Upřesnění distanční výuky

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 15th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upřesnění distanční výuky

V Praze-Běchovicích 15.října 2020

Vážení rodiče,

se zavedenými mimořádnými opatřeními mi prosím dovolte vysvětlit způsob distanční výuky na naší škole.

V tuto chvíli je primárním komunikačním kanálem portál „škola v pyžamu“, kterému děkujeme za dosavadní azyl. Zde děti dostávají podrobné zadání své samostané práce, najdou zde odkazy a případná výuková videa. Na tomto místě se také odevzdávají vyplněné úkoly ke kontrole. Zásadní nevýhodou portálu „škola v pyžamu“ je opakující se nestabilita on-line vyučování.

Z tohoto důvodu škola přejde na systém „MS Teams„, který nám na klíč v těchto dnech dodává externí certifikovaná firma IT ve škole placená z prostředků na distanční výuku. Tyto finance škola, stejně jako všechny školy v ČR, obdrží až nyní v měsíci říjnu. Součástí dodávky je i zaškolení vyučujících v rozsahu 8 hodin, které proběhne 26.10.

MS Teams je systém, který je v ČR na školách momentálně nejpoužívanější a dle našich zjištění i nejstabilnější. Z důvodu stability jsme zamítli původně připravované „Bakaláře“. Umožní to samé, co Škola v pyžamu, a navíc propracovaný systém hodin on-line.

Naplno plánujeme na nový systém přejít od 2. listopadu. Přístupové údaje vašeho dítěte vám sdělí třídní učitel, neprodleně jak nám budou předány.

Po přechodnou dobu cca 1 týdne pojedeme na obou portálech. Tak jako dosud platí, že pro případ zásadních komplikací je souhrn týdenního učiva uveřejňován na stránkách školy www.zsbechovice.cz v rubrice distanční výuka. Pro žáky bez možnosti připojení na internet je dále zavedeno předávání úkolů v tištěné podobě.

Všichni bychom dali přednost od 2. listopadu běžné výuce. Pokud to nebude možné, bude další distanční výuka probíhat na MS Teams. Učiníme vše, co bude v našich silách, aby byla co nejkvalitnější. Omlouváme se za komplikace způsobené mimořádnou situací a prosíme o vaši trpělivost.

S pozdravem

Jaroslav Svátek, ředitel školy

Uzavření školy od 14.10.2020

Posted in Aktuality  on Říjen 13th, 2020 by: admin

distanční výuka pro žáky – úkoly postupně na každý týden pro každou třídu zadány zde na stránkách – viz rubrika distanční výuka. Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro dotazy ke konkrétnímu učivu (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…) prosíme využijte pracovních kontaktů na vyučující nebo zpětné vazby v portálu škola v pyžamu. Účast na distanční výuce je povinná.

na nový systém MS Teams – škola přejde od 2. listopadu, v tuto chvíli se nastavují účty a 26.10. proběhne školení vyučujících. Za komplikace se omlouváme

pracovní kontakty na vyučující – ZDE – pro případ konzultací (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…)

ošetřovné při péči o dítě do 13 let – žádost nejlépe e-mailem jméno dítěte/třída. Nově mohou i OSVČ.

podzimní prázdniny – sobota 24.10. – neděle 1.11.

znovu otevření školy – pondělí 2. listopadu 2020

úřední hodiny školy – prosím, upřednostněte elektronickou komunikaci (email nebo telefon – viz kontakty), osobní jednání nebo vyzvednutí nezbytných věcí ze školy po předchozí dohodě. Vstup do školy pouze s rouškou.

