Návrat žáků do školy

Posted in Aktuality  on Duben 6th, 2021 by: admin

Od pondělí 12. dubna 2021 bude první stupeň na střídavé prezenční výuce (= jeden týden ve škole, jeden týden z domova) takto:

lichý týden ve škole (od pondělí 12. dubna) – 2. a 4. třídy

sudý týden ve škole (od pondělí 19. dubna) – 1., 3. a 5. třídy

Školní jídelna bude v provozu jen pro děti ve škole.

Školní družina – pro žáky 2. tříd odpoledne v plném rozsahu; pro žáky 4. tříd a ranní družina stále mimo provoz. Po rozjezdu testování plánujeme opět umožnit vstup do školy již v 7:15

Testování dětí – Testuje se v pondělí a čtvrtek zpravidla přímo ve třídě. Případně bezprostředně po pozdějším návratu do školy. Jde o samotestování sadami, které jsou neinvazivní, odběr je z přední části nosu. Rodičům, kteří si to budou přát, samozřejmě umožníme přítomnost u testování svého dítěte v tomu vyhrazených prostorech. Více informací o testování ZDE

Roušky/respirátory – žákům postačuje ve škole chirurgická rouška (prosíme jednu náhradní), všichni ostatní musí mít ústa a nos zakryty respirátorem FFP2/KN95

Vstup do hlavní budovy školy – výhradně brankou přes školní zahradu z ulice Mýtní. Jinými vchody je z důvodu probíhající stavby vstup přísně zakázán.

Další upřesnění po obdržení oficiálních pokynů z MŠMT.

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Únor 17th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Zápis proběhne ve škole ve středu 7. dubna 2021 od 15 do 18 hodin (bez přítomnosti dětí) nebo elektronicky od 1. 4. do 11. 4. 2021 dle následujících pokynů (úplná pravidla ZDE) :

možnosti pro vyzvednutí přihlášky k zápisu:

A. formulář ve formátu doc

B. formulář ve formátu pdf

C. fyzicky v Mateřské školce Čtyřlístek Běchovice v příslušných oddělení předškoláků

D. fyzicky v obálce u vchodu školní družiny Za Poštovskou zahradou 479 (mříže na oknech)

E. fyzicky v den zápisu (7.4. od 15 do 18 hodin) ve škole

možnosti odevzdání přihlášky:

A. datovou schránkou htwmgqk od 1. dubna do 11. dubna 2021

B. přihláška s elektronicky uznaným podpisem na email zapisbechovice@seznam.cz od 1. dubna do 11. dubna 2021

C. bez elektronického podpisu na email zapisbechovice@seznam.cz V tomto případě bude nutné školou vytištěný dokument přijít zákonným zástupcem dodatečně podepsat 7. dubna 2021 od 15 do 18 hodin

D. zákonný zástupce předá osobně ve škole v den zápisu ve středu 7. dubna 2021 od 15 do 18 hodin

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. 725 884 300, 725 884 301 nebo zs-bechovice@seznam.cz

Koronavirus – aktuální stav (pondělí 1.3.2021 9:00)

Posted in Aktuality  on Září 23rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – aktuální stav (pondělí 1.3.2021 9:00)

1.A – po jarních prázdninách od 8.3. distanční výuka

1.B – po jarních prázdninách od 8.3. distanční výuka

2.A – po jarních prázdninách od 8.3. distanční výuka

2.B – po jarních prázdninách od 8.3. distanční výuka

3.A – od 4.1. distanční výuka

3.B – od 4.1. distanční výuka

4.A – od 4.1. distanční výuka

4.B – od 4.1. distanční výuka

5.A – od 4.1. distanční výuka

5.B – od 4.1. distanční výuka

6. třída – od 4.1. distanční výuka

7. třída – od 4.1. distanční výuka

8. třída – od 4.1. distanční výuka

9. třída – od 4.1. distanční výuka

Vysvětlivky:

běžný provoz – platí běžná zavedená opatření

čekáme na výsledky testů – oznámeno testování dítěte na covid 19, zvýšená opatrnost v případě příznaků u dalších žáků ve třídě (teplota, dušnost, …). Dle možností preventivní omezení kontaktů s žáky jiných tříd.

