Otevření školy

Posted in Aktuality  on Květen 4th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevření školy

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši podporu a dosavadní spolupráci. Přinášíme Vám informace dle podkladů MŠMT známých ke dni 26.5.2020. Přejeme hlavně pevné zdraví.

1. stupeň

Škola je pro přihlášené žáky provozu od pondělí 25. 5. 2020. Ostatní setrvávají s distanční formě výuky jako doposud.

Po přihlášení je již docházka povinná a absenci je třeba omlouvat obvyklým způsobem.

Mimo lavice a třídu děti musí mít roušky, rodiče zajistí dostatečný počet roušek na výměnu během dne

Zakázána je i tělesná výuka (děti musí být po celou dobu pobytu ve škole v jedné učebně nebo ve vymezené části na školním pozemku) . Žáci nesmí mimo areál školy.

Provoz školní jídelny v režimu teplého jídla bez možnosti volby

2. stupeň mimo 9. třídu

Možné otevření školy od pondělí 8.6.

Čekáme na přesnější informace z ministerstva školství a analyzujeme možnosti školy. Do neděle 31.5. probíhá anketa s předběžným zájmem na „škole v pyžamu“.

9. třída

Pro přihlášené žáky probíhá výuka formou konzultací od 11.5.

FAQ – koronavirus – časté dotazy

Posted in Aktuality  on Březen 12th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem FAQ – koronavirus – časté dotazy

znovu otevření školy – na základě pokynů z ministerstva školství průběžně upřesňujeme informace – aktuální stav zde

9. třída – informace a přihlášení se k zahájení výuky od pondělí 11.5. na „škole v pyžamu“ nebo u třídní učitelky

domácí úkoly pro žáky – úkoly postupně na každý týden pro každou třídu zadány zde na stránkách – viz rubrika Koronavirus DÚ. Podrobněji jsou úkoly zapisovány do portálu škola v pyžamu. Pro dotazy ke konkrétnímu učivu (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…) prosíme využijte pracovních kontaktů na vyučující nebo zpětné vazby v portálu škola v pyžamu.

zápis do 1. ročníku – zápis proběhl od 1.4. do 5.4.

zkrácení letních prázdnin – dle informací ministra školství se o zkrácení neuvažuje (informace ke dni 23.3.)

přijímací zkoušky pro střední školy – týká se našich deváťáků, některých páťáků a sedmáků. Dle informací MŠMT jednotné přijímací zkoušky proběhnou 14 dní po znovuotevření škol. Forma, obsah i obtížnost zůstanou. Využijte prosím čas k procvičování, testů je na webu spousta.

pracovní kontakty na vyučujícíZDE – pro případ konzultací (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…)

ošetřovné při péči o dítě do 13 let – žádost nejlépe e-mailem jméno dítěte/třída. Nově mohou i OSVČ.

úřední hodiny školy – prosím, upřednostněte elektronickou komunikaci (email nebo telefon – viz kontakty), osobní jednání nebo vyzvednutí nezbytných věcí ze školy po předchozí dohodě. Vstup do školy pouze s rouškou.

školní jídelna – automaticky odhlášeno

školní družina – poplatky budou dle délky trvání opatření na konci školního roku vráceny

Anglie 2020 – stornováno; z účtovaného storna rodiče hradí 1.500 Kč/os., zbytek uhradí ve spolupráci se zřizovatelem škola. Rodiče informováni telefonicky + viz komentář dále

školy v přírodě – stornováno; z účtovaného storna hradí rodiče 500 Kč/os., zbytek uhradí ve spolupráci se zřizovatelem škola – viz komentář dále

hygienická opatření ve škole – proběhla důkladná desinfekce prostor školy, před návratem dětí do školy proběhne další velký úklid a desinfekce. Používané mycí prostředky odpovídají aktuálním požadavkům a máme jich dostatek

Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Březen 4th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Přesná pravidla ZDE

Další dotazy rádi zodpovíme na telefonu školy 725 884 300, 725 884 301 nebo e-mailem zs-bechovice@seznam.cz

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2020/2021

Posted in Pro budoucí prvňáčky  on Duben 8th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky zápisu do 1. ročníku 2020/2021

K zápisu bylo podáno 52 přihlášek, z toho 4 žáci žádají odklad školní docházky.

48 uchazečů naplňuje plánovanou kapacitu školy (2 třídy po 24 žácích) a proto jsou všichni žadatelé přijati.

Podrobné informace k zahájení školní docházky upřesníme na stránkách školy (v sekci pro budoucí prvňáky) v květnu.

Rozhodnutí o přijetí žáka do naší školy zašleme na vyžádání (povinně se zasílají jen rozhodnutí o nepřijetí)

Děkujeme za zájem o naší školu. Těšíme se na naše budoucí žáčky a jejich rodiče.

Zápis do 1. ročníku 2020/2021 – formuláře

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Březen 24th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku 2020/2021 – formuláře

Zápis proběhne ve škole 1. dubna 2020 od 15 do 18 hodin (bez přítomnosti dětí) nebo elektronicky od 1. 4. do 5. 4. 2020 dle následujících pokynů (úplná pravidla ZDE) :

možnosti pro vyzvednutí přihlášky k zápisu:

A. formulář ve formátu doc

B. formulář ve formátu pdf

C. fyzicky v obálce u hlavního vchodu školy (zábradlí u zvonku)

D. fyzicky v den zápisu (1.4. od 15 do 18 hodin) ve škole

možnosti odevzdání přihlášky:

A. datovou schránkou htwmgqk od 1. dubna do 5. dubna 2020

B. přihláška s elektronicky uznaným podpisem na email zapisbechovice@seznam.cz od 1. dubna do 5. dubna 2020

C. bez elektronického podpisu na email zapisbechovice@seznam.cz V tomto případě bude nutné školou vytištěný dokument přijít zákonným zástupcem dodatečně podepsat 1. dubna 2020 od 15 do 18 hodin

D. zákonný zástupce předá osobně ve škole v den zápisu ve středu 1. dubna 2020 od 15 do 18 hodin

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. 725 884 300, 725 884 301 nebo zs-bechovice@seznam.cz

Anglie a školy v přírodě – STORNA

Posted in Aktuality  on Březen 20th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anglie a školy v přírodě – STORNA

Vážení rodiče, protože v nastalé situaci je zřejmé, že žádná z plánovaných akcí se nemůže z hlediska bezpečnosti dětí uskutečnit za přijatelných podmínek, rozhodl jsem se po dohodě se zřizovatelem všechny tyto akce hromadně odvolat.

