Výsledky zápisu do 1. ročníku 2020/2021

Posted in Pro budoucí prvňáčky  on Duben 8th, 2020 by: admin

K zápisu bylo podáno 52 přihlášek, z toho 4 žáci žádají odklad školní docházky.

48 uchazečů naplňuje plánovanou kapacitu školy (2 třídy po 24 žácích) a proto jsou všichni žadatelé přijati.

Podrobné informace k zahájení školní docházky upřesníme na stránkách školy (v sekci pro budoucí prvňáky) v květnu.

Rozhodnutí o přijetí žáka do naší školy zašleme na vyžádání (povinně se zasílají jen rozhodnutí o nepřijetí)

Děkujeme za zájem o naší školu. Těšíme se na naše budoucí žáčky a jejich rodiče.

FAQ – koronavirus – časté dotazy

Posted in Aktuality  on Březen 12th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem FAQ – koronavirus – časté dotazy

domácí úkoly pro žáky – úkoly postupně na každý týden pro každou třídu zadány zde na stránkách – viz rubrika Koronavirus DÚ. Podrobněji jsou úkoly zapisovány do portálu škola v pyžamu. Pro dotazy ke konkrétnímu učivu (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…) prosíme využijte pracovních kontaktů na vyučující nebo zpětné vazby v portálu škola v pyžamu.

zápis do 1. ročníku – zápis proběhl od 1.4. do 5.4.

zkrácení letních prázdnin – dle informací ministra školství se o zkrácení neuvažuje (informace ke dni 23.3.)

doba trvání uzavření školy – ministerstvo školství uvádí druhou polovina května (informace ke dni 23.3.)

přijímací zkoušky pro střední školy – týká se našich deváťáků, některých páťáků a sedmáků. Dle informací MŠMT jednotné přijímací zkoušky proběhnou 14 dní po znovuotevření škol. Forma, obsah i obtížnost zůstanou. Využijte prosím čas k procvičování, testů je na webu spousta.

pracovní kontakty na vyučujícíZDE – pro případ konzultací (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…)

ošetřovné při péči o dítě do 13 let – žádost nejlépe e-mailem jméno dítěte/třída. Nově mohou i OSVČ.

úřední hodiny školy – prosím, upřednostněte elektronickou komunikaci (email nebo telefon – viz kontakty), osobní jednání nebo vyzvednutí nezbytných věcí ze školy po předchozí dohodě. Vstup do školy pouze s rouškou.

školní jídelna – automaticky odhlášeno

školní družina – poplatky budou dle délky trvání opatření na konci školního roku vráceny

Anglie 2020 – stornováno; z účtovaného storna rodiče hradí 1.500 Kč/os., zbytek uhradí ve spolupráci se zřizovatelem škola. Rodiče informováni telefonicky + viz komentář dále

školy v přírodě – stornováno; z účtovaného storna hradí rodiče 500 Kč/os., zbytek uhradí ve spolupráci se zřizovatelem škola – viz komentář dále

hygienická opatření ve škole – proběhla důkladná desinfekce prostor školy, před návratem dětí do školy proběhne další velký úklid a desinfekce. Používané mycí prostředky odpovídají aktuálním požadavkům a máme jich dostatek

Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Březen 4th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Přesná pravidla ZDE

Další dotazy rádi zodpovíme na telefonu školy 725 884 300, 725 884 301 nebo e-mailem zs-bechovice@seznam.cz

Zápis do 1. ročníku 2020/2021 – formuláře

Posted in Aktuality, Pro budoucí prvňáčky  on Březen 24th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. ročníku 2020/2021 – formuláře

Zápis proběhne ve škole 1. dubna 2020 od 15 do 18 hodin (bez přítomnosti dětí) nebo elektronicky od 1. 4. do 5. 4. 2020 dle následujících pokynů (úplná pravidla ZDE) :

možnosti pro vyzvednutí přihlášky k zápisu:

A. formulář ve formátu doc

B. formulář ve formátu pdf

C. fyzicky v obálce u hlavního vchodu školy (zábradlí u zvonku)

D. fyzicky v den zápisu (1.4. od 15 do 18 hodin) ve škole

možnosti odevzdání přihlášky:

A. datovou schránkou htwmgqk od 1. dubna do 5. dubna 2020

B. přihláška s elektronicky uznaným podpisem na email zapisbechovice@seznam.cz od 1. dubna do 5. dubna 2020

C. bez elektronického podpisu na email zapisbechovice@seznam.cz V tomto případě bude nutné školou vytištěný dokument přijít zákonným zástupcem dodatečně podepsat 1. dubna 2020 od 15 do 18 hodin

D. zákonný zástupce předá osobně ve škole v den zápisu ve středu 1. dubna 2020 od 15 do 18 hodin

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. 725 884 300, 725 884 301 nebo zs-bechovice@seznam.cz

Anglie a školy v přírodě – STORNA

Posted in Aktuality  on Březen 20th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anglie a školy v přírodě – STORNA

Vážení rodiče, protože v nastalé situaci je zřejmé, že žádná z plánovaných akcí se nemůže z hlediska bezpečnosti dětí uskutečnit za přijatelných podmínek, rozhodl jsem se po dohodě se zřizovatelem všechny tyto akce hromadně odvolat.

Protože není jisté, zda v květnu/červnu bude situace taková, abych uplatnil smluvní možnost storna v důsledku vyšší moci, rozhodl jsem se využít stornování zájezdu s předstihem, kdy jsou storno poplatky dle uzavřených smluv výrazně nižší.

Se všemi cestovnímu kancelářemi jsem se pokoušel nalézt rozumné řešení. Za takové, ale nepovažuji přesun na jiný termín, protože nyní opravdu nedokážeme nikdo odhadnout, co se bude dít.

Aby nebyl dopad mého rozhodnutí na rodiče obtížně akceptovatelný, dohodl jsem se dále se zřizovatelem, že storno poplatky hrazené přímo rodiči budou za Anglii – 1.500 Kč/osobu a za školy v přírodě – 500 Kč/osobu. Tyto částky zhruba odpovídají i individuálně sjednaným pojištěním storna. Ostatní náklady ponese ve spolupráci se zřizovatelem škola. Za Anglii to např. činí dalších 67.500 Kč.

Po odečtení výše uvedeného storna, Vám budou zaplacené zálohy vráceny na váš účet po ukončení uzavírky školy, nejpozději však v červnu.

Děkuji Vám za pochopení, pro případ dalších dotazů mě prosím kontaktujte na telefonu 725 884 300.

Jaroslav Svátek, ředitel školy

Pracovní kontakty na vyučující

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 20th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní kontakty na vyučující

Pro případ konzultací (např. nerozumím, nestíhám, potřebuji odevzdat práci, chci více úkolů…)

Svátek Jaroslav (ředitel školy) – 725 884 300

Brabenec Martin (zástupce ŘŠ) – brabenec.formica@seznam.cz 725 884 301

Brabencová Šárka (1.A) – sarkabrabencova@seznam.cz

Silovská Alena (1.B) – rodiče mají telefonní číslo nebo přes zs-bechovice@seznam.cz

Bártová Radka (2.A) – atraps@seznam.cz nebo 606 930 146

Gricinková Kateřina (2.B) – jiny.pohled@email.cz

Horáková Eva (3.A) – berka.e@seznam.cz

Tóthová Martincová Jitka (3.B) – jitkamartinec@seznam.cz

Jelenová Klára (4.A) – jelenova4.A@centrum.cz

Casková Růžena (4.B) – caskova.ruzena@seznam.cz

Voráčová Jana (5.) – voracova.pataci@centrum.cz

Krejčiříková Renáta (6.) – krejre@email.cz

Nejedlá Alena (7.) – ucitelkaalena@seznam.cz

Kolářová Jitka (8.) – kolarova_jitka@seznam.cz

Horáková Hana (9.) – horahaskola@seznam.cz; mobil, wats up  724 064 207 –  po-pá  9 -13, v případě nutnosti kdykoliv

Arbonová Hana – arbonova.aj@gmail.com

Procházková Marcelina – prochazkova.marcelina@seznam.cz

Hrabec Jan – hrabec@zsklanovice.cz

Nekola Marek – nekola-marek@outlook.cz

1.A – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1.A – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk

5. týden – Slabikář str. 72 -73  +  pracovní sešit (vana) str. 37 – 38

4. týden (do 3.4.) – pracovní sešit (vana) – str. 35, 36

3. týden (do 27.3.) – Docvičování čtení – str. 31, 32, 33

2. týden (do 20.3.) – Pracovní sešit – vana: str. 32, 33, 34

čtení

5. týden – Jé, já čtu  str. 20 – 21; Docvičování čtení str. 38 – 39

4. týden (do 3.4.) – Slabikář – str. 70, 71 + Jé, já čtu! – str. 22, 23 (prosím o hlasité čtení)

3. týden (do 27.3.) – Jé, já čtu! – str. 18, 19

2. týden (do 20.3.) – Slabikář: str. 66, 67, 68, 69 (hlasité čtení)

psaní

5. týden – písanka str. 28 – 29 (h, H)

4. týden (do 3.4.) – písanka – str. 26 (přepis psacím písmem)

3. týden (do 27.3.) – Písanka – str. 24, 25 (metodiku psaní b, B naleznete v příloze emailu)

2. týden (do 20.3.) – Písanka: str. 22, 23

matematika

5. týden – str. 24 – 25 (litr)

4. týden (do 3.4.) – str. 18, 19 + video  (vysvětlení v e-mailu)

3. týden (do 27.3.) – str. 26, 27

2. týden (do 20.3.) – str. 22, 23

prvouka

5. týden – str. 50 – 51

4. týden (do 3.4.) – str. 48, 49

3. týden (do 27.3.) – 44 – 45 ( fotografie rostlin a živočichů), 46, 47

2. týden (do 20.3.) str.61

1.B – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1.B – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk

5. týden – Slabikář: str:78, 79. 80; Slabikář PS: procvičovat str. 38, 39, 40; docvičování čtení: str. 39,40; pokračovat: Jé, já čtu, dětské knížky

4. týden (do 3.4.) – Slabikář- po str. 77; Slabikář -pracov. seš.  – po str.40; Docvičování čtení: po str.39; Dále: Jé, já čtu + dětské knížky

3. týden (do 27.3.) – Slabikář: po str. 71; Slabikář – pracovní sešit po str.36; Docvičování čtení: po str. 35; Lze číst: Tom a Mimi – Jé, já čtu,červená učebnice + dětské knížky. Prosím o hlasité čtení a kontrolu porozumění.

2. týden (do 20.3.) – čtení – každý den alespoň 15 min, chvíli hlasitě, lze číst i z dětských knížek

psaní

5. týden – Písanka: str: 30,31

4. týden (do 3.4.) – Písanka: po str.29 + opis vět

3. týden (do 27.3.) – Písanka: po str: 24; prosím o zavedení sešitu a napsat denně dvě krátké věty (možno opisovat ze Slabikáře – prac. seš.)

2. týden (do 20.3.) – založit sešit, denně napsat 4 řádky (opisovat ze Slabikáře – pracovní sešit)

matematika

5. týden – Matematika: str. 30, 31

4. týden (do 3.4.) – Pracovní sešit po str: 29

3. týden (do 27.3.) – Matematika: po. str. 25; stále procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky/zatím/.

2. týden (do 20.3.) – procvičovat sčítání, odčítání do 20 bez přechodu desítky

prvouka

5. týden – str: 51, Velikonoce – pokuste se vyrobit velikonoční ozdobu

4. týden (do 3.4.) – Já a můj svět: str. 48, 49, 50

3. týden (do 27.3.) – Prvouka: str.44 – 47; Doporučuji sledovat televizní pořad UčíTelka.

2.A a 2.B – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2.A a 2.B – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk

5. týden – Učebnice: str. 34 – 39; na známky: 37/2

4. týden (do 3.4.) – Učebnice strana 30 – 33

3. týden (do 27.3.) – Učebnice str. 27 – 29

2. týden (do 20.3.) – ČJ modrá – do str. 27/2

čtení

5. týden – Čítanka: str. 76 – 77 (do Hanýžka a Martínek); Pracovní sešit k čítance: 37 – 39/5 (do Hanýžka a Martínek); na známky: 38/1 (Hanýžka a Martínek)

4. týden (do 3.4.) – Čítanka str. 72 – 75 (Velikonoce); Pracovní sešit k čítance str. 35 – 37 (Velikonoce)

