … ML  PS 12/14, 17/e, uc.38/3SL popis prac.postupu – Dlabani dyniLV str.26, 27 čítanka, napsat osnovu v 10 heslovitych bodech

týden od 2.11. do 6.11. … ML uc.str.35/1, 36/2a dole do škol.sesitu;  LV str.24-25 přečíst, obsah do sešitu lit.; SL uc. str.159 pročíst, 159/3, 5 a 160/9c            do sešitu slohu

týden od 19.10. do 23.10. … PS str. 8, 9, 15 a 16; Sloh vypr. Procházka podzimním lesem; Lv napsat o 1 oblíbené knize

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … PS str, 28 – 30 násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, římské číslice ; str. 45 – trojúhelník, trojúhelníková nerovnost

týden od 16.11. do 20.11. … PS str. 24 – 27 početní operace s čísly většími než milion, římské číslice. ; str. 44 – trojúhelník

týden od 9.11. do 13.11. … PS 21- 24

týden od 2.11. do 6.11. … PS str.17-20, čísla větší než milion; G PS str.42

týden od 19.10. do 23.10. … M str. 12 – 16 čísla větší než milion, G str.41

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina – skupina paní uč. Horákové

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … pokračovat v zadané práci, 3.lekce-sloveso have got

týden od 16.11. do 20.11. … lekce 3 ABC, slovíčka, sloveso have got

týden od 9.11. do 13.11. … Hor. sloveso have got, slovní zásoba Pets                3 A, B ;

týden od 2.11. do 6.11. … uc.str.26 vsechna cv. do sesitu

týden od 19.10. do 23.10. … dodělat zadané, PS 66/2.5 přivl. zájm. opsat tabulku; slovíčka DPS str.18

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina – skupina paní uč. Arbonové

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … WB74/U2/B(Write eight words or phrases in your Voc.); WB66/2.5,2.6a,b(Výpis do EB); SB18-19(Také na on-line hodině); WB14-15(Také na on-line hodině).Your HW:WB14/2. Send it to me.

týden od 16.11. do 20.11. … Your study: WB66/2.4(Výpis do EB).; WB13/5,6.Your HW: SB17/8(Write in your EB. Send me in MS TEAMS.) On-line výuka a úkoly již jen na MS TEAMS.

týden od 9.11. do 13.11. … Your study: WB66/2.2,2.3(Výpis do EB); WB12/4; SB17/5a(Čti a doplň tabulku); SB17/6a(Doplň slovesa ‚to be‘. Write in your EB.); WB11/I can-„Já umím, mohu“.Your HW to 13th November 2020 (Friday): Napiš o sobě 5-6 vět do sešitu. Send to me, please.

týden od 2.11. do 6.11. … Your study:WB74/2A/Vocabulary(napiš slova a fráze do Voc.); SB16/1a(read),1b(najdi na mapě str.76); SB16/3(read,translate,answer); WB66/2.1(výpis in your EB); WB12/1,2,3; Magazine CLICK, April/May2020, Český list-CLICK5(new Vocabulary-read),str.2-3(vyber si one NEWS,read it,translate-write in your EB,vyplň k tomu úkol v časopisu); Your HW to 6th November 2020 (Friday): SB16/2a-write sentences in your EB. Send to me, please.

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:WB-pracovní sešit-74/Your Project (Přepiš slovíčka do svého slovníčku); SB-učebnice-15/1Song https://youtu.be/v2eSlYSUvFY (Podívej se na video, přečti nahlas text a hlasitě zazpívej ); YOUR HOMEWORK: SB15/Your project 1,2,3 (Dle úkolů a fota vytvoř svůj Projekt na papír). Odevzdáte, až zase budeme chodit do školy; YOUR WORK: SB14/2 (Napiš do EB-sešitu slova do správných sloupců v tabulce); WB10/1,3,4; YOUR HOMEWORK:
WB10/2 (Sestav z přeházených slov rozhovor a pošli mi ho).

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … UČ str.31-33 Vesmír II (Měsíce planet, komety, meteorická tělesa) – prosím přečíst, zápis připraven na Teamsech, online hodina dle plánu

týden od 16.11. do 20.11. … UČ str.29-30 (Země, Pohyby Země) – přečíst, online dle plánu

týden od 9.11. do 13.11. … Vesmír, Slunce, Sluneční soustava, planety; UČ str.25-28 přečíst; zápis uložen na Teams i v Pyžamu; online hodina na Teams dle plánu

týden od 2.11. do 6.11. … Půda; UČ str.23-24, zápis na Pyžamu a nově v Teamsech (ve složce soubory, ve složce zadání budou případné úkoly); online hodiny budou na Teamsech – vždy ve středu od 8:50

týden od 19.10. do 23.10. … elektrická energie UČ str.19 a 20 (přečíst), zápis z hodiny uložen na pyžamu – prosím přepsat (nalepit) do sešitu, online hodina na Pyžamu 21.10.od 8:00 .