Protože není jisté, zda v květnu/červnu bude situace taková, abych uplatnil smluvní možnost storna v důsledku vyšší moci, rozhodl jsem se využít stornování zájezdu s předstihem, kdy jsou storno poplatky dle uzavřených smluv výrazně nižší.

Se všemi cestovnímu kancelářemi jsem se pokoušel nalézt rozumné řešení. Za takové, ale nepovažuji přesun na jiný termín, protože nyní opravdu nedokážeme nikdo odhadnout, co se bude dít.

Aby nebyl dopad mého rozhodnutí na rodiče obtížně akceptovatelný, dohodl jsem se dále se zřizovatelem, že storno poplatky hrazené přímo rodiči budou za Anglii – 1.500 Kč/osobu a za školy v přírodě – 500 Kč/osobu. Tyto částky zhruba odpovídají i individuálně sjednaným pojištěním storna. Ostatní náklady ponese ve spolupráci se zřizovatelem škola. Za Anglii to např. činí dalších 67.500 Kč.

Po odečtení výše uvedeného storna, Vám budou zaplacené zálohy vráceny na váš účet po ukončení uzavírky školy, nejpozději však v červnu.

Děkuji Vám za pochopení, pro případ dalších dotazů mě prosím kontaktujte na telefonu 725 884 300.

Jaroslav Svátek, ředitel školy

Pracovní kontakty na vyučující

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 20th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní kontakty na vyučující

Pro případ konzultací (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…)

Svátek Jaroslav (ředitel školy) – svatek-ukoly@seznam.cz nebo 725 884 300

Brabenec Martin (zástupce ŘŠ) – brabenec.formica@seznam.cz 725 884 301

Brabencová Šárka (1.A) – sarkabrabencova@seznam.cz

Silovská Alena (1.B) – rodiče mají telefonní číslo nebo přes zs-bechovice@seznam.cz

Bártová Radka (2.A) – atraps@seznam.cz nebo 606 930 146

Gricinková Kateřina (2.B) – jiny.pohled@email.cz

Horáková Eva (3.A) – berka.e@seznam.cz

Tóthová Martincová Jitka (3.B) – jitkamartinec@seznam.cz

Jelenová Klára (4.A) – jelenova4.A@centrum.cz

Casková Růžena (4.B) – caskova.ruzena@seznam.cz

Voráčová Jana (5.) – voracova.pataci@centrum.cz

Krejčiříková Renáta (6.) – krejre@email.cz

Nejedlá Alena (7.) – ucitelkaalena@seznam.cz

Kolářová Jitka (8.) – kolarova_jitka@seznam.cz

Horáková Hana (9.) – horahaskola@seznam.cz; mobil, wats up  724 064 207 –  po-pá  9 -13, v případě nutnosti kdykoliv

Arbonová Hana – arbonova.aj@gmail.com

Procházková Marcelina – prochazkova.marcelina@seznam.cz

Hrabec Jan – hrabec@zsklanovice.cz

Nekola Marek – nekola-marek@outlook.cz

1.A – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1.A – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk

13. týden (do 5.6.) – PS ke slabikáři 3 – str. 8, 9; Docvičování čtení – str. 50

12. týden (do 29.5.) – PS ke slabikáři 3 – str. 6, 7; Docvičování čtení – str. 47

11. týden (do 22.5.) – PS ke slabikáři 3 – str. 4, 5

10. týden (do 15.5.) – Docvičování čtení – str. 43; PS ke slabikáři 3 – str. 3

9. týden (do 8.5.) – Docvičování čtení – str. 41; PS ke slabikáři 3 – str. 2

8. týden (do 1.5.) – Docvičování čtení – str. 40; PS ke slabikáři 3 – str. 1

7. týden (do 24.4.) – docvičování čtení str. 36, 37

6. týden (do 17.4.) – pracovní sešit (vana) str. 39, 40

5. týden (do 10.4.) – Slabikář str. 72 -73  +  pracovní sešit (vana) str. 37 – 38

4. týden (do 3.4.) – pracovní sešit (vana) – str. 35, 36

3. týden (do 27.3.) – Docvičování čtení – str. 31, 32, 33

2. týden (do 20.3.) – Pracovní sešit – vana: str. 32, 33, 34

čtení

13. týden (do 5.6.) – str. 92, 93; Jé, já čtu! -str. 36, 37

12. týden (do 29.5.) – Slabikář –  str. 90, 91; Jé, já čtu! -str. 42, 43

11. týden (do 22.5.) – Slabikář –  str. 86, 87, 88 a 89

10. týden (do 15.5.) – Slabikář –  str. 84 + Jé, já čtu! – str. 32, 33, 34

9. týden (do 8.5.) – Slabikář –  str. 82, 83 + Jé, já čtu! – str. 28, 29

8. týden (do 1.5.) – Slabikář –  str. 80, 81 + Jé, já čtu! – str. 26, 27

7. týden (do 24.4.) – Slabikář str. 76, 77 + Jé, já čtu! str. 22, 23

6. týden (do 17.4.) – slabikář str. 74, 75 (písmeno G) + Jé, já čtu! str. 24, 25 

5. týden (do 10.4.) – Jé, já čtu  str. 20 – 21; Docvičování čtení str. 38 – 39

4. týden (do 3.4.) – Slabikář – str. 70, 71 + Jé, já čtu! – str. 22, 23 (prosím o hlasité čtení)

3. týden (do 27.3.) – Jé, já čtu! – str. 18, 19

2. týden (do 20.3.) – Slabikář: str. 66, 67, 68, 69 (hlasité čtení)

psaní

13. týden (do 5.6.) – písanka 3 – str. 19, 20

12. týden (do 29.5.) – písanka 3 – str. 15 (prvních 6 řádků – povolání), str. 16, 17 (f, F – metodika psaní na Š. v pyžamu)

11. týden (do 22.5.) – písanka 3 – str. 12, 14 (str. 13 vynecháme)

10. týden (do 15.5.) – písanka 3 – str. 8, 9

9. týden (do 8.5.) – písanka 3 – str. 5, 6

8. týden (do 1.5.) – písanka 3 – str. 1, 2

7. týden (do 24.4.) – písanka str. 31, 32 (přepis básničky ze Slabikáře na str. 64 – Žížala se souží žalem …)

6. týden (do 17.4.) – str. 29, 30

5. týden (do 10.4.) – písanka str. 28 – 29 (h, H)

4. týden (do 3.4.) – písanka – str. 26 (přepis psacím písmem)

3. týden (do 27.3.) – Písanka – str. 24, 25 (metodiku psaní b, B naleznete v příloze emailu)

