Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu

Zápis se konal prezenčně dne 6. dubna 2022 a elektronicky od 1. do 10. dubna 2022.

K zápisu se přihlásilo 59 žáků – 45 prezenčně, 14 elektronicky.

6 dětí zažádalo o odklad školní docházky.

Ze zbývajících 53 žáků:

– 34 žáků má trvalé bydliště ve spádové oblasti naší školy

– 19 žáků je neběchovických

Celková kapacita školy umožňuje pro příští školní rok přijmout 40 dětí.

Přijati jsou:
34 žáci z trvalým bydlištěm v Praze Běchovicích (kódy žáků A02, A03, A05, A06, A09, A10, A12, A13, B01, B03, B04, B07, B09, B10, B11, B12, B13, B15, B17, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B27, B30, D01, D03, D04, D05, D08, D09, D12,

6 vylosovaných neběchovických žáků: v pořadí za sebou B06, D06, A01, B18, A04, A07

Ostatní žáci jsou dále vedeni jako náhradníci v tomto pořadí: A11, B05, B08, D10, D11, B16, D02, B29, B26, D07, A08, B02, B28

Do pátku 22. 4. lze podávat dotazy a námitky prostřednictvím datové schránky školy, emailem zapisbechovice@seznam.cz nebo telefonicky 725 884 300. V týdnu potom budou rozeslány rozhodnutí o nepřijetí písemnou formou.