Mimořádné opatření – respirátory/zdravotní roušky

Posted in Aktuality  on Únor 24th, 2021 by: admin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je


respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),


zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,


které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.


Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Koronavirus – aktuální stav (středa 24.2.2021 12:00)

Posted in Aktuality  on Září 23rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – aktuální stav (středa 24.2.2021 12:00)

1.A – běžný provoz

1.B – běžný provoz

2.A – běžný provoz

2.B – čekáme na výsledky testů, koronavirus potvrzen u rodiče žáka/žákyně ve třídě. Poslední kontakt dítěte ve škole ve čtvrtek 18.2.

3.A – od 4.1. distanční výuka

3.B – od 4.1. distanční výuka

4.A – od 4.1. distanční výuka

4.B – od 4.1. distanční výuka

5.A – od 4.1. distanční výuka

5.B – od 4.1. distanční výuka

6. třída – od 4.1. distanční výuka

7. třída – od 4.1. distanční výuka

8. třída – od 4.1. distanční výuka

9. třída – od 4.1. distanční výuka

Vysvětlivky:

běžný provoz – platí běžná zavedená opatření

čekáme na výsledky testů – oznámeno testování dítěte na covid 19, zvýšená opatrnost v případě příznaků u dalších žáků ve třídě (teplota, dušnost, …). Dle možností preventivní omezení kontaktů s žáky jiných tříd.

hlášen covid 19 – čeká se na pokyn hygienické stanice. Rodiče ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole dle možností zamezení kontaktů třídy s ostatními (nespojování angličtin a tělocviků, atd.). Pro žáky z rizikových skupin doporučujeme zvážit docházku po dobu předpokládané karantény (10 dnů). V případě příznaků u dalších dětí, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve třídě.

nařízena karanténa – třída uzavřena, zákonný zástupce kontaktován telefonicky

Archiv potvrzených případů:

21/01 … v neděli 24.1. odpoledne nahlášen potvrzený případ Covid 19 u žáka/žákyně ve třídě 2.B, průběh bezpříznakový. Dítě naposledy ve škole v pondělí 18.1. Rodiče žáků ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole jsou maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání). Po konzultaci s příslušnou hygienickou stanicí v pondělí 25.1. nebyla nařízena žádná karanténní opatření. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedené třídy, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/07 … dne 11.12. ráno nahlášen potvrzený případ Covid 19 u žáka/žákyně v 9. třídě. Poslední kontakt ve středu 9.12. Vzhledem k častějšímu výskytu symptomů i u jiných žáků (únava, teplota, dušnost) byla nařízena pro žáky ve třídě karanténa. Karanténa se týká žáků, kteří byli ve škole dne 9.12.2020. Rodiče byli informováni telefonicky. Dokumentace ke karanténě zaslána v Teamsech nebo ke stažení zde.

20/06 …. dne 11.12. ráno nahlášen potvrzený případ Covid 19 u pedagoga ve školní družině. Poslední kontakt ve středu 9.12. Kontaktována hygienická stanice. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání), nebyla žádná karanténní opatření nařízena. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedených tříd, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/05 … dne 9.12. večer vedení ohlášen potvrzený případ Covid 19 u pedagoga. Paní učitelka učí v 5.A, 5.B, 9. a některé skupiny v 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A a 4.B. Poslední kontakt ve škole ve středu 9.12. Ve čtvrtek 10.12. případ telefonicky konzultován s příslušnou hygienickou stanicí. Vzhledem k tomu, že jsou ve škole maximálně vyžadována bezpečnostní opatření (roušky, mytí rukou, větrání), nebyla žádná karanténní opatření nařízena. Přesto v případě příznaků u dětí z uvedených tříd, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve škole.

20/04 … Ve třídě 4.B dne 6.10. nařízena karanténa u vyučujícího. Poslední kontakt ve škole v pondělí 5.10. V sobotu 10.10. večer testováním potvrzen koronavirus. Onemocnění má lehký průběh. Rodiče žáků ve třídě týž den informováni formou SMS. V pondělí 12.10. byl zaměstnanec školy s prokázaným koronavirem hygienou informován, že příznaky covidu 19 jevil až po posledním kontaktu ve škole, a proto ve škole nebudou nařízena žádná opatření. Také škola hygienu kontaktovala, a to e-mailem (telefonicky se opakovaně nedařilo spojit). V úterý 13.10. telefonicky potvrzeno.

