Krásné léto!

Posted in Aktuality  on Červen 30th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krásné léto!

Přejeme všem svým žákům, jejich rodičům i našim zaměstnancům krásné léto a prázdniny!

Na shledanou v úterý 1. září 2020.

Konec školního roku

Posted in Aktuality  on Červen 9th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konec školního roku

vysvědčení

Vysvědčení se vydává pro všechny žáky v pátek 26.6. první vyučovací hodinu. Rozdáním vysvědčení výuka končí (8:30). Školní jídelna již tento den nevaří.

Žáci, kteří školu nenavštěvovali, musí při vstupu do školy předložit podepsané čestné prohlášení (ke stažení ZDE nebo v papírové podobě u hlavního vchodu školy)

Nevyzvednutá vysvědčení lze vyzvednout u služby ve škole (tel. 725 884 298) každý pracovní den v době od 8:00 do 13:00

přeplatky a storna

bude vyúčtováno do 20. června dle následujících pravidel:

školní družina – za měsíc březen (7 dní provozu z 22) poplatek 95 Kč, ostatní přeplatky se vrací na váš účet

školní jídelna – za dobu, kdy se nevařilo hromadně odhlášeno a dále dle evidence odebraných jídel roční přeplatek zpátky na váš účet. Přesná evidence na www.jidelna.cz

školy v přírodě – odečteno storno 500 Kč, zbytek zaplacené částky zpátky na váš účet

Anglie – odečteno storno účastníka 1500 Kč (škola dalších 1500 Kč), zbytek zaplacené zálohy zpět na váš účet

plavání – odečteno 290 Kč za dopravu za 3 realizované akce, zbylých 1017 Kč zpět na váš účet

kroužky – keramika – v hotovosti poměrnou částí; informatika – v hotovosti zpět celá částka; ostatní kroužky dle pravidel externích společností

Případné dotazy zodpoví paní ekonomka Paličková – 725 884 307

vracení učebnic

Žáci odcházející na jinou školu po dohodě s třídní učitelkou. Ostatní žáci odevzdají učebnice až v září.

vyklizení šatny ve škole a vyzvednutí pomůcek ve třídě

Žáci, kteří nechodí do školy vyzvednou své věci každý všední den v 8-8:30 a 12:30-13:00 nebo po dohodě s TU nejpozději do pátku 19.6.

vyzvednutí věcí v budově školní družiny

pondělí 22.6. – středa 24.6. v době od 16:00 do 17:00

hromadný nákup pomůcek na příští školní rok

Ve všech třídách odhlasován hromadný nákup pomůcek ve výši 1000 Kč/žáka a školní rok.

Částku 1000 Kč prosíme bezhotovostně na účet školy 249 410 339 / 0800, variabilní symbol – evidenční číslo žáka, zpráva pro příjemce sešity, budoucí třída, jméno žáka

školní družina pro příští školní rok

Přihlášky pro školní rok 2020/2021 rozdáme první školní den v září.

Z celkové kapacity 135 žáků dostanou nejprve přednost budoucí prvňáci (očekáváme 46 žáků) a druháci (nyní 42 žáků). Pokud bude převis poptávky mezi budoucími třeťáky (nyní 47 žáků) nebo čtvrťáky, rozhodne se losem.

Informace pro budoucí prvňáčky

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Červen 3rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

z důvodu probíhající koronavirové situace jsme museli zrušit plánovaná setkání s rodiči. První třídní schůzky proběhnou až ve druhém týdnu v září. Zde přinášíme alespoň základní informace:

První školní den:

úterý 1. září 2020 v 7:55, sraz 7:45 před hlavním vchodem školy

Třídní učitelky:

Jana Voráčová

Jitka Tóthová – Martincová

Rozdělení do jednotlivých tříd probíhá zpravidla dle kolektivů v mateřských školkách

Pomůcky, které zařizuje škola:

učebnice pro 1. třídu, sešity, písanky a pracovní sešity

čtvrtky, barevné papíry

mazací tabulka + popisovače

pomůcky na VV – vodové barvy, štětce, tekuté lepidlo, suché pastely, špejle, tuš

částku za pomůcky, které nehradí stát, vybereme od rodičů v září na prvních třídních schůzkách (druhý týden v září, bude upřesněno)

Co je potřeba pořídit:

aktovku

penál – guma, ořezávátko, nůžky, pero ( budeme potřebovat až od prosince, zatím do penálu nedávejte), tužka č.2 (2x) trojhranná, pastelky – základní barvy, tyčinkové lepidlo

desky na písmena, desky na číslice, desky na sešity

obaly na sešity a učebnice (lépe až po rozdání učebnic)

přezůvky, prosíme světlou podrážku a pevnou patu. Do školní družiny prosím kupte další přezůvky.

převlečení na tělesnou výchovu – v pevném látkovém pytlíku, obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor (tričko, kraťasy, ponožky, tepláky, popř.mikina)

na pracovní vyučování a výtvarnou výchovu – hadřík, zástěrka (staré triko)

na svačiny – doporučujeme látkový ubrousek, svačinový box, lahvičku

Školní družina

ráno od 6:30, odpoledne do 17:00

poplatek 300 Kč/měsíc (nyní)

přihláška první školní den

Kroužky – možná nabídka

škola: keramika,  šachy, informatika

školské zařízení kroužky: (leták s aktuální nabídkou v září) př.tanečky, florbal, sportovní a míčové hry, atletika pro děti, skateboarding, badminton, bojové sporty a sebeobrana, vědecké pokusy, HIP HOP a moderní tanec, aerobick a moderní tanec, hra na flétnu, roztleskávačky, tvořivý kroužek, , divadlo a dramatika, švadlenka, 112 mladý záchranář, elektro hry, logopedická cvičení

Otevření školy

Posted in Aktuality  on Květen 4th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevření školy

1. stupeň

Škola je pro přihlášené žáky provozu od pondělí 25. 5. 2020. Ostatní setrvávají s distanční formě výuky jako doposud.

Po přihlášení je již docházka povinná a absenci je třeba omlouvat obvyklým způsobem.

Mimo lavice a třídu děti musí mít roušky, rodiče zajistí dostatečný počet roušek na výměnu během dne

Zakázána je i tělesná výuka (děti musí být po celou dobu pobytu ve škole v jedné učebně nebo ve vymezené části na školním pozemku) . Žáci nesmí mimo areál školy.

Provoz školní jídelny v režimu teplého jídla bez možnosti volby

2. stupeň mimo 9. třídu

Možné otevření školy od pondělí 8.6.

Pro přihlášené probíhá výuka formou konzultací.

9. třída

Konzultace ukončeny termínem přijímacích zkoušek.

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2020/2021

Posted in Pro budoucí prvňáčky  on Duben 8th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky zápisu do 1. ročníku 2020/2021

K zápisu bylo podáno 52 přihlášek, z toho 4 žáci žádají odklad školní docházky.

48 uchazečů naplňuje plánovanou kapacitu školy (2 třídy po 24 žácích) a proto jsou všichni žadatelé přijati.

Podrobné informace k zahájení školní docházky upřesníme na stránkách školy (v sekci pro budoucí prvňáky) v květnu.

Rozhodnutí o přijetí žáka do naší školy zašleme na vyžádání (povinně se zasílají jen rozhodnutí o nepřijetí)

Děkujeme za zájem o naší školu. Těšíme se na naše budoucí žáčky a jejich rodiče.

Zápis do 1. ročníku 2020/2021 – formuláře

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Březen 24th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku 2020/2021 – formuláře

Zápis proběhne ve škole 1. dubna 2020 od 15 do 18 hodin (bez přítomnosti dětí) nebo elektronicky od 1. 4. do 5. 4. 2020 dle následujících pokynů (úplná pravidla ZDE) :

možnosti pro vyzvednutí přihlášky k zápisu:

A. formulář ve formátu doc

B. formulář ve formátu pdf

C. fyzicky v obálce u hlavního vchodu školy (zábradlí u zvonku)

D. fyzicky v den zápisu (1.4. od 15 do 18 hodin) ve škole

možnosti odevzdání přihlášky:

A. datovou schránkou htwmgqk od 1. dubna do 5. dubna 2020

B. přihláška s elektronicky uznaným podpisem na email zapisbechovice@seznam.cz od 1. dubna do 5. dubna 2020

C. bez elektronického podpisu na email zapisbechovice@seznam.cz V tomto případě bude nutné školou vytištěný dokument přijít zákonným zástupcem dodatečně podepsat 1. dubna 2020 od 15 do 18 hodin

D. zákonný zástupce předá osobně ve škole v den zápisu ve středu 1. dubna 2020 od 15 do 18 hodin

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. 725 884 300, 725 884 301 nebo zs-bechovice@seznam.cz

Anglie a školy v přírodě – STORNA

Posted in Aktuality  on Březen 20th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anglie a školy v přírodě – STORNA

Vážení rodiče, protože v nastalé situaci je zřejmé, že žádná z plánovaných akcí se nemůže z hlediska bezpečnosti dětí uskutečnit za přijatelných podmínek, rozhodl jsem se po dohodě se zřizovatelem všechny tyto akce hromadně odvolat.

Protože není jisté, zda v květnu/červnu bude situace taková, abych uplatnil smluvní možnost storna v důsledku vyšší moci, rozhodl jsem se využít stornování zájezdu s předstihem, kdy jsou storno poplatky dle uzavřených smluv výrazně nižší.

Se všemi cestovnímu kancelářemi jsem se pokoušel nalézt rozumné řešení. Za takové, ale nepovažuji přesun na jiný termín, protože nyní opravdu nedokážeme nikdo odhadnout, co se bude dít.

Aby nebyl dopad mého rozhodnutí na rodiče obtížně akceptovatelný, dohodl jsem se dále se zřizovatelem, že storno poplatky hrazené přímo rodiči budou za Anglii – 1.500 Kč/osobu a za školy v přírodě – 500 Kč/osobu. Tyto částky zhruba odpovídají i individuálně sjednaným pojištěním storna. Ostatní náklady ponese ve spolupráci se zřizovatelem škola. Za Anglii to např. činí dalších 67.500 Kč.

Po odečtení výše uvedeného storna, Vám budou zaplacené zálohy vráceny na váš účet po ukončení uzavírky školy, nejpozději však v červnu.

Děkuji Vám za pochopení, pro případ dalších dotazů mě prosím kontaktujte na telefonu 725 884 300.

Jaroslav Svátek, ředitel školy

Pracovní kontakty na vyučující

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 20th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní kontakty na vyučující

Pro případ konzultací (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…)

Svátek Jaroslav (ředitel školy) – svatek-ukoly@seznam.cz nebo 725 884 300

Brabenec Martin (zástupce ŘŠ) – brabenec.formica@seznam.cz 725 884 301

Brabencová Šárka (1.A) – sarkabrabencova@seznam.cz

Silovská Alena (1.B) – rodiče mají telefonní číslo nebo přes zs-bechovice@seznam.cz

Bártová Radka (2.A) – atraps@seznam.cz nebo 606 930 146

Gricinková Kateřina (2.B) – jiny.pohled@email.cz

Horáková Eva (3.A) – berka.e@seznam.cz

Tóthová Martincová Jitka (3.B) – jitkamartinec@seznam.cz

Jelenová Klára (4.A) – jelenova4.A@centrum.cz

Casková Růžena (4.B) – caskova.ruzena@seznam.cz

Voráčová Jana (5.) – voracova.pataci@centrum.cz

Krejčiříková Renáta (6.) – krejre@email.cz

Nejedlá Alena (7.) – ucitelkaalena@seznam.cz

Kolářová Jitka (8.) – kolarova_jitka@seznam.cz

Horáková Hana (9.) – horahaskola@seznam.cz; mobil, wats up  724 064 207 –  po-pá  9 -13, v případě nutnosti kdykoliv

