Mimořádná volna – pondělí 30.4. a 7.5.

Posted in Aktuality  on Duben 17th, 2018 by: admin

Mimo provoz bude škola, školní družina i školní jídelna. Rodiče byli informováni prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách.

Zkus být školákem -ZMĚNA

Posted in Aktuality  on Duben 17th, 2018 by: admin

Z důvodu odstávky vody, se první lekce Zkus být školákem přesouvá o týden, to je na středu 2. května 2018 od 15:15 do 16:00.  Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody – středa 25.4.2018

Posted in Aktuality  on Duben 17th, 2018 by: admin

Z důvodu ohlášené odstávky vody v celých Běchovicích a okolí, bude ve středu 25.4.2018 zajištěna výuka mimo budovu školy a to pouze v době od 8:00 do 12:30. Z hygienických důvodů bude tento den mimo provoz školní družina i školní jídelna.

Třídní schůzky – čtvrtek 19. dubna 2018

Posted in Aktuality  on Duben 17th, 2018 by: admin

1. stupeň 16:30, 2. stupeň 17:00

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2018/2019

Posted in Aktuality  on Duben 4th, 2018 by: admin
Komentáře nejsou povoleny

Otvíráme 2 třídy po 24 žácích to je celkem 48 žáků.

K zápisu se dostavilo 72 dětí.

Z toho 39 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti bylo přijato (včetně tří, kteří žádají o odklad. Po odevzdání podkladů, budou uvolněná místa naplněna náhradníky)

Z mimoběchovických žáků bylo losem přijato 9 žáků:

18/01, 18/43, 18/33, 18/39, 18/24, 18/42, 18/11, 18/34, 18/09

Další budou oslovováni na případná uvolněná místa (odklady, nástup na jinou školu) v následujícím vylosovaném pořadí:

18/03, 18/54, 18/23, 18/44, 18/69, 18/10, 18/22, 18/31, 18/68, 18/36, 18/17, 18/08, 18/29, 18/21, 18/53, 18/41, 18/51, 18/07, 18/60, 18/49, 18/14, 18/55

Z výše uvedených kapacitních důvodů žáci vyžadující asistenta pedagoga navštíví zápis ve své spádové škole.

Projekt EU – Rozvoj kompetencí (šablony)

Posted in Aktuality, Zapojení do grantů  on Září 20th, 2017 by: admin
Komentáře nejsou povoleny

Naše škola realizuje projekt:

ZŠ Praha-Běchovice – Rozvoj kompetencí (šablony)

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005495

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Mapa školy

Posted in Aktuality  on Září 12th, 2017 by: admin
Komentáře nejsou povoleny

Výsledky školního šetření společnosti Scio, které proběhlo v loňském školním roce naleznete zde:

http://zsbechovice.cz/dokumenty/mapa_skoly.pdf

Podrobná analytická zpráva je k dispozici u vedení školy.

Děkujeme všem, kteří jste se svými názory na výzkumu podíleli.

 

Fotogalerie

Posted in Akce školy, Aktuality  on Červen 29th, 2013 by: admin
Komentáře nejsou povoleny

Fotky ze školních akcí naleznete na:

www.zsbechovice.rajce.net

Noc s Andersenem – pátek 16.3.2018

Posted in Aktuality  on Březen 8th, 2018 by: admin
Komentáře nejsou povoleny

Na naší škole je letošní Noc s Andersenem posunuta z organizačních důvodů na pátek 16.3.2018 od 17:00 do soboty 17.3.2018 8:30.

Přihlášky zapojených tříd k vyzvednutí u třídních učitelek.

Uzavření Českobrodské ulice

Posted in Aktuality  on Únor 8th, 2018 by: admin
Komentáře nejsou povoleny

Povolenky k vyzvednutí

u pana školníka Blažka (725 884 309) v pracovní dny od 7:30 do 14:00.

Každý rodič může vyzvednout povolenky pro všechny nahlášené vozy jeho rodiny.

Školní sběr papíru * 20.2.2018 – 23.2.2018

Posted in Aktuality  on Leden 25th, 2018 by: admin
Komentáře nejsou povoleny
 • přistaven kontejner 20.2.2018 večer
 • během nočních hodin je kontejner zamčený
 • odvoz kontejneru 23.2.2018 ráno v 7:30

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Leden 25th, 2018 by: admin
Komentáře nejsou povoleny

Zápis do prvního ročníku naší základní školy pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 4.4.2018 od 15:00 do 18:00 hodin.

Prosíme zákonné zástupce, aby s sebou vzali občanský průkaz, rodný list dítěte a případně rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2018/2019

 1. Pro školní rok 2018/2019 se plánují otevřít dvě první třídy.

 2. V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:

  1. hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti Praha – Běchovice

  2. délka trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti. Přednost mají ti, kteří dle výpisu z matriky MČ Praha – Běchovice bydlí ve spádové oblasti nejdéle.

  3. rozhodne se losem

 

Vedení školy, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy přejí rodičům, žákům a přátelům školy úspěšný a přívětivý nový rok 2018

Posted in Aktuality  on Leden 4th, 2018 by: admin
Komentáře nejsou povoleny