20/03 … Ve třídě 5.B v úterý 22.9. večer hlášen nový potvrzený případ koronaviru. Průběh lehký. Dítě bylo naposledy ve škole ve čtvrtek 17.9. Ostatní rodiče preventivně informováni SMS 22.9. večer. Ve středu 23.9. kontaktována emailem hygiena pro další postup (telefonicky se spojit nepodařilo). 23.9. odpoledne provedena důkladná dezinfekce učebny a přilehlých prostor včetně WC specializovanou firmou Amfion. V pátek 25.9. v 13:15 sdělila telefonicky hygienická stanice, že případná karanténa by skončila dnem 27.9., proto již nenařizuje další opatření.

20/02 … Ve třídě 4.A byl 18.9. večer oznámen rodiči výskyt potvrzeného covidu 19 u žáka/žákyně. Dítě nebylo ve škole již více než 10 dní, tedy dobu případné karantény. Pro školu nebylo stanoveno žádné opatření. Rodiče žáků ve třídě informováni elektronicky třídní učitelkou.

20/01 …Ve třídě 5.B a 6. třídě byly rodiči 17.9. dopoledne oznámeny případy prokázaného koronaviru u dětí. Ve třídě 1.B je výskyt pravděpodobný (dítě testy neprošlo, ale pozitivní test byl u rodiče i sourozenců). Všechna onemocnění mají lehký průběh. Žáci/žákyně nepřišli ve škole do kontaktu s ostatními třídami, naposledy byli ve škole v pátek 11.9. Rodiče žáků těchto tříd byli kontaktováni SMS. Na základě zprávy z hygienické stanice byly od 22.9. všechny třídy v běžném provozu. Zprávu přeposíláme: „v 1.B nejsou potřeba žádná opatření, protože  u žáka není potvrzen COVID-19. U ostatních dvou tříd, jestliže tam žáci byli naposledy 11.9., tak to vypadá, že ve třídě nebyli docela dlouho před odběrem, tzn. možná ani nebyli infekční. Pokud ano, karanténa by ostatním žákům trvala do 21.9. Už bych to nechala být, pouze pokud má někdo potíže, ať kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Kdo je v pořádku, může do školy. Učitele na 2. stupni pro kontakt s nemocným žákem neřešíme (není to tak blízký kontakt). Mgr. ROMANA VANCLOVÁ, VEDOUCÍ PROTIEPIDEMICKÉHO ODDĚLENÍ“

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Únor 17th, 2021 by: admin

Zápis proběhne ve škole ve středu 7. dubna 2021 od 15 do 18 hodin (bez přítomnosti dětí) nebo elektronicky od 1. 4. do 11. 4. 2021 dle následujících pokynů (úplná pravidla ZDE) :

možnosti pro vyzvednutí přihlášky k zápisu:

A. formulář ve formátu doc

B. formulář ve formátu pdf

C. fyzicky v Mateřské školce Čtyřlístek Běchovice v příslušných oddělení předškoláků

D. fyzicky v obálce u vchodu školní družiny Za Poštovskou zahradou 479 (mříže na oknech)

E. fyzicky v den zápisu (7.4. od 15 do 18 hodin) ve škole

možnosti odevzdání přihlášky:

A. datovou schránkou htwmgqk od 1. dubna do 11. dubna 2021

B. přihláška s elektronicky uznaným podpisem na email zapisbechovice@seznam.cz od 1. dubna do 11. dubna 2021

C. bez elektronického podpisu na email zapisbechovice@seznam.cz V tomto případě bude nutné školou vytištěný dokument přijít zákonným zástupcem dodatečně podepsat 7. dubna 2021 od 15 do 18 hodin

D. zákonný zástupce předá osobně ve škole v den zápisu ve středu 7. dubna 2021 od 15 do 18 hodin

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. 725 884 300, 725 884 301 nebo zs-bechovice@seznam.cz

Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Posted in Aktuality  on Únor 3rd, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Vyplněné přihlášky a zápisové lístky (zde pouze hlavička dokumentu) budeme potvrzovat ve středu 10.2.2021, 5. třídy od 8 do 9 hodin, 9. třída od 9 do 10 hodin. Pro další informace kontaktujte prosím paní výchovnou poradkyni Horákovou 724 064 207.

