Koronavirus – aktuální stav (23.9.2020 11:00)

Posted in Aktuality  on Září 23rd, 2020 by: admin

1.A – běžný provoz

1.B – běžný provoz

2.A – běžný provoz

2.B – běžný provoz

3.A – běžný provoz

3.B – běžný provoz

4.A – běžný provoz

4.B – běžný provoz

5.A – běžný provoz

5.B – 22.9. nahlášen nový případ covid 19, poslední kontakt ve škole 17.9., podrobněji viz dále případ 09/03.

6. třída – běžný provoz

7. třída – běžný provoz

8. třída – běžný provoz

9. třída – běžný provoz

Vysvětlivky:

běžný provoz – platí běžná zavedená opatření

hlášen covid 19 – čeká se na pokyn hygienické stanice. Rodiče ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole dle možností zamezení kontaktů třídy s ostatními (nespojování angličtin a tělocviků, atd.). Pro žáky z rizikových skupin doporučujeme zvážit docházku po dobu předpokládané karantény (10 dnů). V případě příznaků u dalších dětí, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve třídě.

nařízena karanténa – třída uzavřena, zákonný zástupce kontaktován telefonicky

Archiv případů:

09/03 … Ve třídě 5.B v úterý 22.9. večer hlášen nový potvrzený případ koronaviru. Průběh lehký. Dítě bylo naposledy ve škole ve čtvrtek 17.9. Ostatní rodiče preventivně informováni SMS 22.9. večer. Ve středu 23.9. kontaktována emailem hygiena pro další postup (telefonicky se spojit nepodařilo). Zvažte prosím preventivně účast ve výuce u spolužáků, kteří mají doma rizikové osoby. Objednána důkladná dezinfekce učebny, sousedních učeben a přilehlých prostor včetně WC specializovanou firmou.

09/02 … Ve třídě 4.A byl 18.9. večer oznámen rodiči výskyt potvrzeného covidu 19 u žáka/žákyně. Dítě nebylo ve škole již více než 10 dní, tedy dobu případné karantény. Pro školu nebylo stanoveno žádné opatření. Rodiče žáků ve třídě informováni elektronicky třídní učitelkou.

09/01 …Ve třídě 5.B a 6. třídě byly rodiči 17.9. dopoledne oznámeny případy prokázaného koronaviru u dětí. Ve třídě 1.B je výskyt pravděpodobný (dítě testy neprošlo, ale pozitivní test byl u rodiče i sourozenců). Všechna onemocnění mají lehký průběh. Žáci/žákyně nepřišli ve škole do kontaktu s ostatními třídami, naposledy byli ve škole v pátek 11.9. Rodiče žáků těchto tříd byli kontaktováni SMS. Na základě zprávy z hygienické stanice byly od 22.9. všechny třídy v běžném provozu. Zprávu přeposíláme: „v 1.B nejsou potřeba žádná opatření, protože  u žáka není potvrzen COVID-19. U ostatních dvou tříd, jestliže tam žáci byli naposledy 11.9., tak to vypadá, že ve třídě nebyli docela dlouho před odběrem, tzn. možná ani nebyli infekční. Pokud ano, karanténa by ostatním žákům trvala do 21.9. Už bych to nechala být, pouze pokud má někdo potíže, ať kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Kdo je v pořádku, může do školy. Učitele na 2. stupni pro kontakt s nemocným žákem neřešíme (není to tak blízký kontakt). Mgr. ROMANA VANCLOVÁ, VEDOUCÍ PROTIEPIDEMICKÉHO ODDĚLENÍ“

v pátek 25. září 2020 NENÍ ředitelské volno

Posted in Aktuality  on Září 22nd, 2020 by: admin

V pátek 25. záři 2020 nebude na naší škole ředitelské volno, ale vyučování skončí jednotně v 11:35.

Termíny ředitelského volna (celkem 5 dní) jsou rezervovány pro případné potřeby probíhající rekonstrukce školy.