hlášen covid 19 – čeká se na pokyn hygienické stanice. Rodiče ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole dle možností zamezení kontaktů třídy s ostatními (nespojování angličtin a tělocviků, atd.). Pro žáky z rizikových skupin doporučujeme zvážit docházku po dobu předpokládané karantény (10 dnů). V případě příznaků u dalších dětí, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve třídě.

nařízena karanténa – třída uzavřena, zákonný zástupce kontaktován telefonicky

Archiv potvrzených případů:

21/01 … v neděli 24.1. odpoledne nahlášen potvrzený případ Covid 19 u žáka/žákyně ve třídě 2.B, průběh bezpříznakový. Dítě naposledy ve škole v pondělí 18.1. Rodiče žáků ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole jsou maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání). Po konzultaci s příslušnou hygienickou stanicí v pondělí 25.1. nebyla nařízena žádná karanténní opatření. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedené třídy, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/07 … dne 11.12. ráno nahlášen potvrzený případ Covid 19 u žáka/žákyně v 9. třídě. Poslední kontakt ve středu 9.12. Vzhledem k častějšímu výskytu symptomů i u jiných žáků (únava, teplota, dušnost) byla nařízena pro žáky ve třídě karanténa. Karanténa se týká žáků, kteří byli ve škole dne 9.12.2020. Rodiče byli informováni telefonicky. Dokumentace ke karanténě zaslána v Teamsech nebo ke stažení zde.

20/06 …. dne 11.12. ráno nahlášen potvrzený případ Covid 19 u pedagoga ve školní družině. Poslední kontakt ve středu 9.12. Kontaktována hygienická stanice. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání), nebyla žádná karanténní opatření nařízena. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedených tříd, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/05 … dne 9.12. večer vedení ohlášen potvrzený případ Covid 19 u pedagoga. Paní učitelka učí v 5.A, 5.B, 9. a některé skupiny v 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A a 4.B. Poslední kontakt ve škole ve středu 9.12. Ve čtvrtek 10.12. případ telefonicky konzultován s příslušnou hygienickou stanicí. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání), nebyla žádná karanténní opatření nařízena. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedených tříd, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/04 … Ve třídě 4.B dne 6.10. nařízena karanténa u vyučujícího. Poslední kontakt ve škole v pondělí 5.10. V sobotu 10.10. večer testováním potvrzen koronavirus. Onemocnění má lehký průběh. Rodiče žáků ve třídě týž den informováni formou SMS. V pondělí 12.10. byl zaměstnanec školy s prokázaným koronavirem hygienou informován, že příznaky covidu 19 jevil až po posledním kontaktu ve škole, a proto ve škole nebudou nařízena žádná opatření. Také škola hygienu kontaktovala, a to e-mailem (telefonicky se opakovaně nedařilo spojit). V úterý 13.10. telefonicky potvrzeno.

20/03 … Ve třídě 5.B v úterý 22.9. večer hlášen nový potvrzený případ koronaviru. Průběh lehký. Dítě bylo naposledy ve škole ve čtvrtek 17.9. Ostatní rodiče preventivně informováni SMS 22.9. večer. Ve středu 23.9. kontaktována emailem hygiena pro další postup (telefonicky se spojit nepodařilo). 23.9. odpoledne provedena důkladná dezinfekce učebny a přilehlých prostor včetně WC specializovanou firmou Amfion. V pátek 25.9. v 13:15 sdělila telefonicky hygienická stanice, že případná karanténa by skončila dnem 27.9., proto již nenařizuje další opatření.

20/02 … Ve třídě 4.A byl 18.9. večer oznámen rodiči výskyt potvrzeného covidu 19 u žáka/žákyně. Dítě nebylo ve škole již více než 10 dní, tedy dobu případné karantény. Pro školu nebylo stanoveno žádné opatření. Rodiče žáků ve třídě informováni elektronicky třídní učitelkou.

20/01 …Ve třídě 5.B a 6. třídě byly rodiči 17.9. dopoledne oznámeny případy prokázaného koronaviru u dětí. Ve třídě 1.B je výskyt pravděpodobný (dítě testy neprošlo, ale pozitivní test byl u rodiče i sourozenců). Všechna onemocnění mají lehký průběh. Žáci/žákyně nepřišli ve škole do kontaktu s ostatními třídami, naposledy byli ve škole v pátek 11.9. Rodiče žáků těchto tříd byli kontaktováni SMS. Na základě zprávy z hygienické stanice byly od 22.9. všechny třídy v běžném provozu. Zprávu přeposíláme: „v 1.B nejsou potřeba žádná opatření, protože  u žáka není potvrzen COVID-19. U ostatních dvou tříd, jestliže tam žáci byli naposledy 11.9., tak to vypadá, že ve třídě nebyli docela dlouho před odběrem, tzn. možná ani nebyli infekční. Pokud ano, karanténa by ostatním žákům trvala do 21.9. Už bych to nechala být, pouze pokud má někdo potíže, ať kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Kdo je v pořádku, může do školy. Učitele na 2. stupni pro kontakt s nemocným žákem neřešíme (není to tak blízký kontakt). Mgr. ROMANA VANCLOVÁ, VEDOUCÍ PROTIEPIDEMICKÉHO ODDĚLENÍ“

Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia – ZMĚNA

Posted in Aktuality  on Březen 15th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia – ZMĚNA

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:


1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021


1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Uzavření školy od 1.3.2021

Posted in Aktuality  on Únor 26th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školy od 1.3.2021

Z důvodu uzavření školy i pro 1. a 2. třídy, po návratu z jarních prázdnin, to je od 8. března 2021, přecházejí tyto třídy automaticky na distanční výuku prostřednictvím MS Teams. Rozvrh on-line hodin bude v kalendáři MS Teams k dispozici od středy 3.3.

Dle zájmu rodičů v týdnu od 8.3. připravujeme v určitém rozsahu i možnost virtuální školní družiny v prostředí MS Teams. Upřesníme později.

Mimořádné opatření – respirátory/zdravotní roušky

Posted in Aktuality  on Únor 24th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádné opatření – respirátory/zdravotní roušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je


respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),


zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,


které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.


Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Posted in Aktuality  on Únor 3rd, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Vyplněné přihlášky a zápisové lístky (zde pouze hlavička dokumentu) budeme potvrzovat ve středu 10.2.2021, 5. třídy od 8 do 9 hodin, 9. třída od 9 do 10 hodin. Pro další informace kontaktujte prosím paní výchovnou poradkyni Horákovou 724 064 207.

Elektronická žákovská knížka

Posted in Aktuality  on Únor 1st, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Elektronická žákovská knížka

Pro 3. – 9. ročník od 1. února 2021 používáme elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři. Stručný návod zasíláme emailem nebo lze stáhnout zde v DOC nebo PDF

Placení poplatků

Posted in Aktuality  on Leden 14th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Placení poplatků

školní jídelna

po dobu, kdy nebyla školní jídelna v provozu jsou děti hromadně odhlášeny. Stejně tak jsou odhlášeny děti na distanční výuce.

školní družina

1. a 2. třída …. za leden 200 Kč (sleva 100 Kč za ranní družinu)

3. třída …. neplatí, protože jsou na distanční výuce

Školní jídelna

Posted in Aktuality  on Leden 12th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní jídelna

Předpokládáme obnovení provozu pro děti ve škole od středy 20.1.2021.

Stravování žáků v distanční výuce bohužel nebude z důvodu stavby možné.

Přístup do Bakalářů – oprava

Posted in Aktuality  on Leden 12th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přístup do Bakalářů – oprava

Správný odkaz zde:

https://zsbechovice.bakalari.cz

Za chybný odkaz v emailech se omlouváme.

Přístupová jména a hesla zašle třídní učitelka.