Školní družina od pondělí 30.11.

Posted in Aktuality  on Listopad 25th, 2020 by: admin

ranní družina

bohužel nebude. Žáci se nemohou mezi různými ročníky spojovat a škola nedokáže zajistit nejméně 3 nezávislá ranní oddělení od 6:30. Zajistíme ale možnost vstupu dětí 1. – 3. ročníku do své třídy již v 7:15, kde budou do začátku vyučování pod dozorem pedagogických pracovníků. Žáci tedy mohou přijít v 7:15, nebo až v době běžného otevření školy.

odpolední družina

1. a 2. ročník – v běžném rozsahu, to je do 17:00. Škola zajistí, aby se nespojovali žáci různých ročníků.

3. třídy – pro v anketě přihlášené žáky bude spojené oddělení pro 3. třídy v běžném provozu do 17:00.

4. třídy – školní družinu nebudeme bohužel schopni zajistit. Důvodem je pravidlo o striktním zákazu spojovat děti z jiných ročníků.

placení školní družiny

(poznámka: o povinnosti placení za ŠD rozhoduje zda přihlášené dítě do družiny chodit mohlo/nemohlo, nikoliv zda chodilo/nechodilo)

říjen 2020 – škola byla uzavřena 14.10., do té doby proběhla polovina původně plánovaných pracovních dnů. Poplatek za říjen je polovina z 300 Kč, tedy 150 Kč.

listopad 2020 – pro 1. a 2. ročníky byla ŠD v provozu 1 týden, to je 1/4 předpokládané doby. Poplatek za listopad je 75 Kč. 3. a 4. třída za listopad neplatí, protože neměla možnost do školní družiny chodit.

prosinec 2020 – protože není v provozu ranní družina, poplatek se jednotně snižuje na 200 Kč.

Návrat žáků od pondělí 30.11.

Posted in Aktuality  on Listopad 20th, 2020 by: admin

Od pondělí 30.11. nově se do škol vrací 3., 4., 5. třídy a 9. třída

6., 7. a 8. budou mít od 30.11. střídavý provoz 1 týden ve škole/1 týden doma:

7. a 8. třída bude ve škole podle školního kalendáře SUDÉ týdny, to je poprvé od pondělí 30.11.

6. třída bude ve škole LICHÉ týdny, to je poprvé od pondělí 7.12.

Výuka bude probíhat v rozsahu běžného rozvrhu. Místo hodin, které nelze dle nyní platných pravidel vyučovat(hudební výchova, tělesná výchova), bude zařazeno opakování stěžejních předmětů. Odpadají hodiny tělesné výchovy na 2. stupni.

Roušky po celou dobu vyučování jsou povinné.

Školní jídelna bude pro žáky ve škole zajištěna v běžném provozu bez možnosti volby jídla (probíhá rekonstrukce)

Koronavirus – aktuální stav (27.11.2020 18:30)

Posted in Aktuality  on Září 23rd, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koronavirus – aktuální stav (27.11.2020 18:30)

1.A – běžný provoz

1.B – běžný provoz

2.A – běžný provoz

2.B – běžný provoz

3.A – od pondělí 30.11. běžný provoz

3.B – od pondělí 30.11. běžný provoz

4.A – od pondělí 30.11. běžný provoz

4.B – od pondělí 30.11. běžný provoz

5.A – od pondělí 30.11. běžný provoz

5.B – od pondělí 30.11. běžný provoz

6. třída – v sudém týdnu (30.11. – 4.12.) distanční výuka

7. třída – od pondělí 30.11. běžný provoz

8. třída – od pondělí 30.11. běžný provoz

9. třída – od pondělí 30.11. běžný provoz

Vysvětlivky:

běžný provoz – platí běžná zavedená opatření

čekáme na výsledky testů – oznámeno testování dítěte na covid 19, zvýšená opatrnost v případě příznaků u dalších žáků ve třídě (teplota, dušnost, …). Dle možností preventivní omezení kontaktů s žáky jiných tříd.

hlášen covid 19 – čeká se na pokyn hygienické stanice. Rodiče ve třídě preventivně informováni SMS. Ve škole dle možností zamezení kontaktů třídy s ostatními (nespojování angličtin a tělocviků, atd.). Pro žáky z rizikových skupin doporučujeme zvážit docházku po dobu předpokládané karantény (10 dnů). V případě příznaků u dalších dětí, prosíme, informovat ošetřujícího lékaře o výskytu koronaviru ve třídě.

nařízena karanténa – třída uzavřena, zákonný zástupce kontaktován telefonicky

Archiv potvrzených případů:

20/04 … Ve třídě 4.B dne 6.10. nařízena karanténa u vyučujícího. Poslední kontakt ve škole v pondělí 5.10. V sobotu 10.10. večer testováním potvrzen koronavirus. Onemocnění má lehký průběh. Rodiče žáků ve třídě týž den informováni formou SMS. V pondělí 12.10. byl zaměstnanec školy s prokázaným koronavirem hygienou informován, že příznaky covidu 19 jevil až po posledním kontaktu ve škole, a proto ve škole nebudou nařízena žádná opatření. Také škola hygienu kontaktovala, a to e-mailem (telefonicky se opakovaně nedařilo spojit). V úterý 13.10. telefonicky potvrzeno.

20/03 … Ve třídě 5.B v úterý 22.9. večer hlášen nový potvrzený případ koronaviru. Průběh lehký. Dítě bylo naposledy ve škole ve čtvrtek 17.9. Ostatní rodiče preventivně informováni SMS 22.9. večer. Ve středu 23.9. kontaktována emailem hygiena pro další postup (telefonicky se spojit nepodařilo). 23.9. odpoledne provedena důkladná dezinfekce učebny a přilehlých prostor včetně WC specializovanou firmou Amfion. V pátek 25.9. v 13:15 sdělila telefonicky hygienická stanice, že případná karanténa by skončila dnem 27.9., proto již nenařizuje další opatření.

20/02 … Ve třídě 4.A byl 18.9. večer oznámen rodiči výskyt potvrzeného covidu 19 u žáka/žákyně. Dítě nebylo ve škole již více než 10 dní, tedy dobu případné karantény. Pro školu nebylo stanoveno žádné opatření. Rodiče žáků ve třídě informováni elektronicky třídní učitelkou.

20/01 …Ve třídě 5.B a 6. třídě byly rodiči 17.9. dopoledne oznámeny případy prokázaného koronaviru u dětí. Ve třídě 1.B je výskyt pravděpodobný (dítě testy neprošlo, ale pozitivní test byl u rodiče i sourozenců). Všechna onemocnění mají lehký průběh. Žáci/žákyně nepřišli ve škole do kontaktu s ostatními třídami, naposledy byli ve škole v pátek 11.9. Rodiče žáků těchto tříd byli kontaktováni SMS. Na základě zprávy z hygienické stanice byly od 22.9. všechny třídy v běžném provozu. Zprávu přeposíláme: „v 1.B nejsou potřeba žádná opatření, protože  u žáka není potvrzen COVID-19. U ostatních dvou tříd, jestliže tam žáci byli naposledy 11.9., tak to vypadá, že ve třídě nebyli docela dlouho před odběrem, tzn. možná ani nebyli infekční. Pokud ano, karanténa by ostatním žákům trvala do 21.9. Už bych to nechala být, pouze pokud má někdo potíže, ať kontaktuje svého ošetřujícího lékaře. Kdo je v pořádku, může do školy. Učitele na 2. stupni pro kontakt s nemocným žákem neřešíme (není to tak blízký kontakt). Mgr. ROMANA VANCLOVÁ, VEDOUCÍ PROTIEPIDEMICKÉHO ODDĚLENÍ“

Návrat do školy 1. a 2. třídy

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Listopad 11th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat do školy 1. a 2. třídy

Ve středu 18.11. se do školy vrací 1. a 2. třídy.