2. týden (do 20.3.) – Písanka: str. 22, 23

matematika

13. týden (do 5.6.) – PS 4/A – str. 12, 13, 14

12. týden (do 29.5.) – PS 4/A – str. 9 (rýsování tvarů podle pravítka), 10, 11

11. týden (do 22.5.) – PS 4/A – str. 7, 8

10. týden (do 15.5.) – PS 4/A – str. 5, 6

9. týden (do 8.5.) – PS 4/A – str. 3, 4

8. týden (do 1.5.) – PS 3 -str. 32, PS 4/A – str. 2

7. týden (do 24.4.) – str. 30, 31

6. týden (do 17.4.) – str. 28, 29 (kilogram)

5. týden (do 10.4.) – str. 24 – 25 (litr)

4. týden (do 3.4.) – str. 18, 19 + video  (vysvětlení v e-mailu)

3. týden (do 27.3.) – str. 26, 27

2. týden (do 20.3.) – str. 22, 23

prvouka

13. týden (do 5.6.) – str. 76 (+ 3 výuková videa na Škole v pyžamu)

12. týden (do 29.5.) – str. 72, 73 ( fotogalerie + 2 videa na Š. v pyžamu), str. 74, 75

12. týden (do 29.5.) – str. 72, 73 ( fotogalerie + 2 videa na Š. v pyžamu), str. 74, 75

11. týden (do 22.5.) – str. 70, 71

10. týden (do 15.5.) – str. 68, 69

9. týden (do 8.5.) – str. 66, 67

8. týden (do 1.5.) – str. 64, 65

7. týden (do 24.4.) – str. 62, 63 (Místo, kde žijeme)

6. týden (do 17.4.) – str. 52, 53

5. týden (do 10.4.) – str. 50 – 51

4. týden (do 3.4.) – str. 48, 49

3. týden (do 27.3.) – 44 – 45 ( fotografie rostlin a živočichů), 46, 47

2. týden (do 20.3.) str.61

1.B – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1.B – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk

13. týden (do 5.6.) – Slabikář:   str.  106 – 108 ; Slabikář PS: str. 23, 24, 25 ; Docvičování čtení: str. 55, 56

12. týden (do 29.5.) – Slabikář: str. 102 – 105; Slabikář PS:  str.19 – 22 ; Docvičování čtení:  str: 53, 54 ; Jé, já čtu + dětské knížky

11. týden (do 22.5.) – Slabikář: str. 97 – 101; Slabikář PS: 13 – 18; Docvičování čtení: 50, 51, 52; Jé, já čtu + dětské knížky

10. týden (do 15.5.) – Slabikář:str.92 – 96 ; Slabikář PS: str. 8 – 12; Docvičování čtení: str. 48, 49; Jé, já čtu + dětské knížky

9. týden (do 8.5.) – Slabikář: str.89, 90, 91; Slabikář PS: str: 6, 7; Docvičování čtení: str:  46, 47; Jé, já čtu + dětské knížky

8. týden (do 1.5.) – Slabikář: po str.88; Slabikář PS: po str.5; Docvičování čtení: po str.45; Jé, já čtu + dětské knížky

7. týden (do 24.4.) – Slabikář: str. 84, 85; Slabikář PS: str. 3; Docvič. čtení: str.41 – 43; Jé, já čtu + dětské knihy

6. týden (do 17.4.) – Slabikář: str. 80 – 83; Slabikář PS 3: str.1, 2; Docvič. čtení: str.40; Jé, já čtu + dětské knížky

5. týden (10.4.) – Slabikář: str:78, 79. 80; Slabikář PS: procvičovat str. 38, 39, 40; docvičování čtení: str. 39,40; pokračovat: Jé, já čtu, dětské knížky

4. týden (do 3.4.) – Slabikář- po str. 77; Slabikář -pracov. seš.  – po str.40; Docvičování čtení: po str.39; Dále: Jé, já čtu + dětské knížky

3. týden (do 27.3.) – Slabikář: po str. 71; Slabikář – pracovní sešit po str.36; Docvičování čtení: po str. 35; Lze číst: Tom a Mimi – Jé, já čtu,červená učebnice + dětské knížky. Prosím o hlasité čtení a kontrolu porozumění.

2. týden (do 20.3.) – čtení – každý den alespoň 15 min, chvíli hlasitě, lze číst i z dětských knížek

psaní

13. týden (do 5.6.) – Písanka: str. 22, 23

12. týden (do 29.5.)

11. týden (do 22.5.) – Písanka: str. 16, 17, 18

10. týden (do 15.5.) – Písanka: str: 13, 14, 15

9. týden – Písanka:str: 10, 11, 12

8. týden – Písanka: po str. 9

7. týden – Písanka: str: 3, 4, 5

6. týden – Písanka 3: str. 1-3

5. týden – Písanka: str: 30,31

4. týden (do 3.4.) – Písanka: po str.29 + opis vět

3. týden (do 27.3.) – Písanka: po str: 24; prosím o zavedení sešitu a napsat denně dvě krátké věty (možno opisovat ze Slabikáře – prac. seš.)

2. týden (do 20.3.) – založit sešit, denně napsat 4 řádky (opisovat ze Slabikáře – pracovní sešit)

matematika

13. týden (do 5.6.) – str.21, 22

12. týden (do 29.5.) – Pracovní sešit: str:19, 20

11. týden (do 22.5.) – str. 16, 17, 18

10. týden (do 15.5.) – str: 13, 14, 15

9. týden – str: 9 – 12

8. týden – Matematika: po 8

7. týden – Pracov. seš. 4A str. 3, 4, 5

6. týden – Pracov. seš. 3. str. 32; Pracov, seš.4A: str.1,2

5. týden – Matematika: str. 30, 31

4. týden (do 3.4.) – Pracovní sešit po str: 29

3. týden (do 27.3.) – Matematika: po. str. 25; stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky/zatím/.

2. týden (do 20.3.) – procvičovat sčítání, odčítání do 20 bez přechodu desítky

prvouka

13. týden (do 5.6.) – str.72, 73, 74

12. týden (do 29.5.) – Pracovní sešit: str.70, 71

11. týden (do 22.5.) – str. 68, 69

10. týden (do 15.5.) – str. 66, 67

9. týden – str. 64, 65

8. týden – Prvouka: po str: 63

7. týden – Pracov. seš. str. 59, 60

6. týden – str. 52, 53

5. týden – str: 51, Velikonoce – pokuste se vyrobit velikonoční ozdobu

4. týden (do 3.4.) – Já a můj svět: str. 48, 49, 50

3. týden (do 27.3.) – Prvouka: str.44 – 47; Doporučuji sledovat televizní pořad UčíTelka.

2.A a 2.B – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2.A a 2.B – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk

13. týden (do 5.6.) – Téma: Předložky; Učebnice strana: 60, 61

12. týden (do 29.5.) – Opakování, Slovesa, Pečujeme o své zdraví; Učebnice strana: 56 – 59

11. týden (do 22.5.) – TémaOpakování – podstatná jména, vlastní jména; Učebnice: str. 55; Na známky: Test nagoogle forms – opakování, Pracovní list

10. týden (do 15.5.) – Jména obecná a vlastní ; Učebnicestr.52, 53, 54 ; Na známky53/2

9. týden (do 8.5.) – Téma: Jsou podstatná jména důležitá?; Učebnice strana: 50, 51; Na známky: 51/4 a), nakreslit obrázek k jedné pohádce ze str. 50

8. týden (do 1.5.) – Téma: Tvary podstatných jmen; Učebnice strana: 48, 49; Na známky: 49/1, věty ze hry házej kostkou

7. týden (do 24.4.) – Téma: Slovní druhy, podstatná jména; Učebnice strana: 43, 44, (45 – 47 – vytvoř si hru); Nauč se básničku „Slovní druhy“; Na známky: 44/1

6. týden (do 17.4.) – Téma: Procvičujeme; Učebnice str. 40 – 42; Na známky: 41/2, 42/3

5. týden (do 10.4.) – Učebnice: str. 34 – 39; na známky: 37/2

4. týden (do 3.4.) – Učebnice strana 30 – 33

3. týden (do 27.3.) – Učebnice str. 27 – 29

2. týden (do 20.3.) – ČJ modrá – do str. 27/2

čtení

13. týden (do 5.6.) – Téma: Výrazné čtení, porozumění textu; Čítanka: do str. 104 (U vody); Čítanka PS: do str. 48 (U vody)

12. týden (do 29.5.) – Téma: Próza – práce s textem, pohádka; Čítanka: Trpajzlík Jim, Trpaslík, Jak očarovat čarodějnici strana 97-100; Čítanka PS: do Jak očarovat čarodějnici str. 47

11. týden (do 22.5.) – Téma: Básník, báseň, verš; Čítanka: str. 94 – 96 (do Uspávanka se studánkou); Pracovní sešit k čítance: 45, 46 (do Uspávanka se studánkou)

10. týden (do 15.5.) – Vyhledávání informací v textu ; Čítanka: Píseň o jahodě, Čertí plácek str. 90-94; PS k čítance: Píseň o jahodě, Čertí plácek str. 44, 45

9. týden – Téma: Plynulé čtení – správná výslovnost; Čítanka strana: 86 – 90 (do O kocourkovi, který mluvil); PS čítanka strana: 43 – 44 (do O kocourkovi, který mluvil)

8. týden – Téma: Jaro – próza a poezie; Čítanka: Zlatá tráva, Jaro, Na jaře str. 83-86; PS čítanka: strana 41-43 (do Na jaře)

7. týden – Téma: recitace, verš, rým, slabika; Čítanka str. 81 – 82 (do Oženil se had); Pracovní sešit str. 40- 41 (do Oženil se had)

6. týden – Téma: báseň, sloka, verš; Čítanka str. 78 – 80 (po K čemu by byl kosu nos); Pracovní sešit str. 39 – 40 (po K čemu by byl kosu nos); Na známky: 40 – K čemu by byl kosu nos

5. týden – Čítanka: str. 76 – 77 (do Hanýžka a Martínek); Pracovní sešit k čítance: 37 – 39/5 (do Hanýžka a Martínek); na známky: 38/1 (Hanýžka a Martínek)

4. týden (do 3.4.) – Čítanka str. 72 – 75 (Velikonoce); Pracovní sešit k čítance str. 35 – 37 (Velikonoce)

3. týden (do 27.3.) – Čítanka do str. 72 (Jak si housenka pletla kabátek); PS k čítance do str. 35 (Jak si housenka pletla kabátek)

2. týden (do 20.3.) – Čítanka – do Rozpočitadlo pro pekaře str. 65; Čítanka PS – do Rozpočitadlo pro pekaře str. 33

psaní

13. týden (do 5.6.) – Téma: Přepis – postupné doplňování vynechaných cvičení (označené ovocem); Písanka: 2 stránky podle vlastního výběru

12. týden (do 29.5.) – Téma: Píšeme abecedu; Písanka: strana 32

11. týden (do 22.5.) – Téma: Číslice, přepis; Písanka: str. 30, 31

10. týden (do 15.5.) – Procvičování hůlkového písma, přepis ; Písanka: str. 28, 29

9. týden – Téma: Hůlkové písmo; Písanka strana: 26, 27

8. týden – Téma: Hůlkové písmo; Písanka strana: 24, 25

7. týden – Téma: Tvar a napojení písmene ž, Ž; Písanka str.22, 23 – celé

6. týden – Téma: práce se slovy; Písanka str. 20, 21 – celé

5. týden – Písanka: str. 18, 19 (obě celé)

4. týden – (do 3.4.)Písanka do str. 17 (opis), str. 15 – celá

3. týden – (do 27.3.) – Písanka do str.14 (opis), str. 11 celá

2. týden – (do 20.3.) – Písanka – do str. 9 – jen předtištěné psací písmo (opis); str. 7 – celá

matematika

13. týden (do 5.6.) – Téma: Násobení 6; Učebnice strana: 9, 10

12. týden (do 29.5.) – Téma: Dělení pěti; Učebnice strana: 6,7,8

11. týden (do 22.5.) – Téma: Násobení pěti; Učebnice: str. 3, 4; Na známky: 3/4, 4/3

10. týden (do 15.5.) – Opakování násobení a dělení dvěma, třemi a čtyřmi, sčítání a odčítání ; učebnice 7: str. 1, 2; na známky: 2/3

9. týden – Téma: opakování a procvičování; Učebnice strana: 32 – celá; Na známky: celá strana 32, obrázek k počítacímu řetězu;

8. týden – Téma: bod, přímka, úsečka, strana, vrchol, převody jednotek délky (mm, cm, dm); Učebnice strana: 11, 21, 31

7. týden – Téma: dělení 4, procvičování; Učebnice strana: 29, 30; Na známky: 30/3, kvíz na Google forms

6. týden – Téma: Násobení 4, opakování násobilky 2,3; Učebnice str.27 – 28; Trénování násobilky 2-4 různými způsoby.

5. týden – Učebnice: str. 23 – 26; na známky: 24/2, 25/3

4. týden – (do 3.4.) – Učebnice strana 18, 19, 20, 22

3. týden – (do 27.3.) – Učebnice str. 14 – 17

2. týden – (do 20.3.) str. 9 – dokončit, kdo nemá; str. 10, 12, 13

prvouka

13. týden (do 5.6.) – Téma: Části dne, Hodiny; Pracovní sešit: strana 53; Pracovní listy – hodiny

12. týden (do 29.5.) – Téma: Kalendář, Rok, Dny v týdnu; Pracovní sešit: strana 51, 52; Přílohy: scany učebnice strana 42, 43

11. týden (do 22.5.) – Téma: Měsíc po měsíci; Prac. sešit: str.50; Přílohy: scany učebnice str. 40, 41

10. týden (do 17.5.) – Téma: opakování – Jaro; Na známky: test na google forms, pracovní listy, shrnutí tématu formou plakátu, popř. jiným způsobem, vše je dopodrobna popsané v mailu i na Škola v pyžamu.

8. týden – Téma: Opakování – Jaro, Ájin zpravodaj; Strana: 64, 65

7. týden – Téma: Jarní les, Ptáci a jejich hnízda; Pracovní sešit: strana 63

6. týden – Téma: Domácí ptáci; Pracovní sešit strana 62; Scany učebnice str. 54, 55

5. týden – Pracovní sešit: str. 60, 61; Učebnice: str. 52 – 53 (scan)

4. týden – (do 3.4.) – Jaro u vody – učebnice str. 48 – 49 ústně pojmenovat rostliny a živočichy na obrázku; Opakování z minulého týdne

do konce uzavírky školy – Při procházce nebo hraní na zahradě pozoruj jarní květiny. Na list papíru (velikosti A4) nakresli a pojmenuj čtyři jarní květiny. Nezapomeň je správně vybarvit. U jedné z nich popiš části rostliny. Vybírat to budu po návratu do školy

3.A – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3.A – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na Google Meet a Škole v pyžamu. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk

13. týden (do 5.6.) – Učebnice str. 173 – 178; PS str. 47,48; Písanka str. 21

12. týden (do 29.5.) – Učebnice str. 162 – 167, 170 – 172 (ústně); PS ČJ str. 46; Písanka str. 16; Báseň a text písně; Kozel: https://www.youtube.com/watch?v=vziw8OFlUIc&list=PL1rsdM7fkgVW7MZ_lrHAAiLaTfSwA9UEv&index=2 ; Tři čuníci: https://www.youtube.com/watch?v=aA1zb4NfEBU ; Metro pro krtky: https://www.youtube.com/watch?v=JKomxT7ImEg ; Dělání: https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0

11. týden (do 22.5.) – učebnice str. 144-148; PS Slovní druhy str. 30-35; Písanka str. 17 ( str. 18,19 kdo chce); Čtení + HV: Jazykolamy – https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk&t=20s ; Nauč se jazykolamy, poslechni si písničku a zazpívej si. Text v pracovním listu na Škole v pyžamu.

10. týden (do 15.5.) – Učebnice str. 141-144, písemně do ČJ-Š 144/7; PS Slovní druhy str. 28,29; PS ČJ str. 42/12; Co všechno kočka dovede (prvních 20 minut z videa) – z knihy Karla Čapka Devatero pohádek; čtení: https://www.youtube.com/watch?v=tDrZw3RaGJI ; Pracovní list k ukázce na Škole v pyžamu; str. 15

9. týden (do 8.5.) – 1) PS Slovní druhy str. 13/1, str.21, str.22; 2) Vytvořte věty podle zadání . Pracovní list najdete na Škole v pyžamu, prosím poslat ke kontrole; Čtení Oscar Wilde-Sobecký Obr (z knihy Šťastný princ a jiné pohádky): https://www.youtube.com/watch?v=opbDSBVAEko ; Podívejte se na pohádku a odpovězte na otázky, které najdete na Škole v Pyžamu.

8. týden (do 1.5.) Mluvnice – 1)učebnice str. 138 -139, písemně do sešitu 139/5; 2) PS Slovní druhy str. 16/2,4,5 str. 17/7,8; 3) Pohádkový a filmový kvíz „Číslovky“ na Škole v pyžamu; Čtení – literatura – Pověst o Golemovi – podívej se na videa a vypracuj pracovní list na Škole v pyžamu: https://www.youtube.com/watch?v=wlYq6CB-lb4&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=19 https://www.youtube.com/watch?v=HQcGZ4Sm7YA ; Psaní – str. 12 (piš pouze číslovky)

7. týden (do 24.4.) – učebnice 136-137 , 138/5 ústně; video „Příslovce“ na Škole v pyžamu; Slovní druhy str.10, 23-27; Písanka str.14

6. týden (do 17.4.) – učebnice 135/4 ústně, 136/7a písemně; PS Slovní druhy str. 8/1,2, str,9-10 celá; online učebnice Nová škola: https://www.mediacreator.cz/documents/Cesky_jazyk3/images/cj3_uc_1600x1200_page_30.png

5. týden (do 10.4.) – Sloh – napiš do sešitu nebo na papír vyprávění o tom, jak slavíte Velikonoce; Učebnice str. 131 – 132 ústně, str. 132/2 písemně do ČJ-Š; PS str. 38/4; PS Slovní druhy str. 20/4,5,6

4. týden (do 3.4.) – učebnice str. 128-131 ústně; PS 35/1, 36/2,3, 37/1,2, 38/3; Písanka str. 11

3. týden (do 27.3.) – Vyjmenovaná slova str. 55,56; Učebnice 112/5 a 113/6,7 ústně; Písanka str. 10

2. týden (do 20.3.) – ČJ – Vyjmenovaná slova str. 50,51,52 + 55/1b,c; ČJ – učebnice str. 112/4 písemně do ČJ-Š; Písanka str. 9

matematika

13. týden (do 5.6.) – Učebnice str. 38; PS str. 27 celá, 28/6,7,8, str. 29 celá, 30/9,10,11,12

12. týden (do 29.5.) – Učebnice str. 25 – 27 ústně; PS str. 24/8,9, str. 25,26

11. týden (do 22.5.) – 1) učebnice str. 22/4 + 23/8 – 2 příklady z každého sloupečku do M-Š, prosím poslat ke kontrole; 2) PS str. 23 celá + 24/7

10. týden (do 15.5.) – Opakování, procvičování PS str. 21,22

9. týden – Test – opakování; PS str. 19,20 – prosím zaslat ke kontrole

8. týden – PS str. 17,18

7. týden – PS str. 13, 14/7-10,15 (kdo by chtěl 16/7,8); Opakování dělení se zbytkem podle učebnice nebo https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/

6. týden – učebnice str 11 přečíst; online učebnice (vysvětlení): https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-50/ ; učebnice str. 13/29,31 písemně do sešitu; https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-41/

5. týden – učebnice str. 10 – ústně, str.10/17 písemně do M-Š; PS 12/9

4. týden (do 3.4.) – PS str 11/celá kromě cv.3; PS str. 12/8,10,11; Procvičujte násobilku – řadu násobků.

3. týden (do 27.3.) – Učebnice str. 3/ 3,6,7 – písemně do sešitu M – Š; str. 5/ 25,27 – písemně do sešitu M – Š; PS str. 10/9,10; Geometrie – do sešitu; M – geometrie (nebo na papír) učebnice str.6/1,2

2. týden (do 20.3.) – Matematika PS 9/1,4,5,6   +   10/7,8; Matematika učebnice 3. díl str. 3/cv.2,4 do M-Š

angličtina

13. týden (do 5.6.)Lekce 27  My school :učebnice str. 56-57, poslechnout (viz stažené poslechy na Pyžamu z uplynulých týdnů) a přečíst nahlas, doporučuji po částech. Poslechnout část, stopnout poslech a přečíst, ….Naučit nová slovíčka a cvičení v  prac. seš. str. 56/1, 2, 3, 4. , str. 57/5.

12. týden (do 29.5.) – Poslechnout si a přečíst uč. U 25 str. 53, prakticky procvičit prac. seš. 53/4-9. Písemně do sešitu vypracovat slovníček všech sloves, co máme v učebnici (prac. sešitě). Nadepsat : Verbs (slovesa), uvést anglické slovo, případně u těžších výslovnost, český ekvivalent – např. draw (dró) – kreslit , jump  – skákat,…..

11. týden (do 22.5.) – Pracovní sešit: U 24 str. 50 -51, dokončit, jestli něco schází, jinak zkontrolovat pečlivě podle klíče (k dispozici na Pyžamu). Do sešitu písemně připravit povídání o svém zvířátku, či kamarádově, postupovat podle pracovního listu z online hodiny ( k dispozici na Pyžamu nebo i Discordu) Podobný úkol už byl dříve zadán, nyní však rozšířit o nabízené modelové věty, případná neznámá slovíčka vyhledat a zapsat jako nová. Pak vše naučit zpaměti. Děti by měly zkoušet samy mluvit ve větách nahlas. Začneme tím naši příští online hodinu, každý se dostane ke slovu. 

10. týden (do 15.5.) – Přečíst (nahlas) uč. 51/2, 3. V prac. sešitě cvičení 50/3. , 51/5, 6.Do sešitu písemně věty s CAN/CAN´T o svém zvířátku, nebo o sobě.

9. týden – U 24 str. 50, prac. seš. 50/1,2. Do seš. obrázek svého mazlíčka + jednoduché věty (příklad v učebnici); Opakování předložek – krátký video příběh: https://en.islcollective.com/video-lessons/chester-prepositions-of-place

8. týden – Projekt shrnující lekce Shopping , Fruit and Vegetables = Food (jídlo): do sešitu nebo na tvrdou A4, rozdělit na 2 půlky (části), nadpis I like /  I don´ t like . Děti si vyberou povinně 5 potravin, které mají rádi a 5 které nemají rádi a napíší o nich co nejvíce vět. Př. Strawberries – I like strawberries. They are red and small. They are sweet.  We have got strawberries in our garden. Vše s obrázky vlastními, výstřižky… Samozřejmě  Zaslat ke kontrole (krejre@email.cz/ Pyžamo) Známky budou dvě- za skládání vět + grafické zpracování)

7. týden – Test z lekcí 1-20 (test, oprava, CD na Škole v pyžamu)

6. týdenHappy Easter.! (info email)

5. týden – slovní zásoba  Vegetables (Zelenina), SB 48 a WB (pracovní seš.) 48; opakujeme si ovoce a zeleninu s  videem: https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

4. týden (do 3.4.) – str. 47/ učebnice i PS

3. týden (do 27.3.) – učebnice i PS str.46

2. týden (do 20.3.) – – U 44-45, PS 44-45

prvouka

13. týden (do 5.6.) – PS str. 64 – 67

12. týden (do 29.5.) – Žijeme zdravě – učebnice str. 69; PS str. 62,63

11. týden (do 22.5.) – Žijeme zdravě – učebnice str. 68; https://www.nns.cz/blog/; 1) Přečti si, poslechni si.; 2) PS str. 61

10. týden (do 15.5.) – Poslechněte si v online učebnici str. 67 – Pečujeme o své zdraví; https://www.nns.cz/blog/ ; Do seštitu prvouky si napište zdravý jídelníček na jeden den (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře).

9. týden – 1) Přečtěte si a poslechněte si v online učebnici kapitolu Naše tělo, str.66; https://www.nns.cz/blog/; 2) PS str. 58

8. týden – 1) Poslechni si Nová škola, Já a můj svět 3, str.64-65 https://www.mediacreator.cz/documents/JaMS3/images/jams3_1600x1200_page_33.png; 2) PS str. 59 – nalep do sešitu období ve správném pořadí

7. týden – PS 56,57; video na Škole v pyžamu

6. týden – PS str.54,55; online učebnice Nová škola: https://www.mediacreator.cz/documents/JaMS3/images/jams3_1600x1200_page_31.png

5. týden – 1) Namaluj do sešitu prvouky (nebo na papír) velikonoční zvyky; 2) Připravuj si herbář (vyprávěli jsme si o něm ve škole) – začni si sbírat a lisovat rostliny.

4. týden (do 3.4.) – PS str. 52,53

3. týden (do 27.3.) – PS str. 51 do sešitu Pvk úkol domeček ze str. 51 v PS + namalovat obrázek popisovaného zvířete

3.B – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3.B – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk

13. týden (do 5.6.) – PS modrý s. 47/3, 48 celá, s. 49/7,8; učebnice s. 164/6 ústně; učebnice s. 165/7a,b písemně do sešitu učebnice s. 180/2 a do učebnice, b – ústně; učebnice s. 166/12 a do učebnice učebnice s. 166 Pamatujte si – číst

12. týden (do 29.5.) – učebnice s. 174/3 opis, podtrhnout slovesa; učebnice s. 174,175,176 – Pamatuj si – číst; učebnice s. 175/2 do učebnice; učebnice s. 176/5 do učebnice, vypsat slovesa, rozdělit podle časů; učebnice s. 176/4 do učebnice, spojit; učebnice s. 177/1 spojit do učebnice; PS modrý s. 46, s. 47/1,2, s. 53 – opravit do sešitu

11. týden (do 22.5.) – učebnice s. 112/4 do učebnice; učebnice s. 122/1,3,4,6,7 – ústně; učebnice s. 127/1,3 do učebnice; učebnice s. 127/2 více na Škole v pyžamu; učebnice s. 129/5a,b,c – ústně; opakování vyjmenovaných slov – vypsáno na Škole v pyžamu; učebnice s. 132/2a do učebnice

10. týden (do 15.5.) – učebnice Čj – s. 167/14 Paleček a jeho kamarádi, a – ústně, c, d; učebnice s. 172/1,2 do učebnice;  učebnice s. 170/2 číst, doplnit a,b,d,e,f – ústněučebnice s. 212/9 a,b, d; https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/padove-otazky/kviz.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html

9. týden (do 8.5.) – PS Slovní druhy s. 22; učebnice ČJ s. 159/2 do učebnice; učebnice s. 159/3 a,b,c – písemně do sešitu, na papíru; čebnice s. 185 a 186 přečíst, ústně uspořádat obrázky dle posloupnosti; napsat 5 sloves k uvedeným pod. jménům – strom, počítač, člověk, opice, sportovec; napsat 5 pod. jmen k uvedeným slovesům – číst , hrát, psát, prohlížet si, jíst. 

8. týden (do 1.5.) – PS Slovní druhy s. 18 ústně, s. 19, s. 20/ 5,6, s. 21učebnice s. 157/ 4a,b ústně; procvičování na webu viz škola v pyžamu

7. týden (do 24.4.) – PS Slovní druhy s. 3,4, 5; https://edu.ceskatelevize.cz/co-je-to-vyzle-5e442236e173fa6cb524aafa – poslech; učebnice s. 120/ 9 ústně, 10 do učebnice; učebnice s. 124/12 ústně; učebnice s. 125/ 2a,b,c ústně

6. týden (do 17.4.) – PS modrý s. 39/5, s. 40, s. 44, 45; PS Slovní druhy (nově) s. 2 přečíst, s. 3/2

5. týden (do 10.4.) – PS modrý – 36,37,38,39,43; učebnice 128/1; 130/6a,b do učebnice; 130/8a; 132/4 do učebnice

4. týden – (do 3.4.) – PS modrý s. 31 – 35 (včetně); učebnice s. 117/4a,b,c, s. 119/6 a,b, s. 120/12 a,b

3. týden – (do 27.3.) – PS modrý 26, 27,28, 29,30 – opakování vyjmenovaných slov; U ČJ – s. 112/5 – doplnit do učebnice, vypsat do š. sešitu vyjmenovaná, příbuzná slova, slova s předponou vy, vý.; 112/6 ústně; 113/7 do učebnice; 115/ celé do učebnice

2. týden – (do 20.3.) – písanka č.2 – str. 2-4 ; mluvnice – modrý PS 23/2,3, 24/5,6, 25/2; učebnice 104/11-doplnit a přepsat do sešitu ČJ, 104/12 abc – doplnit, 103/10 – doplnit, 112/4 – přepsat do sešitu;

čtení/psaní

13. týden (do 5.6.) – tiché, hlasité čtení s kontrolou; Psaní – Popis Šemíka – opora v knize Pan Kolečko – více na Škole v pyžamu

12. týden (do 29.5.) – Čtení, psaní – tiché, hlasité čtení Psaní – písanka s. 32 Dobrá rady na prázdniny

11. týden (do 22.5.) – číst dle svého výběru, písanka s. 29, literární hádanka na Škole v pyžamu

10. týden (do 15.5.) – pokračovat ve čtení s kontrolou.Písanka s. 28 + zodpovědět otázky – uvedeny na Škole v pyžamu

9. týden – pokračovat ve čtení, písanka s. 26,27

8. týden – samostatné čtení, písanka s. 23,24

7. týden – pokračovat ve čtení, písanka s. 16,22

6. týden – číst, písanka s. 12,14

5. týden – čtení dle vlastního výběru, písanka s. 10,11,20

4. týden – (do 3.4.) – písanka s. 9,13,15; čtení volný výběr

3. týden – (do 27.3.) číst dle vlastního výběru; Písanka 2/6,7,8

matematika

13. týden (do 5.6.) – učebnice s. 25/2 do učebnice, celé; učebnice s. 26/9 do učebnice; učebnice s. 26/10,11 – písemně do sešitu; pracovní list – na Škole v pyžamu

12. týden (do 29.5.) – PS s.36/1,2,5; učebnice s. 22/4 do učebnice; učebnice s. 27/19 do učebnice; Slovní úlohy – do sešitu s. 22/5,6,7; Další úkoly zadány na Škole v pyžamu

11. týden (do 22.5.) – učebnice s. 30/1,2,3,5; učebnice s. 14/34; učebnice s. 15/40; učebnice s. 19/5,6

10. týden (do 15.5.) – učebnice s. 20/8,9,10 do sešitu; učebnice s. 21/17 doplnit; učebnice s. 37/3,4,5,6,7 písemně do sešitu; https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady5.htm

9. týden – PS číslo 2, s. 31/4,6; tamtéž s. 32/7,11; s. 33/1,2,3,4,5,6,7; s. 35/3,4, 6

8. týden – učebnice s. 18/1,2,3,4; učebnice s. 15/41,42 ústně, 43 – první až třetí sloupec do sešitu + zkoušky; učebnice s. 19/4 do učebnice; učebnice s. 25/5 do učebnice, bez zkoušek; procvičování na webu viz škola v pyžamu

7. týden – učebnice s. 4/12,14,15 ústně; tamtéž s. 4/20 do učebnice, s. 5/23 do š.sešit , s. 5/27 do učebnice

6. týden – PS M 30/9, 13; U 3/5,6,7,10,11 ústně; U 6/1,2,3; U 11/1,2 pročíst; U 13/29 do učebnice; U 21/15 ústně;

5. týden – M učebnice č. 3 nově; 3/4 do sešitu; 5/25,26; 17/54 do učebnice; 17/ 57; 19/1, 2,3,4 ústně

4. týden – (do 3.4.) – PS s. 26/11,  s. 27/2,3, s. 28/6,7, 9,10, s. 29/1; učebnice s. 56 celá; učebnice s. 32/1,2,3,4

3. týden – (do 27.3.) – PS s. 21/2,3,6,7; 22 a 23 celá; 24/7,9; 25 celá

2. týden – (do 20.3.) – PS 17/1,2,3,6, 19/celá, 20/celá, 21/1,4,5

angličtina – p. uč. Arbonová

13. týden (do 5.6.) – POZOR:Vypracují jen děti, které nechodí do školy. Děti, které chodí do školy, budou dělat společně ve výuce AJ.; SB54-55/vocabulary(napiš 8slov do slovníčku).; WB54/1,55/5.; SBstr.54-55(používáme přítomný čas průběhový, am,is,are+sloveso-ing).; WBstr.54-55.; HW-napiš 3věty, co právě teď děláš(např.I am sitting.)

