Preventivní programy

 • přednášky Policie hl.m.Prahy – jedná se o pravidelnou dlouholetou spolupráci preventivních témat a první pomoci
  • první pomoc
  • požární prevence a prevence úrazů
  • aktuální témata
 • etické dílny – společnost HOPE 4KIDS – jedná se o letošní novou spolupráci se společností s výbornými referencemi na různých školách; preventivní programy jsou „šity na míru“; spolupracuje se s třídním kolektivem a třídní paní učitelkou; výstupem je vždy závěrečná zpráva a možnosti doporučení pro třídní učitelku; vzhledem k dosavadním dobrým zkušenostem plánovány navazující programy pro příští školní rok
  • letos:
  • ročníky 1.; 2. – hlavní témata – Buďme kamarádi; Hrajeme si spolu; Jak se máš
  • ročníky 3.; 4.; 5. – Mise Tajemný ostrov
  • ročníky 6. – Expedice Tajemný ostrov
  • ročníky 7.; 8. – Filmový ateliér; Filmová škola
 • Jeden svět na školách – pravidelná každoroční setkání na aktuální témata
  • 9.ročník – Identita osobnosti; Lockdown očima dětí; Zrakově postižení ve společnosti
  • ročníky 3.; 4. – Lockdown očima dětí; Zrakově postižení ve společnosti; Ostrov odpadů