Školní družina od pondělí 30.11.

ranní družina

bohužel nebude. Žáci se nemohou mezi různými ročníky spojovat a škola nedokáže zajistit nejméně 3 nezávislá ranní oddělení od 6:30. Zajistíme ale možnost vstupu dětí 1. – 3. ročníku do své třídy již v 7:15, kde budou do začátku vyučování pod dozorem pedagogických pracovníků. Žáci tedy mohou přijít v 7:15, nebo až v době běžného otevření školy.

odpolední družina

1. a 2. ročník – v běžném rozsahu, to je do 17:00. Škola zajistí, aby se nespojovali žáci různých ročníků.

3. třídy – pro v anketě přihlášené žáky bude spojené oddělení pro 3. třídy v běžném provozu do 17:00.

4. třídy – školní družinu nebudeme bohužel schopni zajistit. Důvodem je pravidlo o striktním zákazu spojovat děti z jiných ročníků.

placení školní družiny

(poznámka: o povinnosti placení za ŠD rozhoduje zda přihlášené dítě do družiny chodit mohlo/nemohlo, nikoliv zda chodilo/nechodilo)

říjen 2020 – škola byla uzavřena 14.10., do té doby proběhla polovina původně plánovaných pracovních dnů. Poplatek za říjen je polovina z 300 Kč, tedy 150 Kč.

listopad 2020 – pro 1. a 2. ročníky byla ŠD v provozu 1 týden, to je 1/4 předpokládané doby. Poplatek za listopad je 75 Kč. 3. a 4. třída za listopad neplatí, protože neměla možnost do školní družiny chodit.

prosinec 2020 – protože není v provozu ranní družina, poplatek se jednotně snižuje na 200 Kč.