Elektronická žákovská knížka

Posted in Aktuality  on Únor 1st, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Elektronická žákovská knížka

Pro 3. – 9. ročník od 1. února 2021 používáme elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři. Stručný návod zasíláme emailem nebo lze stáhnout zde v DOC nebo PDF

Placení poplatků

Posted in Aktuality  on Leden 14th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Placení poplatků

školní jídelna

po dobu, kdy nebyla školní jídelna v provozu jsou děti hromadně odhlášeny. Stejně tak jsou odhlášeny děti na distanční výuce.

školní družina

1. a 2. třída …. za leden 200 Kč (sleva 100 Kč za ranní družinu)

3. třída …. neplatí, protože jsou na distanční výuce

Školní jídelna

Posted in Aktuality  on Leden 12th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní jídelna

Předpokládáme obnovení provozu pro děti ve škole od středy 20.1.2021.

Stravování žáků v distanční výuce bohužel nebude z důvodu stavby možné.

Přístup do Bakalářů – oprava

Posted in Aktuality  on Leden 12th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přístup do Bakalářů – oprava

Správný odkaz zde:

https://zsbechovice.bakalari.cz

Za chybný odkaz v emailech se omlouváme.

Přístupová jména a hesla zašle třídní učitelka.

Důležité informace – leden 2021

Posted in Aktuality  on Leden 6th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Důležité informace – leden 2021

přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia

k vyzvednutí ve středu 3. února 2021:

5. třídy od 8 do 9 hodin

9. třída od 9 do 10 hodin

(nebo dle předchozí domluvy)

vysvědčení

Žáci, kteří budou ve škole, dostanou své výpisy ve čtvrtek 28.1.

Žáci, kteří ve škole tento den nejsou, budou mít klasifikaci v systému Bakaláři. V listinné podobě dostanou žáci výpisy po návratu do školy

Přístup ke známkám v Bakalářích zůstává stejný, jako byl k hodnocení na třídních schůzkách. V případě problémů s přihlášením se prosím obraťte na vedení školy.

slovní hodnocení X hodnocení známkou

Pro letošní klasifikaci využijeme ve velké míře slovní hodnocení. Zároveň ale budeme nadále hodnotit i známkou.

Slovní hodnocení svého dítěte je přístupné v systému Bakaláři po přihlášení na počítači. Mobilní aplikace jsou bohužel omezeny provozovatelem jen na známky. Na vyžádání Vám rádi zašleme slovní komentář ke známkám i v písemné podobě.

distanční vzdělávání – 3. a vyšší ročníky

On line výuka – v systému MS Teams dle stanoveného rozvrhu. Pokud není dohodnuto jinak je výuka povinná a případnou absenci je třeba omlouvat.

systém Bakaláři

Přístupové údaje rodičů zašle třídní učitelka. Prosím, udržujte v tajnosti. Přihlašovací údaje žáků dostanou děti s vysvědčením. Portál je k dispozici na adrese zsbechovice.bakalari.cz nebo v mobilních aplikacích.

školní jídelna

V omezeném provozu pro žáky v prezenční výuce. Z důvodu probíhající rekonstrukce není možná volba jídel.

Školní družina – možnost náhradního stravování

Posted in Aktuality  on Leden 4th, 2021 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní družina – možnost náhradního stravování

Vážení rodiče,

ještě jednou se omlouváme za komplikace způsobené odstávkou školní jídelny. Po častých dotazech na řešení problému jsme přistoupili na toto kompromisní řešení:

LZE – pro děti nechat rodiči individuálně dovézt jídlo v jednorázovém nadepsaném obalu ve stanovenou dobu – 13:00. Dítě se samostatně v družině nají, obal a zbytky se vyhodí.

NELZE – nechat dovézt jídlo v jiný než uvedený čas, jídlo v družině ohřívat, používat jiné než jednorázové jídlonosiče

Provoz školy od pondělí 4.1.

Posted in Aktuality  on Prosinec 23rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz školy od pondělí 4.1.

PO DOBU CCA 2 TÝDNŮ BUDE Z DŮVODŮ STAVBY MIMO PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNA. ZA KOMPLIKACE SE OMLOUVÁME.

1. a 2. třída – dle rozvrhu; školní družina v omezeném provozu jako v prosinci – ranní družina není, ale škola se otevírá v 7:15, odpoledne v plném rozsahu

3. – 9. třídadistanční výuka, rozvrh on-line hodin v Teamsech. Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná!