Návrat žáků do školy

Posted in Aktuality  on 10 května, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat žáků do školy

Dle rozhodnutí Vlády ČR se od pondělí 17. května vrací žáci naší školy k řádné prezenční výuce (= je zrušena rotační výuka).

Protože bylo zrušeno pravidlo o povinnosti homogenity skupin při výuce, obnovuje se výuka ve spojených skupinách v angličtině a tělesné výchově.

Ze stejného důvodu se obnovuje provoz školní družiny v plném rozsahu (= včetně ranní družiny)

Ve školní jídelně zůstává režim beze změny. V oddělených prostorách vždy obědvá jen jedna třída. Třídy do jídelny přicházejí postupně dle rozpisu.

Roušky jsou povinné ve vnitřních prostorách vždy; venku nemusí být pokud je mezi žáky rozestup 2 metry.

Testování žáků na covid se provádí jednou týdně, vždy v pondělí (nebo bezprostředně po návratu žáka do školy)

Informace pro budoucí prvňáčky

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on 5 května, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče, milé děti,

děkujeme, že jste si vybrali naší školu! V odkazu ZDE Vám posíláme pamětní list. Aby byl Váš nástup do školy co nejsnazší, přinášíme základní informace:

V září budeme otevírat dvě třídy po 24 žácích. Všichni žáci, kteří se do naší školy přihlásili, byli přijati (včetně náhradníků).

Třídní schůzkaUPŘESNĚNÍ

úterý 8. června od 17 hodin. Třídní schůzka proběhne v hlavní budově školy. Do školy je z důvodu stavby přístup brankou do školní zahrady z ulice Mýtní (naproti kadeřnictví).


Protože stále platí omezení v souvislosti s koronavirem, prosíme, abyste s sebou vzali:

1. potvrzení o absolvování PCR testů ne starší 7 dní nebo

2. potvrzení o absolvování antigenního testu ne starší než 72 hodin nebo

3. potvrzení o prodělané nemoci v posledních 180 dnech nebo

4. certifikát o ukončeném očkování nebo

5. v případě, že žádný z dokumentů nemáte k dispozici, budou ve škole pro Vás připraveny jednorázové AG testy zdarma. V tom případě prosíme přijďte o 15 minut dříve. Děkujeme za pochopení.

Všechny důležité informace z třídních schůzek také umístíme na náš školní web. Vaše dotazy také rádi zodpovíme telefonicky (725 884 300, 725 884 301)

První školní den ZMĚNA!!!

Pondělí 6. září 2021 v 7:55, sraz 7:45 před vchodem školní družiny, Za Poštovskou zahradou 479

Třídní učitelky:

Kateřina Gricinková

Radka Bártová

Rozdělení do jednotlivých tříd probíhá zpravidla dle kolektivů v mateřských školkách

Pomůcky, které zařizuje škola:

učebnice pro 1. třídu, sešity, písanky a pracovní sešity

čtvrtky, barevné papíry

mazací tabulka + popisovače

pomůcky na VV – vodové barvy, štětce, tekuté lepidlo, suché pastely, špejle, tuš

částku za pomůcky, které nehradí stát, vybereme od rodičů v září na prvních třídních schůzkách (druhý týden v září, bude upřesněno)

Co je potřeba pořídit:

aktovku

penál – guma, ořezávátko, nůžky, pero (budeme potřebovat až od prosince, zatím do penálu nedávejte), tužka č.2 (2x) trojhranná, pastelky – základní barvy, tyčinkové lepidlo

desky na písmena, desky na číslice, desky na sešity

obaly na sešity a učebnice (lépe až po rozdání učebnic)

přezůvky, prosíme světlou podrážku a pevnou patu. Do školní družiny prosím kupte další přezůvky.

převlečení na tělesnou výchovu – v pevném látkovém pytlíku, obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor (tričko, kraťasy, ponožky, tepláky, popř.mikina)

na pracovní vyučování a výtvarnou výchovu – hadřík, zástěrka (staré triko)

na svačiny – doporučujeme látkový ubrousek, svačinový box, lahvičku

Školní družina

ráno od 6:30, odpoledne do 17:00

poplatek 300 Kč/měsíc (nyní)

přihláška první školní den, pro prvňáčky jsou místa rezervována

Kroužky – možná nabídka

škola: keramika,  šachy, informatika

školské zařízení kroužky: (leták s aktuální nabídkou v září) př.tanečky, florbal, sportovní a míčové hry, atletika pro děti, skateboarding, badminton, bojové sporty a sebeobrana, vědecké pokusy, HIP HOP a moderní tanec, aerobic a moderní tanec, hra na flétnu, roztleskávačky, tvořivý kroužek, , divadlo a dramatika, švadlenka, 112 mladý záchranář, elektro hry, logopedická cvičení

S dalšími dotazy se na nás neváhejte obrátit na e-mailu zs-bechovice@seznam.cz nebo telefonicky: 725 884 300, 725 884 301

Návrat žáků 2. stupně do školy – aktualizováno

Posted in Aktuality  on 27 dubna, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat žáků 2. stupně do školy – aktualizováno

Na naší škole bude rotační výuka organizována takto:

6. a 7. třída – sudé týdny ve škole (od pondělí 3. května), liché týdny na distanční výuce

8. a 9. třída – liché týdny ve škole (od pondělí 10. května), sudé týdny na distanční výuce

Podrobnosti návratu probrala/probere třídní učitelka na on line třídních schůzkách ve čtvrtek před návratem žáků.

Covid 19 – karanténa 1.A

Posted in Aktuality  on 26 dubna, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Covid 19 – karanténa 1.A

ve třídě se vyskytly 2 různé případy koronaviru u žáka/žákyně. Poslední kontakt ve třídě v pátek 23.4. Hygienickou stanicí byla nařízena karanténa do 7. května 2021 včetně. Přesné informace zaslány rodičům e-mailem. Všichni rodiče byli také informováni telefonicky.

V této třídě bude do 14. května výuka distanční formou (on line).

Testování dětí na Covid 19 – změna

Posted in Aktuality  on 21 dubna, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Testování dětí na Covid 19 – změna

Dle sdělení ministerstva školství bude od pondělí 26.4. prováděno jinými testy než doposud, na místo testů Lepu se použijí testy Singclean.

Technika odběru z nosu se nemění, jiná je vyhodnocovací sada.

Předpokládané dodání nových testů do školy je ve čtvrtek 22.4.

V platnosti zůstávají tyto možnosti:

A. samotestování žáků ve třídě výše uvedeným testem

B. testování za přítomnosti rodiče (možno využít i jiný vlastní certifikovaný test)

C. potvrzení o testování v certifikované laboratoři ne starší než 48 hodin

D. písemné potvrzení lékaře o prodělání Covid 19 v posledních 90 dnech

E. omluvená absence ve škole

Testování Covid 19 pro přijímací zkoušky – 5. a 9. třída

Posted in Aktuality  on 19 dubna, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Testování Covid 19 pro přijímací zkoušky – 5. a 9. třída

Žáci, kteří se účastní přijímacích zkoušek mají povinnost se u přijímacích zkoušek prokázat negativním testem Covid 19. Tento test nesmí být starší než 7 dní.

Testovat se lze:

A. v certifikovaných laboratořích

B. v naší škole, která následně vydá potřebný formulář

Termíny testování ve škole jsou pro 9. třídu ve středu 28. dubna v 8:30, pro 5. třídy v pátek 30. dubna v 8:30. Sraz v určených prostorách na školní zahradě.

Další mimořádné termíny testování lze dohodnout také na tel. 725 884 300.

Zápis do 1. ročníku – výsledky losování

Posted in Aktuality  on 13 dubna, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku – výsledky losování

K zápisu se přihlásilo celkem 56 žáků.

Z tohoto počtu 4 žáci žádají o odklad (B02, B11, B16, D17)

Všech 26 žáků, kteří mají bydliště ve spádové oblasti Praha-Běchovice bylo přijato (kódy: B04, B06, B09, B13, B14, B17, D01, D02, D03, D04, D05, D10, D14, E01, E03, E04, S03, S06, S07, S08, S10, S11, S12, S13, S15, S16

Ze zbývajících 26 žáků mimo spádovou oblast bylo v úterý 13. dubna 2021 pod dohledem předsedy Školské rady vylosováno 22 přijatých (kódy: B01, B05, B07, B08, B10, B15, D06, D07, D08, D09, D11, D12, D13, D15, D16, E02, E05, E06, S01, S02, S04, S05

Zbývající 4 jsou náhradníci v tomto pořadí: B03, B12, S09, S14

Protokol losování a záznam losování jsou k nahlédnutí na vyžádání u vedení školy.

Do 20. 4. 2021 lze podávat připomínky a námitky prostřednictvím datové schránky htwmgqk, e-mailu zapisbechovice@seznam.cz nebo osobně po objednání na tel. 725 884 300.

školní družina – informace

Posted in Aktuality  on 13 dubna, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem školní družina – informace

ranní družina není

odpolední družina (konec vyučování – 17:00)

kolektivy zůstávají stejné jako ve škole, nesmějí se spojovat a míchat

1. ročník – sudé týdny – 2 oddělení podle třídy v plném rozsahu

2. ročník – lichý týdny – 2 oddělení podle své třídy v plném rozsahu

3. ročník – sudé týdny – 2 oddělení podle své třídy v plném rozsahu

4. ročník – družina není

poplatky za školní družinu

1. ročník

leden, únor = 200 Kč (sleva 100 Kč za ranní družinu)

březen = 0 Kč – distanční výuka

duben = 50 Kč (ze 300Kč – 100Kč není ranní družina /2 od poloviny měsíce /2 jen sudé týdny

2. ročník

leden, únor = 200 Kč (sleva 100 Kč za ranní družinu)

březen = 0 Kč – distanční výuka

duben = 50 Kč (ze 300Kč – 100Kč není ranní družina /2 od poloviny měsíce /2 jen liché týdny)

3. ročník

leden, únor, březen = 0 Kč – distanční výuka

duben = 50 Kč (ze 300Kč – 100Kč není ranní družina /2 od poloviny měsíce /2 jen sudé týdny)

4. ročník

leden, únor, březen, duben = 0 Kč – nebyla školní družina

Zápis do 1. ročníku – předběžné výsledky

Posted in Aktuality  on 12 dubna, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku – předběžné výsledky

K zápisu se přihlásilo celkem 56 žáků.

Z tohoto počtu 4 žáci žádají o odklad

Všech 26 žáků, kteří mají bydliště ve spádové oblasti Praha-Běchovice bylo přijato.

Ze zbývajících 26 žáků mimo spádovou oblast bude v úterý 13. dubna pod dohledem předsedy Školské rady vylosováno 22 přijatých a 4 náhradníci.

Výsledky zápisu budou následně zveřejněny zde na webových stránkách.

Návrat žáků do školy

Posted in Aktuality  on 6 dubna, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat žáků do školy

Od pondělí 12. dubna 2021 bude první stupeň na střídavé prezenční výuce (= jeden týden ve škole, jeden týden z domova) takto:

lichý týden ve škole (od pondělí 12. dubna) – 2. a 4. třídy

sudý týden ve škole (od pondělí 19. dubna) – 1., 3. a 5. třídy

Rozvrh – vyučuje se podle obvyklého rozvrhu, tělesná výchova bez sportovních činností, hudební výchova bez zpěvu

Školní jídelna bude v provozu jen pro děti ve škole.

Školní družina – viz výše

Testování dětí – Testuje se v pondělí a čtvrtek zpravidla přímo ve třídě. Případně bezprostředně po pozdějším návratu do školy. Jde o samotestování sadami, které jsou neinvazivní, odběr je z přední části nosu. Rodičům, kteří si to budou přát, samozřejmě umožníme přítomnost u testování svého dítěte v tomu vyhrazených prostorech. Více informací o testování ZDE

Roušky/respirátory – žákům postačuje ve škole chirurgická rouška (prosíme jednu náhradní), všichni ostatní musí mít ústa a nos zakryty respirátorem FFP2/KN95

Vstup do hlavní budovy školy – výhradně brankou přes školní zahradu z ulice Mýtní. Jinými vchody je z důvodu probíhající stavby vstup přísně zakázán.