školní jídelna – automaticky odhlášeno

hygienická opatření ve škole – proběhne důkladná desinfekce prostor školy, před návratem dětí do školy proběhne další velký úklid a desinfekce. Používané mycí prostředky odpovídají aktuálním požadavkům a máme jich dostatek

Koronavirus – aktuální stav (13.10.2020 9:00)

Posted in Aktuality  on Září 23rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – aktuální stav (13.10.2020 9:00)

1.A – běžný provoz

1.B – běžný provoz

2.A – běžný provoz

2.B – běžný provoz

3.A – běžný provoz

3.B – běžný provoz

4.A – běžný provoz

4.B – běžný provoz

5.A – běžný provoz

5.B – běžný provoz

6. třída – běžný provoz

7. třída – běžný provoz

8. třída – běžný provoz

9. třída – test negativní, byl by běžný provoz…

Vysvětlivky:

běžný provoz – platí běžná zavedená opatření

čekáme na výsledky testů – oznámeno testování dítěte na covid 19, zvýšená opatrnost v případě příznaků u dalších žáků ve třídě (teplota, dušnost, …). Dle možností preventivní omezení kontaktů s žáky jiných tříd.

hlášen covid 19 – čeká se na pokyn hygienické stanice. Rodiče ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole dle možností zamezení kontaktů třídy s ostatními (nespojování angličtin a tělocviků, atd.). Pro žáky z rizikových skupin doporučujeme zvážit docházku po dobu předpokládané karantény (10 dnů). V případě příznaků u dalších dětí, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve třídě.

nařízena karanténa – třída uzavřena, zákonný zástupce kontaktován telefonicky

Archiv potvrzených případů:

20/04 … Ve třídě 4.B dne 6.10. nařízena karanténa u vyučujícího. Poslední kontakt ve škole v pondělí 5.10. V sobotu 10.10. večer testováním potvrzen koronavirus. Onemocnění má lehký průběh. Rodiče žáků ve třídě týž den informováni formou SMS. V pondělí 12.10. byl zaměstnanec školy s prokázaným koronavirem hygienou informován, že příznaky covidu 19 jevil až po posledním kontaktu ve škole, a proto ve škole nebudou nařízena žádná opatření. Také škola hygienu kontaktovala, a to e-mailem (telefonicky se opakovaně nedařilo spojit). V úterý 13.10. telefonicky potvrzeno.

20/03 … Ve třídě 5.B v úterý 22.9. večer hlášen nový potvrzený případ koronaviru. Průběh lehký. Dítě bylo naposledy ve škole ve čtvrtek 17.9. Ostatní rodiče preventivně informováni SMS 22.9. večer. Ve středu 23.9. kontaktována emailem hygiena pro další postup (telefonicky se spojit nepodařilo). 23.9. odpoledne provedena důkladná dezinfekce učebny a přilehlých prostor včetně WC specializovanou firmou Amfion. V pátek 25.9. v 13:15 sdělila telefonicky hygienická stanice, že případná karanténa by skončila dnem 27.9., proto již nenařizuje další opatření.

20/02 … Ve třídě 4.A byl 18.9. večer oznámen rodiči výskyt potvrzeného covidu 19 u žáka/žákyně. Dítě nebylo ve škole již více než 10 dní, tedy dobu případné karantény. Pro školu nebylo stanoveno žádné opatření. Rodiče žáků ve třídě informováni elektronicky třídní učitelkou.

20/01 …Ve třídě 5.B a 6. třídě byly rodiči 17.9. dopoledne oznámeny případy prokázaného koronaviru u dětí. Ve třídě 1.B je výskyt pravděpodobný (dítě testy neprošlo, ale pozitivní test byl u rodiče i sourozenců). Všechna onemocnění mají lehký průběh. Žáci/žákyně nepřišli ve škole do kontaktu s ostatními třídami, naposledy byli ve škole v pátek 11.9. Rodiče žáků těchto tříd byli kontaktováni SMS. Na základě zprávy z hygienické stanice byly od 22.9. všechny třídy v běžném provozu. Zprávu přeposíláme: „v 1.B nejsou potřeba žádná opatření, protože  u žáka není potvrzen COVID-19. U ostatních dvou tříd, jestliže tam žáci byli naposledy 11.9., tak to vypadá, že ve třídě nebyli docela dlouho před odběrem, tzn. možná ani nebyli infekční. Pokud ano, karanténa by ostatním žákům trvala do 21.9. Už bych to nechala být, pouze pokud má někdo potíže, ať kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Kdo je v pořádku, může do školy. Učitele na 2. stupni pro kontakt s nemocným žákem neřešíme (není to tak blízký kontakt). Mgr. ROMANA VANCLOVÁ, VEDOUCÍ PROTIEPIDEMICKÉHO ODDĚLENÍ“

