mimořádné volno v pátek 18. listopadu 2011

Na pátek 18. listopadu 2011 vyhlašuji mimořádné volno.

Mimo provoz bude také školní družina a školní jídelna.

Rodiče žáků jsou informováni v žákovských knížkách a také na třídních schůzkách.

Jaroslav Svátek, ředitel školy