Pokud se rozhodnete své dítě nechat na doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly doma, škola bude respektovat Vaše rozhodnutí a absenci v plném rozsahu omluví. Prosíme, informujte svojí třídní učitelku.

Pro žáky, kteří do školy přijdou, proběhne dle aktuálních okolností upravená výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

Navazující školní družina v běžném režimu.

(Opraveno chybné datum, za překlep se omlouváme)

koronavirus – seznam opatření

Posted in Aktuality  on Září 3rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem koronavirus – seznam opatření

distanční výuka

Pravidelná výuka na dálku bude zahájena pro třídy, kterým hygienická stanice nařídí karanténu. Zatím se tak nestalo. Předpokládáme, že by to bylo na max. 2 týdny. Rodiče budou informováni na stránkách školy a telefonicky třídní učitelkou. Úkoly pro žáky budou zadávány podobně jako loni, to je:

A. zde na stránkách stručné zadání – viz rubrika Koronavirus DÚ.

B. Podrobněji jsou úkoly zapisovány do portálu škola v pyžamu. Přes tento portál se také odevzdávají vypracované úkoly ke kontrole, pokud není dohodnuto jinak. Přístupové údaje zůstávají z loňska nebo vám je sdělí třídní učitelka.

C. pro žáky, kteří mají technický problém se připojit k výuce elektronickou cestou, můžeme zajistit zapůjčení potřebné techniky nebo distribuci úkolů v papírové podobě. Vhodný způsob prosím konzultujte se svojí třídní učitelkou. Na rozdíl od loňska je distanční výuka letos již povinná.

Pro dotazy ke konkrétnímu učivu (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…) prosíme využijte pracovních kontaktů na vyučující nebo zpětné vazby v portálu škola v pyžamu.

Distanční výuka bude příležitostně využívána i pro případy velké absence ve třídě.

Pozn.: Objednán nový systém MS Teams, čekáme na instalaci a zaškolení.

roušky

žáci 1. stupněANO VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH, to je na chodbách, šatnách, WC, apod. Prosíme jednu roušku nasazenou hned před vstupem do školy, druhou náhradní v aktovce. V učebně mít žáci roušky nemusí, odkládají je do vhodného sáčku.

žáci 2. stupně – ANO = prosíme, vstup do školy pouze s rouškou . Žáci 2. stupně musí mít nově roušky i v učebnách. Rozhodnutí je platné od pátku 18.9. v celé ČR.

návštěvy ve škole – ANO = prosíme, vstup do školy pouze s rouškou

postup při podezření na koronavirus u žáka

A. žák bude za dozoru pracovníka školy izolován v určených prostorech (škola – kanceláře školy, školní družina – kabinet). Na obou místech je připravený „koronavirový kufřík“ – bezkontaktní teploměr, štíty, ochranné rukavice, desinfekce rukou, desinfekce povrchů, náhradní roušky.

B. v případě zjištění zvýšené teploty (37,1 °C a více) nebo v případě jiných závažných příznaků budou neprodleně kontaktováni rodiče k okamžitému vyzvednutí žáka. Dále bude informováno vedení školy a dle možností dodatečně zajištěna desinfekce místa možných kontaktů. Rodič bude dále informován o nutnosti telefonicky kontaktovat svého dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Žák se může do školy vrátit až na doporučení dětského lékaře. Stačí písemné prohlášení rodiče o rozhodnutí lékaře.

C. v ostatních případech (běžná rýma, alergie, …) se bude postupovat běžným způsobem po dohodě se zákonnými zástupci

zavedená preventivní opatření

Žáci zůstávají trvale v jedné učebně. Výjimkou jsou některé hodiny, jako jazyky, informatika, atd. V tomto případě jsou lavice při každé výměně žáků desinfikovány.

Volný pohyb po chodbách je omezen jen na nutné případy.

Ve třídách je pravidelně intenzivně větráno.

Úklid je prováděn doporučenými desinfekčními prostředky.

Desinfekce rukou je k dispozici u vstupu do školy, ve všech učebnách, na všech WC. Ve třídách jsou zásobníky na jednorázové papírové ručníky.

Žáci byli poučeni o pravidlech zvýšené hygieny (desinfekce rukou, jednorázové kapesníky, kontakty mezi dětmi). Tato pravidla jsou trvale připomínána a vyžadována.

Budou výrazně omezeny školní a mimoškolní akce.

Pro případ potřeby má škola nakoupeno dostatečné množství náhradních jednorázových roušek a dalších prostředků.

Problém školní jídelny

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Srpen 31st, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Problém školní jídelny

Dobrý den vážení rodiče, jak již bylo avizováno, školní jídelna bude mimo provoz do 10. října 2020. Problému je mi velmi líto, ale v tuto chvíli nemám jiné řešení, než, že si žáci budou nosit větší svačiny. V následujících bodech uvádím důvody a vysvětlení problému.

Děkuji za pochopení, Jaroslav Svátek, ředitel školy

důvod odstavení jídelny

Podle původního plánu měla rekonstrukce školy začít hned začátkem července pracemi ve školní jídelně betonovými injektážemi pro zpevnění podloží. Dodatečnými sondami bylo zjištěno, že podloží je v pořádku, ale v některých místech se musí zpevnit základy budovy. Sondy nešlo v potřebném rozsahu kopat napřed za provozu školy. Jámy mají cca 1,5 x 1,5 metru a hloubku od 1 do 2 metrů. Situace si vyžádala podstatnou změnu projektu a způsobila zpoždění. Naším požadavkem bylo, aby aktuálně vybraný způsob rekonstrukce uzavřel jídelnu na technologicky nejkratší možnou dobu. Jiné zvažované metody vyžadovaly odstávku i několik měsíců.

jak proběhne rekonstrukce školní kuchyně

Z míst, kde se bude zesilovat, se přednostně řeší pilíř uprostřed školní kuchyně. Zesilují se základy a sloup se následně z bočních stran rozšíří. Poté dojde k oddělení provozuschopných prostor jídelny a zapojení technologií tak, aby se mohlo vařit alespoň v omezeném režimu. Po přechodnou dobu bez možnosti výběru jídla. Ve zbylých uzavřených prostorách školní jídelny bude pokračovat rekonstrukce další cca 2-3 měsíce. Kancelář, některé sklady, výtah, průmyslovou škrabku brambor atd., které zde máme, vyřešíme operativně tak, abychom mohli v říjnu vařit.

alternativní řešení

vaření jídla v náhradních prostorech – v Běchovicích nejsou dostatečně dimenzované prostory pro uvaření cca 350 obědů pro všechny žáky, ani 140 obědů pro žáky ve školní družině. Mateřská školka je na hranici kapacity.

dovoz jídla odjinud – hotové jídlo není problém nakoupit od externích dodavatelů, škola s některými firmami i předběžně jednala. Zřejmě by došlo na zvýšení ceny za oběd, ale hlavní neřešitelný problém se ukázal s vydáváním jídel dětem – viz následující bod:

vydávání jídel žákům – hygienická stanice požaduje, aby prostory pro vydávání jídel splňovaly předepsané standardy pro hromadné stravování – např. konvektomat na přihřátí jídla a naopak lednice pro zajištění chlazení v případě potřeby. Dostatečně dimenzovanou elektřinu, vodu a odpady. Oddělené vstupy, šatny a hygienické zázemí pro obsluhu. Vyřešení nakládání s odpady. Striktní vymezení prostor jen pro potřeby školního stravování. Takové objekty musí být navíc hygienickou stanicí předem schváleny a lhůta na vyřízení je v současnosti z důvodu koronaviru několik týdnů. Jídlo tedy v žádném případě nelze vydávat přímo v učebnách. Nenašli jsme ani vhodný náhradní objekt.

