Preventivní programy

přednášky Policie hl.m.Prahy – jedná se o pravidelnou dlouholetou spolupráci preventivních témat a první pomoci první pomoc požární prevence a prevence úrazů aktuální témata etické …

2.Školská rada – 21/22

Přítomní: za pedagogy za rodiče: za zřizovatele: Brabenec Staňková Jiřík Horáková Těhník Klůna Čížková Květoň (on-line) Martan Pozvaní: Svátek – ředitel školy Program: přivítání – …

Zápis 2022

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 Pro školní rok 2022/2023 se plánují otevřít dvě první třídy. Průběh zápisu: Zápis …

Covid 19 – informace

TESTOVÁNÍ – ZMĚNA termíny testování na naší škole: pondělí 6.9. (1. třídy až úterý 7.9.), čtvrtek 9.9. a pondělí 13.9. vždy první vyučovací hodinu. Žáci, …

Školská rada – volby

Vážení rodiče, na třídních schůzkách ve čtvrtek 16. září proběhne volba nových členů do Školské rady. Školská rada má 9 členů – 3 za rodiče, …