Informace

Přijetí dítěte

 • Kriteria přijetí – v případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií (viz č.j. Sv 9/2023):
 • trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti Běchovice
 • délka trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti. Přednost mají ti, kteří dle výpisu z matriky MČ Praha-Běchovice bydlí ve spádové oblasti nejdéle
 • rozhodne se losem
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají trvalé bydliště mimo spádovou oblast školy, mohou být přijati nehledě na vylosované pořadí pouze pokud to dovolí organizačně technické a kapacitní možnosti školy
 • do úterý 18.4. běží lhůta pro podání připomínek k zápisu
 • případné losování proběhne 19.4.2023 v 18 hodin ve škole
 • seznam kódů přijatých dětí bude vyvěšen na vchodu školy a na webu školy 20.4.2023
 • dle požadavku GDPR nelze uvádět výsledky zápisu jmény – KÓD DÍTĚTE na přední stránce tohoto letáku
 • rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá, lze jej vydat na vyžádání
 • rozhodnutí o nepřijetí
 • zašleme na uvedenou adresu pro doručování
 • v případě nepřijetí dítěte z důvodu naplnění kapacity Vám tuto skutečnost oznámíme také do týdne telefonicky. Pokud nejste z Běchovic obraťte se na školu ze spádové oblasti vašeho bydliště

Pomůcky, které zařizuje škola

 • učebnice pro 1. třídu, sešity, písanky a pracovní sešity
 • částku za pomůcky a výtvarné potřeby, které nehradí stát, dohodneme na prvních třídních schůzkách začátkem září.

Co je potřeba pořídit

 • aktovku
 • penál – guma, ořezávátko, nůžky, tužka č.2 (2x) trojhranná, pastelky – základní barvy,
 • desky na písmena a číslice, desky na sešity
 • obaly na sešity a učebnice (lépe až po rozdání učebnic)
 • přezůvky, prosíme světlou podrážku a pevnou patu.
 • převlečení na tělesnou výchovu – v pevném látkovém pytlíku, obuv se světlou podrážkou, cvičební úbor (tričko, kraťasy, ponožky, tepláky, popř.mikina)
 • na pracovní vyučování a výtvarnou výchovu – staré triko, igelitový ubrus na lavici
 • na svačiny – doporučujeme svačinový box, láhev

Různé

První týden

 • upravený rozvrh – pondělí (první školní den) 1 hodina, úterý a středa 2 hodiny, čtvrtek a pátek 3 hodiny, od pondělí 11.9. dle platného rozvrhu
 • školní jídelna a školní družina zajištěny od úterý 5.9.
 • informace o platbách a další důležité informace probereme první školní den nebo na třídních schůzkách začátkem září

Školní družina

 • ráno od 6:30, odpoledne do 17:30
 • poplatek 400 Kč/měsíc
 • závazné přihlášky první školní den, to je 4.9.2023
 • místa ve školní družině pro 1. ročník jsou rezervována

Kroužky (uvádíme jen vhodné pro 1.třídu)

 • bude upřesněno dle zájmu dětí

Školy v přírodě

 • podle zájmu rodičů v květnu,na 1 týden,cena cca 5000 Kč

Informace pro rodiče budoucích prvňáků


Důležité termíny


první školní denPondělí 4. 9. 2023, sraz v 7.50 hlavní budova školy, Mýtní 73

zkus být školákemStředy 10.5.; 31.5.; 14.6.; vždy od 15:15 do 16:00 v hlavní budově školy

Základní informace


kód dítěte

adresa školyZákladní škola Praha – Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha – Běchovice

telefonyškola281 931 207


ředitel725 884 300


ekonomka725 884 307


výchovná poradkyně724 064 207


školní jídelna725 884 308

e-mailzs-bechovice@seznam.cz

internetwww.zsbechovice.cz

třídní učitelky1.A Miroslava Bullová


1.B Kateřina Gricinková

ředitel školyJaroslav Svátek

Zástupkyně ŘŠ I.st.Jana Voráčová

zástupce ŘŠ II.st.Martin Brabenec

výchovná poradkyněHana Horáková

škola začíná v7:55

školní družinaráno od 6:30, odpoledne do 17:30