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … sousední státy ČR
str. 46 v učebnici – kvíz, doplňovačka, prezentace na MS Teams.

týden od 16.11. do 20.11. … VL D uč. 19 -21, PS 7/2; VL Z str.45 práce s mapou

týden od 9.11. do 13.11. … DĚJ: str.5/2, 6 celé, na online hod. se vytvori výpisky; ZEM: uc str.43, 44 výpisky

týden od 2.11. do 6.11. … DĚJ. PS str.4 celá, práce s uc.14-15; ZEM. uc. 39-42 precti, vyber 1 pražskou  zajímavost, najdi další informace a posli

týden od 19.10. do 23.10. … ZEM. PL s uč.str.38, DĚJ. PL s uč.str.14

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

informatika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. …

týden od 16.11. do 20.11. …

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. …

týden od 19.10. do 23.10. … tlačítko print screen, obrázky v textových editorech

distanční výuka třída 4.B

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 4.B

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … PS: s. 18/1, s.19/ 1-4, s. 20/2,3,1,

týden od 16.11. do 20.11. … U: s.53/1,2 ; s.54/3,4 a s. 55/5 a PS s.14/1 a s.15/ 2 – 4

týden od 9.11. do 13.11. … PS: s.13/3 a s.14/4,5,6

týden od 2.11. do 6.11. … U: s.50/1,2,3, s. 52/6, s.57/2 diktát, PS: s.3/1,

týden od 19.10. do 23.10. … U: 41/1, s.42/2, s.46/1,2,3, s. 47/4,5, SL: 45/5,6,7

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … PS: s. 21-22; Kvízy a rozšíření zadání na Teams, příprava na čtvrtletní opakování

týden od 16.11. do 20.11. … PS: s.19 20 a U: s. 41/2 – 8 a s.42/1-7

týden od 9.11. do 13.11. … PS : s.16 – 18 a U: s. 38 celá, příprava na čtvrtletní práci

týden od 2.11. do 6.11. … PS: s. 14-15, U: s.33/4,5, s.36/1-9, s. 37/10,13, + PL

týden od 19.10. do 23.10. … PS: s. 12-13, U: s. 27,28,( 28/55 písemně do sešitu),  s. 30-31, 32/19 písemně

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Casková: strany 20 a 21 jak v učebnici, tak v PS., kvízy a rozšířené zadání na MS Teams. ; Arbonová: SB21(Také na on-line výuce.); *WB20/2;21/4,5.; Your HW: WB21/6(Ptej se člena rodiny a dopiš do tabulky).

týden od 9.11. do 13.11. … AJ Casková – AJ uč. str. 16-17; AJ PS str. 16-17; Toto jen informativně. AJ budeme mít online, příští týden 2x; AJ Arbonová – SB18/1; SB19/2; SB19/Vocabulary; WB18-19; SB19/3

týden od 2.11. do 6.11. … AJ Casková – PS AJ str. 14/3; str. 15 celá; dle učebnice str. 15 cvič otázky Is he…? Is she…? S krátkými odpověďmi.; Příští týden plánuji s dětmi on-line hodiny (pravděpodobně dvě a v časech obvyklých rozvrhu; prosím tedy o zachování prostoru pro AJ. Samozřejmě naplánuji do kalendáře v MS Teams.); Aj Arbonová – SB17/4(read,translate,show-ukazuj) ;SB17/5; WB16/2(čti,vybarvi,odpověz); WB17/4,5; Bye-bye H.A; Your HW to 6th November 2020 (Friday): Magazine CLICK, April/May2020, Český list-CLICK5(Vocabulary-read),str.14-15,’Clohes Waste'(read,translate). Magazine str.15’Watch it'(pospojuj), ‚Style it'(napiš). Pošlete mi.

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:SB-učebnice-15/3,4 (nahlas čti a odpovídej); SB15/5 (čti a ústně překládej); WB-pracovní sešit-14/3; WB15/4.YOUR HOMEWORK: WB15/5 (nakresli, anglicky popiš a pošli mi); YOUR WORK: SB16-17 Vocabulary (vypiš 8slov, frází); SB16/1,2 (čti, ukazuj a překládej); SB17/3 (napiš do sešitu); WB16/1,17/3.YOUR HOMEWORK: WB17/4(napiš krátké odpovědi a pošli mi).

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Potravní vazby

týden od 16.11. do 20.11. … U: s.16 – Bezobratlí

týden od 9.11. do 13.11. … Savci

týden od 2.11. do 6.11. … Opakování rostliny – test, U: s.15-16 – Obratlovci

týden od 19.10. do 23.10. … U s. 15 Živočichové přečíst

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … VLD: Život za vlády Přemyslovců, U: s. 18-19, PS: s. 10 ; VLZ: Státní symboly, státní svátky

týden od 16.11. do 20.11. … VLD: PS: s. 9 ; U: s. 12 – 1

týden od 9.11. do 13.11. … VLD: Velkomoravská říše s.13-14, otázky; Česká republika s. 11-12, PS: s. 8

týden od 2.11. do 6.11. … VLZ: PS: s. 6 a 7; VLD:PS: s.7,opakování od pravěku po Sámovu říši – test

týden od 19.10. do 23.10. … DĚJ – U- s. 11 Naše minulost v pověstech; ZEM – Kraje – Opakování