ohřívání přinesených jídel ve škole – z hygienických důvodů nesmíme. Pomineme-li zásadní hygienické problémy, škola nedokáže technicky uskladnit 350 (v případě školní družiny nejméně 100) krabiček s jídlem a dětem je rozumným způsobem ohřát. I kdyby byla v každé učebně mikrovnka, bude 20 jídel po 5 minutách trvat přes hodinu a půl.

plán B“ – pro případ dalších závad

Pro případ nečekané výrazně delší odstávky aktuálně mapujeme možnost výdejny jídla v novém objektu u mateřské školky. Stavba je nyní před dokončením.

Prvňáčci – první školní den – upřesnění

Posted in Pro budoucí prvňáčky  on Srpen 29th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prvňáčci – první školní den – upřesnění

S našimi prvňáčky a jejich rodiči se sejdeme v úterý 1. září v 7:45 před budovou školní družiny Za Poštovskou zahradou 479.

Proběhne rozdělení do tříd podle seznamů na místě. Na webu bohužel nemůžeme z důvodu ochrany osobních dat seznamy vyvěsit.

Děti si na první školní den obvykle nosí aktovku, i když nutné to není. První den se děti nepřezouvají.

Dospělé prosíme ve vnitřních prostorách školy používat roušku. Aktuálně je oranžový stupeň = povinnost to není, ale prosíme, buďme k dětem ohleduplní, abychom jim nezkomplikovali začátek školy. Děkujeme!

Po vstupu do tříd proběhne slavnostní zahájení za účasti vedení školy a představitelů obce.

Po té proběhne krátká informační schůzka rodičů s jejich třídními učitelkami.

První školní den skončí přibližně v 8:40. Tento den ještě nebude školní družina.

Z důvodu probíhající velké rekonstrukce školy bude školní jídelna mimo provoz do 10. října 2020. V prostorách jídelny byly zjištěny nečekané stavební komplikace. Nabízené dostupné náhradní prostory v Běchovicích nebo dovážka hotového jídla do tříd nebyly schváleny hygienickou stanicí. Za komplikace se velmi omlouváme.

Třídní schůzka pro vaše případné další dotazy proběhne ve čtvrtek 10. září 2020 od 17:00. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

Těšíme se na Vás!

Začátek školní roku

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Srpen 24th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začátek školní roku

rozdělení tříd a učeben

POZOR ZMĚNA UMÍSTĚNÍ TŘÍD Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE ŠKOLY

třídy 1.A, 1.B, 2.A a 2.B budou umístěny mimo hlavní budovu školy v prostorách školní družiny Za Poštovskou zahradou 479

Rozdělení žáků do 1.A a 1.B nelze z důvodu ochrany osobních dat (GDPR) bohužel zveřejnit zde na webu. Seznamy budou k dispozici 1. školní den u vchodu do školní družiny Za Poštovskou zahradou 479, kde budou mít děti učebny. Děkujeme za pochopení.

třída třídní učitelka učebna
1. A Jana Voráčová školní družina
1. B Jitka Tóthová Martincová školní družina
2. A Šárka Brabencová školní družina
2. B Alena Silovská školní družina
3. A Radka Bártová učebna B
3. B Kateřina Gricinková učebna G
4. A Eva Horáková učebna A
4. B Klára Jelenová učebna E
5. A Zdeňka Svátková učebna Q
5. B Růžena Casková učebna F
6. třída Marcelina Procházková učebna M
7. třída Renáta Krejčiříková učebna D
8. třída Alena Nejedlá učebna L
9. třída Jitka Kolářová učebna C

organizace začátku školního roku

úterý 1.9. – slavnostní zahájení školního roku, konec vyučování v 8:40, bez školní družiny a školní jídelny

středa 2.9. – rozvrh hodin, organizace školního roku, odevzdávání učebnic, konec vyučování 1. třídy v 9:35 (následuje školní družina), ostatní 11:35

čtvrtek 3.9. – výdej učebnic, rozdání sešitů, třídnické práce, konec vyučování 1. třídy v 10:40 (následuje školní družina), ostatní 11:35

od pátku 4.9. – dle rozvrhu

školní jídelna

Z důvodu probíhající velké rekonstrukce školy bude školní jídelna mimo provoz do 10. října 2020. V prostorách jídelny byly zjištěny nečekané stavební komplikace. Nabízené dostupné náhradní prostory v Běchovicích nebo dovážka hotového jídla do tříd nebyly schváleny hygienickou stanicí. Za komplikace se velmi omlouváme.

školní družina

zahajuje provoz ve středu 2. 9. od 6:30 v budově Za Poštovskou zahradou 479

Přihlášky pro školní rok 2020/2021 rozdáme první školní den.

Z celkové kapacity 135 žáků dostanou nejprve přednost budoucí prvňáci (očekáváme 46 žáků) a druháci (nyní 42 žáků). Pokud bude převis poptávky mezi budoucími třeťáky (nyní 47 žáků) nebo čtvrťáky, rozhodne se losem.

Krásné léto!

Posted in Aktuality  on Červen 30th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krásné léto!

Přejeme všem svým žákům, jejich rodičům i našim zaměstnancům krásné léto a prázdniny!

Na shledanou v úterý 1. září 2020.

Konec školního roku

Posted in Aktuality  on Červen 9th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konec školního roku

vysvědčení

Vysvědčení se vydává pro všechny žáky v pátek 26.6. první vyučovací hodinu. Rozdáním vysvědčení výuka končí (8:30). Školní jídelna již tento den nevaří.

Žáci, kteří školu nenavštěvovali, musí při vstupu do školy předložit podepsané čestné prohlášení (ke stažení ZDE nebo v papírové podobě u hlavního vchodu školy)

Nevyzvednutá vysvědčení lze vyzvednout u služby ve škole (tel. 725 884 298) každý pracovní den v době od 8:00 do 13:00

přeplatky a storna

bude vyúčtováno do 20. června dle následujících pravidel:

školní družina – za měsíc březen (7 dní provozu z 22) poplatek 95 Kč, ostatní přeplatky se vrací na váš účet

školní jídelna – za dobu, kdy se nevařilo hromadně odhlášeno a dále dle evidence odebraných jídel roční přeplatek zpátky na váš účet. Přesná evidence na www.jidelna.cz

školy v přírodě – odečteno storno 500 Kč, zbytek zaplacené částky zpátky na váš účet

Anglie – odečteno storno účastníka 1500 Kč (škola dalších 1500 Kč), zbytek zaplacené zálohy zpět na váš účet

plavání – odečteno 290 Kč za dopravu za 3 realizované akce, zbylých 1017 Kč zpět na váš účet

kroužky – keramika – v hotovosti poměrnou částí; informatika – v hotovosti zpět celá částka; ostatní kroužky dle pravidel externích společností

Případné dotazy zodpoví paní ekonomka Paličková – 725 884 307

vracení učebnic

Žáci odcházející na jinou školu po dohodě s třídní učitelkou. Ostatní žáci odevzdají učebnice až v září.

vyklizení šatny ve škole a vyzvednutí pomůcek ve třídě

Žáci, kteří nechodí do školy vyzvednou své věci každý všední den v 8-8:30 a 12:30-13:00 nebo po dohodě s TU nejpozději do pátku 19.6.

vyzvednutí věcí v budově školní družiny

pondělí 22.6. – středa 24.6. v době od 16:00 do 17:00

hromadný nákup pomůcek na příští školní rok

Ve všech třídách odhlasován hromadný nákup pomůcek ve výši 1000 Kč/žáka a školní rok.

Částku 1000 Kč prosíme bezhotovostně na účet školy 249 410 339 / 0800, variabilní symbol – evidenční číslo žáka, zpráva pro příjemce sešity, budoucí třída, jméno žáka

školní družina pro příští školní rok

Přihlášky pro školní rok 2020/2021 rozdáme první školní den v září.

Z celkové kapacity 135 žáků dostanou nejprve přednost budoucí prvňáci (očekáváme 46 žáků) a druháci (nyní 42 žáků). Pokud bude převis poptávky mezi budoucími třeťáky (nyní 47 žáků) nebo čtvrťáky, rozhodne se losem.

Informace pro budoucí prvňáčky

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Červen 3rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

z důvodu probíhající koronavirové situace jsme museli zrušit plánovaná setkání s rodiči. První třídní schůzky proběhnou až ve druhém týdnu v září. Zde přinášíme alespoň základní informace:

První školní den:

úterý 1. září 2020 v 7:55, sraz 7:45 před vchodem školní družiny, Za Poštovskou zahradou 479

Třídní učitelky:

Jana Voráčová

Jitka Tóthová – Martincová

Rozdělení do jednotlivých tříd probíhá zpravidla dle kolektivů v mateřských školkách

Pomůcky, které zařizuje škola:

učebnice pro 1. třídu, sešity, písanky a pracovní sešity

čtvrtky, barevné papíry

mazací tabulka + popisovače

pomůcky na VV – vodové barvy, štětce, tekuté lepidlo, suché pastely, špejle, tuš

částku za pomůcky, které nehradí stát, vybereme od rodičů v září na prvních třídních schůzkách (druhý týden v září, bude upřesněno)

Co je potřeba pořídit:

aktovku

penál – guma, ořezávátko, nůžky, pero ( budeme potřebovat až od prosince, zatím do penálu nedávejte), tužka č.2 (2x) trojhranná, pastelky – základní barvy, tyčinkové lepidlo

desky na písmena, desky na číslice, desky na sešity

obaly na sešity a učebnice (lépe až po rozdání učebnic)

přezůvky, prosíme světlou podrážku a pevnou patu. Do školní družiny prosím kupte další přezůvky.

převlečení na tělesnou výchovu – v pevném látkovém pytlíku, obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor (tričko, kraťasy, ponožky, tepláky, popř.mikina)

na pracovní vyučování a výtvarnou výchovu – hadřík, zástěrka (staré triko)

na svačiny – doporučujeme látkový ubrousek, svačinový box, lahvičku

Školní družina

ráno od 6:30, odpoledne do 17:00

poplatek 300 Kč/měsíc (nyní)

přihláška první školní den

Kroužky – možná nabídka

škola: keramika,  šachy, informatika

školské zařízení kroužky: (leták s aktuální nabídkou v září) př.tanečky, florbal, sportovní a míčové hry, atletika pro děti, skateboarding, badminton, bojové sporty a sebeobrana, vědecké pokusy, HIP HOP a moderní tanec, aerobick a moderní tanec, hra na flétnu, roztleskávačky, tvořivý kroužek, , divadlo a dramatika, švadlenka, 112 mladý záchranář, elektro hry, logopedická cvičení

Otevření školy

Posted in Aktuality  on Květen 4th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevření školy

1. stupeň

Škola je pro přihlášené žáky provozu od pondělí 25. 5. 2020. Ostatní setrvávají s distanční formě výuky jako doposud.

Po přihlášení je již docházka povinná a absenci je třeba omlouvat obvyklým způsobem.

Mimo lavice a třídu děti musí mít roušky, rodiče zajistí dostatečný počet roušek na výměnu během dne

Zakázána je i tělesná výuka (děti musí být po celou dobu pobytu ve škole v jedné učebně nebo ve vymezené části na školním pozemku) . Žáci nesmí mimo areál školy.

Provoz školní jídelny v režimu teplého jídla bez možnosti volby

2. stupeň mimo 9. třídu

Možné otevření školy od pondělí 8.6.

Pro přihlášené probíhá výuka formou konzultací.

9. třída

Konzultace ukončeny termínem přijímacích zkoušek.