Organizace začátku školního roku 2022/2023

(první ročníky adaptační režim viz. Informace pro rodiče
budoucích prvňáků)

• 1.9.pouze jedna vyučovací hodina (vyučování končí v 8:40)– žáci obdrží rozvrh hodin, kalendář
školního roku a výpis z evidence žáka pro aktualizaci údajů (tento den není ještě v provozu školní
jídelna ani školní družina)
• slavnostní otevření zrekonstruované školy v 16:00
• 2.9. čtyři vyučovací hodiny (vyučování končí v 11:35); školní jídelna a družina v běžném provozu
• od PO 5.9.výuka dle rozvrhu
• první třídní schůzky 8.9. od 17:00 v hlavní budově školy
• školní jídelna
• od PO 5.9. možnost výběru ze dvou jídel (noví žáci dostanou čipy v tomto týdnu)
zvýšení ceny stravného o 10 Kč/jídlo
• nově do šk.jídelny objednán školní salátový bar
• školní družina – rozšířen odpolední provoz do 17:30