3. týden (do 27.3.) – Čítanka do str. 72 (Jak si housenka pletla kabátek); PS k čítance do str. 35 (Jak si housenka pletla kabátek)

2. týden (do 20.3.) – Čítanka – do Rozpočitadlo pro pekaře str. 65; Čítanka PS – do Rozpočitadlo pro pekaře str. 33

psaní

5. týden – Písanka: str. 18, 19 (obě celé)

4. týden – (do 3.4.)Písanka do str. 17 (opis), str. 15 – celá

3. týden – (do 27.3.) – Písanka do str.14 (opis), str. 11 celá

2. týden – (do 20.3.) – Písanka – do str. 9 – jen předtištěné psací písmo (opis); str. 7 – celá

matematika

5. týden – Učebnice: str. 23 – 26; na známky: 24/2, 25/3

4. týden – (do 3.4.) – Učebnice strana 18, 19, 20, 22

3. týden – (do 27.3.) – Učebnice str. 14 – 17

2. týden – (do 20.3.) str. 9 – dokončit, kdo nemá; str. 10, 12, 13

prvouka

5. týden – Pracovní sešit: str. 60, 61; Učebnice: str. 52 – 53 (scan)

4. týden – (do 3.4.) – Jaro u vody – učebnice str. 48 – 49 ústně pojmenovat rostliny a živočichy na obrázku; Opakování z minulého týdne

do konce uzavírky školy – Při procházce nebo hraní na zahradě pozoruj jarní květiny. Na list papíru (velikosti A4) nakresli a pojmenuj čtyři jarní květiny. Nezapomeň je správně vybarvit. U jedné z nich popiš části rostliny. Vybírat to budu po návratu do školy

3.A – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3.A – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na Google Meet. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk

5. týden – Sloh – napiš do sešitu nebo na papír vyprávění o tom, jak slavíte Velikonoce; Učebnice str. 131 – 132 ústně, str. 132/2 písemně do ČJ-Š; PS str. 38/4; PS Slovní druhy str. 20/4,5,6

4. týden (do 3.4.) – učebnice str. 128-131 ústně; PS 35/1, 36/2,3, 37/1,2, 38/3; Písanka str. 11

3. týden (do 27.3.) – Vyjmenovaná slova str. 55,56; Učebnice 112/5 a 113/6,7 ústně; Písanka str. 10

2. týden (do 20.3.) – ČJ – Vyjmenovaná slova str. 50,51,52 + 55/1b,c; ČJ – učebnice str. 112/4 písemně do ČJ-Š; Písanka str. 9

matematika

5. týden – učebnice str. 10 – ústně, str.10/17 písemně do M-Š; PS 12/9

4. týden (do 3.4.) – PS str 11/celá kromě cv.3; PS str. 12/8,10,11; Procvičujte násobilku – řadu násobků.

3. týden (do 27.3.) – Učebnice str. 3/ 3,6,7 – písemně do sešitu M – Š; str. 5/ 25,27 – písemně do sešitu M – Š; PS str. 10/9,10; Geometrie – do sešitu; M – geometrie (nebo na papír) učebnice str.6/1,2

2. týden (do 20.3.) – Matematika PS 9/1,4,5,6   +   10/7,8; Matematika učebnice 3. díl str. 3/cv.2,4 do M-Š

angličtina

5. týden – slovní zásoba  Vegetables (Zelenina), SB 48 a WB (pracovní seš.) 48; opakujeme si ovoce a zeleninu s  videem: https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

4. týden (do 3.4.) – str. 47/ učebnice i PS

3. týden (do 27.3.) – učebnice i PS str.46

2. týden (do 20.3.) – – U 44-45, PS 44-45

prvouka

5. týden – 1) Namaluj do sešitu prvouky (nebo na papír) velikonoční zvyky; 2) Připravuj si herbář (vyprávěli jsme si o něm ve škole) – začni si sbírat a lisovat rostliny.

4. týden (do 3.4.) – PS str. 52,53

3. týden (do 27.3.) – PS str. 51 do sešitu Pvk úkol domeček ze str. 51 v PS + namalovat obrázek popisovaného zvířete

3.B – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 3.B – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk

5. týden – PS modrý – 36,37,38,39,43; učebnice 128/1; 130/6a,b do učebnice; 130/8a; 132/4 do učebnice

4. týden – (do 3.4.) – PS modrý s. 31 – 35 (včetně); učebnice s. 117/4a,b,c, s. 119/6 a,b, s. 120/12 a,b

3. týden – (do 27.3.) – PS modrý 26, 27,28, 29,30 – opakování vyjmenovaných slov; U ČJ – s. 112/5 – doplnit do učebnice, vypsat do š. sešitu vyjmenovaná, příbuzná slova, slova s předponou vy, vý.; 112/6 ústně; 113/7 do učebnice; 115/ celé do učebnice

2. týden – (do 20.3.) – písanka č.2 – str. 2-4 ; mluvnice – modrý PS 23/2,3, 24/5,6, 25/2; učebnice 104/11-doplnit a přepsat do sešitu ČJ, 104/12 abc – doplnit, 103/10 – doplnit, 112/4 – přepsat do sešitu;

čtení/psaní

5. týden – čtení dle vlastního výběru, písanka s. 10,11,20

4. týden – (do 3.4.) – písanka s. 9,13,15; čtení volný výběr

3. týden – (do 27.3.) číst dle vlastního výběru; Písanka 2/6,7,8

matematika

5. týden – M učebnice č. 3 nově; 3/4 do sešitu; 5/25,26; 17/54 do učebnice; 17/ 57; 19/1, 2,3,4 ústně

4. týden – (do 3.4.) – PS s. 26/11,  s. 27/2,3, s. 28/6,7, 9,10, s. 29/1; učebnice s. 56 celá; učebnice s. 32/1,2,3,4

3. týden – (do 27.3.) – PS s. 21/2,3,6,7; 22 a 23 celá; 24/7,9; 25 celá

2. týden – (do 20.3.) – PS 17/1,2,3,6, 19/celá, 20/celá, 21/1,4,5

angličtina – p. uč. Arbonová

5. týden – učebnice s. 46/2, namaluj 3 druhy ovoce a popiš je větami. PS s. 47/5

4. týden – (do 3.4.) – všichni, učebnice s. 47 slovíčka, s. 47/4 číst (výslovnost PS s. 70/22) přeložit ústně, do sešitu – namalovat ovoce, dle vzoru. Napsat postup přípravy ovocného salátu; PS s. 47/4,6; http://www.english-time.eu

3. týden – (do 27.3.) – U: str.46-slovíčka napsat do slovníčku, cv.1,2-ústně, cv.3-do sešitu.PS: str.46

2. týden – (do 20.3.) – U 44-45, PS 44-45

angličtina – p. uč. Casková

5. týden – učebnice s. 48 – namaluj obrázky zeleniny do š. sešitu s popisky v anglickém jazyce, PS s. 48/1,2

4. týden – (do 3.4.) – všichni, učebnice s. 47 slovíčka, s. 47/4 číst (výslovnost PS s. 70/22) přeložit ústně, do sešitu – namalovat ovoce, dle vzoru. Napsat postup přípravy ovocného salátu; PS s. 47/4,6; http://www.english-time.eu

3. týden – (do 27.3.) – U: str.46-slovíčka napsat do slovníčku, cv.1,2-ústně, cv.3-do sešitu.PS: str.46

2. týden – (do 20.3.) – U 44-45, PS 44-45

prvouka

do konce uzavření školy – pozorování jarní přírody – rostliny, živočichové dle možností; námět na pokus „Pučálka“ emailem

3. týden – (do 27.3.) – PS s. 48-50;

4.A – domácí příprava

Posted in Aktuality, Koronavirus-DÚ  on Březen 13th, 2020 by: admin
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 4.A – domácí příprava

Podrobněji komunikujeme na portálu https://www.skolavpyzamu.cz/ , kde naleznete upřesnění zadání, výuková videa, zpětnou vazbu, atd. Pro sdílení souborů používáme take OneDrive. Pro přístup prosím kontaktujte svoji třídní učitelku.

český jazyk

5. týden – PPJ s.30/3, PPJ s.31/ 4A a,b ,U s. 140 – přečíst, zopakovat vše o slovesech-videovýklad, PS s.39/1; PPJ s.31/4B a,b,c, PS s.39/2, PPJ s.31/4C a,b , PS s.39/3,4, PPJ s. 32/4D a,b, PS s.40/5

4. týden (do 3.4.) – PPJ 28/4,5,6  , PPJ 28/7, 29/8a, PPJ 29/8 a,b,c, PPJ 29/9, PPJ 30/ 1,2

3. týden (do 27.3.) (doporučený rozpis na dny zaslán emailem) – PS 38/4-7; U 118/3, U 119/5 doplnit vynechaná písmena a slova přepsat do sešitu, U 126/12 – doplnit vynechaná písmena a doplněná slova přepsat do sešitu, U 126/13 – doplnit vynechaná písmena a cvičení přespat do sešitu; PPJ 26 přečíst šedivý rámeček , zapsat do sešitu, cvičení 1, 2; PPJ 26/ 3; PPJ 1,2

2. týden (do 20.3.) – PS 35/5, strany 36, 37, PPJ str. 22 přepsat diktát, str. 23-25, čtenářský deník – přečíst jakoukoliv knihu

matematika

5. týden – PS 18/11,12,13,14, PS s.19/1,2,3,4,5,6,7, PS 20/1,2

4. týden (do 3.4.) – PS 16/1,2,3 a 17/1,2, PS 16/4,5, 17/3,4 , PS 17/5,6, 7

3. týden (do 27.3.) (doporučený rozpis na dny zaslán emailem) – PS 13/ 1-7; 14/8-11; 15/1-4; U 108/12; U 109/ 18; U 109/21; U 107/3; U 106/6

2. týden (do 20.3.) – PS str. 11,12; učebnice 102/12,18; 103/22,27; 104/36; 105/2,4; 106/2,5

angličtina – p. uč. Voráčová

5. týden – učebnice strana 48, cv.1,2 – cvičení 2 zkusit napsat odpovědi stylem: I get up at… AM/PM https://www.youtube.com/watch?v=xrwQIYmoYhs ;PS strana 48 cv. 1,2 – naučit se novou slovní zásobu; http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines; dobrovolně vytisknout a vyplnit: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/writing-practice-my-day-worksheet.pdf?fbclid=IwAR2gcfsJpv-GfTIfEEL0L9o7m8kOjtgKhS1uBynksEyuzy1seR0tbeicqFY

4. týden (do 3.4.) – U: str.47/3, PS: str.47/4,6

3. týden (do 27.3.) – U 46/2 – opakovat slovní zásobu, PS 46 /celá, čtení v časopise, články podle vlastního zájmu

2. týden (do 20.3.) – U 44-45, PS 44-45

angličtina – p. uč. Arbonová

5. týden – U: str.48/Vocabulary-číst (výslovnost v PS, str.70), napsat 6 slov, cv.1-číst, přeložit, cv.3-napiš 6 vět a pošli mi je; PS: str.48/1,2.

4. týden (do 3.4.) – U: str.47,vocabulary, str.47/3, PS: str.47/4,6

3. týden (do 27.3.) – U 46/2 opsat tabulku se slovy a přeložit do AJ – na papír, PS 46/ celá

2. týden (do 20.3.) – U 44-45, PS 44-45

vlastivěda – zeměpisná

do konce uzavření školy – Zadán projekt Turismus, pracovní listy zaslány v mailu

5. týden – U s.32 přečíst, výpisky na OneDrive, PS 18 vyplnit

2. týden (do 20.3.) – U 28-31 přečíst, PS 16-17 vypracovat

vlastivěda – dějepisná

5. týden – U s. 34-36 přečíst, výpisky budou na OneDrive, PS s.19 -Husitské války

3. týden (do 27.3.) – PS: Život ve středověku; U 33 přečíst a vytvořit leporelo z období Český stát za vlády Lucemburků , inspiraci , jak vytvořit leporelo najdete zde : https://www.krizik.eu/2020/2019/gallery/tvorba-leporela-566/galerie.htm

2. týden (do 20.3.) – U 25-29 přečíst, U 30-32 přečíst + zápis, PS 16 – vypracovat

přírodověda

5. týden – UČ str. 46/ překreslit a popsat stavbu těla travin; vypsat 5 druhů travin podle obrázků