Návrat do školy 1. a 2. třídy

Ve středu 18.11. se do školy vrací 1. a 2. třídy.

Výuka bude probíhat v rozsahu běžného rozvrhu včetně lekce angličtiny.

O konkrétní náplni vyučovacích hodin rozhodne třídní učitelka (zaměření se na stěžejní předměty, neučí se hudební výchova a sportovní činnosti, doporučují se vycházky)

Třídní kolektivy budou po celou dobu výuky i školní družiny odděleny.

Roušky po celou dobu vyučování jsou povinné.

Před školou se budou žáci shromažďovat u cedulky své třídy a své třídní paní učitelky (nutný rozestup tříd)

Vstup do školy bude organizován po třídách. Prosíme přijďte na čas svého třídního vstupu do budovy : 2.B – vstup v 7:40; 2.A – vstup v 7:45; 1.B – vstup v 7:50; 1.A – vstup v 7:55; hromadný odchod třídy do budovy řídí třídní učitelka

Školní jídelna bude pro tyto žáky v běžném režimu bez možnosti volby jídla (stále probíhá rekonstrukce)

Odpolední školní družina bude zajištěna v běžném rozsahu, to je do 17:00.

Bohužel dle stávajících pravidel nebude ranní družina. Není v možnostech školy zajistit celkem 4 izolovaná oddělení pro každou třídu zvlášť v době od 6:30. Za komplikace se velmi omlouváme.