Výuka bude probíhat v rozsahu běžného rozvrhu včetně lekce angličtiny.

O konkrétní náplni vyučovacích hodin rozhodne třídní učitelka (zaměření se na stěžejní předměty, neučí se hudební výchova a sportovní činnosti, doporučují se vycházky)

Třídní kolektivy budou po celou dobu výuky i školní družiny odděleny.

Roušky po celou dobu vyučování jsou povinné.

Před školou se budou žáci shromažďovat u cedulky své třídy a své třídní paní učitelky (nutný rozestup tříd)

Vstup do školy bude organizován po třídách. Prosíme přijďte na čas svého třídního vstupu do budovy : 2.B – vstup v 7:40; 2.A – vstup v 7:45; 1.B – vstup v 7:50; 1.A – vstup v 7:55; hromadný odchod třídy do budovy řídí třídní učitelka

Školní jídelna bude pro tyto žáky v běžném režimu bez možnosti volby jídla (stále probíhá rekonstrukce)

Odpolední školní družina bude zajištěna v běžném rozsahu, to je do 17:00.

Bohužel dle stávajících pravidel nebude ranní družina. Není v možnostech školy zajistit celkem 4 izolovaná oddělení pro každou třídu zvlášť v době od 6:30. Za komplikace se velmi omlouváme.

Připojení do Microsoft Teams

Posted in Aktuality  on Říjen 27th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Připojení do Microsoft Teams

Do Teams se můžete připojit odkudkoli, z libovolného zařízení.
Doporučujeme používat webový prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge.

1)Přejděte na tento odkaz.

2)Klikněte na „přihlásit se“.

3)Do kolonky „email,telefon nebo skype“ vyplňte jmeno.příjmení@zak.zsbechovice.cz (pro Karla Duchaříka bude tedy vyplněno: karel.ducharik@zak.zsbechovice.cz).

4)Zadejte heslo (třídní učitel) a dle vašeho uvážení uložte informace o přihlášení.

5)Klikněte na „Místo toho použijte webovou aplikaci.“

6)Naplánované online hodiny uvidíte na kartě „kalendář“.

Upřesnění distanční výuky

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 15th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upřesnění distanční výuky

V Praze-Běchovicích 15.října 2020

Vážení rodiče,

se zavedenými mimořádnými opatřeními mi prosím dovolte vysvětlit způsob distanční výuky na naší škole.

V tuto chvíli je primárním komunikačním kanálem portál „škola v pyžamu“, kterému děkujeme za dosavadní azyl. Zde děti dostávají podrobné zadání své samostané práce, najdou zde odkazy a případná výuková videa. Na tomto místě se také odevzdávají vyplněné úkoly ke kontrole. Zásadní nevýhodou portálu „škola v pyžamu“ je opakující se nestabilita on-line vyučování.

Z tohoto důvodu škola přejde na systém „MS Teams„, který nám na klíč v těchto dnech dodává externí certifikovaná firma IT ve škole placená z prostředků na distanční výuku. Tyto finance škola, stejně jako všechny školy v ČR, obdrží až nyní v měsíci říjnu. Součástí dodávky je i zaškolení vyučujících v rozsahu 8 hodin, které proběhne 26.10.

MS Teams je systém, který je v ČR na školách momentálně nejpoužívanější a dle našich zjištění i nejstabilnější. Z důvodu stability jsme zamítli původně připravované „Bakaláře“. Umožní to samé, co Škola v pyžamu, a navíc propracovaný systém hodin on-line.

Naplno plánujeme na nový systém přejít od 2. listopadu. Přístupové údaje vašeho dítěte vám sdělí třídní učitel, neprodleně jak nám budou předány.

Po přechodnou dobu cca 1 týdne pojedeme na obou portálech. Tak jako dosud platí, že pro případ zásadních komplikací je souhrn týdenního učiva uveřejňován na stránkách školy www.zsbechovice.cz v rubrice distanční výuka. Pro žáky bez možnosti připojení na internet je dále zavedeno předávání úkolů v tištěné podobě.

Všichni bychom dali přednost od 2. listopadu běžné výuce. Pokud to nebude možné, bude další distanční výuka probíhat na MS Teams. Učiníme vše, co bude v našich silách, aby byla co nejkvalitnější. Omlouváme se za komplikace způsobené mimořádnou situací a prosíme o vaši trpělivost.

S pozdravem

Jaroslav Svátek, ředitel školy

distanční výuka 9. třída

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka 9. třída

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Mluvnice: PS : str. 24-prostudovat modrý obdélník a zapsat do sešitu na mluvnici, vypracovat samostatně cvičení str. 25 /5 a,b,c; v úterý si napíšete čtvrtletní práci-zadání bude v TEAMS; Sloh– POPIS- vyber si někoho z rodiny a popiš jej ( vnější i vnitřní , přímá i nepřímá charakteristika) cca 200 slov, v TEAMS bude návod; Literatura– pokračujeme v naturalismu-rozbory, práce s textem v TEAMS

týden od 16.11. do 20.11. … mluvnice- dodělat v PS stranu 21 – pracujte s internetem, pokud nevíte význam slov; zbytek TEAMS; sloh- práce s texty , Čachtická paní , zadání v TEAMSECH; literatura- práce s texty- zadání v TEAMS, naturalismus

týden od 9.11. do 13.11. … mluvnice: samostatně PS dodělat str. 36,37, na TEAMS čekejte test na předpony s/z, vz; sloh : líčení- prezentaci najdeš v TEAMS, více na online hodině; literatura: práce s textem-online

týden od 2.11. do 6.11. … Mluvnice:  PS vyplnit strany 34,35 celé a 36/cv. 37 ; Sloh : vypravování – napiš parafrázi na jakoukoli pohádku nebo film (cca 200 slov) odevzdej na Teamsy; Literatura: najdi si info o Allanu Edgaru Poeovi (Allan Edgar Poe), vypiš do sešitu na literaturu , poslechni si od něj Havrana na    https://www.youtube.com/…ZDM

týden od 19.10. do 23.10. … mluvnice: PS č. 1    samostatně vypracovat cvičení na str. 31 / 22,23,24,25   a na str. 33/ 29,30,31; na online hodinách budeme pracovat se třemi  PL , které byly rozdány ve škole ( budou na Pyžamu ke stažení); sloh:  vyber si jednu filmovou postavu a napiš do sešitu  její charakteristiku ( použij přímou i nepřímou) odevzdej na Pyžamo; literatura: poslechni si https://www.youtube.com/watch?v=rDiqfdiqJyI

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … dodělat PS 65-66,opakování; nové lomené výrazy PS str.69-72

týden od 16.11. do 20.11. … algebraické výrazy ps str.58-63 (opakování z loňska)

týden od 9.11. do 13.11. … Ps souhrnná cvičení 44-50; podobnost str51-54,budeme dělat společně

týden od 2.11. do 6.11. … Ps str.38-45; geometrie opakování konstrukcí,trojúhelníků,čtyřúhelníků,Thaletovy věty

týden od 19.10. do 23.10. … mocnitel větší než 3, str 29; zápis čísla str.33-37,vypracovat; práce na pátek pro studenty zadaná na pyžamu, vypracovat, poslat; nestudenti doplnit chybějící v prac. sešitu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p. uč. Krejčiříkové)

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … 9 AJ  – opakování U2, test z lekce U2 a začneme U3 A  – SB 32-33, WB 24-25; 9 AJ konverzace připravit ve dvojicích rozhovor At the doctor´s (zkouším na online hodině čt 26.11.)

týden od 16.11. do 20.11. … AJ  U2 Revision SB 30, WB Progress Check 22-23; AJk – Health and Diseases –  extending vocabulary viz Teams

týden od 9.11. do 13.11. … U 2 D učebnice i prac.sešit; AJK: Health and Diseases – připravit povídání+otázky v Teamsech

týden od 2.11. do 6.11. … U 2 C read the text Fame, questions 24/1, 25/2, Nouns and Adjectives 25/3.WB 18-19.

týden od 19.10. do 23.10. … Uč. 22 – Smart Alec – číst; 22/2 – ústně; pís. WB str. 14- 17  Present Perfect = předpřítomný čas.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p. uč. Arbonové)

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Hello students, Your study: Revision U3-CD in your WB. Practise all U3.; Your HW: ‚Have you got any problem with U3(grammar, some exercises from SB,WB,CD?‘ Write it to me, please. Bye-bye H.A.; Aj konverzace : Your HW: Choose some healthy and junk food. Write 10-20sentences in your EB-‚Why it’s good for us and why it isn’t.‘ Send to me, please. 

týden od 16.11. do 20.11. … SB42/1a,3a(Write in your EB).; *WB32/2.; Your HW:*WB32/3(Send it to me in MS TEAMS).; Konverzace Arbonová: Magazine TEAM, April/May 2020, page 19-Holiday. Read and translate the Paragraphs:’Taste it! and Smell it!‘ Write it in your EB. Send them to me, in MS TEAMS.

týden od 9.11. do 13.11. … Your study: WB76/U3/English Across the Curriculum(write ten words or phrases in your Voc.); SB41/1b(read the text, translate); B42/2(write in your EB); SB41/5(read and fill).; Your HW to 13th November 2020 (Friday):SB41/3-copy the chart in your EB. Send it to me, please.; konverzace Your HW to 13th November 2020 (Friday): ‚What did you eat and drink yesterday?‘ Write 20-30 sentences in your EB. Send them to me, please. Bye-bye H

týden od 2.11. do 6.11. … Your study:SB/5a(write the dialogue in your EB); WB31/5,7; WB76/U3/Culture(write all words or frased in your Voc.); SB40/1b-‚Sports Events‘ (read loudly and translate); SB40/2,3(write in your EB).; Your HW to 6thNovember 2020 (Friday):Magazine TEAM, page11, ‚Comprehension Check‘ in your EB. Send it to me, please

týden od 19.10. do 23.10. … WB-Pracovní sešit-28/1,2,3,4 (Read and do the exercises); WB76/3D Voc. (Write all in your Vocabulary); SB-Učebnice-38/1b (Read, translate and write your answers in your EB-Sešit-. 38/2 (Write TxF in your EB); YOUR HOMEWORK:  SB39/4 (Write in your EB and send me, please; YOUR WORK: WB71/3.4 (Write in your EB); WB31/4,6 (Write); YOUR HOMEWORK: Magazine TEAM April/May 2020=pages 4-5; Read and translate the article about ‚MARVEL‘; Write-Grammar: Phrasal verbs-and send to me, please; Aj konverzace YOUR WORK: Magazine TEAM April/May 2020=page 2; Read and translate the article ‚CORONAVIRUS-Lessons in lockdown‘; New vocabulary (Český list TEAM 5); YOUR HOMEWORK: DISCUSS IT-Write your two answers+’If you had to stay at home…..‘ and send them to me, please.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

ruština 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … pokračovat začaté

týden od 16.11. do 20.11. … slovesa , 8.lekce

týden od 9.11. do 13.11. … dny  v týdnu  

týden od 2.11. do 6.11. … str. 13 cv . 9   ( města  ze cvičení 7A, 7B);                  2) str. 13  cv. 11   přelož do češtiny a odpověz na otázku

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice str. 22cv 7.A , do sešitu,  s. dodělat chybějící cvičení z 8. lekce.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

němčina

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … 1) Eine Traumreise; 2) Sloveso fahren; učebnice str. 78, PS str. 69

týden od 16.11. do 20.11. … 1) Procvičování – vazba se slovesem mögen; 2) Sloveso  fahren; 3) učebnice str. 78, PS str. 69

týden od 9.11. do 13.11. … In den Ferien; 1) učebnice str. 77; 2) časování slovesa möchten – podmiňovací způsob; 3) 3 – 5 vět co byste chtěli dělat, navštívit, vidět …

týden od 2.11. do 6.11. … In den Ferien – učebnice str. 75,76, PS str.68/1,2; (poslech na Pyžamu a v MS Teams); Sledujte v MS Teams on-line hodiny.

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Wiederholungstest str. 65-66; 2) Pracovní list Jahr, Monat – rozdány; Podrobnosti na Pyžamu.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … zvětrávání,eroze. Učebnice str28-33

týden od 16.11. do 20.11. … vzhled a využití magmatických hornin str.38-39

týden od 9.11. do 13.11. … zopakujeme Magma str.26,27; zvětrávání str.28-29, budeme dělat společně

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str.26-29; přečíst,výpisk

týden od 19.10. do 23.10. … sopky 22-25, přečíst, vypsat, naučit

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … pokračovat rozdělané

týden od 16.11. do 20.11. … Narodní   parky  ČR

týden od 9.11. do 13.11. … výpisky ochrana životního prostředí,  str 1 3 opakování -učebnice 

týden od 2.11. do 6.11. … 1) učebnice  str. 11 půdy, živá příroda, výpisky; 2 )podívat se na  2 videa, udělat výpisky, (videa na pyžamu)

týden od 19.10. do 23.10. … pohoří, vodstvo – pracovní listy

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … str. 85-88 – udělej si výpisky; online hodina s prezentací, kvízem proběhne na MS Teams.

týden od 16.11. do 20.11. … uč. 80-83.

týden od 9.11. do 13.11. … učebnice str. 76 – 79 udělat výpisky – toto se týká zejména žáků bez internetu, s ostatními budu mít hodinu online, odprezentuji a dám jim výpisky do souboru. 

týden od 2.11. do 6.11. … přečíst v učebnici od str. 70-73; shlédnout video:https://edu.ceskatelevize.cz/…b0b; výpisky k tématu pak nasdílím na pyžamo/MS Teams

týden od 19.10. do 23.10. … vypracovat rozdané pracovní listy a poslat na pyžamo; zadání též na pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Vlnění, kvíz ve Forms

týden od 16.11. do 20.11. … Periodické děje, kvíz ve Forms

týden od 2.11. do 13.11. … Využití elektrického proudu v plynech: https://edu.ceskatelevize.cz/vyuziti-elektrickych-vyboju-5f5bb8db2464c1502c58a3fa; stručné zápisky připravit do on line hodiny ve čtvrtek 5.11. 10:00

týden od 19.10. do 23.10. … Elektrický proud v kapalinách: https://edu.ceskatelevize.cz/vede-cista-voda-proud-5e4423f14908cf0125157e38; Stručný zápis do sešitu + důvod proč čistá voda proud nevede zapsat na Pyžamo.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

chemie

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … opakování kvašení a bílkovin; učebnice DNA str.32-33

týden od 16.11. do 20.11. … bílkoviny učebnice str 28-31

týden od 9.11. do 13.11. … kvašení učebnice str.26-27; opakovat fotosyntézu,dýchání,budeme dělat společně

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str.22rostliny v noci-25 dýchání+ pracovní list opakování cukry

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice do str.23; dodělat cukry, fotosyntézu; pracovní list na pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

občanská výchova

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Učebnice str. 33 nakreslit schéma soudního řízení; vypsat poznámky z prezentace Soudnictví; vyplnit pracovní list

týden od 16.11. do 20.11. … Zadání: Orgány právní ochrany; učebnice str. 30, prezentace – vypsat poznámky (co je kurzívou je pouze pro čtení), pracovní listy – všechna cvičení mi mo cvičení č. 1

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. … právní řád

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace na Pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka 8. třída

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka 8. třída

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Mluvnice: čtvrtletní písemná práce-úterý (opakování pravopisu, slovní druhy, větné členy, tvoření slov), ; PS: pokračujeme , v pondělí společně uděláme str. 23; SLOH– samostatně – přirovnání, rčení- PL bude v zadání na TEAMS; LITERATURA– práce s textem – společně ve čtvrtek na TEAMS

týden od 16.11. do 20.11. … Mluvnice-  v pondělí budeme dělat společně  PS 21/1,2,3,4 , samostatně pak vypracujte celou str. 22; Sloh– práce s textem-v online hodině na TEAMS;  Literatura- připrav si na čtvrtek knihu, kterou čteš a budeš nám o ní vyprávět

týden od 9.11. do 13.11. … mluvnice- samostatně PS 17, 19, společně uděláme str.20, na TEAMS budeme pokračovat novou látku-SLOVESA; sloh- práce s textem-online-charakteristikaliteratura-pokračujeme romantismem-práce s texty onlina (texty budou v TEAMSECH)

týden od 2.11. do 6.11. … Mluvnice: PS-samostatně udělat str.14,15,16;  Sloh: vypravování: převyprávěj obsah filmu , který má š rád/a (může být i seriál) cca 200 slov odevzdej na Teams ;  Literatura: na Pyžamu a v Teams bude prezentace k romantismu, ze které si udělej výpisky do sešitu na literaturu

týden od 19.10. do 23.10. … Mluvnice – pondělí a úterý  online PS-společná práce str. 12, 13, 14  , PL Hus- uděláme online ve středu 21.10. Sloh – vyber si oblíbenou filmovou nebo literární postavu a napiš do sešitu na sloh její charakteristiku. Odevzdej na Pyžamo; Literatura– PL Robinson Crusoe- v pátek na online hodině

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … PS str .61-65,odmocniny,stále trénovat i mocniny

týden od 16.11. do 20.11. … PS str.58-63 odmocniny

týden od 9.11. do 13.11. … PS str 51-61 druhá mocnina a odmocnina, budou potřeba tabulky. Budeme dělat společně na hodinách.

týden od 2.11. do 6.11. … PS str.45 dodělat dvojí zlevnění ; str.46 promile-51 ; úlohy B šikulové, úlohy C vynechat  budeme dělat společně

týden od 19.10. do 23.10. … měřítko mapy, změň číslo v poměru, rozděl číslo v poměru; trojčlenka do str.41     

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p.uč. Krejčiříkové)

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … U 5 C Making people aware SB 60-61, WB 48-49, pokračujeme s předpřítomným časem

týden od 16.11. do 20.11. … U5 B – Have you ever climbed a mountain? SB 58-59, WB 46-47, nepravidelná slovesa – 3 tvary (1. strana)

týden od 9.11. do 13.11. … Test Past Simple vs Continuous, U 5A Present Perfect – SB i WB

týden od 2.11. do 6.11. … Revising Past Simple and Continuous (dokončit všechna cvičení WB – U3), písemně: summary of Sherlock Holmes´ story the Speckled Band- min 10 vět, zaslat do Pyžama nedo Teams.

týden od 19.10. do 23.10. … U3 WB Progress Check 32-33, dokončit celou lekci, zopakovat na test. Číst Sherlock Holmes – the Speckled Band.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina (skupina p.uč. Arbonové)

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Your study: Revision U5-CD in your WB. Practise all U5.; Your HW: ‚Have you got any problem with U5(grammar, some exercises from SB,WB,CD?‘ Write it to me, please.

týden od 16.11. do 20.11. … Your study: SB63/3(Write in your EB.), WB50/2., WB51/4.
Your HW: SB63/5b(Write in your EB. Send it to me in MS TEAMS.)

týden od 9.11. do 13.11. … Your study: WB78/U5/D KIDS(write ten words or phrases in your Voc.); SB62/1b(read the story and answer the questions); SB63/2(write in your EB); WB50/1.Your HW to 13th November 2020 (Friday): WB49/4. Send it to me, please. 

týden od 2.11. do 6.11. … Your study:WB78/C/Vocabulary(write ten words or phrases in your Voc.); SB60/1 (read, answer-loudly); SB61/3(write answers in your EB).WB48/2,3. ; Your HW to 6th November 2020 (Friday):SB60/2-write sentences in your EB. Send them to me, please.

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:WB-Pracovní sešit-47/5,6 (Write); WB52/2,3; WB53/4(Write a dialogue).
YOUR HOMEWORK: WB53/5(Write and send to me, please).
YOUR WORK; Magazine TEAM April/May 2020=page 2:Read and translate the article ‚CORONAVIRUS-Lessons in lockdown‘.    New vocabulary (Český list TEAM 5);  YOUR HOMEWORK:Describe the photo and send to me, please.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina konverzace (pan uč.Nekola)

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. …

týden od 16.11. do 20.11. …

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. …

týden od 19.10. do 23.10. … krátké shrnutí prezidentských voleb v USA

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

ruština 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … téma škola, slovní zásoba,  čtení, porozumění textu

týden od 16.11. do 20.11. … 4.lekce  -rodina, zaměstnání

týden od 9.11. do 13.11. … pokračovat v zadané práci

týden od 2.11. do 6.11. …PS  str. 39, 40- křížovka; napiš svůj školní rozvrh (zjisti si názvy dnů)

týden od 19.10. do 23.10. … PS – 3. lekce

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

němčina

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … 1) Wiederholungstest; 2) SchulsachenWir schreiben mit dem Artikel.; učebnice str. 42, PS str. 34

týden od 16.11. do 20.11. … Wiederholungstest – příprava na test PS str. 23-24

týden od 9.11. do 13.11. … 1) Mein Freund – podle návodných otázek 39/13 budeme popisovat kamaráda s použitím přivlastňovacích zájmen; 2) Slovíčka PS str.33; 3) Opakování – Das kannst du schon
4) Zadání úkolu – Projekt Mein Freund

týden od 2.11. do 6.11. … Meine Freunde -učebnice str.39, PS 28/12, 29/14,15(přehled gramatiky na Pyžamu a MS Teams); Sledujte v MS Teams on-line hodiny.

týden od 19.10. do 23.10. … Učebnice 38/11, PS 29/13. Podrobnosti na Pyžamu.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … učebnice str.30-33 dýchací soustava

týden od 16.11. do 20.11. … opakování cs, nemoci srdce, cév, lymfatického systému

týden od 9.11. do 13.11. … zopakujeme cévní oběh,srdce. Nově mízní oběh a nemoci cévní soustavy. Budeme dělat společně.