distanční výuka 9. třída

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 19.10. do 23.10. … mluvnice: PS č. 1    samostatně vypracovat cvičení na str. 31 / 22,23,24,25   a na str. 33/ 29,30,31; na online hodinách budeme pracovat se třemi  PL , které byly rozdány ve škole ( budou na Pyžamu ke stažení); sloh:  vyber si jednu filmovou postavu a napiš do sešitu  její charakteristiku ( použij přímou i nepřímou) odevzdej na Pyžamo; literatura: poslechni si https://www.youtube.com/watch?v=rDiqfdiqJyI

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 19.10. do 23.10. … mocnitel větší než 3, str 29; zápis čísla str.33-37,vypracovat; práce na pátek pro studenty zadaná na pyžamu, vypracovat, poslat; nestudenti doplnit chybějící v prac. sešitu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p. uč. Krejčiříkové)

týden od 19.10. do 23.10. … Uč. 22 – Smart Alec – číst; 22/2 – ústně; pís. WB str. 14- 17  Present Perfect = předpřítomný čas.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p. uč. Arbonové)

týden od 19.10. do 23.10. … WB-Pracovní sešit-28/1,2,3,4 (Read and do the exercises); WB76/3D Voc. (Write all in your Vocabulary); SB-Učebnice-38/1b (Read, translate and write your answers in your EB-Sešit-. 38/2 (Write TxF in your EB); YOUR HOMEWORK:  SB39/4 (Write in your EB and send me, please; YOUR WORK: WB71/3.4 (Write in your EB); WB31/4,6 (Write); YOUR HOMEWORK: Magazine TEAM April/May 2020=pages 4-5; Read and translate the article about ‚MARVEL‘; Write-Grammar: Phrasal verbs-and send to me, please; Aj konverzace YOUR WORK: Magazine TEAM April/May 2020=page 2; Read and translate the article ‚CORONAVIRUS-Lessons in lockdown‘; New vocabulary (Český list TEAM 5); YOUR HOMEWORK: DISCUSS IT-Write your two answers+’If you had to stay at home…..‘ and send them to me, please.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

ruština 

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice str. 22cv 7.A , do sešitu,  s. dodělat chybějící cvičení z 8. lekce.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

němčina

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Wiederholungstest str. 65-66; 2) Pracovní list Jahr, Monat – rozdány; Podrobnosti na Pyžamu.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 19.10. do 23.10. … sopky 22-25, přečíst, vypsat, naučit

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 19.10. do 23.10. … pohoří, vodstvo – pracovní listy

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 19.10. do 23.10. … vypracovat rozdané pracovní listy a poslat na pyžamo; zadání též na pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 19.10. do 23.10. … Elektrický proud v kapalinách: https://edu.ceskatelevize.cz/vede-cista-voda-proud-5e4423f14908cf0125157e38; Stručný zápis do sešitu + důvod proč čistá voda proud nevede zapsat na Pyžamo.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

chemie

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice do str.23; dodělat cukry, fotosyntézu; pracovní list na pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

občanská výchova

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace na Pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka 8. třída

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 19.10. do 23.10. … Mluvnice – pondělí a úterý  online PS-společná práce str. 12, 13, 14  , PL Hus- uděláme online ve středu 21.10. Sloh – vyber si oblíbenou filmovou nebo literární postavu a napiš do sešitu na sloh její charakteristiku. Odevzdej na Pyžamo; Literatura– PL Robinson Crusoe- v pátek na online hodině

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 19.10. do 23.10. … měřítko mapy, změň číslo v poměru, rozděl číslo v poměru; trojčlenka do str.41     

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p.uč. Krejčiříkové)

týden od 19.10. do 23.10. … U3 WB Progress Check 32-33, dokončit celou lekci, zopakovat na test. Číst Sherlock Holmes – the Speckled Band.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p.uč. Arbonové)

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:WB-Pracovní sešit-47/5,6 (Write); WB52/2,3; WB53/4(Write a dialogue).
YOUR HOMEWORK: WB53/5(Write and send to me, please).
YOUR WORK; Magazine TEAM April/May 2020=page 2:Read and translate the article ‚CORONAVIRUS-Lessons in lockdown‘.    New vocabulary (Český list TEAM 5);  YOUR HOMEWORK:Describe the photo and send to me, please.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina konverzace (pan uč.Nekola)

týden od 19.10. do 23.10. … krátké shrnutí prezidentských voleb v USA

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

ruština 

týden od 19.10. do 23.10. … PS – 3. lekce

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

němčina

týden od 19.10. do 23.10. … Učebnice 38/11, PS 29/13. Podrobnosti na Pyžamu.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 19.10. do 23.10. … cévní soustava, krev, krvinky do str. 22

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 19.10. do 23.10. … řeky Evropy

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 19.10. do 23.10. … PL na Pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 19.10. do 23.10. … https://edu.ceskatelevize.cz/mechanicky-tlak-5e4418d517fa7870610ed10d; stručné výpisky do sešitu.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

chemie

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice stavba atomu, periodická tabulka, učebnice do str. 22

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

občanská výchova

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace na Pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka 7. třída

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 19.10. do 23.10. … Mluvnice : PS: hotové by měly být strany 8 a 9 , v úterý na Discordu si připravte stranu 10 a 11-budeme kontrolovat Ve čtvrtek si uděláme stranu 12 společně na online hodině; Sloh: Popis:  vyber si jakoukoli fotku nebo obraz a popiš ji do sešitu na sloh. Na Pyžamu najdeš prezentaci, která ti usnadní postup; Literatura: předpokládám, že čteš a pracuješ na deníku

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 19.10. do 23.10. … PS str. 34 – 37, 39

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 19.10. do 23.10. …  Unit 5 – The World – slovní zásoba, stupňování podstatných jmen, SB i WB

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

ruština 

týden od 19.10. do 23.10. …  nácvik  písmen  PS  str. 12, str. 13/5, str .14

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

němčina

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Učebnice str.16; 2) Najdi si na internetu hl.města (die Hauptstadt) Německa, Rakouska a Švýcarska. Najdi si 2-3 zajímavosti o těchto městech nebo zemích.  Napiš do sešitu (česky).

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 19.10. do 23.10. … kruhoústí a paryby, UČ str.18 a 19 (přečíst), zápisy uloženy na Pyžamu – prosím přepsat (nalepit) do sešitu, online hodinu zkusíme 23.10.od 10:00

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 19.10. do 23.10. … Učebnice str. 26-27  Podnebí a vodstvo Ameriky- přečíst a vypsat zápisky do sešitu , pomůže ti i toto video: 

https://www.youtube.com/…MVQ

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 19.10. do 23.10. … Test : Úvod do dějepisu, Středověká společnost (k dispozici na Pyžamu v pondělí)

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 19.10. do 23.10. … pořad Pohyb a rychlost pohybu: https://edu.ceskatelevize.cz/pohyb-a-rychlost-pohybu-5e44195317fa7870610ed65d; Zapsat krátký zápis do sešitu.

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka 6. třída

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 19.10. do 23.10. … Mluvnice – PS 28/1, 2, 3, 4;
LV –  najít na internetu 5 bohů z řecké mytologie, krátce něco o nich zapsat do sešitu lit.

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 19.10. do 23.10. … PS str. 40 – 43 – úvod do zlomků

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina paní uč.Arbonová

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:
SB-učebnice-11/7a (Read, say, translate. Čti, říkej, přelož); SB11/7b (Answer-say. Odpověz-říkej); WB-pracovní sešit-6/1,2.
YOUR HOMEWORK: WB6/3 (Write and send to me, please. Napiš a pošli mi, prosím).

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina paní uč.Horáková

týden od 19.10. do 23.10. … pokračovat v zadané práci-pracovní listy;            Ps   dodělat 1. lekci  do str. 13

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina konverzace pan uč.Nekola

týden od 19.10. do 23.10. … Odpověz na zprávu kamaráda – pyžamo

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 19.10. do 23.10. … str 28 řasy v přírodě -31 kvasinky .přečíst, vypsat zapamatovat

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 19.10. do 23.10. … Začínáme kapitolu Globus  uč. str. 23,24   přečti a zapiš  si stručně výpisky do sešitu, pak  si prohlédni tuto prezentaci a zkus vyluštit křížovku   (dobrovolná práce )    https://slideplayer.cz/…60/

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 19.10. do 23.10. … Uč. str. 30, Velká změna ve společnosti, přečíst a s pomocí otázek pod textem udělat zápis. Dále Shrnutí str. 31 – přečíst a písemně vypracovat otázky do sešitu

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 19.10. do 23.10. … Prohlédni si pořad Byl jednou jeden život – Ucho: https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4; Do sešitu nakresli jednoduché schema ucha (nebo vytiskni z webu) a popiš nejdůležitější části. Obrázek vyfoť a pošli ke kontrole na Pyžamo. 

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

občanská výchova

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace na Pyžamu

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

informatika

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace(nový iphone/trendy TikToku/eRouška)

distanční výuka třída 5.B

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 19.10. do 23.10. … mluvnice – PS str. 8, 9 a 15, 16; sloh – do sešitu slohu – napsat vypravování na téma PROCHÁZKA PODZIMNÍM LESEM; literatura – napsat o 1 oblíbené knize

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 19.10. do 23.10. … str. 25 – opiš růžové tabulky do sešitu z matematiky; str. 25/2, 3, 4, 6; str. 26/1, 2, 7; str. 27/1, 2, 4; Geometrie – str. 23/3, 4

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina– skupina paní uč. Caskové

týden od 19.10. do 23.10. … Vypracuj projekt „About me“- inspirace na straně 15 v učebnici – vyfoť, nalep obrázky, napiš popisky. Formát papíru – A3; Opiš slovíčka z části 1C a 1D do slovníčku; V PS str. 9 celá, str. 10/1, 4; str. 11/5. 

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina– skupina paní uč. Arbonové

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:WB-pracovní sešit-74/Your Project (Přepiš slovíčka do svého slovníčku); SB-učebnice-15/1Song https://youtu.be/v2eSlYSUvFY (Podívej se na video, přečti nahlas text a hlasitě zazpívej ).
YOUR HOMEWORK: SB15/Your project 1,2,3 (Dle úkolů a fota vytvoř svůj Projekt na papír). Odevzdáte, až zase budeme chodit do školy.
YOUR WORK:SB14/2 (Napiš do EB-sešitu slova do správných sloupců v tabulce); WB10/1,3,4.
YOUR HOMEWORK: WB10/2 (Sestav z přeházených slov rozhovor a pošli mi ho).

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 19.10. do 23.10. … energetické suroviny UČ str.17 a 18 (přečíst), elektrická energie UČ str.19 a 20 (přečíst), zápisy z obou hodin uloženy na pyžamu – prosím přepsat (nalepit) do sešitu, online hodina na Pyžamu 22.10.od 8:00

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 19.10. do 23.10. … ZEM – vypracuj pracovní list (byl rozdán i ve škole) dle učebnice, str. 38. – jinak je ke stažení na pyžamu; DĚJ – pracovní list (byl rozdán i ve škole) vypracuj dle učebnice, str. 14

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

informatika

týden od 19.10. do 23.10. tlačítko print screen, obrázky v textových editorech…

distanční výuka třída 5.A

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 19.10. do 23.10. … PS str. 8, 9, 15 a 16; Sloh vypr. Procházka podzimním lesem; Lv napsat o 1 oblíbené knize

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 19.10. do 23.10. … M str. 12 – 16 čísla větší než milion, G str.41

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina – skupina paní uč. Horákové

týden od 19.10. do 23.10. … dodělat zadané, PS 66/2.5 přivl. zájm. opsat tabulku; slovíčka DPS str.18

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina – skupina paní uč. Arbonové

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:WB-pracovní sešit-74/Your Project (Přepiš slovíčka do svého slovníčku); SB-učebnice-15/1Song https://youtu.be/v2eSlYSUvFY (Podívej se na video, přečti nahlas text a hlasitě zazpívej ); YOUR HOMEWORK: SB15/Your project 1,2,3 (Dle úkolů a fota vytvoř svůj Projekt na papír). Odevzdáte, až zase budeme chodit do školy; YOUR WORK: SB14/2 (Napiš do EB-sešitu slova do správných sloupců v tabulce); WB10/1,3,4; YOUR HOMEWORK:
WB10/2 (Sestav z přeházených slov rozhovor a pošli mi ho).

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 19.10. do 23.10. … elektrická energie UČ str.19 a 20 (přečíst), zápis z hodiny uložen na pyžamu – prosím přepsat (nalepit) do sešitu, online hodina na Pyžamu 21.10.od 8:00 .

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 19.10. do 23.10. … ZEM. PL s uč.str.38, DĚJ. PL s uč.str.14

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

informatika

týden od 19.10. do 23.10. … tlačítko print screen, obrázky v textových editorech

distanční výuka třída 4.B

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 19.10. do 23.10. … U: 41/1, s.42/2, s.46/1,2,3, s. 47/4,5, SL: 45/5,6,7

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 19.10. do 23.10. … PS: s. 12-13, U: s. 27,28,( 28/55 písemně do sešitu),  s. 30-31, 32/19 písemně

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:SB-učebnice-15/3,4 (nahlas čti a odpovídej); SB15/5 (čti a ústně překládej); WB-pracovní sešit-14/3; WB15/4.YOUR HOMEWORK: WB15/5 (nakresli, anglicky popiš a pošli mi); YOUR WORK: SB16-17 Vocabulary (vypiš 8slov, frází); SB16/1,2 (čti, ukazuj a překládej); SB17/3 (napiš do sešitu); WB16/1,17/3.YOUR HOMEWORK: WB17/4(napiš krátké odpovědi a pošli mi).

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 19.10. do 23.10. … U s. 15 Živočichové přečíst

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 19.10. do 23.10. … DĚJ – U- s. 11 Naše minulost v pověstech; ZEM – Kraje – Opakování

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka třída 4.A

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Učebnice str. 29-31 + PS str.9; 2) Žluté rámečky str. 36,38 + PS str.10, písemně do ČJ-Š str.36/4,5

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Učebnice str. 27,28 – slovní úlohy + PS str.10 (kromě geometrie) + písemně do M-Š str. 28/55; 2) Učebnice str. 30,31 + PS str. 11, 12/6 + písemně do sešitu str. 32/19

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 19.10. do 23.10. … Obě skupiny: Lekce 7 (lekci 6  nyní přeskočíme). Opakujeme předložky – číst v uč. str. 16-17, prac. sešit str. 16-17. Kdyby něco nešlo, klidně vynechejte, doděláme společně.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 19.10. do 23.10. … Semenné rostliny – stavba těla, dělení podle stonku, UČ str.11 (přečíst), zápis uložen na Pyžamu (prosím přepsat-nalepit do sešitu, online hodina na Pyžamu 21.10.od 12:00

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 19.10. do 23.10. … DĚJ: 1) Učebnice str. 9 + PS str. 6/ 22) Podívejte se: https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g; ZEM: Učebnice str. 10,11

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka třída 3.B

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

Doporučujeme také navštívit stránky školní družiny s náměty v akci „Kdo si hraje nezlobí“

český jazyk 

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: Souhlásky uvnitř slov, B-P; PS: 13/1, 2      14/3 – prac. sešitu se budeme věnovat na online výuce; Čtení s porozuměním: V hájovně u Pěti buků (materiál je v deskách); Sloh: Téma: Popis pracovního postupu – Uvařte a upečte cokoli chcete a napište svůj pracovní postup.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: Dělení 9; PS: str. 28 – prac. sešitu se budeme věnovat na online výuce + listy na procvičování násobení a dělení (materiál je v deskách)

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: My classroom, unit 6; učebnice str. 14, 15 – přečíst alespoň 3x; PS: str. 14, 15

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

prvouka

týden od 19.10. do 23.10. … Téma: Domov; PS: str. 12 – prac. sešitu se budeme věnovat na online výuce – zelený obdélník si udělá každý sám

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole