Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

Placení poplatků

školní jídelna po dobu, kdy nebyla školní jídelna v provozu jsou děti hromadně odhlášeny. Stejně tak jsou odhlášeny děti na distanční výuce. školní družina 1. …

Školní jídelna

Předpokládáme obnovení provozu pro děti ve škole od středy 20.1.2021. Stravování žáků v distanční výuce bohužel nebude z důvodu stavby možné.