Covid 19 – informace

PublikovánoAktuality  by: admin
31 srpna, 2021

TESTOVÁNÍ – ZMĚNA

termíny testování na naší škole: pondělí 6.9. (1. třídy až úterý 7.9.), čtvrtek 9.9. a pondělí 13.9. vždy první vyučovací hodinu. Žáci, kteří přijdou do školy později se otestují bezprostředně po příchodu.

školní testy: antigenní test s mělkým výtěrem z nosu – Genrui Sara-CoV-2 Antigen Test Kit

jiné možnosti:

A. testování ve škole vlastním testem za přítomnosti zákonného zástupce

B. potvrzení o prodělání Covid 19 v posledních 180 dnech

C. potvrzení o ukončeném očkování (14 dní po poslední dávce)

D. negativní výsledek testu z odběrového místa (7 dní od PCR, 3 dny od antigenního)

žáci, kteří se odmítnou testovat:

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 

RESPIRÁTORY/ROUŠKY

žáci – roušky jen ve společných prostorách, ve třídě mít roušky nemusí (vyjma netestovaných žáků)

zaměstnanci školy – respirátory min třídy FFP 2 ve společných prostorách

návštěvy školy – povinnost respirátoru min třídy FFP 2 po celou dobu přítomnosti ve škole

DALŠÍ OPATŘENÍ

v září se děti nebudou stěhovat do jiných učeben vyjma jazyků

do školní jídelny budou žáci chodit po celých třídách ve vymezený čas a na vyhrazená místa, která budou po každém použití dezinfikována

Comments are closed