Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

Zápis do 1. ročníku

středa 20. ledna 2016 od 15 do 18 hodin s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte ve škole dostanete zápisní lístek pro dítě – žádá …

PF 2016

ZŠ Praha-Běchovice přeje všem svým žákům i příznivcům krásné svátky a vše dobré v novém roce!