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str.26-29.srdce,cévy ; oběh, nemoci          přečíst vypsat ,prac.list společně

týden od 19.10. do 23.10. … cévní soustava, krev, krvinky do str. 22

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Obyvatelsvo – národy, náboženství

týden od 16.11. do 20.11. … obyvatelstvo

týden od 9.11. do 13.11. … pokračovat v zadané práci

týden od 2.11. do 6.11. … Rostliny a živočichové  -učebnice str. 14 až 16  výpisky

týden od 19.10. do 23.10. … řeky Evropy

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Str. 91 – 93. – prezentace, online hodina a kvíz v MS Teams

týden od 16.11. do 20.11. … str. 82-85.

týden od 9.11. do 13.11. … učebnice str. 72-75 (udělat si výpisky)

týden od 2.11. do 6.11. … přečíst uč. str. 69-72, na pyžamo/teamsy pak vložím výpisky. Pustit si video https://edu.ceskatelevize.cz/…d91  

týden od 19.10. do 23.10. … PL na Pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Pascalův zákon, zápisky z videa https://www.youtube.com/watch?v=lRrxm9Kit0o

týden od 16.11. do 20.11. … tlak v kapalinách, kvíz ve Forms

týden od 9.11. do 13.11. … do čtvrteční on line hodiny spočítej tlak (uveď v kPa), kterým působíš na podložku, když stojíš na obou nohou

týden od 2.11. do 6.11. … do čtvrteční on line hodiny (5.11. od 10:50) zopakuj výpočet tlaku: https://www.youtube.com/watch?v=BUWE1FLrQLE

týden od 19.10. do 23.10. … https://edu.ceskatelevize.cz/mechanicky-tlak-5e4418d517fa7870610ed10d; stručné výpisky do sešitu.

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

chemie

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … učebnice str.30-33,vzduch,složení,použití částí vzduchu,kyslík, dusík,oxidy

týden od 16.11. do 20.11. … iontové vazby, aniont, kationt, chemické reakce str. 27-29

týden od 9.11. do 13.11. … opakovat stavbu atomu,atomy,molekuly.Nově společně učebnice str.24-26 chemické vazby

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str.22-26 atomy,vazby(iontová, polární, nepolární),elektronegativita budeme dělat na on line

týden od 19.10. do 23.10. … učebnice stavba atomu, periodická tabulka, učebnice do str. 22

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

občanská výchova

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Učení soustředění; Učebnice str. 31, 32 – přečíst, nakreslit obrázek str. 32 (pravá levá hemisféra)vypsat poznámky z prezentacevypracovat pracovní list;
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2734-neverbalni-komunikace-rec-tela
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1898-inteligencni-kvocient

týden od 16.11. do 20.11. … učebnice str. 28 – 30 + prezentace na TEAMS

týden od 9.11. do 13.11. … Myšlení a tvoření – Učebnice str. 26 – 27 (zapsat poznámky), prezentace k tématu vložena v MS TEAMS

týden od 2.11. do 6.11. … prezentace na Pyžam

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace na Pyžamu

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka 7. třída

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka 7. třída

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Mluvnice: samostatně vypracujte PS str. 18, společně uděláme str. 19, čekejte test na ČÍSLOVKY ( v úterý na konci hodiny);  Sloh : POPIS OSOBY- v TEAMS bude PL s návodem;  Literatura: práce s texty v TEAMS

týden od 16.11. do 20.11. … mluvnice: PS. str. 17-uděláme v TEAMS společně, PL bude v zadání na TEAMSECHsloh- práce s texty, zadání bude v TEAMSECH, popis osobyliteratura- práce s texty, PL v TEAMSECH

týden od 9.11. do 13.11. … mluvnice: dokončíme zájmena – PS str. 15,16 uděláme společně v úterý na TEAMS -po hodině bude test online na druhy zájmen ( PS str. 13); sloh: úvod do líčení -na TEAMS bude prezentace, ze které uděláte samostatně výpisky do sešitu; literatura: příběhy o bozích- práce s textem online ve čtvrtek na TEAMS 

týden od 2.11. do 6.11. … Mluvnice: samostatně vypracuj PS str.13 ,14;  Sloh: vypravování: napiš vlastními slovy obsah libovolného filmu, který si v posledních dnech shlédl (cca 150 slov) pošli na TeamsyLiteratura: prezentace k antice bude na Pyžamu a Teamsech

týden od 19.10. do 23.10. … Mluvnice : PS: hotové by měly být strany 8 a 9 , v úterý na Discordu si připravte stranu 10 a 11-budeme kontrolovat Ve čtvrtek si uděláme stranu 12 společně na online hodině; Sloh: Popis:  vyber si jakoukoli fotku nebo obraz a popiš ji do sešitu na sloh. Na Pyžamu najdeš prezentaci, která ti usnadní postup; Literatura: předpokládám, že čteš a pracuješ na deníku

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. …  PS str. 66 – 70 – zlomky, smíšená čísla

týden od 16.11. do 20.11. … PS str. 55 – 60 uspořádání zlomků, desetinné zlomky

týden od 9.11. do 13.11. … PS str. 52, 55, 56, 58 – 60

týden od 2.11. do 6.11. … PS – zlomky opakování str. 46 ,47, 48/9,10,11       – rozšiřování a krácení zlomků str. 50 – 52

týden od 19.10. do 23.10. … PS str. 34 – 37, 39

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … U6 At the movies, příslovce a přídavná jména, uč. 70-71, WB 56-57

týden od 16.11. do 20.11. … Unit 6  ,  vazba going to,

týden od 9.11. do 13.11. … nová slovní zásoba Unit 6A,B, , mluvnice-  going to

týden od 2.11. do 6.11. … dokončit a zopakovat U5 v učebnici i prac. sešitě (do str. 53)- stupňování přídavných jmen

týden od 19.10. do 23.10. …  Unit 5 – The World – slovní zásoba, stupňování podstatných jmen, SB i WB

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

ruština 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … nácvik čtení,  , PS str. 20 /16a

týden od 16.11. do 20.11. … dopsat všechna písmena, nácvik čtení

týden od 9.11. do 13.11. … trénovat čtení, nácvik písmen v PS

týden od 2.11. do 6.11. … nová písmena na straně 13 a 23; měkký znak, Y,Ž,F,C

týden od 19.10. do 23.10. …  nácvik  písmen  PS  str. 12, str. 13/5, str .14

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

němčina

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Länder und Leute; učebnice str. 20, PS str. 12

týden od 16.11. do 20.11. … 1) Učebnice str. 20; 2) PS str.12

týden od 9.11. do 13.11. … Ich wohne in…, ich komme aus …; 1) Tázací zájmena – učebnice str. 18; 2) Pořádek slov ve větě;
3) Otázky a odpovědi (odkud jsi, kde bydlíš …); 4) Úkol PS  11/2,3

týden od 2.11. do 6.11. … Ich heiße, ich wohne in – učebnice str. 17,18,; PS str.11(přehled gramatiky na Pyžamu a MS Teams); Sledujte na MS Teams on-line hodiny.

týden od 19.10. do 23.10. … 1) Učebnice str.16; 2) Najdi si na internetu hl.města (die Hauptstadt) Německa, Rakouska a Švýcarska. Najdi si 2-3 zajímavosti o těchto městech nebo zemích.  Napiš do sešitu (česky).

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Obojživelníci UČ str.20-21 (přečíst), zápis na Teamsech, online dle plánu

týden od 16.11. do 20.11. … zůstává UČ str.12-17 (soustřeďte se na str.13 – mořské ryby, online dle plánu

týden od 9.11. do 13.11. … Zástupci ryb; UČ str.12-17 přečíst; zápis uložen na Teams i v Pyžamu, online hodina na Teams dle plánu

týden od 2.11. do 6.11. … Ryby – stavba těla; UČ str.8-9, zápis na Pyžamu a nově v Teamsech (ve složce soubory, ve složce zadání budou případné úkoly); online hodiny budou na Teamsech – vždy ve pátek od 10:00

týden od 19.10. do 23.10. … kruhoústí a paryby, UČ str.18 a 19 (přečíst), zápisy uloženy na Pyžamu – prosím přepsat (nalepit) do sešitu, online hodinu zkusíme 23.10.od 10:00

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Přečíst a vypsat do sešitu z učebnice str. 41 průmysl, doprava a regiony USA, na online hodině rozebereme podrobněji (strany 42 a 43)

týden od 16.11. do 20.11. … učebnice 37-38  KANADA- výpisky do sešitu, na online hodině ve čtvrtek budeme dělat USA


týden od 9.11. do 13.11. … hospodářství Ameriky-přečíst uč. 34,35 a připravit si výpisky na čtvrtek na online v TEAMSECH 

týden od 2.11. do 6.11. … pokračujeme učebnice 28-30 přečíst a udělat výpisky do sešitu , pro zájemce je zde video o nejnebezpečnějších zvířatech Amazonie  https://www.youtube.com/…I3w

týden od 19.10. do 23.10. … Učebnice str. 26-27  Podnebí a vodstvo Ameriky- přečíst a vypsat zápisky do sešitu , pomůže ti i toto video: 

https://www.youtube.com/…MVQ

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Arabové a Turci, Křížové výpravy , uč. str. 40- 44

týden od 16.11. do 20.11. … Byzanc, Arabové – uč. str. 38-42, nastudovat, výpisky – viz Teams

týden od 9.11. do 13.11. … Francie,  Anglie – uč. 34-37

týden od 2.11. do 6.11. … zopakovat dějiny Francké říše, Svaté říše římské, nově: FRANCIE, ANGLIE str. 34-36., přečíst a zapsat do sešitu.

týden od 19.10. do 23.10. … Test : Úvod do dějepisu, Středověká společnost (k dispozici na Pyžamu v pondělí)

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … pořad Byl jednou jednou jeden vynálezce – Isaac Newton, kvíz ve Forms

týden od 16.11. do 20.11. … rychlost autíčka, návod v Teams nebo zavolej

týden od 9.11. do 13.11. … vyplň kvíz v Teams. Pokud nemáš přístup, kontaktuj mě.

týden od 2.11. do 6.11. … do čtvrteční on line hodiny (5.11. od 8:50) si procvič převody času https://www.umimematiku.cz/pocitani-cas-1-uroven/1709 a převody délky: https://www.umimematiku.cz/pocitani-jednotky-delky-2-uroven/1783

týden od 19.10. do 23.10. … pořad Pohyb a rychlost pohybu: https://edu.ceskatelevize.cz/pohyb-a-rychlost-pohybu-5e44195317fa7870610ed65d; Zapsat krátký zápis do sešitu.

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

distanční výuka 6. třída

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka 6. třída

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … Ml stupňování příd.jmen, U str.36, PS str.6 cv.17; SL /LV  osobní dopis vybrané postavě z bájí

týden od 23.11. do 27.11. … ML tvoření a pravopis přídavných jmen, PS str.4 cv.8, 9 str.5 cv.13,14; Lv četba bájí Prometheus a Orfeus a Eurydyka ( kniha nebo internet.text); Str.123 vysvětlit spojeni

týden od 16.11. do 20.11. … ML PS 2.dil 3/3 odevzdat,  4/5,6 připravit do prac.s. na 20.11.; SL 112/2a odevzdat; LV čítanka str.112 přečíst, ot.c.1 zapsat, uč.113/5 vybrat si .

týden od 9.11. do 13.11. … ML uc 28/2 do 11.11.; LV 110 a 111, četba, zapsat obsah a o autorovi; SL SMS zpráva 114/1 vybrat si 

týden od 2.11. do 6.11. … ML : PS 32/1 az 8 , 22 /6, 7 do 4.11. ; uc. 29/ 4 do sešitu školního do 6.11.; Lv : str.105 výpisy z textu do ses.lit.;  str.106 az 108 přečíst, obsah do sešitu, vypsat postavy; Sloh : Zpráva Halloween 2020, oznámení  Nase vanocni besidka 2020 – napsat do sešitu slohu a odevzdat do 6.11.

týden od 19.10. do 23.10. … Mluvnice – PS 28/1, 2, 3, 4;
LV –  najít na internetu 5 bohů z řecké mytologie, krátce něco o nich zapsat do sešitu lit.

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … PS str. 66,67 – převody jednotek;  str. 69,70,71 – násobení des. čísel

týden od 23.11. do 27.11. … PS str. 64 – 67 – převody jednotek

týden od 16.11. do 20.11. … PS str. 59 – 60 – násobení a dělení des. čísla 10,100,1000.. ;  str. 64 – 67 – převody jednotek

týden od 9.11. do 13.11. … PS str. 52 – 56 – desetinná čísla

týden od 2.11. do 6.11. … PS str. 46, 47 – desetinná čísla, desetinné zlomky;    str. 50, 51, 52, 53 – zaokrouhlování, sčítání a odčítání des. čísel

týden od 19.10. do 23.10. … PS str. 40 – 43 – úvod do zlomků

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina paní uč.Arbonová

týden od 30.11. do 4.12. … WB75/U2/A/Vocab.(Write twelve words or phrases in your Voc.); SB20/1,2(Read,translate,answer.); SB20/3a(Write in your EB.); WB14/1,2.Your HW: WB14/3(Send it to me.

týden od 23.11. do 27.11. … Your study: Revision U1-CD in your WB. Practise all U1. (Opakování, procvič si celou U1 na CD z tvého WB.)
Your HW: ‚Have you got any problem with U1(grammar, some exercises from SB,WB,CD)?‘ Máš nějaký problém v lekci1? Write it to me, please

týden od 16.11. do 20.11. … SB15/8(Write in your EB.); WB10/2,3.Your HW: WB10/4(Send to me in MS TEAMS.) 

týden od 9.11. do 13.11. … WB75/U1/D-Daily life(write fifteen words or phrases in your Voc.); SB14/1(read); SB14/2(read the Cartoon and write the answers in your EB); WB66-67/1.6(výpis in your EB); WB11/5,7.Your HW to 13th November 2020 (Friday):SB15/4-write in your EB. Send it to me, please.

týden od 2.11. do 6.11. … Your study:WB66/1.3(výpis do EB); WB8/3(dialogue-doplň); WB66/1.4(výpis in your EB); WB9/4,5; SB13/4b(write in your EB).; Magazine CROWN, April/May2020, str.2-3(vyber si one NEWS,read it, translate-write in your EB,vyplň k tomu úkol v časopisu); Your HW to 6th November 2020 (Friday):SB13/3b-write sentences in your EB. Send to me, please.

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:
SB-učebnice-11/7a (Read, say, translate. Čti, říkej, přelož); SB11/7b (Answer-say. Odpověz-říkej); WB-pracovní sešit-6/1,2.
YOUR HOMEWORK: WB6/3 (Write and send to me, please. Napiš a pošli mi, prosím).

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina paní uč.Horáková

týden od 30.11. do 4.12. … 2.lekce oddělení D, učebnice,   pracovní sešit

týden od 23.11. do 27.11. … Unit 2 A,B C,   průběhový čas, slovní zásoba, pokračovat v zadané práci.

týden od 16.11. do 20.11. … Unit 2 A,B C,   průběhový čas, slovní zásoba

týden od 9.11. do 13.11. … 2.lekce, slovní zásoba, 2A,B  mluvnice -průběhový čas

týden od 2.11. do 6.11. … dodělat chybějící cvičení  v  WB (vše do str. 13); učebnice str. 16 .cv 1, 2, 3

týden od 19.10. do 23.10. … pokračovat v zadané práci-pracovní listy;            Ps   dodělat 1. lekci  do str. 13

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina konverzace pan uč.Nekola

týden od 30.11. do 4.12. …

týden od 23.11. do 27.11. …

týden od 16.11. do 20.11. …

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. …

týden od 19.10. do 23.10. … Odpověz na zprávu kamaráda – pyžamo

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodopis

týden od 30.11. do 4.12. … Viry str. 38,39, zopakovat buňku živočichů str. 39,40


týden od 23.11. do 27.11. … stavba viru,str38-39      zopakování a porovnání s bakteriální buňkou

týden od 16.11. do 20.11. … kloboukaté houby, lišejníky učebnice str34-37

týden od 9.11. do 13.11. … učebnice str.32-35 houby plísně, kloboukaté houby

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str.32-36 přečíst  a vypsat houby

týden od 19.10. do 23.10. … str 28 řasy v přírodě -31 kvasinky .přečíst, vypsat zapamatovat

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

zeměpis

týden od 30.11. do 4.12. … V pondělí na online- ČAS NA ZEMI ( uč. 41-42); ve středu budete mít v TEAMS PL na toto téma k odevzdání

týden od 23.11. do 27.11. … v pondělí na online hodině zopakujeme téma Země v pohybu, ve středu vás čeká test na toto téma, který po vyplnění odešlete

týden od 16.11. do 20.11. … v pondělí děláme společně kapitolu Země v pohybu uč. 34 a 35;   na středu pošlu do TEAMS PL s úkoly

týden od 9.11. do 13.11. … pokračujeme v orientaci na Zemisamostatně doma- vypracuj do sešitu uč. str. 33 ( souhrnné opakování)


týden od 2.11. do 6.11. … kapitola Orientace na Zemi-učebnice 27 a 28 přečíst a udělat zápisky do sešitu, více probereme v Teamsech na online hodině

týden od 19.10. do 23.10. … Začínáme kapitolu Globus  uč. str. 23,24   přečti a zapiš  si stručně výpisky do sešitu, pak  si prohlédni tuto prezentaci a zkus vyluštit křížovku   (dobrovolná práce )    https://slideplayer.cz/…60/

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

dějepis

týden od 30.11. do 4.12. … Úvod do starověku ( uč. 43 – 46) , Mezopotamie – úvod ( uč. 47 – 48)

týden od 23.11. do 27.11. … Germáni, Slované – uč. 38-42.

týden od 16.11. do 20.11. … Opakování : Zpracovatelé kovů, nově: Keltové, Germáni str. 35-39, přečíst, výpisky – viz Team

týden od 9.11. do 13.11. … Zpracovatelé kovů, uč. 32-34. Zápisek z hodiny na Teamsech.

týden od 2.11. do 6.11. … Test – doba kamenná –  na Pyžamu (případně Teams ) od pondělí, vypracovat a poslat do pátku 6.11.Doba bronzová – uč. 32-33, zápisky do sešitu.

týden od 19.10. do 23.10. … Uč. str. 30, Velká změna ve společnosti, přečíst a s pomocí otázek pod textem udělat zápis. Dále Shrnutí str. 31 – přečíst a písemně vypracovat otázky do sešitu

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

fyzika

týden od 30.11. do 4.12. …

týden od 23.11. do 27.11. … pořad Byl jednou jednou jeden vynálezce – Měření času, kvíz ve Forms

týden od 16.11. do 20.11. … jednotky délky, převody, kvíz ve Forms

týden od 9.11. do 13.11. … vyplň kvíz v Teams. Pokud nemáš přístup, kontaktuj mě. Změř 4 vzdálenosti/velikosti čtyřmi různými měřidly.

týden od 2.11. do 6.11. … Do čtvrteční on line hodiny (5.11. od 8:00) vyhledej 3 staré jednotky délky (palec, stopa, píď, …) a změř v těchto jednotkách svoji výšku.

týden od 19.10. do 23.10. … Prohlédni si pořad Byl jednou jeden život – Ucho: https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4; Do sešitu nakresli jednoduché schema ucha (nebo vytiskni z webu) a popiš nejdůležitější části. Obrázek vyfoť a pošli ke kontrole na Pyžamo. 

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

občanská výchova

týden od 30.11. do 4.12. … přečíst prezentaci; učebnice str. 31 – 34 (stará učebnice), 94 – 97 (nová učebnice)

vypracovat úkol klady a zápory školy str. 94 (nová učebnice), str. 31 (stará učebnice)

týden od 23.11. do 27.11. … Na papír A3 udělej plakát na téma Rodina, tak aby se v něm objevilo vše důležité co jsme v tomto tématu probrali.

týden od 16.11. do 20.11. … Rodinný rozpočet – učebnice – stará kniha str. 24 – 25, nová kniha 41 – 43

týden od 9.11. do 13.11. … Neúplná rodina – učebnice str. 28 – 30 (stará učebnice), 48 – 50 (nová učebnice)

týden od 2.11. do 6.11. … manželství – prezentace na Pyžamu

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace na Pyžamu

týden od 12.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

informatika

týden od 30.11. do 4.12. …

týden od 23.11. do 27.11. …

týden od 16.11. do 20.11. …

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. …

týden od 19.10. do 23.10. … prezentace(nový iphone/trendy TikToku/eRouška)

distanční výuka třída 5.B

Posted in Aktuality, distanční výuka  on Říjen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem distanční výuka třída 5.B

On-line výuka probíhá na MS Teams. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … ML přípony (pravopis n,nn,sky, sti) Uč.str.41 , 42,  PS str.12 a 13, bude probráno a procvičováno v prezentaci na hodinách; SL a LV uč.str.44 cv.8a,b napsat

týden od 16.11. do 20.11. … ML 39-40 ě/je  PS 12/15; LV, Sl čítanka str.30 přečíst, 30/3 napsat (popis tvé cesty na Měsíc)

týden od 9.11. do 13.11. … ML PS 11/14   na 9.11. na online hod.              17/e a uc 38/3 na 13.11.LV str.26 a 27 přečíst a napsat  osnovu v 10 bodech na 13.11.SL popis pracovního postupu Jak jsme dlabali dyni.. . na 13.11.

týden od 2.11. do 6.11. … ML uc.35/1  a 36/2a dole do sešitu školního napsat a poslat do 6.11; Sloh uc.159 procist, 159/3, 5  a 160/9c do sešitu a odevzdat do 6.11; LV str.24- 25 přečíst, obsah zapsat do ses.Lv a odevzdat do 4.11.

týden od 19.10. do 23.10. … mluvnice – PS str. 8, 9 a 15, 16; sloh – do sešitu slohu – napsat vypravování na téma PROCHÁZKA PODZIMNÍM LESEM; literatura – napsat o 1 oblíbené knize

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

matematika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … učebnice str. 39/1, 2, 3; 41/3; 42/1, 5, 6; 43/1, 4, 6, 9; 46/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; online hodiny, kvízy na MS Teams

týden od 16.11. do 20.11. … 2 hodiny online; 34/1, 3; 37/5, 8; 38/1, 2, 6, 8; 40/1, 5, 6, 7; 41/1, 2

týden od 9.11. do 13.11. … 32/1, 2, 3, 6, 8; 33/1, 4, 7, 8, 9; 35/1, 3, 4, 5; 36/1, 4, 6, 7proběhne 2x online na teamsech a pomocí kvízů se vyhodnotí.

týden od 2.11. do 6.11. … str. 27/7, 8; str. 28/1, 2, 3; Písemné násobení – str. 30/1princip bude vysvětlen a zopakován na online hodinách30/2, 531/1, 5;+ Geometrie proběhne také online, jinak je to str. 29 – trojúhelníky, cv. 1, 2, 3

týden od 19.10. do 23.10. … str. 25 – opiš růžové tabulky do sešitu z matematiky; str. 25/2, 3, 4, 6; str. 26/1, 2, 7; str. 27/1, 2, 4; Geometrie – str. 23/3, 4

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina– skupina paní uč. Caskové

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … uč. str. 21/5; 22/1, 2, 3; PS str. 16/2, 17/5; 18/1, 2, 3; opiš slovíčka části 2D; online hodiny, kvízy na MS Teams

týden od 16.11. do 20.11. … uč. str. 19/7; 20/1; 21/2, 3, 4; Slovíčka části 2C opiš; PS str. 14/3; 15/4; 16/1, 3, 4; 17/5

týden od 9.11. do 13.11. … 2 hodiny proběhnou online; uč. str. 17/6, 8; str. 18/1, 2 – přečti, přelož; 18/3 spoj; 19/5 doplň; PS dokončit str. 13, str. 14/ 1, 2; str. 15/5, 6; Opiš slovíčka části 2B

týden od 2.11. do 6.11. … učebnice str. 16 – názvy cizích zemí – čti, vyslovuj (proběhne online); cv. 3 – přečti, zodpověz si otázky; str. 17/5 zopakuj si sloveso být; PS str. 11 – část I can ; str. 12 celá, str. 13/5, 7; opiš slovíčka části 2A

týden od 19.10. do 23.10. … Vypracuj projekt „About me“- inspirace na straně 15 v učebnici – vyfoť, nalep obrázky, napiš popisky. Formát papíru – A3; Opiš slovíčka z části 1C a 1D do slovníčku; V PS str. 9 celá, str. 10/1, 4; str. 11/5. 

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

angličtina– skupina paní uč. Arbonové

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … Your study: WB74/U2/B(Write eight words or phrases in your Voc.); WB66/2.5,2.6a,b(Výpis do EB); SB18-19(Také na on-line hodině); WB14-15(Také na on-line hodině).Your HW:WB14/2. Send it to me.

týden od 16.11. do 20.11. … Your study: WB66/2.4(Výpis do EB).; WB13/5,6.Your HW: SB17/8(Write in your EB. Send me in MS TEAMS.) On-line výuka a úkoly již jen na MS TEAMS.

týden od 9.11. do 13.11. … Your study: WB66/2.2,2.3(Výpis do EB); WB12/4; SB17/5a(Čti a doplň tabulku); SB17/6a(Doplň slovesa ‚to be‘. Write in your EB.); WB11/I can-„Já umím, mohu“.Your HW to 13th November 2020 (Friday): Napiš o sobě 5-6 vět do sešitu. Send to me, please.

týden od 2.11. do 6.11. … Your study:WB74/2A/Vocabulary(napiš slova a fráze do Voc.); SB16/1a(read),1b(najdi na mapě str.76); SB16/3(read,translate,answer); WB66/2.1(výpis in your EB); WB12/1,2,3; Magazine CLICK, April/May2020, Český list-CLICK5(new Vocabulary-read),str.2-3(vyber si one NEWS,read it,translate-write in your EB,vyplň k tomu úkol v časopisu); Your HW to 6th November 2020 (Friday): SB16/2a-write sentences in your EB. Send to me, please.

týden od 19.10. do 23.10. … YOUR WORK:WB-pracovní sešit-74/Your Project (Přepiš slovíčka do svého slovníčku); SB-učebnice-15/1Song https://youtu.be/v2eSlYSUvFY (Podívej se na video, přečti nahlas text a hlasitě zazpívej ).
YOUR HOMEWORK: SB15/Your project 1,2,3 (Dle úkolů a fota vytvoř svůj Projekt na papír). Odevzdáte, až zase budeme chodit do školy.
YOUR WORK:SB14/2 (Napiš do EB-sešitu slova do správných sloupců v tabulce); WB10/1,3,4.
YOUR HOMEWORK: WB10/2 (Sestav z přeházených slov rozhovor a pošli mi ho).

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

přírodověda

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … UČ str.31-33 Vesmír II (Měsíce planet, komety, meteorická tělesa) – prosím přečíst, zápis připraven na Teamsech, online hodina dle plánu

týden od 16.11. do 20.11. … UČ str.29-30 (Země, Pohyby Země) – přečíst

týden od 9.11. do 13.11. … Vesmír, Slunce, Sluneční soustava, planety; UČ str.25-28 přečíst; zápis uložen na Teams i v Pyžamu; online hodina na Teams dle plánu

týden od 2.11. do 6.11. … Půda; UČ str.23-24, zápis na Pyžamu a nově v Teamsech (ve složce soubory, ve složce zadání budou případné úkoly); online hodiny budou na Teamsech – vždy ve čtvrtek od 8:00

týden od 19.10. do 23.10. … energetické suroviny UČ str.17 a 18 (přečíst), elektrická energie UČ str.19 a 20 (přečíst), zápisy z obou hodin uloženy na pyžamu – prosím přepsat (nalepit) do sešitu, online hodina na Pyžamu 22.10.od 8:00

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

vlastivěda 

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. … sousední státy ČR
str. 46 v učebnici – kvíz, doplňovačka, prezentace na MS Teams.

týden od 16.11. do 20.11. … DĚJ: učebnice str. 19-21PS str. 7/2; ZEM:práce s mapou, str. 45; Na online hodině vše s dětmi projdu a vysvětlím.

týden od 9.11. do 13.11. … DĚJ: str. 5/2, str. 6 celá ; ZEM: str. 43, 44 v učebnici (udělej si výpisky)

týden od 2.11. do 6.11. … DĚJ: PS str. 4 celá, mohou pracovat s učebnicí str. 14-15 ; ZEM. učebnice str. 39-42 přečti, vyber si jednu z pražských zajímavostí, vyhledej k ní další informace a pošli mi.

týden od 19.10. do 23.10. … ZEM – vypracuj pracovní list (byl rozdán i ve škole) dle učebnice, str. 38. – jinak je ke stažení na pyžamu; DĚJ – pracovní list (byl rozdán i ve škole) vypracuj dle učebnice, str. 14

týden od 14.10. do 16.10. … práce zadána ve škole

informatika

týden od 30.11. do 4.12. … prezenční výuka

týden od 23.11. do 27.11. …

týden od 16.11. do 20.11. …

týden od 9.11. do 13.11. …

týden od 2.11. do 6.11. …

týden od 19.10. do 23.10. tlačítko print screen, obrázky v textových editorech…