Placení poplatků

Posted in Aktuality  on Leden 14th, 2021 by: admin

školní jídelna

po dobu, kdy nebyla školní jídelna v provozu jsou děti hromadně odhlášeny. Stejně tak jsou odhlášeny děti na distanční výuce.

školní družina

1. a 2. třída …. za leden 200 Kč (sleva 100 Kč za ranní družinu)

3. třída …. neplatí, protože jsou na distanční výuce

Školní jídelna

Posted in Aktuality  on Leden 12th, 2021 by: admin

Předpokládáme obnovení provozu pro děti ve škole od středy 20.1.2021.

Stravování žáků v distanční výuce bohužel nebude z důvodu stavby možné.

Přístup do Bakalářů – oprava

Posted in Aktuality  on Leden 12th, 2021 by: admin

Správný odkaz zde:

https://zsbechovice.bakalari.cz

Za chybný odkaz v emailech se omlouváme.

Přístupová jména a hesla zašle třídní učitelka.

Důležité informace – leden 2021

Posted in Aktuality  on Leden 6th, 2021 by: admin

distanční vzdělávání – 3. a vyšší ročníky

On line výuka – v systému MS Teams dle stanoveného rozvrhu. Pokud není dohodnuto jinak je výuka povinná a případnou absenci je třeba omlouvat.

čtvrtletní hodnocení (dříve „růžové zprávy“)

V systému Bakaláři, přístupové údaje vám zašle třídní učitel. V tomto prostředí Vám také bude zpřístupněno elektronické vysvědčení a v budoucnu elektronická žákovská knížka.

Oznámené známky jsou předběžné, ke klasifikaci je připojeno i slovní hodnocení

Známky za všechny předměty budou postupně doplněny do soboty 16.1.

třídní schůzky

Proběhnou on line v prostřední MS Teams v úterý 19.1. od 17:00

vysvědčení

Žáci, kteří budou ve škole, dostanou své výpisy ve čtvrtek 28.1.

Žáci, kteří ve škole tento den nejsou, budou mít klasifikaci v systému Bakaláři. V listinné podobě dostanou žáci výpisy po návratu do školy

slovní hodnocení X hodnocení známkou

Pro letošní klasifikaci využijeme ve velké míře slovní hodnocení. Zároveň ale budeme nadále hodnotit i známkou.

Poznámka: z důvodu § 51 odst. 3 školského zákona musí tak jako tak každé slovní hodnocení obsahovat „známku“, aby jej bylo možno využít např. pro přijímací řízení nebo při přestupu na jinou školu. Místo číslice by se zapsalo: požadované výkony ovládá bezpečně (1)/ požadované výkony ovládá (2)/požadované výkony v podstatě ovládá (3)/požadované výkony ovládá se značnými mezerami (4)/požadované výkony neovládá (5)

systém Bakaláři

Přístupové údaje zašle třídní učitelka. Portál je k dispozici na adrese zsbechovice.bakalari.cz nebo v mobilních aplikacích.

školní jídelna

Z důvodu přestavby bohužel opět do odvolání mimo provoz. Další informace upřesníme příští týden po dohodě se zřizovatelem.

Koronavirus – aktuální stav (úterý 14.1.2021 18:00)

Posted in Aktuality  on Září 23rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – aktuální stav (úterý 14.1.2021 18:00)

1.A – běžný provoz

1.B – běžný provoz

2.A – běžný provoz

2.B – běžný provoz

3.A – od 4.1. distanční výuka

3.B – od 4.1. distanční výuka

4.A – od 4.1. distanční výuka

4.B – od 4.1. distanční výuka

5.A – od 4.1. distanční výuka

5.B – od 4.1. distanční výuka

6. třída – od 4.1. distanční výuka

7. třída – od 4.1. distanční výuka

8. třída – od 4.1. distanční výuka

9. třída – od 4.1. distanční výuka

Vysvětlivky:

běžný provoz – platí běžná zavedená opatření

čekáme na výsledky testů – oznámeno testování dítěte na covid 19, zvýšená opatrnost v případě příznaků u dalších žáků ve třídě (teplota, dušnost, …). Dle možností preventivní omezení kontaktů s žáky jiných tříd.

hlášen covid 19 – čeká se na pokyn hygienické stanice. Rodiče ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole dle možností zamezení kontaktů třídy s ostatními (nespojování angličtin a tělocviků, atd.). Pro žáky z rizikových skupin doporučujeme zvážit docházku po dobu předpokládané karantény (10 dnů). V případě příznaků u dalších dětí, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve třídě.

nařízena karanténa – třída uzavřena, zákonný zástupce kontaktován telefonicky

Archiv potvrzených případů:

20/07 … dne 11.12. ráno nahlášen potvrzený případ Covid 19 u žáka/žákyně v 9. třídě. Poslední kontakt ve středu 9.12. Vzhledem k častějšímu výskytu symptomů i u jiných žáků (únava, teplota, dušnost) byla nařízena pro žáky ve třídě karanténa. Karanténa se týká žáků, kteří byli ve škole dne 9.12.2020. Rodiče byli informováni telefonicky. Dokumentace ke karanténě zaslána v Teamsech nebo ke stažení zde.

20/06 …. dne 11.12. ráno nahlášen potvrzený případ Covid 19 u pedagoga ve školní družině. Poslední kontakt ve středu 9.12. Kontaktována hygienická stanice. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání), nebyla žádná karanténní opatření nařízena. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedených tříd, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/05 … dne 9.12. večer vedení ohlášen potvrzený případ Covid 19 u pedagoga. Paní učitelka učí v 5.A, 5.B, 9. a některé skupiny v 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A a 4.B. Poslední kontakt ve škole ve středu 9.12. Ve čtvrtek 10.12. případ telefonicky konzultován s příslušnou hygienickou stanicí. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání), nebyla žádná karanténní opatření nařízena. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedených tříd, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/04 … Ve třídě 4.B dne 6.10. nařízena karanténa u vyučujícího. Poslední kontakt ve škole v pondělí 5.10. V sobotu 10.10. večer testováním potvrzen koronavirus. Onemocnění má lehký průběh. Rodiče žáků ve třídě týž den informováni formou SMS. V pondělí 12.10. byl zaměstnanec školy s prokázaným koronavirem hygienou informován, že příznaky covidu 19 jevil až po posledním kontaktu ve škole, a proto ve škole nebudou nařízena žádná opatření. Také škola hygienu kontaktovala, a to e-mailem (telefonicky se opakovaně nedařilo spojit). V úterý 13.10. telefonicky potvrzeno.

20/03 … Ve třídě 5.B v úterý 22.9. večer hlášen nový potvrzený případ koronaviru. Průběh lehký. Dítě bylo naposledy ve škole ve čtvrtek 17.9. Ostatní rodiče preventivně informováni SMS 22.9. večer. Ve středu 23.9. kontaktována emailem hygiena pro další postup (telefonicky se spojit nepodařilo). 23.9. odpoledne provedena důkladná dezinfekce učebny a přilehlých prostor včetně WC specializovanou firmou Amfion. V pátek 25.9. v 13:15 sdělila telefonicky hygienická stanice, že případná karanténa by skončila dnem 27.9., proto již nenařizuje další opatření.

20/02 … Ve třídě 4.A byl 18.9. večer oznámen rodiči výskyt potvrzeného covidu 19 u žáka/žákyně. Dítě nebylo ve škole již více než 10 dní, tedy dobu případné karantény. Pro školu nebylo stanoveno žádné opatření. Rodiče žáků ve třídě informováni elektronicky třídní učitelkou.

20/01 …Ve třídě 5.B a 6. třídě byly rodiči 17.9. dopoledne oznámeny případy prokázaného koronaviru u dětí. Ve třídě 1.B je výskyt pravděpodobný (dítě testy neprošlo, ale pozitivní test byl u rodiče i sourozenců). Všechna onemocnění mají lehký průběh. Žáci/žákyně nepřišli ve škole do kontaktu s ostatními třídami, naposledy byli ve škole v pátek 11.9. Rodiče žáků těchto tříd byli kontaktováni SMS. Na základě zprávy z hygienické stanice byly od 22.9. všechny třídy v běžném provozu. Zprávu přeposíláme: „v 1.B nejsou potřeba žádná opatření, protože  u žáka není potvrzen COVID-19. U ostatních dvou tříd, jestliže tam žáci byli naposledy 11.9., tak to vypadá, že ve třídě nebyli docela dlouho před odběrem, tzn. možná ani nebyli infekční. Pokud ano, karanténa by ostatním žákům trvala do 21.9. Už bych to nechala být, pouze pokud má někdo potíže, ať kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Kdo je v pořádku, může do školy. Učitele na 2. stupni pro kontakt s nemocným žákem neřešíme (není to tak blízký kontakt). Mgr. ROMANA VANCLOVÁ, VEDOUCÍ PROTIEPIDEMICKÉHO ODDĚLENÍ“

Školní družina – možnost náhradního stravování

Posted in Aktuality  on Leden 4th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní družina – možnost náhradního stravování

Vážení rodiče,

ještě jednou se omlouváme za komplikace způsobené odstávkou školní jídelny. Po častých dotazech na řešení problému jsme přistoupili na toto kompromisní řešení:

LZE – pro děti nechat rodiči individuálně dovézt jídlo v jednorázovém nadepsaném obalu ve stanovenou dobu – 13:00. Dítě se samostatně v družině nají, obal a zbytky se vyhodí.

NELZE – nechat dovézt jídlo v jiný než uvedený čas, jídlo v družině ohřívat, používat jiné než jednorázové jídlonosiče

Provoz školy od pondělí 4.1.

Posted in Aktuality  on Prosinec 23rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz školy od pondělí 4.1.

PO DOBU CCA 2 TÝDNŮ BUDE Z DŮVODŮ STAVBY MIMO PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNA. ZA KOMPLIKACE SE OMLOUVÁME.

1. a 2. třída – dle rozvrhu; školní družina v omezeném provozu jako v prosinci – ranní družina není, ale škola se otevírá v 7:15, odpoledne v plném rozsahu

3. – 9. třídadistanční výuka, rozvrh on-line hodin v Teamsech. Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná!

PF 2021

Posted in Aktuality  on Prosinec 21st, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2021

Šťastné svátky a vše dobré v roce 2021 – hlavně to zdraví!

Třídní schůzky – změna

Posted in Aktuality  on Prosinec 15th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třídní schůzky – změna

Původní termín třídních schůzek se přesouvá z původního termínu ve čtvrtek 7. ledna 2020 na úterý 19. ledna 2021.

Věříme, že v novém termínu budeme mít více přesnějších informací o způsobu hodnocení, vysvědčení a dalším provozu školy.

Děkujeme za pochopení.

Vánoční prázdniny – změna

Posted in Aktuality  on Prosinec 15th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční prázdniny – změna

Aktuálním rozhodnutím Vlády ČR začínají již v sobotu 19.12.2020 a končí v neděli 3.1.2021.

Školní družina od pondělí 30.11.

Posted in Aktuality  on Listopad 25th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní družina od pondělí 30.11.

ranní družina

bohužel nebude. Žáci se nemohou mezi různými ročníky spojovat a škola nedokáže zajistit nejméně 3 nezávislá ranní oddělení od 6:30. Zajistíme ale možnost vstupu dětí 1. – 3. ročníku do své třídy již v 7:15, kde budou do začátku vyučování pod dozorem pedagogických pracovníků. Žáci tedy mohou přijít v 7:15, nebo až v době běžného otevření školy.

odpolední družina

1. a 2. ročník – v běžném rozsahu, to je do 17:00. Škola zajistí, aby se nespojovali žáci různých ročníků.

3. třídy – pro v anketě přihlášené žáky bude spojené oddělení pro 3. třídy v běžném provozu do 17:00.

4. třídy – školní družinu nebudeme bohužel schopni zajistit. Důvodem je pravidlo o striktním zákazu spojovat děti z jiných ročníků.

placení školní družiny

(poznámka: o povinnosti placení za ŠD rozhoduje zda přihlášené dítě do družiny chodit mohlo/nemohlo, nikoliv zda chodilo/nechodilo)

říjen 2020 – škola byla uzavřena 14.10., do té doby proběhla polovina původně plánovaných pracovních dnů. Poplatek za říjen je polovina z 300 Kč, tedy 150 Kč.

listopad 2020 – pro 1. a 2. ročníky byla ŠD v provozu 1 týden, to je 1/4 předpokládané doby. Poplatek za listopad je 75 Kč. 3. a 4. třída za listopad neplatí, protože neměla možnost do školní družiny chodit.

prosinec 2020 – protože není v provozu ranní družina, poplatek se jednotně snižuje na 200 Kč.