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka třída 4.A

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 4.A

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … učebnice str. 61 – 64, PS str. 19 – 20

týden od 16.11. do 20.11. … učebnice str. 57 – 60PS – 17 – 19

týden od 9.11. do 13.11. … učebnice str.55-58, PS 15/1, str.16,17

týden od 2.11. do 6.11. … 1) Shrnutí, učebnice str. 46-48;
2) Vyjmenovaná slova po B,L,M, učebnice str. 49-57; 3) PS str 13-16

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Učebnice str. 29-31 + PS str.9; 2) Žluté rámečky str. 36,38 + PS str.10, písemně do ČJ-Š str.36/4,5

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … učebnice str. 51 – 52, PS str. 19 – 22 (kromě geometrie)

týden od 16.11. do 20.11. … učebnice str. 48 – 51PS str. 17, 19, 20

týden od 9.11. do 13.11. … učebnice str. 40 – 46, PS str. 16 – 17(18)

týden od 2.11. do 6.11. … 1) učebnice str. 36-46; 2) PS do str. 18

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Učebnice str. 27,28 – slovní úlohy + PS str.10 (kromě geometrie) + písemně do M-Š str. 28/55; 2) Učebnice str. 30,31 + PS str. 11, 12/6 + písemně do sešitu str. 32/19

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … pí uč. R. Casková
strany 20 a 21 jak v učebnici, tak v PS. Probráno bude na online hodinách, kvízy a rozšířené zadání na MS Teams. ; pí uč. R. Krejčiříková
Ústně téma: My school, classroom,  nová lekce 9, uč. str. 20-21, prac. seš. 20-21.

týden od 16.11. do 20.11. … p. uč. R. Krejčíříková
U 8 Revision SB 18-19, WB 18-19. ; p.uč. R. Casková
Budeme probírat str. 18 a 19 jak v učebnici, tak v PS. Online hodiny dle rozvrhu v Teams

týden od 9.11. do 13.11. … Angličtina p.uč. R. Krejčiříková:
U 6 My Birthday – tvorba otázek, U 8 Revision – Opakování.Vše jinak podrobně bude vždy na Teamsech; Angličtina p.uč. R. Casková
AJ uč. str. 16-17AJ PS str. 16-17AJ budeme mít online, příští týden 2x

týden od 2.11. do 6.11. … Anglický jazyk – p.uč. R. Krejčiříková
Unit 6 – My Birthday,  uč. 14-15, WB 14-15, zaměřeno bude na tvorbu otázek.
Anglický jazyk – p.uč. R. Casková
PS AJ str. 14/3; str. 15 celádle učebnice str. 15 cvič otázky Is he…? Is she…? S krátkými odpověďmi.Příští týden plánuji s dětmi on-line hodiny (pravděpodobně dvě a v časech obvyklých rozvrhu)

týden od 19.10. do 23.10. … Obě skupiny: Lekce 7 (lekci 6  nyní přeskočíme). Opakujeme předložky – číst v uč. str. 16-17, prac. sešit str. 16-17. Kdyby něco nešlo, klidně vynechejte, doděláme společně.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … aktuální téma: Ptáci v zimě (není v učebnici) – zápis bude na Teamsech (prosím přečíst), online hodina dle plánu

týden od 16.11. do 20.11. … zůstává UČ str.16 (Obratlovci – tabulka), online hodina dle plánu

týden od 9.11. do 13.11. … Živočichové – obratlovci, bezobratlí UČ str. 15-16; zápis uložen na Teams , online hodina na Teams dle plánu

týden od 2.11. do 6.11. … Květ, plod, semena; UČ str.12-13, zápis na Pyžamu a nově v Teamsech (ve složce soubory, ve složce zadání budou případné úkoly); online hodiny budou na Teamsech – vždy ve středu od 11:45

týden od 19.10. do 23.10. … Semenné rostliny – stavba těla, dělení podle stonku, UČ str.11 (přečíst), zápis uložen na Pyžamu (prosím přepsat-nalepit do sešitu, online hodina na Pyžamu 21.10.od 12:00

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … D – Vznik Českého státu. Vláda Přemyslovců.učebnice str. 16 ; Z – Povrch ČRučebnice str. 23 – 24, PS str. 14

týden od 16.11. do 20.11. … – Velkomoravská říše; Z – Státní symboly

týden od 9.11. do 13.11. … DĚJ: učebnice str. 13 – 15 (Velká Morava),. PS str. 8 ; ZEM: učebnice str. 15, PS str. 9,10,27

týden od 2.11. do 6.11. … DĚJ: Naše nejstarší minulost v pověstech1) učebnice str. 11; 2) PS str. 7 ; ZEM: 1) učebnice str. 13-15; 2) PS str. 8,9; Připravit se na test (ČR), zadám příští týden

týden od 19.10. do 23.10. … DĚJ: 1) Učebnice str. 9 + PS str. 6/ 22) Podívejte se: https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g; ZEM: Učebnice str. 10,11

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka třída 3.B

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 3.B

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Opakování, Řazení podle abecedy, Vyjmenovaná slova po Z; Online hodiny: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA; Online pondělí; PS – 19/5, 6; Online úterý; abeceda – ústně; PS – 21/1, 2; učebnice str, 61; Online středa; PS vyjmenovaná slova po Z – 53/ 1, 2, 3; práce do školního sešitu – nalepit obrázky- význam, slova příbuzná; Na známky: PS 20/7, 21/ 2; Čtení s porozuměnímTéma: Česká státní vlajka; Materiál v deskách – Vlajka


týden od 16.11. do 20.11. …Téma: Párové souhlásky Ž – Š, H – CH – opakování, Opakování příbuzných slov; Online hodiny PONDĚLÍ, STŘEDA; Online pondělí: opakování souhlásek Z – S, opakování kořen slova a slova příbuzná; PS – 17/1, 2Online středa: opakování Ž – Š, opakování slova příbuzná; PS – 18/ 2, 3; Samostattná práce: PS – 18/ 1; Na známky: učebnice – 53/ b – přepsat do domácího sešitu a poslat; PL – podle pracovního listu vytvořit slova příbuzná, napsat je do domácího sešitu a poslat fotku

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Párové souhlásky V – F, Z – S; Online hodiny: PO + ST; Online PONDĚLÍ: Párové souhlásky V – F; PS 16/1, 2 + katričky B, P, D, T, Ď, Ť; Online STŘEDA: Párové souhlásky Z – S; PS 17/ 1, 2 + kartičky B, P, D, T, Ď, Ť, V, F; Na známky: učebnice 50/2; Tvůrčí psaní – Téma: Jonáš a velrybaV tomto týdnu si vyzkoušíme napsat příběh o obrázku, který máte v příloze dole.; Přečtěte si pravidla tvůrčího psaní, vezměte si školní sešit na český jazyk, někam si zalezte, kde vás nebude nikdo rušit a začněte.; Moc se na vaše příběhy těším.

týden od 2.11. do 6.11.. … Téma: Párové souhlásky uvnitř slov D – T, Ď – Ť.; – vytvořte si kartičky s velkými písmeny B, P, D, T, Ď, Ť; PO – online hodina – PS: 14 / 1, 15 / 2; ST – online hodina – PS: 15 / 1, 2; Na známky: učebnice str. 48 / 3 – přepsat do školního sešitu a fotku poslat na Školu v pyžamu.; Čtení s porozuměním; Téma: Halloween; Odpověz na otázky k textu a fotku nahraj.

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: Souhlásky uvnitř slov, B-P; PS: 13/1, 2      14/3 – prac. sešitu se budeme věnovat na online výuce; Čtení s porozuměním: V hájovně u Pěti buků (materiál je v deskách); Sloh: Téma: Popis pracovního postupu – Uvařte a upečte cokoli chcete a napište svůj pracovní postup.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Pamětné sčítání a odčítání; Online hodiny: PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK; Online pondělí; učebnice 15/1, 2 – folie; PS 13/ 7Online úterý; učebnice 16/5 – folie; PS 13/3, 6Online čtvrtek; PS 13/1, 5 14/13; Na známky: učebnice 16/3 – přepsat do domácího sešitu a poslat; PS 14/8

týden od 16.11. do 20.11. … Téma: Násobení a dělení v oboru malé násobilky – slovní úlohy, Opakování zaokrouhlování, Sčítání a odčítání; Online hodina PONDĚLÍ; Online pondělí: PS pro 3. ročník – 11/ 3, 12/ 9 – písemně; učebnice – 13/ 19, 18, 21 – ústně; Na známky: učebnice: 14/23 – přepsat do domácího sešitu a poslat fotku; PS – 11/2, 11/ 6

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Zaokrouhlování na desítky, Násobení a dělení v oboru malé násobilky; Online hodiny: UT + ČT; Online – ÚTERÝ: Zaokrouhlování, práce s prezentací do sešitu; pomůcky: školní sešit, pero, folie, učebnice; Online ČTVRTEK: Zaokrouhlování, Násobení a dělení v oboru malé násobilky; práce do školního sešitu (vybrané příklady učebnice 6/19); PS 3. ročník 8/11, 9/3Samostatná práce: PS 3. ročník 5/3, 6/15, 7/1, 8/8Na známky: vytisknout obrázek, vybarvit a odevzdat do Školy v pyžamu

týden od 2.11. do 6.11.. … Téma: Dělení 9, Souhrnné opakování; Ut – online hodina str. 29; Samostatně: str. 32; Na známky: 32 / 12, 14, 17

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: Dělení 9; PS: str. 28 – prac. sešitu se budeme věnovat na online výuce + listy na procvičování násobení a dělení (materiál je v deskách)

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma:Unit 11, Who is this?; Učebnice str. 24, 25; WB – str. 24, 25; Na známky: Tvoříme projekt Who is this?; Inspirujte se v učebnici na straně 24.; Využijte otázky a odpovědi, které jste si máte připravit na online hodinu.

týden od 16.11. do 20.11. … Online pátek; Téma: Unit 10, What time is it?; PS: str.22; učebnice str. 22; Na známky: PS: 22/2

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Unit 9, What is it?; Ukazujeme v rozhovoru a odpovídáme; What is it? It is a book.Zadáváme pokyny: Show me the blue pencil. Show me …….; Look at ………

týden od 2.11. do 6.11.. … Téma: Halloween; Vazba: I am, you are; Otázka: Are you…….?; Tvořte rozhovory:     Are you a ghost?     No, I am not.;             Are you Anna?     Yes, I am.; Učebnice str. : 18, 19 – přečíst a tvořit otázky a rozhovory.; Pracovní sešit: 18, 19; Na známky: WB(PS) 19 / 6

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: My classroom, unit 6; učebnice str. 14, 15 – přečíst alespoň 3x; PS: str. 14, 15

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

prvouka

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Má vlast; Ps: str. 17; učebnice: str. 13

týden od 16.11. do 20.11. … Téma: Naše vlast; Online hodina Čtvrtek; učebnice: str. 13; PS : str. 16

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Město; PS: 14, 15

týden od 2.11. do 6.11.. … Téma: Plán obce; PS str. 13

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: Domov; PS: str. 12 – prac. sešitu se budeme věnovat na online výuce – zelený obdélník si udělá každý sám

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka třída 3.A

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 3.A

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … ČJ – ml; Úterý: Téma: Ď nebo Ť; Učebnice: 48/1, 2, 3 ústně; PS 15/1; DÚ do čtvrtka: PS 15/1 – dokončit, 15/2, Kvíz na Forms Ď/Ť; Črvrtek: Téma: V nebo F; Učebnice: 49/1, 50/2 ústně, 50/3 na fólii; PS 16/1; DÚ do pátku: PS str. 16/1 – dokončit, 16/2, Kvíz na Forms V/F; Pátek: Téma: Z nebo S; Učebnice: 51/1, 2 ústně, 51/3 na folii; PS 17/1 (nahoře), 2; DÚ: PS 17/1 – dokončit, 17/2, Kvíz na Forms Z/S; Přilož ke kontrole: Pracovní sešit str.15/1–17/2, (kvízy na Forms se pošlou samy); ČJ – sloh; Téma: Reklama; 1)    Vymysli svůj vlastní vynález. (Můžeš se nechat inspirovat vynálezcem Alvou.); 2)    Vynález nakresli a stručně popiš.; 3)    Vymysli a vytvoř reklamu na tvůj vynález. (Může to být plakát, nebo krátké video.); Podrobně na Škole v pyžamu.; Přilož ke kontrole: Reklamu na tvůj vynález; ČJ – čt/LV; Téma: Komix; Vytvoř vlastní komix o svém vynálezu. Podrobný návod na Škole v pyžamu.; Přilož ke kontrole: Tvůj komix

týden od 16.11. do 20.11. … ČJ – ml, Téma: Souhlásky uvnitř slov; Učebnice: str. 42 – 47; PS str. 13 – 15/2; Kvíz na Forms – Párové souhlásky; Online procvičování: Párové souhlásky B – P: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/B-P/cviceni.html; Párové souhlásky D – T: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/D-T/cviceni.html; Přilož ke kontrole: Pracovní sešit str.13–15/2, (kvíz na Forms se pošle sám); ČJ – čt/LV; Téma: Komix; Podívej se na video spisovatelky Kláry Smolíkové https://www.youtube.com/watch?v=t1DERPc1pLk a splň úkoly na PL „Komixové motanice“; Klára Smolíková napsala i knihu Vynálezce Alva. Přečti si stránku „Co dělá vynálezce“, pak si pusť 1. díl animovaného Vynálezce Alvy. Poté si prohlédni a přečti komixovou ukázku z této knihy – „Fotovýprava“. A nakonec si prohlédni „Alvův jedinečný stroj pro cestování v čase“ a zkus podle své fantazie popsat, k čemu slouží jeho součástky.; Přilož ke kontrole: Pracovní listy: Komixové motanice – k videu, Alvův jedinečný stroj; ČJ – sloh; Téma: Učíme se žít s reklamou; Učebnice str. 54 – 57 – ústně

týden od 9.11. do 13.11. … ČJ – ml, Online: Pondělí: Téma: Spisovnost a nespisovnost, Učebnice: 34/1 – 35/2; Úterý: Téma: Opakování 39/1, 2 – 40/4; Čtvrtek: Téma: Opakování, Souhlásky uvnitř slov – úvod 41, 42/1; Samostatně: Pracovní listy: Šneci, Déšť, Test na Forms; Přilož ke kontrole: Pracovní listy: Šneci, Déšť, (test na Forms se pošle sám); ČJ – čt/LV- Téma: Referát o knize, Přečti si vzor referátu (PL 6, 7, 8) a splň úkoly na PL 9.; Přilož ke kontrole: Pracovní list 9; ČJ – sloh- Téma: Řazení vět podle posloupnosti – pracovní postup; Kvíz na Forms; Na známky: (kvíz na Forms se pošle sám)

týden od 2.11. do 6.11. … ČJ ml – Opakování z druhého ročníku (probráno v září) – Věta jednoduchá, Větný celek; Pročti si žluté tabulky na str. 22, 23, 25 v učebnici; Tvary slov a slova příbuzná; Učebnice str. 31-34; Pracovní sešit str. 11-12; Pracovní listy: Rozdíl mezi slovy příbuznými a tvary téhož slova, Listy; Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 11, 12; ČJ – čt/LV; Téma: Čtení vlastní knihy; ČJ – sloh, psaní; Téma: Jak postupujeme při práci; Pracovní listy: 26, 27 Recept; Dobrovolný DÚ: Natoč a přilož ke svému receptu (pracovní list 27) video, jak připravuješ své oblíbené jídlo. ; Přilož ke kontrole: pracovní listy 26, 27

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice:17/5 (do školního sešitu); prac. list: vlaštovky (máš ze školy); 18/2, 18/1, 19/2; 20/3 a) ústně b) do školního sešitu; 20/4 jen doplň na folii; 20/5 ústně; pracovní list: veverky (je potřeba vytisknout); 21/1, 22/2; Samostatně: 22/3 a) do školního sešitu b) ústně; pracovní list: draci (je potřeba vytisknout); Přilož ke kontrole: 22/3 a), pracovní list veverky; Čtení s porozuměním – pracovní listy 48-51 (je potřeba vytisknout); sloh: Téma: Chováme se k sobě vždy slušně? – uč. 28/3 – 5 – vše jen ústně

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Písemné sčítání; Úterý: Učebnice: 19/1,2 (na fólii); 20/3,4 (na připravený pracovní list); DÚ do čtvrtka: PS 15/1,2, pracovní list Hračky; Čtvrtek: Učebnice: 21/5 (na fólii); 21/6,7 (do sešitu); DÚ do pátku: 21/7– dokončit, 21/8 (ústně); Pátek: Učebnice: 21/9 (do sešitu); PS 15/3,4,6; DÚ: PS 15/5; Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 15, pracovní listy: Tabulka 1, Hračky

týden od 16.11. do 20.11. … Téma: Pamětné sčítání a odčítání; Uč. str.15-18; PS str. 13, 14; pracovní list: Dortíky, Auto; Testy (kvízy) na Forms; Dobrovolný úkol pro rychlíky: Pracovní sešit str. 14 (dokonči celou stranu za velkou jedničku navíc); Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 13, pracovní listy Dortíky a Auto, (testy na Forms se pošlou samy)

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Opakování – násobení a dělení, zaokrouhlování – slovní úlohy; Online: Pondělí: PS 1/7,8, 2/11,12, 3/7,8,9,10; Úterý: PS 4/12,13,14, 5/2,4,8, 9/10,11; Čtvrtek: PS 7/1,4,6,7, 8/13,14; Samostatně: Pracovní list: Ulity; Testy na Forms; Učebnice: modré a zelené tabulky v učebnici na str. 9, 10, 12 (ústně), 14/25,28 (do sešitu); Dobrovolné úkoly pro rychlíky: Pracovní sešit str. 1-12 (za každou správně vyplněnou stranu je velká jednička navíc); Přilož ke kontrole: učebnice str. 14/25,28 (v sešitě), pracovní list Ulity, (testy na Forms se pošlou samy)

týden od 2.11. do 6.11. … Učebnice (TakTik) str. 3 – 7; Pracovní listy: Balóny, Opakování – úlohy 5.-10.; Dobrovolné úkoly pro rychlíky: Pracovní listy M – rychlíci (za každý správně vyplněný list je velká jednička navíc); Přilož ke kontrole: pracovní listy: Balóny, Opakování – úlohy 5.-10.

týden od 19.10. do 23.10. … 29/4-7; 29/8,9- pracovní list – vláček (ten si musíš vytisknout); Geometrie – str. 31; Samostatně: str. 32; Přilož ke kontrole: prac. list vláček, str. 32

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Who is this?; Učebnice i pracovní sešit: str. 24 a 25 + slovíčka 11. lekce; Kvíz na Forms: Slovíčka 11. lekce; Na středeční hodinu 25.11. si připrav povídání o sobě.;
Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 24, 25, (kvíz na Forms se pošle sám)

týden od 16.11. do 20.11. … Téma: What time is it?; Učebnice i pracovní sešit: str. 22, 23 + slovíčka 10. lekce; Kvízy na Forms: Slovíčka 10. lekce, What time is it?; Přilož ke kontrole: prac. sešit str. 22, 23, (kvízy na Forms se pošlou samy)

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: What is it? Učebnice i pracovní sešit: str. 20, 21 + slovíčka 9. lekce; Testy na Forms: Slovíčka 8. lekce, Slovíčka 9. lekce; Přilož ke kontrole: prac. sešit str. 20, 21, (testy na Forms se pošlou samy)

týden od 2.11. do 6.11. … Téma: Halloween; Informace o svátku Halloween – příloha; Učebnice i pracovní sešit: str. 18-19 + slovíčka 8. lekce; Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 18, 19

týden od 19.10. do 23.10. …  My classroom – učebnice i pracovní sešit: str. 14-15 + slovíčka 6. lekce; Písničky a videa k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=BjgnwQZCxlY&ab_channel=DanielaBecerra; https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses&ab_channel=EnglishTreeTV; https://www.youtube.com/watch?v=g7kK989HiRQ&ab_channel=MapleLeafLearning

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

prvouka

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Téma: Naše vlast – ČR; Online: Uč. str. 13; PS str.16; Samostatně: Zápis do sešitu (opiš z přílohy); Pracovní list Kraje ČR (po vyplnění nalep list do sešitu); Skládačka – v online interaktivní učebnici; DDÚ: Vyhledejte různé informace a zajímavosti o svém kraji.; Přilož ke kontrole: PS str.16

týden od 16.11. do 20.11. …Téma: Domov – Doprava ve městě, Čísla na integrovaný záchranný systém; Uč. str. 12; PS str.15; Zápis do sešitu (opiš z přílohy); Pracovní list Důležitá telefonní čísla (po vyplnění nalep list do sešitu); Kvíz na Forms; Při procházce pozoruj změny v přírodě na podzim.; Na známky: Jen kvíz… a ten se pošle sám

týden od 9.11. do 13.11. … Téma: Domov – plán obce, návštěva ve městě; Samostatně: Učebnice str. 12 (po „Vzdělávací a kulturní zařízení, sportovní centra“); Pracovní sešit str. 13; Při procházce pozoruj změny v přírodě na podzim.; Online: Pracovní sešit str. 14, zápis do sešitu, orientace v plánu města; Přilož ke kontrole: Pracovní sešit str. 13

týden od 2.11. do 6.11. … Téma: Domov – obec; Učebnice str. 10 – 11; Zápis do sešitu – podle přílohy; Pracovní sešit na str. 12; Přilož ke kontrole: pracovní sešit str. 12

týden od 19.10. do 23.10. … pracovní sešit: str. 10, 11; Přilož ke kontrole: prac. sešit str. 10

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka třída 2.B

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 2.B

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku (mluvnice: po str. 45; písanka: str. 21, 22; čítanka: str. 28 – 31 + PS po str. 34)

týden od 9.11. do 13.11. … Mluvnice: str. 39 – 41; Písanka: str: 18 – 19;  Čítanka : po str: 31 + PS po str.18

týden od 2.11. do 6.11. … mluvnice: po str. 38 ; písanka: po str. 17;       čítanka: po str. 27 + čítanka; PS  po str. 16

týden od 19.10. do 23.10 … Mluvnice po str. 33; Pís. po str. 11; Čítanka: po str. 23; Čítanka PS – v souladu s čítankou

týden od 14.10. do 16.10. … Mluvnice: prac. seš. po str. 29; Pís. po str. 11; Čítanka: po str. 20; Čítanka PS: úkoly v návaznosti na čítanku

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku (po str.7)

týden od 9.11. do 13.11. … Pracov. seš. 5 str.  1-4

týden od 2.11. do 6.11. … po str.28

týden od 19.10. do 23.10 … po str. 26

týden od 14.10. do 16.10. … prac. seš. 4B po str.23.

prvouka

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku ( po str. 27 )

týden od 9.11. do 13.11. … po str. 25

týden od 2.11. do 6.11. … str. 21, 22

týden od 19.10. do 23.10 … po str. 20

týden od 14.10. do 16.10. … po str. 16 

distanční výuka třída 2.A

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 2.A

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku ( str. 40 )

týden od 9.11. do 13.11. … Český jazyk: 37, 38, 39; Čtení: čítanka str. 26, 27 + PS k čítance str. 15 (poslední cvičení), str. 16; Psaní: str. 16

týden od 2.11. do 6.11.  … mluvnice: PS str. 34, 35, 36; čtení: čítanka str. 24, 25 + PS k čítance str. 15/ cv. 1 – 5; psaní: str.15

týden od 19.10. do 23.10 … mluvnice: PS str. 31, 32, 33; čtení: čítanka str. 21 (Už se v tom vyznám) + prac. sešit k čítance str. 13 (rodokmen); str. 22 (Pohádka o hadích nožičkách) + prac. sešit k čítance str. 14; psaní: písanka str. 13 + str. 14 (po slovo Francie)

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku ( str. 7 )

týden od 9.11. do 13.11. … str. 4, 5, 6

týden od 2.11. do 6.11.  … M5 (nový PS) str. 1, 2, 3

týden od 19.10. do 23.10 … str. 25, 26, 27, 28

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

prvouka

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku

týden od 9.11. do 13.11. … str. 17

týden od 2.11. do 6.11.  … PS str. 16, 17 (podzimní les)

týden od 19.10. do 23.10 … str. 21 + na list papíru nalepit obrázek savce a ptáka, a popsat části jejich těla s využitím natištěných popisek na okraji stránky; str. 25

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka třída 1.B

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 1.B

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku

týden od 9.11. do 13.11. … slabikář s. 22-24; Pracovní sešit ke slabikáři s. 21-23; Písanka č. 1 s. 2,3

týden od 2.11. do 6.11. … slabikář s. 19,20,21- pracovní sešit ke slabikáři s. 18-20- psaní; žlutý pracovní sešit s. 30,31, dále nově písanka č. 1 ( musíme rozdat; vše dojednáme s vámi a rodiči – kdy, kde…..)

týden od 19.10. do 23.10 … Slabikář s. 17,18, 19; Pracovní sešit ke slabikáři s. 16,17,18;   Psaní – žlutý sešit s. 24, 25, dále pracovní listy rozdané

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku

týden od 9.11. do 13.11. … PS s. 36,37

týden od 2.11. do 6.11. … pracovní sešit s. 30,31,32

týden od 19.10. do 23.10 … pracovní sešit matematiky s. 24 dokončit, s. 25, s. 28 propsání čísla 5

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

prvouka

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku

týden od 9.11. do 13.11. … pracovní sešit s. 23,24

týden od 2.11. do 6.11. … pracovní sešit s. 20,21, 22

týden od 19.10. do 23.10 … pracovní sešit prvouky s. 19,20

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka třída 1.A

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 1.A

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku

týden od 9.11. do 13.11. … Slabikář – strana 22-23; Slabikář PS – strana 21-22; Písanka 1 – strana 2,3; Docvičování čtení – strana 7

týden od 2.11. do 6.11. … Slabikář str. 20-21; Slabikář PS – 19-20; Docvičování čtení str.6; Písanka – dokončit cviky, kdo nemá. + nová písanka 1. strana

týden od 19.10. do 23.10 … Slabikář – do strany 19; PS ke slabikáři – do strany 18; Docvičování čtení str. 5; Písanka – do strany 24; https://www.skolasnadhledem.cz/game/1399; https://www.skolasnadhledem.cz/game/1061

týden od 14.10. do 16.10. … SLABIKÁŘ do strany 17: čtení slabik a slov; PS KE SLABIKÁŘI- do strany 16 (instrukce k úkolům jsou dole na stránce); DOCVIČOVÁNÍ – str. 4; PÍSANKA – str. 19,20

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku

týden od 9.11. do 13.11. … učebnice do strany 39 + strana 41 (trénink psaní číslice 7);   Početník – pro rychlíky a na procvičování do strany 6

týden od 2.11. do 6.11. … do strany 34 včetně

týden od 19.10. do 23.10 … do strany 28; Početník – do strany 3; Online procvičování: https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-4; https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/trideni-a-razeni/navlekame-koralky/vyber.htm; https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/trideni-a-razeni/obrazkova-rada/razeni.html

týden od 14.10. do 16.10. … do strany 25

prvouka

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … prezenční výuka

týden od 16.11. do 20.11. … od 18.11.přechod na prezenční výuku

týden od 9.11. do 13.11. … strana 21-23

týden od 2.11. do 6.11. … str. 19-20

týden od 19.10. do 23.10 … do strany 18 + PL ovoce a zelenina zvířátka a potrava – je i na Škole v pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … str.16 + PL –  dokreslování polovin zeleniny

Uzavření školy od 14.10.2020

Posted in Aktuality  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školy od 14.10.2020

distanční výuka pro žáky – úkoly postupně na každý týden pro každou třídu zadány zde na stránkách – viz rubrika distanční výuka. Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro dotazy ke konkrétnímu učivu (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…) prosíme využijte pracovních kontaktů na vyučující nebo zpětné vazby v portálu škola v pyžamu. Účast na distanční výuce je povinná.

na nový systém MS Teams – škola přejde od 2. listopadu, v tuto chvíli se nastavují účty a 26.10. proběhne školení vyučujících. Za komplikace se omlouváme

pracovní kontakty na vyučující – ZDE – pro případ konzultací (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…)

ošetřovné při péči o dítě do 13 let – žádost nejlépe e-mailem jméno dítěte/třída. Nově mohou i OSVČ.

podzimní prázdniny – sobota 24.10. – neděle 1.11.

znovu otevření školy – pondělí 2. listopadu 2020

úřední hodiny školy – prosím, upřednostněte elektronickou komunikaci (email nebo telefon – viz kontakty), osobní jednání nebo vyzvednutí nezbytných věcí ze školy po předchozí dohodě. Vstup do školy pouze s rouškou.

školní jídelna – automaticky odhlášeno

hygienická opatření ve škole – proběhne důkladná desinfekce prostor školy, před návratem dětí do školy proběhne další velký úklid a desinfekce. Používané mycí prostředky odpovídají aktuálním požadavkům a máme jich dostatek