Arbonová Hana – arbonova.aj@gmail.com

Procházková Marcelina – prochazkova.marcelina@seznam.cz

Hrabec Jan – hrabec@zsklanovice.cz

Nekola Marek – nekola-marek@outlook.cz

1.A – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1.A – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk

15. týden (do 19.6.) – PS ke slabikáři 3 – str. 19, 21, 22 

14. týden (do 12.6.) – PS ke slabikáři 3 – str. 10, 11, 12

13. týden (do 5.6.) – PS ke slabikáři 3 – str. 8, 9; Docvičování čtení – str. 50

12. týden (do 29.5.) – PS ke slabikáři 3 – str. 6, 7; Docvičování čtení – str. 47

11. týden (do 22.5.) – PS ke slabikáři 3 – str. 4, 5

10. týden (do 15.5.) – Docvičování čtení – str. 43; PS ke slabikáři 3 – str. 3

9. týden (do 8.5.) – Docvičování čtení – str. 41; PS ke slabikáři 3 – str. 2

8. týden (do 1.5.) – Docvičování čtení – str. 40; PS ke slabikáři 3 – str. 1

7. týden (do 24.4.) – docvičování čtení str. 36, 37

6. týden (do 17.4.) – pracovní sešit (vana) str. 39, 40

5. týden (do 10.4.) – Slabikář str. 72 -73  +  pracovní sešit (vana) str. 37 – 38

4. týden (do 3.4.) – pracovní sešit (vana) – str. 35, 36

3. týden (do 27.3.) – Docvičování čtení – str. 31, 32, 33

2. týden (do 20.3.) – Pracovní sešit – vana: str. 32, 33, 34

čtení

15. týden (do 19.6.) – Slabikář –  str. 102 (Medvěd a včelí královna), str. 104 a 105 (Bobří bratři)

14. týden (do 12.6.) – str. 94, 95, 96; Jé, já čtu! -str. 39

13. týden (do 5.6.) – str. 92, 93; Jé, já čtu! -str. 36, 37

12. týden (do 29.5.) – Slabikář –  str. 90, 91; Jé, já čtu! -str. 42, 43

11. týden (do 22.5.) – Slabikář –  str. 86, 87, 88 a 89

10. týden (do 15.5.) – Slabikář –  str. 84 + Jé, já čtu! – str. 32, 33, 34

9. týden (do 8.5.) – Slabikář –  str. 82, 83 + Jé, já čtu! – str. 28, 29

8. týden (do 1.5.) – Slabikář –  str. 80, 81 + Jé, já čtu! – str. 26, 27

7. týden (do 24.4.) – Slabikář str. 76, 77 + Jé, já čtu! str. 22, 23

6. týden (do 17.4.) – slabikář str. 74, 75 (písmeno G) + Jé, já čtu! str. 24, 25 

5. týden (do 10.4.) – Jé, já čtu  str. 20 – 21; Docvičování čtení str. 38 – 39

4. týden (do 3.4.) – Slabikář – str. 70, 71 + Jé, já čtu! – str. 22, 23 (prosím o hlasité čtení)

3. týden (do 27.3.) – Jé, já čtu! – str. 18, 19

2. týden (do 20.3.) – Slabikář: str. 66, 67, 68, 69 (hlasité čtení)

psaní

15. týden (do 19.6.) – písanka 3 – str. 28, 29

14. týden (do 12.6.) – písanka 3 – str. 21, 22

13. týden (do 5.6.) – písanka 3 – str. 19, 20

12. týden (do 29.5.) – písanka 3 – str. 15 (prvních 6 řádků – povolání), str. 16, 17 (f, F – metodika psaní na Š. v pyžamu)

11. týden (do 22.5.) – písanka 3 – str. 12, 14 (str. 13 vynecháme)

10. týden (do 15.5.) – písanka 3 – str. 8, 9

9. týden (do 8.5.) – písanka 3 – str. 5, 6

8. týden (do 1.5.) – písanka 3 – str. 1, 2

7. týden (do 24.4.) – písanka str. 31, 32 (přepis básničky ze Slabikáře na str. 64 – Žížala se souží žalem …)