12. týden (do 29.5.) – SB52+53/vocabulary (vypiš 8slov,vět).; SB52/1,2-čti,předváděj.; SB53/4,5-říkej.; HW-WB53/6,7,8,9, pošli mi.; Podívej se na video „Play and jump story“.https://youtu.be/AinuZ4kXUZs

11. týden (do 22.5.) – SB51/vocabulary-napiš 4 slova nebo slovní spojení.; SB51/2-čti a přelož.; WB50/3.; Video about pets- dívej se a opakuj: https://youtu.be/FV2006hq4dQ; HW-časopis Život Běchovic 3/2020, str.7 „Co jsme stihli v hodinách angličtiny“, z 1.odstavce (Moje skupinka dětí z 3.B….) vyber slova, která již umíš přeložit do angličtiny. Napiš mi je.; http://www.praha-bechovice.cz/modules/file_storage/download.php?file=482ce55a%7C331

10. týden (do 15.5.) – SB50/1-čti a přelož.; Namaluj a popiš jiného domácího mazlíčka (zvířátko).; Podívej se a zazpívej si. Song-https://youtu.be/1QF5lCvtiEw ; HW-our game „Vocabulary king“; Napiš 5 slov na písmeno „G“, „H“, „L“. Pošli mi.

9. týden – SB50/Vocabulary-napiš 5slov; WB50/1,2; Podívej se a pak zpívej (Song)- https://youtu.be/RAObh4cLDAI; HW-zahraj si. Napiš nebo nahraj, jak se ti hra,a které z těchto zvířátek,se ti líbí. Pošlete mi. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/pets

8. týden – SB49-číst a napsat 5slov nebo slovních spojení; WB-49/4; SB49/3,4-číst,přeložit.; HW(úkol) – Podívej se na video a napiš mi, jaké zdravé (healthy) a nezdravé (unhealthy) jídlo Steve má; https://youtu.be/kKuYfLM0yDc

7. týden – SB48/2-číst, přeložit, odpovídat dle fota.; WB48/3.; HW(úkol)-do sešitu namaluj 5druhů zeleniny, popis ve větách (j.č., mn.č.) podle SB46/2.; Practise game-https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-fruits-1-uroven?source=explicitExercise#

6. týden – SB48/Vocabulary-číst, napsat 5slov, do slovníčku vzadu procvičovat; Vocabulary-nahlas opakovat: https://youtu.be/yTEB4hdrJQU; SB48/1-číst, jedn.číslo, mn.č.-s,-es.; WB48/1.:HW (úkol)-WB48/2-pošlete mi; song: https://youtu.be/tdr_6JEGkv0

5. týden – učebnice s. 46/2, namaluj 3 druhy ovoce a popiš je větami. PS s. 47/5

4. týden – (do 3.4.) – všichni, učebnice s. 47 slovíčka, s. 47/4 číst (výslovnost PS s. 70/22) přeložit ústně, do sešitu – namalovat ovoce, dle vzoru. Napsat postup přípravy ovocného salátu; PS s. 47/4,6; http://www.english-time.eu

3. týden – (do 27.3.) – U: str.46-slovíčka napsat do slovníčku, cv.1,2-ústně, cv.3-do sešitu.PS: str.46

2. týden – (do 20.3.) – U 44-45, PS 44-45

angličtina – p. uč. Casková

13. týden (do 5.6.) – PS/1,2 :);  Procvičuj si příkazy 🙂

12. týden (do 29.5.) – str. 52 učebnice – ukazuj, říkej, vyzkoušej si, co dělají děti na obrázku

11. týden (do 22.5.) – Aj PS str. 51 celáDo sešitu namaluj a popiš zvířátka v angličtině

10. týden (do 15.5.) – PS s. 50/3,4

9. týden – PS s. 50/1,2

8. týden – učebnice str. 50/1 – přečti a ukazuj

7. týden – PS s. 49/5,6, učebnice s. 48 – 49 opakování

6. týden – PS 48/3, 49/4; procvičovat These are/This is

5. týden – učebnice s. 48 – namaluj obrázky zeleniny do š. sešitu s popisky v anglickém jazyce, PS s. 48/1,2

4. týden – (do 3.4.) – všichni, učebnice s. 47 slovíčka, s. 47/4 číst (výslovnost PS s. 70/22) přeložit ústně, do sešitu – namalovat ovoce, dle vzoru. Napsat postup přípravy ovocného salátu; PS s. 47/4,6; http://www.english-time.eu

3. týden – (do 27.3.) – U: str.46-slovíčka napsat do slovníčku, cv.1,2-ústně, cv.3-do sešitu.PS: str.46

2. týden – (do 20.3.) – U 44-45, PS 44-45

prvouka

13. týden (do 5.6.) – učebnice s. 60, 61 číst – vyberte si jeden pracovní list a vypracujte.  https://www.zooliberec.cz//User_Files/pracovni-listy/jacijsme1st_simpanzi.pdf ; https://www.zooliberec.cz//User_Files/pracovni-listy/jacijsme1st_surikaty.pdf https://www.zooliberec.cz//User_Files/pracovni-listy/jacijsme1st_plamenaci.pdf

10. týden (do 15.5.) – vytvořte plán výletu na český, moravský, slezský hrad – podrobnosti na Škole v pyžamu; https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/poznavame-savce/kviz.htm

7. týdenhttps://edu.ceskatelevize.cz/statni-vlajka-ceske-republiky-5e4421dbe173fa6cb524a8df – podívat se, otázky na Škole v pyžamu
https://edu.ceskatelevize.cz/zivocichove-ceske-prirody-5e44241b4908cf0125157f5e – podívat se 
https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-priroda-5e44241b4908cf0125157f5f

do konce uzavření školy – pozorování jarní přírody – rostliny, živočichové dle možností; námět na pokus „Pučálka“ emailem

3. týden – (do 27.3.) – PS s. 48-50;