6. týden (do 17.4.) – str. 29, 30

5. týden (do 10.4.) – písanka str. 28 – 29 (h, H)

4. týden (do 3.4.) – písanka – str. 26 (přepis psacím písmem)

3. týden (do 27.3.) – Písanka – str. 24, 25 (metodiku psaní b, B naleznete v příloze emailu)

2. týden (do 20.3.) – Písanka: str. 22, 23

matematika

15. týden (do 19.6.) – PS 4/A – str. 18, 19, 20

14. týden (do 12.6.) – PS 4/A – str. 15, 16, 17 (odčítání s přechodem 10; nové učivo vysvětleno ve videu na Škole v pyžamu)

13. týden (do 5.6.) – PS 4/A – str. 12, 13, 14

12. týden (do 29.5.) – PS 4/A – str. 9 (rýsování tvarů podle pravítka), 10, 11

11. týden (do 22.5.) – PS 4/A – str. 7, 8

10. týden (do 15.5.) – PS 4/A – str. 5, 6

9. týden (do 8.5.) – PS 4/A – str. 3, 4

8. týden (do 1.5.) – PS 3 -str. 32, PS 4/A – str. 2

7. týden (do 24.4.) – str. 30, 31

6. týden (do 17.4.) – str. 28, 29 (kilogram)

5. týden (do 10.4.) – str. 24 – 25 (litr)

4. týden (do 3.4.) – str. 18, 19 + video  (vysvětlení v e-mailu)

3. týden (do 27.3.) – str. 26, 27

2. týden (do 20.3.) – str. 22, 23

prvouka

15. týden (do 19.6.) – str. 78, 79, 80

14. týden (do 12.6.) – str. 77 (+ 3 výuková videa na Škole v pyžamu)

13. týden (do 5.6.) – str. 76 (+ 3 výuková videa na Škole v pyžamu)

12. týden (do 29.5.) – str. 72, 73 ( fotogalerie + 2 videa na Š. v pyžamu), str. 74, 75

12. týden (do 29.5.) – str. 72, 73 ( fotogalerie + 2 videa na Š. v pyžamu), str. 74, 75

11. týden (do 22.5.) – str. 70, 71

10. týden (do 15.5.) – str. 68, 69

9. týden (do 8.5.) – str. 66, 67

8. týden (do 1.5.) – str. 64, 65

7. týden (do 24.4.) – str. 62, 63 (Místo, kde žijeme)

6. týden (do 17.4.) – str. 52, 53

5. týden (do 10.4.) – str. 50 – 51

4. týden (do 3.4.) – str. 48, 49

3. týden (do 27.3.) – 44 – 45 ( fotografie rostlin a živočichů), 46, 47

2. týden (do 20.3.) str.61

1.B – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1.B – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk

15. týden (do 19.6.) – slabikář : po str. 120; Slabikář PS: po str. 36 ; Docvičování čtení: po str. 59

14. týden (do 12.6.) – slabikář po str. 114 ; Slabikář PS: po str. 31 ; Docvičování čtení: po str. 57

13. týden (do 5.6.) – Slabikář:   str.  106 – 108 ; Slabikář PS: str. 23, 24, 25 ; Docvičování čtení: str. 55, 56

12. týden (do 29.5.) – Slabikář: str. 102 – 105; Slabikář PS:  str.19 – 22 ; Docvičování čtení:  str: 53, 54 ; Jé, já čtu + dětské knížky

11. týden (do 22.5.) – Slabikář: str. 97 – 101; Slabikář PS: 13 – 18; Docvičování čtení: 50, 51, 52; Jé, já čtu + dětské knížky

10. týden (do 15.5.) – Slabikář:str.92 – 96 ; Slabikář PS: str. 8 – 12; Docvičování čtení: str. 48, 49; Jé, já čtu + dětské knížky

9. týden (do 8.5.) – Slabikář: str.89, 90, 91; Slabikář PS: str: 6, 7; Docvičování čtení: str:  46, 47; Jé, já čtu + dětské knížky

8. týden (do 1.5.) – Slabikář: po str.88; Slabikář PS: po str.5; Docvičování čtení: po str.45; Jé, já čtu + dětské knížky

7. týden (do 24.4.) – Slabikář: str. 84, 85; Slabikář PS: str. 3; Docvič. čtení: str.41 – 43; Jé, já čtu + dětské knihy

6. týden (do 17.4.) – Slabikář: str. 80 – 83; Slabikář PS 3: str.1, 2; Docvič. čtení: str.40; Jé, já čtu + dětské knížky

5. týden (10.4.) – Slabikář: str:78, 79. 80; Slabikář PS: procvičovat str. 38, 39, 40; docvičování čtení: str. 39,40; pokračovat: Jé, já čtu, dětské knížky

4. týden (do 3.4.) – Slabikář- po str. 77; Slabikář -pracov. seš.  – po str.40; Docvičování čtení: po str.39; Dále: Jé, já čtu + dětské knížky

3. týden (do 27.3.) – Slabikář: po str. 71; Slabikář – pracovní sešit po str.36; Docvičování čtení: po str. 35; Lze číst: Tom a Mimi – Jé, já čtu,červená učebnice + dětské knížky. Prosím o hlasité čtení a kontrolu porozumění.

2. týden (do 20.3.) – čtení – každý den alespoň 15 min, chvíli hlasitě, lze číst i z dětských knížek

psaní

15. týden (do 19.6.) – Písanka: po str. 30

14. týden (do 12.6.) – Písanka: po str. 27

13. týden (do 5.6.) – Písanka: str. 22, 23

12. týden (do 29.5.)

11. týden (do 22.5.) – Písanka: str. 16, 17, 18

10. týden (do 15.5.) – Písanka: str: 13, 14, 15

9. týden – Písanka:str: 10, 11, 12

8. týden – Písanka: po str. 9

7. týden – Písanka: str: 3, 4, 5

6. týden – Písanka 3: str. 1-3

5. týden – Písanka: str: 30,31

4. týden (do 3.4.) – Písanka: po str.29 + opis vět

3. týden (do 27.3.) – Písanka: po str: 24; prosím o zavedení sešitu a napsat denně dvě krátké věty (možno opisovat ze Slabikáře – prac. seš.)

2. týden (do 20.3.) – založit sešit, denně napsat 4 řádky (opisovat ze Slabikáře – pracovní sešit)

matematika

15. týden (do 19.6.) – Pracovní sešit: po str.30

14. týden (do 12.6.) – po str. 26

13. týden (do 5.6.) – str.21, 22

12. týden (do 29.5.) – Pracovní sešit: str:19, 20

11. týden (do 22.5.) – str. 16, 17, 18

10. týden (do 15.5.) – str: 13, 14, 15

9. týden – str: 9 – 12

8. týden – Matematika: po 8

7. týden – Pracov. seš. 4A str. 3, 4, 5

6. týden – Pracov. seš. 3. str. 32; Pracov, seš.4A: str.1,2

5. týden – Matematika: str. 30, 31

4. týden (do 3.4.) – Pracovní sešit po str: 29

3. týden (do 27.3.) – Matematika: po. str. 25; stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky/zatím/.

2. týden (do 20.3.) – procvičovat sčítání, odčítání do 20 bez přechodu desítky

prvouka

15. týden (do 19.6.) – Pracovní sešit: po str. 79

14. týden (do 12.6.) – po str. 76

13. týden (do 5.6.) – str.72, 73, 74

12. týden (do 29.5.) – Pracovní sešit: str.70, 71

11. týden (do 22.5.) – str. 68, 69

10. týden (do 15.5.) – str. 66, 67

9. týden – str. 64, 65

8. týden – Prvouka: po str: 63

7. týden – Pracov. seš. str. 59, 60

6. týden – str. 52, 53

5. týden – str: 51, Velikonoce – pokuste se vyrobit velikonoční ozdobu

4. týden (do 3.4.) – Já a můj svět: str. 48, 49, 50

3. týden (do 27.3.) – Prvouka: str.44 – 47; Doporučuji sledovat televizní pořad UčíTelka.